Annonse

SykepengerFeilutbetalinger for opptil 550 millioner i året

Feilutbetalinger av sykepenger fra Nav beløper seg til mellom 150 og 550 millioner kroner årlig, ifølge anslag fra Oslo Economics. Omfanget av svindel kan være mindre enn tidligere antatt, tror Nav.

Forskning

SamfunnsutviklingVi vil velge naboene selv

Mange oslofolk vil bo i nabolag hvor de fleste har samme sosiale status og inntekt som dem selv. Særlig gjelder det høyinntektsgrupper, viser en studie utført ved OsloMet.

Regjeringen spør Brussel om lov til trygdekutt

Skepsisen var stor i Venstre, men nå har regjeringen spurt EFTAs overvåkingsorgan ESA om det er lov for Norge å kutte i trygdeytelser som sendes ut landet.

Økning i Nav-klager til Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen behandlet 560 klager på Nav i 2017. Det er en økning på nesten 30 prosent fra året før.

Kjønnsgapet i sykefraværet øker når par får barn

Sykefraværet øker kraftig både for kvinner og menn når de får barn. Men økningen er klart størst for kvinner, viser ny analyse fra Nav.

Nav-sjef Sigrun VågengVil bygge bro mellom arbeid og helse

Nav har fått mer penger og større frihet til selv å hjelpe folk ut i arbeid, i stedet for å sette ut oppgaven til andre. Det økte handlingsrommet brukes til å styrke samarbeidet med helsevesenet, forteller Nav-direktør Sigrun Vågeng.

SykefraværØkt gap mellom kvinner og menn

Kvinner har et betydelig høyere sykefravær enn menn, og forskjellene øker, viser ny sykefraværsstatistikk fra Nav.

Frog-metodenGir unge tilbake kontrollen over eget liv

– CV-kurs kan være vel og bra, men det ikke nok hvis en ungdom trenger hjelp til å leve et selvstendig liv, sier Frog-trener Hege Glavin. Hun tror ikke Nav-anbud gir tiltaksvariasjonen som trengs for å få unge på rett kjøl igjen.

Pøbelprosjektet– Straffet av Nav etter klager på anbud

Pøbelprosjektet og flere andre bedrifter i Rogaland mener de har blitt straffet av Nav etter å ha klaget på utfallet av anbudskonkurranser. Nav tilbakeviser anklagene.

Nordisk studieBest arbeidsmiljø for seniorer i Norge

Eldre arbeidstakere i Norge har et bedre fysisk og psykososialt arbeidsmiljø enn eldre arbeidstakere i Sverige og Danmark, viser nordisk rapport.

UtenforskapÅ få unge tilbake til skole eller arbeid kan spare samfunnet for 12,2 millioner kroner – per hode

UngdomspartieneVil ha helsedugnad for å sikre velferdsstaten

De politiske ungdomspartiene er bekymret for at en økning i helseutgiftene kan true velferdstjenestene i framtiden. De vil ha en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Annenhver nordmann tror offentlig velferd vil bli dårligere

Én av to tror velferdsordningene vil bli dårligere i framtiden. Sju av ti tror ulikhetene i samfunnet vil øke, viser ny meningsmåling.

Nav sliter med å få unna klagesaker

Nav innrømmer at det tar altfor lang tid før personer som klager på utbetaling av foreldrepenger får sakene sine behandlet.

Kommunene vil ta imot flere flyktninger

Den økte bosettingen av flyktninger i norske kommuner har ikke gått på bekostning av bokvaliteten, ifølge en ny rapport. Mange kommuner mener de fortsatt har stor kapasitet til å ta imot flyktninger.

Kjønnsforskjeller i offentlig omsorgKvinnelige pårørende får mindre støtte enn menn

Pårørendealliansen etterlyser tiltak for å minske ansvarspresset på kvinner med omsorgsoppgaver. – At kvinner forventes å ta ansvar, henger mye sammen med holdninger innad i den enkelte familie, sier eldreminister Åse Michaelsen.

Kjønnsforskjeller i helse– Kvinner lider, menn dør

Kvinner levere sunnere, men er oftere syke enn menn, fortalte Statistisk sentralbyrå i forrige uke. – Nei, mye taler for at menn er like syke eller sykere, ifølge professor Arnstein Mykletun.

Bedriftsforbundet samarbeider med NAV– Håper de kan gi arbeidstrening til flyktninger

Minoriteter nesten fraværende i offentlige utvalg

Kun 2,6 prosent av medlemmene i offentlige utvalg har minoritetsbakgrunn, ifølge en ny rapport.

Én av åtte innvandrere kommer fra Polen

Polakker er den klart største gruppen innvandrere i Norge, etterfulgt av litauere og svensker. I alt var det 746 700 innvandrere og 170 000 norskfødte barn av innvandrere i landet ved årsskiftet.

Kritikk mot ny pensjonsordning

Den nye pensjonsordningen for offentlig sektor får kritikk for å ramme hardt dem som må gå av tidlig.

Ny offentlig pensjon belønner lange yrkeskarrierer

Ny offentlig tjenestepensjon skal gjøre det lønnsomt å stå lenge i jobb, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Taperne blir slitere født etter 1970.

Forskere vil legge om sykelønnsordningen

Tiden man kan få full sykmelding bør reduseres fra 12 til ni måneder, og arbeidsgiver bør betale mer for lange sykefravær. Det er blant forslag til endringer i sykelønnsordningen fra forskerne Simen Markussen og Knut Røed.

11.100 flyktninger bosatt i norske kommuner i fjor

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet bosatte 11.100 flyktninger rundt om i Norge i 2017. Det er 4.200 færre enn året før.

Sanner kritiserer kursbonanza i Nav

Innvandrere må få opplæring som kvalifiserer dem for jobb, i stedet for å bli sendt fra det ene kurset til det andre, mener kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Danskene lanserer «Ghetto-plan» denne uken

Vil belønne kommuner for gode skoleresultater blant ikke-vestlige innvandrere og innføre hardere straffer i utsatte boligområder.

Tjener store penger på oppdrag for Nav

Etter at regjeringen satte Nav-tiltak ut på anbud har det private selskapet Din Utvikling blitt til største leverandøren av tiltak til Nav. Det har vært god butikk for selskapets ledere.

RiksrevisjonenNav svikter i oppfølgingen - hindrer arbeid

Over 200 000 tiltak har ikke fått somaliere i jobb

Nav-tiltak for somaliske innvandrere har ikke virket etter intensjonen, fastslår Fafo-forskere.

Nordmenn og svensker gjør mer frivillig arbeid enn danskene

Men vi er mindre lojale mot enkeltorganisasjoner, viser forskningsrapport.

Nordea får kritikk for sluttpakker til seniorer

Nordea i Norge har tilbudt sluttpakke til alle ansatte over 62 år. – Diskriminerende og i strid med målet om at folk skal stå lenger i jobb, mener Høyre-veteran Astrid Nøklebye Heiberg.

ForskningUnge er forsømt og oversett av samfunnet

Vitenskap, medisin og samfunn verden over bruker lite ressurser på noen av aldersgruppene vi kan desidert minst om, men som det er mest å tjene på å satse på.

4 av 10 sosialhjelpsmottakere mangler grunnleggende goder

Både sosialhjelpsmottakere og innvandrere kommer dårligere ut enn resten av befolkningen når det gjelder materielle og sosiale mangler, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Stortingskomité utsetter avgjørelse om bemanningsbransjen

Skylder på vinterferien.

Arbeidsledigheten på stedet hvil

4,1 prosent av arbeidsstyrken her i landet var uten arbeid i november, ifølge SSB. Det er opp 0,1 prosentpoeng fra september.

Anniken HauglieTommelen ned for Høyre-forslag om karensdag

Agder Høyre vil ha et prøveprosjekt med karensdag ved sykdom, men ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er det ikke aktuelt å oppfylle ønsket fra partifellene i sør.

Nedsatt arbeidsevneFlest i Kvænangen, færrest i Engerdal

Mer enn én av ti innbyggere i Troms-kommunene Kvænangen, Gratangen og Kvæfjord er registrert med nedsatt arbeidsevne hos Nav. I Engerdal i Hedmark og Hjelmeland i Rogaland gjelder det bare én av førti.

Datadrevet oppfølging ved Nav Alna– Vi må brøyte veien selv

Nav sitter på enorme mengder informasjon om brukere og virksomheter. Nå skal et pilotprosjekt gi bedre oversikt over hva Nav faktisk vet.

Navs IT-direktør– Nav må lære av datagiganter som Facebook og Netflix

Økt kjøpekraft blant pensjonister

De fleste pensjonister har fått betydelig økt kjøpekraft de siste ti årene, viser tall fra Nav.

Ti prosent flere unge uføre i 2017

Ved utgangen av 2017 var det 15 800 unge uføre under 30 år i Norge. Det er om lag 1 470 flere enn året før, viser tall fra Nav.

FFO: Krever politisk omkamp om midlertidige ansettelser

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon var sterkt imot å åpne for økt bruk av midlertidighet i arbeidslivet. Når krever organisasjonen at liberaliseringen av arbeidsmiljøloven reverseres.

Kraftig økning i klager til Nav

Antall klager på servicen i Nav har mer enn doblet seg det siste året. – Vi er ikke glade for utviklingen, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Ikke flere jobber til folk med hull i CV-en

Økt adgang til å ansette folk i midlertidige stillinger skulle gjøre det lettere å få jobb for utsatte grupper. Det har ikke skjedd, viser ny rapport.

Statsråden om Likestillingsombudets kritikk av BPA-ordningen– Kan være rom for forbedringer

– Jeg har merket meg anbefalingene fra Likestillings- og diskriminerings ombudet og ser at de treffer det som er en pågående debatt om hva BPA-ordningen er og hva den bør være.

Likestillingsombudet med krass kritikk av kommune-NorgeBer regjeringen vurdere å la staten overta BPA-ordningen

Måten kommunene praktiserer BPA-ordningen for funksjonshemmede funker ikke, mener Likestillingsombudet.

– Seniorgründere er gull for Norge

Folk over 50 år står bak mer enn en fjerdedel av alle nyetableringer i Norge, viser en ny undersøkelse. – Vi som har rundet 50, er «the dream team», mener eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Nav Rogaland sent på banen med etablererkurs

Etter at arbeidsledigheten steg i Rogaland i 2015, brukte Nav to år på å få på plass etablererkurs. Da de begynte var ledigheten allerede på vei ned igjen.

2 av 3 utviklingshemmede mangler jobb eller dagtilbud

– Sjokkerende, sier Dag Sandvik, direktør for arbeidsgiver- og interesseforeningen ASVL.

Unge funksjonshemmedeFår arbeidsevnen vurdert uten å vite om det

Når Nav vurderer arbeidsevnen til unge i arbeidsavklaringstiltak, er brukeren sjelden klar over det selv, ifølge ny studie.

Svensk studieJobbytte forlenger yrkeslivet

Seniorer som endret yrke i femtiårsalderen velger å bli værende i jobb framfor å pensjonere seg.

Forskning

Like mye jobbdiskriminering etter 22. juli

Mange svarte på 22. juli-angrepet med anti-rasisme. Men arbeidsgiveres praksis ved ansettelser ble ikke endret. De foretrekker fortsatt jobbsøkere med norske navn.

NTNU-professorDet offentlige bør lære av NHO

Ringer i Vannet-metodikken har potensial til å få langt flere i jobb og bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, mener forsker og NTNU-professor Jan Tøssebro.

Arian (24) fikk jobb gjennom Ringer i Vannet– Å få muligheten til å vise seg fram er utrolig viktig

NHOs inkluderingssatsing Ringer i Vannet (RiV) skal hjelpe dem som sliter i det ordinære arbeidsmarkedet. Ved å ta utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft kommer 600 kandidater ut i jobb årlig, viser ny rapport.

Regjeringspartiene: Profittforbud gir barnehagedød

Nye Ap-takter om profittfrie barnehager får Rødt til å glede seg og regjeringspartiene til å gremme seg.

Kommentar

Dugnadsånden lever i privat sektor

Mange arbeidsgivere har lenge deltatt på en inkluderingsdugnad i arbeidslivet, men mangler redskapene som kan gi flere personer en mulighet, skriver Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen.

Halve folket i arbeid

Statsministeren vil ha 13 prosent flere i arbeid. Hun bør heller se på hvordan man tilpasser samfunnet til 50 prosent arbeidsledighet, anbefaler digitaliseringsrådgiver Lars Rinnan. Han tror borgerlønn kan være en god idé.

Regjeringen vurderer bonus til innvandrere i jobb

Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere fungerer for dårlig, mener Høyre-statsråd Jan Tore Sanner. Han åpner for å premiere dem som kommer raskere ut i jobb eller utdanning.

Færre arbeidsledige – men flere langtidsledige

Arbeidsledigheten fortsetter å gå nedover, viser tall fra Nav. Men antallet som har vært ledige i over to år øker, spesielt i Rogaland og Hordaland. Fire av ti arbeidsledige er innvandrere.

Overdreven frykt for trygdeeksport

Den blågrønne regjeringen viderefører kampen mot trygdeeksport. Trygdeutbetalinger til utlandet er imidlertid et lite problem økonomisk sett, mener PRIO-stipendiat Cathrine Talleraas.

Annonse
Annonse
Annonse