Annonse

Nesten umulig å få fast jobb etter arbeidstrening i det offentlige

Ny rapport viser at arbeidstrening i offentlig sektor fører ikke til ansettelse.

Flere mødre jobber heltid

Likevel har andelen kvinner i arbeid gått nedover de siste ti årene.

Sylvi Listhaug gjør comeback som eldre- og folkehelseminister

Påtroppende Frp-nestleder Sylvi Listhaug gjør comeback i regjeringen – ett år etter at hun gikk av som justis- og beredskapsminister.

ForskningHøy innvandrerandel påvirker nordmenns holdninger

Tror vi det kommer mange innvandrere til Norge, vil flere mistenke at innvandrerne misbruker de sosiale velferdsordningene, viser ny forskning.

Sammenheng mellom diskriminering og psykiske plager

Det er en klar sammenheng mellom opplevd diskriminering og psykisk helse, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

NavAvviser sammenheng mellom redusert tilgjengelighet og trusler og vold

Økning i vold og trusler mot Nav-ansatte henger sammen med at Nav har blitt mindre tilgjengelig, mener Fagforbundet. Nav avviser at det er en slik sammenheng.

Innvandrere bor jevnere fordelt i Norge enn i Sverige

Innvandrere fra ikke-europeiske land bor mindre segregert i Norge enn i andre nordeuropeiske land, viser en fersk studie.

FolkehelseRegjeringen vil forebygge ensomhet

Tidlig innsats mot barn og unge er ett av satsingsområdene i en ny stortingsmelding om folkehelse. Arbeiderpartiet mener meldingen er blottet for konkrete tiltak.

Stabil oppslutning om kontantstøtten

Kvinner, innvandrere og folk i distriktene er mer positive til kontantstøtten enn menn og byfolk, viser en ny analyse fra Nav.

AUF med forslag om profittforbud for barnehager

AUF er bekymret for at kommersielle krefter utnytter barnehagesektoren og har Fagforbundet med seg på flere forslag for å stanse utviklingen.

NæringsministerenMange kommuner og sykehus er gammeldagse

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener for mange kommuner og sykehus er gammeldagse. I helsenæringsmeldingen vil han be dem åpne for private aktører.

Private barnehager får mer til pensjon enn de bruker

En ny rapport viser at private barnehager fikk nesten én milliard kroner mer til pensjonsutgifter i 2017 enn de hadde behov for.

Vil gi allmennsykepleiere spesialistgodkjenning

Et forslag til en ny masterutdanning for sykepleiere er nå sendt ut på høring. Målet til Regjeringen er flere allmennsykepleiere med spesialistgodkjenning i kommunene.

Bare 600 flyktninger bosatt hittil i år

I fjor ble 4 900 flyktninger bosatt i norske kommuner. Så langt i år er bare 600 bosatt.

FagforbundetUrovekkende økning i vold og trusler mot Nav-ansatte

Antallet tilfeller av vold og trusler mot Nav-ansatte har økt. Det må sees i sammenheng med at Nav har blitt mindre tilgjengelig for brukerne, mener Fagforbundet.

Tilbud om psykisk helsehjelp er lite kjent

Norsk psykologforening er bekymret for at folk ikke vet om tilbudet om psykisk helsehjelp i hjemkommunen sin. Bare én av seks vurderer tilgjengeligheten som god.

Tror offentlig helsevesen trenger hjelp fra private

Én av to mener det offentlige trenger hjelp fra private og ideelle aktører for å kunne levere gode nok helse- og omsorgstjenester i fremtiden.

Gründer– Innovasjon i primærhelsetjenesten er nesten umulig

For å lykkes med innovasjonen som trengs i helsesektoren, må flere bedrifter slippes inn i det offentlige helsevesenet, mener daglig leder i Hjemmelegene Nicolai Skarsgård. Pasient- og brukerombudet er kritisk.

Ap får best skussmålHelsepolitikk blir stadig viktigere for velgerne

Halvparten av norske velgere mener helsepolitikken er avgjørende for hvem de stemmer på i høst. Ap anses som best på helse, mens regjeringen får terningkast 3.

19 år gamle Tonje Larsen fra Stavanger har den alvorlige muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA). Hun er for gammel til å få den eneste behandlingen som virker. Bildet er tatt i Dubai før jul. Foto: Privat

19 år og for gammel til et forbedret liv

55 muskelsyke under 18 år behandles i dag med legemiddelet Spinraza. Kostnadene er ekstreme. Tonje Larsen er 19 år og har fått nei.

Én av fem innvandrere har liten tillit til andre mennesker

22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt.

Heidi Nordby LundeSpennende forslag om sykelønn

Det er bra at sysselsettingsutvalget vil gi arbeidsgivere større insentiver til å få ned langtidsfraværet, mener stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H).

Hadia TajikNei til endring i sykelønna

Arbeiderpartiet sier et klart nei til sysselsettingsutvalgets forslag til endringer i sykelønnsordningen og kutt i arbeidsavklaringspenger, fastslår Hadia Tajik.

Klart for sverdslag om sykelønn

Det ligger an til høy temperatur når arbeidslivets parter møtes til fase to av Sysselsettingsutvalgets arbeid. LO sier kontant nei til ethvert kutt i sykelønna.

Nav har kuttet ut 20 millioner brev i året

Posten må innskrenke fordi brevmengden som skal leveres blir stadig mindre. Medansvarlig er Nav, som har kuttet 90 prosent av sine papirutsendelser på tre år.

Foreslår store endringer i sykepengeordningen

Sysselsettingsutvalget har levert sin rapport. – Riktig vei å gå, sier Virke, som har vært den eksisterende sykepengeordningens fremste kritiker.

Senterpartiet– En pårørendestrategi er ikke løsningen

I Granavolden-plattformen lovet regjeringen å komme med en pårørendestrategi innen 2021, men en slik strategi er ikke nok, mener Senterpartiets Kjersti Toppe.

Endelig løsning for ferieavlastning

Vi er svært fornøyde med at regjeringen nå ser ut til å ha funnet en løsning slik at familier med barn som har store omsorgsbehov igjen kan få en ordning for ferieavlastning, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS i en pressemelding.

Funksjonshemmede Norge får kritikk fra FN

Norge måtte tåle kritikk fra FN under en høring denne uka om hvordan Norge sikrer rettighetene til funksjonshemmede.

Betydelig færre bruker opp sykepengene sine

32 prosent nedgang siden nivået i 2002.

Færre er blitt norske statsborgere

I 2018 fikk 10.300 personer norsk statsborgerskap. Det er mer enn 50 prosent færre enn i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Erna SolbergStaten har vært for dårlig til å inkludere

Staten skal bli bedre på å inkludere mennesker som står utenfor arbeidslivet, fastslår statsminister Erna Solberg.

Unge, høyt utdannede og kvinner mest positive til innvandring

Syv av ti er enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.

Barnetrygden øker for første gang på 23 år

Det blir ikke store summen i måneden, men det er likevel en smule historisk når barnetrygden nå øker for første gang siden 1996.

Pasienter skal sikres lik tilgang til ny behandling

Pasienter skal ha lik tilgang til nye behandlingsmetoder i den norske helsetjenesten. Regjeringen foreslår å lovfeste dette.

Antall institusjonsplasser på aldershjem er nesten halvert på fire år

I 2018 var det 554 aldershjemsplasser i omsorgstjenesten ute i kommunene. Det innebærer en reduksjon på 480 plasser, som utgjør 46 prosent, fra 2015.

KSVil ha mer forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene vet ikke nok om hvordan de skal gi gode nok helsetjenester til innbyggerne sine fremover. De trenger mer kunnskap, mener direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland.

Din UtviklingFra innleid arbeidskraft til fast ansatte

Etter sterk kritikk har selskapet Din Utvikling forlatt praksisen med å basere seg på innleid arbeidskraft. I dag er de fleste fast ansatt.

Ny studieÅ bli utsatt for vold går i arv

Én av tre som har vært utsatt for vold i barndommen, opplever ny vold i voksen alder.

PsykologNav må på timeplanen i profesjonsutdanningen

Flere ramler utenfor samfunnet i dag fordi psykologer ikke kan nok om Nav. Det mener spesialist i klinisk nevropsykologi og Nav-ansatt, Maria Leer-Salvesen.

Kommunalomsorgen hilser frivillige velkommen

Kommunalt ansatte har en «bred, generell og gjennomgående velvilje» til bruk av frivillige i omsorgssektoren. Ansatte oppfatter ikke de frivillige som konkurrenter til profesjonene.

Ett av tre Nav-kontorer vil snart være borte

På det meste var det over 450 Nav-kontorer. Ved utgangen av 2019 vil det bare være drøyt 300 kontorer igjen.

Finner er lykkeligst, nordmenn på tredjeplass

Finland kåres nok en gang til det lykkeligste landet i verden. Også Danmark ligger foran Norge, som er nummer tre på listen.

NHO vil ha granskning av kvaliteten på omsorg

NHO krever at alle omsorgsinstitusjoner i Norge granskes for å sikre at de leverer kvalitet på tjenestene sine.

Høyest sykefravær i helsesektoren

Ansatte i helse- og sosialtjenesten hadde et legemeldt sykefravær på 7,5 prosent i fjerde kvartal i fjor. Lavest sykefravær hadde ansatte innen informasjon og kommunikasjon, med et fravær på 2,9 prosent.

Rekordmange blir psykisk syke på reise

I fjor var det en betydelig økning av unge som ble rammet av alvorlige psykiske lidelser i utlandet, ifølge Europeiske Reiseforsikring.

Nordmenn har stor tillit til det sosiale sikkerhetsnettet

Folk i Norge har større tillit til velferdssystemet enn i mange andre vestlige land og syns oftere politikerne hører på dem, viser en OECD-undersøkelse.

Lærere slår tilbake mot ny skolemodell– Vi trenger mindre klasser, ikke holdningsendring

NHO er uenig i regjeringens pensjonsforslag

NHO ønsker ikke at bedriftene skal få ansvaret for koordineringen av ansattes tidligere pensjonsfond.

Nav-tillitsvalgtVi advarte mot AAP-innstramminger

Nav-ansatte protesterer mot å bli stilt til ansvar for innstramminger i regelverket for arbeidsavklaringspenger.

Råd om gode boliger til personer med ROP-diagnoser

Boliger for personer med psykiske lidelser og ruslidelser (ROP-diagnoser) bør være hjemlige og robuste og gjerne ligge nær offentlig transport, anbefaler SINTEF i en ny rapport.

Høyre vil at aktivitetsplikten skal gjelde for alle

Et utvalg i Høyre foreslo å utvide aktivitetsplikten for å motta sosialhjelp til å gjelde fram til fylte 40 år. Landsmøtet vedtok å utvide den til å gjelde for alle.

Slik er e-helsehverdagen vår blitt

Alle nasjonale e-helseløsninger øker kraftig i bruk og utbredelse, og stadig flere kommer til. Regjeringen vil at alle fastleger tilbyr e-konsultasjon før 2021.

Markedsdirektør Anne Røkenes (50) i grossisten Onninen og ansvarlig for smarthus og livsløpsstandard i programvareselskapet Sensio, Ellen Tønjum Moldskred (41). Her står de inne i visningshuset for velferdsteknologi hos Onninen på Skedsmokorset. Foto: Arn

Velferdsteknologi på rask fremmarsj

Leverandørene av velferdsteknologi omsetter allerede for nærmere 30 milliarder årlig. Sensio og Onninen samarbeider for å ta markedsandeler i en bransje i sterk vekst.

Flere gutter søker seg til helsefag på videregående

Flere velger yrkesfag og flere gutter søker på helse- og oppvekstfag, viser søkertallene for videregående skole.

HelseregnskapNorge brukte 360 milliarder på helse i fjor

Helseutgiftene per innbygger utgjorde 68 000 kroner i fjor, noe som er en økning på drøyt 2000 kroner fra 2017.

Nær dobling i bruken av Fritt behandlingsvalg

Antallet pasienter som benyttet tjenester gjennom Fritt behandlingsvalg økte fra 4700 i 2017, til 8500 i 2018.

Sykehuset forbyttet pasienter – fjernet tarm fra feil person

En pasient med magesmerter fikk ved en feiltakelse fjernet tykktarmen på Haukeland universitetssjukehus i november. Fylkeslegen har åpnet tilsynssak.

91,8 prosent av barna i Norge har barnehageplass

I dag har 91,8 prosent av alle barn i alderen ett til fem år her i landet plass i barnehage. Det er en økning fra 91,2 prosent på samme tid i fjor.

Høyre-utvalg: Vil ha aktivitetsplikt for sosialhjelp fram til 40 år

Et utvalg i Høyre foreslår å utvide aktivitetsplikten for folk som får sosialhjelp, slik at den gjelder fram til sosialhjelpsmottakeren fyller 40 år.

Annonse
Annonse
Annonse