Annonse
Forskning

Gjør innvandrerkvinner klare for jobb på rekordtid

En ny opplæringsmetode er så vellykket at den har blitt fast praksis ved innvandrertjenesten i Levanger. Cluet? Å kombinere språk- og yrkesopplæring i ett. Nå lærer flere kommuner av trønderne.

Nordmenns helsekonsum har økt med 215 milliarder kroner på 25 år

For hver innbygger går 50.000 kroner til helsetjenester og legemidler.

Forskning

Dette kan gi flyktninger bedre psykisk helse

Å bo i nærheten av egne landsmenn kan gi flyktninger en mental buffer, viser ny forskning.

1 av 20 med sosialhjelp har heltidsjobb

Nesten to av tre sosialhjelpsmottakere i 2017 stod utenfor arbeidsmarkedet, mens 4,8 prosent hadde heltidsjobb.

Innvandrerne sto for et av seks årsverk innen omsorg

Innvandrere sto for over 17 prosent av de 142.000 avtalte årsverkene i de kommunale omsorgstjenestene i 2017.

Enslige mer utsatt for fattigdomsproblemer

Selv om de fleste i Norge har romslig økonomi, er det grupper som strever med å få endene til å møtes.

Flest til fastlegen på grunn av muskel- og skjelettlidelser

Problemene gir redusert livskvalitet, og mange har så store helseplager at de i kortere eller lengre perioder ikke kan delta i arbeidslivet.

Kvinner bruker digitale helsetjenester oftere enn menn

Bestilling av legetime og skifte av fastlege er fortsatt landets mest benyttede, digitale helsetjeneste.

Forskning

Slik påvirker ferien jobblivet

Ferie styrker arbeidsgleden, men det varer ikke lenge, viser forskning fra OsloMet.

Blir syke av å ha syke barn

Nav presenterer for første gang tall om foreldre som mottar pleiepenger og barna deres.

Stadig flere uføretrygdes når de fyller 18 år

Og antall personer under 30 år på uføretrygd er doblet i løpet av de siste ti årene, melder Nav.

Halvparten av kommunene rapporterer om tvangsbruk i omsorgstjenesten

1 prosent av brukerne i omsorgstjenesten ble utsatt for tvang i fjor.

Flere eldre i arbeid gir gevinst på 40 milliarder per år

I fjor jobbet 50-åringer i snitt 11,9 årsverk. Det er ett årsverk mer enn i 2009.

Antallet utenfor arbeidsstyrken på stedet hvil

Vi blir 6 millioner innen 2040

Om femten år blir det for første gang flere eldre enn barn og unge i Norge.

– Kompetanse er ikke nok for å få folk inn i næringslivet

Systemforandringer er vel og bra, men det er ikke der skoen trykker for inkludering i arbeidslivet, mener selve glansbildet for god integrering, Aiman Shaqura.

Flest uføre i Østfold og Aust-Agder

Tallet på uføre økte i 2017. Østfold og Aust-Agder har høyest andel uføre, mens andelen er lavest i Oslo.

5 prosent flere med flyktningbakgrunn

Personer med flyktningbakgrunn utgjør nå 31 prosent av innvandrerne i Norge og 4,3 prosent av befolkningen i alt.

Få fornøyd med integreringen - selv om den går ganske bra

Befolkningen er splittet om innvandring

Ny, stor undersøkelse viser at et fåtall synes integreringen fungerer godt.

Færre innvandret til Norge i fjor

I 2017 innvandret 42 100 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge. Dette var 9000 færre personer enn året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Flere uføre hvert år under Solberg, nå starter dugnaden

Hvert år siden Erna Solberg (H) overtok som statsminister har det blitt flere uføre her i landet. Nå skal inkluderingsdugnaden få flere i arbeid.

IntegreringsløftNytt integreringspanel skal gi regjeringen råd

De 12 deltakerne skal gi regjeringen innspill om hvordan innvandrere enklere skal bli en del av små og store felleskap i Norge.

Forskning

Mer problematferd blant Oslo-ungdom

Økt hasjbruk og mer vold, trusler og mobbing. Mer ensomhet og flere som sliter med ulike helseplager. Det er blant utviklingstrekkene for ungdom i Oslo.

Nær 170.000 dollar-millionærer i Norge

Antallet norske dollarmillionærer har tredoblet seg de siste ti årene, og de rike blir stadig rikere, viser World Wealth Report 2018.

EU-nei til trygdekutt til østeuropeere

EU nekter Norge å kutte i utbetalingene av barnetrygd og kontantstøtte til Øst-Europa. Det gjør at Fremskrittspartiet vil kreve reforhandling av EØS-avtalen.

Regjeringen vil skjerpe norskkrav til innvandrere

Regjeringspartiene vil gå vekk fra kravet om antall norsktimer for innvandrere og heller se på språknivået.

Mange barn av innvandrere opplever diskriminering

Norskfødte med innvandrerforeldre opplever oftere diskriminering enn foreldregenerasjonen, viser en ny rapport om levekår blant innvandrere.

Dømt for å ha truet med søksmål mot Nav-ansatt

En 64 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til betinget fengsel for å ha truet en Nav-ansatt med søksmål for brudd på forvaltningsloven.

Størst andel uføre i Østfold og Aust-Agder

Det er store fylkesvise forskjeller på hvor stor andel av befolkningen som er uføretrygdet. Østfold og Aust-Agder er fylkene med høyest andel.

Ny fraværsgrenseKraftig økning i unges legebesøk

Antall legebesøk har steget med hele 15 prosent blant dem mellom 16 og 19 år. De går til legen for å dokumentere sykdom som fraværsgrunn, mener SSB.

– Urovekkende mange unge synshemmede på uføretrygd

En av tre unge svaksynte og blinde har uføretrygd, viser ny undersøkelse. Nav må gjøre mer for å bistå synshemmede med å komme i arbeid, mener Norges Blindeforbund.

Ikke-sysselsatte tar sjeldnere utdanning enn før

Bekymring over stort medisinforbruk blant eldre

To av tre personer over 65 år bruker fem eller flere reseptbelagte medisiner samtidig, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet.

FN ber Norge økte barnetrygden

Den norske barnetrygden har vært uendret i 22 år. Nå ber FN om at barnetrygden økes for å redusere barnefattigdommen, rapporterer NRK.

Ledende Nav-leverandører går sammenDin Utvikling + Oppfølgingsenheten Frisk = Frisk Utvikling

To av landets største arrangører av arbeidsmarkedstiltak har gått sammen og vil styrke sin posisjon som leverandør av tjenester til Nav.

Hver tredje etterlatte sykmeldt eller uføretrygdet etter 22. juli

Fortsatt er 35 prosent av de etterlatte etter terrorhandlingene 22. juli 2011 sykmeldt eller uføretrygdet, viser tall fra støttegruppa.

Forskning

Slik vil forskerne møte eldrebølgen

Forskere ved Oslo Met har en rekke forslag til tiltak for å unngå krise i eldreomsorgen. – Det vil bli kaos, hvis ingenting blir gjort, sier professor og sykepleier Vibeke Lohne.

Nav kjøpte tiltak for nær åtte milliarder i 2017

Nav betalte i underkant av åtte milliarder kroner til eksterne tiltaksarrangører i fjor. De ti største fikk til sammen utbetalt mer enn 1,2 milliarder.

Nei til å fjerne krav om helseattest for eldre

Senterpartiet og Arbeiderpartiet får ikke flertall i Stortinget for å fjerne kravet om helseattest for eldre bilførere.

Halve Norge mottok penger fra Nav i 2017

Nav utbetalte 421 milliarder til personer bosatt i Norge i fjor. I gjennomsnitt ble det utbetalt 80.000 kroner per innbygger.

Rekordår for Din Utvikling i 2017Leverte Nav-tiltak for en kvart milliard kroner

En juridisk utredning konkluderte i fjor med at Din Utviklings bruk av innleid arbeidskraft både var lovstridig og i strid med selskapets avtale med Nav. Likevel styrket Din Utvikling i 2017 sin posisjon som den største tiltaksleverandøren til Nav.

Nav utbetalte 7,1 milliarder til utlandet i fjor

Over halvparten av pengene – 4,2 milliarder – gikk til alderspensjonister.

Laveste arbeidsledighet siden 2009

– Etter tre måneder med stabile tall, ser vi nå en markant nedgang.

Norske virksomheterAnsetter flere innvandrere fra EU enn fra resten av verden

6 av 10 som rehabiliteres på institusjon er kvinner

Antall personer som rehabiliteres i institusjon innenfor den kommunale omsorgstjenesten, har økt med 33 prosent fra til 2017.

Stortinget slår alarm om Nav-tiltak

Navs hjelp til folk som står uten arbeid er altfor dårlig, mener Stortinget. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) mener Nav nå er på rett vei.

Fra ord til handling

KLPs Arbeidsgledepris 2018Arbeidstrening med arbeidsglede

Vekstbedriften og tiltaksarrangøren Øri as er tildelt KLPs Arbeidsgledepris 2018 for sin evne til å skape ekte arbeidsglede.

Hadia TajikRegjeringen skulker dugnaden

Kutt i tiltaksplasser viser at regjeringen ikke vil delta i inkluderingsdugnaden den selv har invitert til, mener Arbeiderpartiets nestleder. Arbeidsministeren avviser kritikken.

Aktuell profilDiagnosemotstanderen

Som 18 år gammel utvekslingsstudent sultestreiket hun i USA mot Vietnamkrigen. 50 år senere finner kommunelegen i Seljord fremdeles ting hun er villig til å slåss imot. Blant annet diagnosesamfunnet.

Snart vil regjeringen tillate dobbelt statsborgerskap

Over 300 høringsinstanser er i stor grad positive til å innføre dobbelt statsborgerskap. Om kort tid legger regjeringen fram et forslag som vil tillate dette.

Evaluering av Nav-anbudDårligere tilbud til de svakeste jobbsøkerne

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har gitt et dårligere tilbud til dem som trenger mest hjelp til å komme i arbeid, viser ny evaluering.

Svekket kjøpekraft for pensjonister flest

De fleste norske pensjonister må også i 2018 belage seg på å få mindre å rutte med enn de hadde i fjor. Men sosialministeren lover bedring neste år.

Nedgang i mottakere av kontantstøtte

– Innstramningene i regelverket som trådte i kraft i fjor sommer har trolig hatt stor effekt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Frp-topp: – Biologiske forskjeller gjør at kvinner vil jobbe mindre

Frps Jon Helgheim mener biologiske forskjeller gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn. – Forstokkede holdninger, svarer likestillingsminister Helleland (H).

Fortsatt synkende ledighet blant innvandrere

Den registrerte ledigheten blant innvandrere sank med 1 prosentpoeng fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. For registrerte arbeidsledige i resten av befolkningen var nedgangen på 0,5 prosentpoeng i samme periode, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Unge mindre optimister – høyt utdannede drar fra

Fremtidstroen faller blant unge under 30 år, mens de med høyest utdannelse ser stadig lysere på sine egne økonomiske utsikter.

Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i fjor

Til sammen fikk 21.600 personer norsk statsborgerskap i 2017 – det er ny rekord med god margin og 7.900 flere enn året før.

Innvandring gir vekst i befolkningen

Færre fødsler og flere døde ga oss i årets tre første måneder det laveste fødselsoverskuddet i Norge på 33 år, men innvandringen sørger for befolkningsvekst.

Store inntektsforskjeller blant norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående lavere inntekter enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn. Men barn av innvandrere fra India og Sri Lanka tjener langt mer enn gjennomsnittet.

Annonse
Annonse
Annonse