Annonse
Velferd.no avvikles som selvstendig nettsted, men stoff om velferd og arbeidsliv blir å finne i en styrket dekning av arbeidslivsspørsmål i Dagens Perspektiv. (Skjermdump fra Velferd.no)

Velferd.no ble lagt ned 1. desember

Velferd.nos utgiver Dagens Perspektiv besluttet å avvikle Velferd.no som selvstendig nettsted fra onsdag 1. desember. Samtidig ruster Dagens Perspektiv opp sin journalistikk om arbeidslivet. Det betyr at noen av stoffområdene som har vært dekket av Velferd.no, blir å finne i den løpende dekningen av arbeidslivsspørsmål i Dagens Perspektiv.

Dagens Perspektiv vil videreføre og styrke dekningen av saker som blant annet gjelder sykefravær og arbeidsmiljø, seniorpolitikk og pensjon, mangfold, inkludering og diskriminering i arbeidslivet, arbeidslivspolitikk og konkrete eksempler på tiltak som bidrar til at flere kommer i arbeid.

Fra samarbeid til sammenslåing

Abonnement på Velferd.no inngår i abonnementet på Dagens Perspektiv, og det har hele tiden vært et tett samarbeid mellom redaksjonene i Velferd.no og Dagens Perspektiv. Mye stoff fra Velferd.no har vært å finne både på dagensperspektiv.no og i den ukentlige papirutgaven av Dagens Perspektiv.

Selv om Velferd.no avvikles, vil brukere av nettstedet fortsatt få tilgang til stoff om arbeid og velferd, men heretter altså i Dagens Perspektiv.

Krevende medielandskap

Beslutningen om å legge ned Velferd.no som selvstendig nettsted henger sammen med utviklingen på medieområdet og med en økende oppmerksomhet om velferdsspørsmål i mediene.

Saker om velferd, helse og arbeid, som har vært kjerneområder for Velferd.no, dekkes bredere enn før i andre medier, noen med store redaksjonelle ressurser. I den situasjonen er det utfordrende å skape rom for et spesialisert nettsted på velferdsfeltet.

Med begrensede ressurser er det krevende å drive et nettsted som både skal holde leserne løpende oppdatert om det som skjer på hele det store velferdsfeltet, og samtidig gå i dybden i sentrale saker på dette feltet.

Opplagsutviklingen har vist at det er begrenset betalingsvilje for å ha tilgang til et spesialisert nettsted som Velferd.no.

For å få større tyngde og gjennomslag har Dagens Perspektiv derfor besluttet å samle ressursene for å styrke journalistikken i Dagens Perspektiv, med spesiell vekt på å være tett på utviklingen i arbeidslivet.

(Denne saken ble opprinnelig publisert 30.11.2021, men er oppdatert 4.12.2021)

Annonse
Annonse
Annonse