Annonse

Regjeringen vil kartlegge eldres situasjon

Regjeringen setter av 48 millioner kroner i neste års statsbudsjett til et prosjekt der eldre utredes og seniorenes behov kartlegges.

FrpEkstra friuke «vil koste milliarder»

Forslaget Ap-leder Jonas Gahr Støre nylig luftet om å gi småbarnsforeldre en ekstra friuke, vil koste milliarder, frykter Fremskrittspartiet.

FN skal grille Norge om funksjonshemmede

Norge skal neste år for første gang utspørres av FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Rekordmange milliardærer i Norge

Regjeringen styrker skoletilbud til unge innvandrere

Regjeringen setter av 70 millioner kroner for at ungdommer som kommer til Norge uten å ha grunnskoleutdanning, skal fylle hullene på videregående skole.

Støre lufter forslag om ekstra ferieuke for foreldre

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil gi familiene et velferdsløft og mener ideen om en ekstra ferieuke for foreldre er interessant.

Ap: Kamp mot kommersiell velferd

Renhold, vaktmestertjenester og matlaging i kommunene bør ikke overlates til kommersielle selskaper, mener Arbeiderpartiet.

Høyre-topp vil ikke lenger ha karensdag

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde fra Høyre har ombestemt seg. Hun tror ikke lenger karensdag er et godt virkemiddel for å få ned sykefraværet.

Somaliere mest fornøyd med livet

Somaliere klart mest fornøyd med livskvaliteten blant innvandrerne. Mest misfornøyd er innvandrere fra Iran, Irak, Polen og Tyrkia.

Økt ulikhet i formue – 68-erne er vinnere

Ulikhetene i formue øker i Norge. Sammenligning mellom ulike generasjoner tyder på at 68-generasjonen, født rundt 1950, har trukket vinnerloddet, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nordmenn ikke blant de ti lykkeligste

Norge har verdens 13. mest lykkelige befolkning, ifølge en måling der kun innbyggernes egne svar regnes med. Paraguay topper listen for tredje år på rad.

Ap vil hjelpe i nærområdene og ha flere EU/Tyrkia-avtaler

– Vi kan ikke ha en flyktningpolitikk som skiller oss fra våre naboland, sier leder for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, Masud Gharahkhani.

Sykefraværet går litt ned

Både egenmeldt og legemeldt sykefravær har gått noe ned, viser tall fra Nav og Statistisk sentralbyrå. Fraværet er høyest i helse- og sosialtjenestene.

Forskning

Skyer i arbeidslivshorisonten

I ti år har Arild Henrik Steen målt trykket i norsk arbeidsliv. Arbeidslivsbarometerets far kan ikke melde om voldsomt væromslag. Men på fire områder aner han skyer i horisonten.

Lovende resultater fra IPS-forsøkHjelper smerte­pasienter ut i jobb

Individuell jobbstøtte har gitt gode resultater for ­personer med psykiske lidelser. Nå tyder norsk forskning på at ­metodikken også har positiv effekt for pasienter med kroniske smerter.

Høyretopp vil kutte i sykelønna

Høyrepolitiker Heidi Nordby Lunde vil gjøre som svenskene og kutte i sykelønna. En krigserklæring, mener Fagforbundet.

Høyest fravær i ungdomsskoler i Finnmark

10.-klassingene i Sogn og Fjordane har minst fravær, mens elevene i Finnmark er mest borte fra skolen, viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

Hauglie vil skjerpe kravene for å få sosialhjelp

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ønsker å utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere, ifølge Dagbladet.

Flere studenter sliter med alvorlige psykiske plager

Hver fjerde student har alvorlige psykiske symptomplager, viser ny undersøkelse.

Flere innvandrerelever faller utenfor på ungdomsskolen

På ti år har antall elever som ikke får fullverdig vitnemål fra ungdomsskolen nesten doblet seg. En viktig årsak er migrantstrømmen i 2015–2016.

Flere med AFP i privat sektor

Antall mottakere av avtalefestet pensjon øker i privat sektor, viser tall fra Nav. Tre av fire mottakere er menn.

Fagforbundet– Kutt i sykelønna vil føre til et todelt arbeidsmarked

40 år etter at norske arbeidstakere fikk rett til full lønn ved sykdom, er ordningen under press. ­Tilhengere av kutt mener verdens mest sjenerøse sykelønnsordning er årsak til at Norge har verdens høyeste sykefravær, mens motstanderne advarer om at sykelønnskutt vil gi nye klasseskiller.

Nav-leder i retten tiltalt for snoking

Skal ha gjort flere hundre søk på naboer, kolleger og familie i arbeids- og velferdsdirektoratets systemer. Rettsaken starter i dag.

Flere funksjonshemmede har fått jobben tilrettelagt

I år har over 60 prosent av de ansatte med funksjonshemming en tilpasset arbeidssituasjon. Det er økning på 8 prosentpoeng fra i fjor.

Betydelig lavere alderspensjon ved tidlig uttak

– Fare for at en del vil angre, sier seksjonssjef i Nav.

Men drømmen om borgerlønn var ikke død

Forskning

Ny rapport fra GroruddalenAdvarer om økt ulikhet og økt utrygghet på Romsås

Områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet. Forskere fra OsloMet anbefaler at tiltak særlig rettes mot barn og unge.

Ideelle organisasjoner får alene konkurrere om velferdskontrakter– Et gjennombrudd

Kommersielle aktører vil dermed bli stengt ute fra bestemte anbudsrunder.

Færre avbryter KvalifiseringsprogrammetFlere i jobb etterpå

Flere går til ordinært arbeid etter fullført program, i 2017 nesten 40 prosent. I noen grad kan dette skyldes en tendens til å rekruttere mer ressurssterke deltakere.

Borgerlønn– Velferdsstaten vil trenge en oppgradering

Dagens velferdsstat vil ikke takle framtidens utfordringer i arbeids­livet, mener forfatterne Sven Egil Omdal og ­Ingeborg ­Eliassen. En borgerlønnsordning kan være et fornuftig ­motsvar, tror de.

Fortsatt lavt fravær i videregående

Fraværet i videregående skole holder seg lavt og ligger fortsatt rundt 40 prosent lavere enn før fraværsgrensen ble innført.

Uføre opprettholder inntektene når de blir pensjonister

Én av fire menn og én av tre kvinner er 100 prosent uføre rett før pensjonsalder.

DanmarkFlere eldre på uføretrygd etter pensjonskutt

Innstramminger i ordning med tidligpensjon har ført til at flere dansker over 60 år har havnet på uføretrygd, viser en ny analyse.

Rekordmange elever fullfører videregående

Aldri før har færre stått utenfor videregående opplæring

Regjeringen går inn for dobbelt statsborgerskap

Fra og med i år åpnes det for å ha dobbelt statsborgerskap i Norge slik som i de øvrige nordiske landene og de fleste land i Europa.

Sykefravær koster arbeidsgivere 17 milliarder

Sykefraværet i Norge koster 56 milliarder på et år. Av dette betaler arbeidsgiverne 17 milliarder, ifølge beregninger fra Nav.

Erna Solberg– Ingen ønsker 43-timers arbeidsuke

Det kan bli nødvendig å utvide normalarbeidsuka til 43 timer hvis ikke flere kommer i jobb, sa statsminister Erna Solberg under Arendalsuka. Nå forsikrer hun om at det ikke er en utvikling hun ønsker seg.

Én av ti i arbeidsfør alder er uføretrygdet

– De siste årene har det vært en økning i antall mottakere av uføretrygd, og vi forventer at veksten fortsetter ut året og neste år, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng.

– Det er et viktig mål for regjeringen at forskjellene fortsatt skal være små i Norge

Lav befolkningsvekst i Norge i andre kvartal

Lavere innvandring og færre fødsler fører til at befolkningsveksten i Norge nå er på sitt laveste siden 2005.

Høyere ledighet for kvinner enn for menn

Andelen innvandrerkvinner som var registrert helt ledige, lå på 5,6 prosent, mens tilsvarende tall for innvandrermenn var på 5,1 prosent i 2. kvartal.

Lettere overgang fra sosialhjelp til jobb for høyt utdannede innvandrerkvinner

Innvandrere var i 2009 overrepresentert blant sosialhjelpsmottakerne, men sammenlignet med mottakere som var født i Norge fant innvandrerne seg lettere jobb etter sosialhjelpsmottaket.

Siden 2005 har dessertgenerasjonen fått fem ganger mer enn alenemoren

Regjeringen vil vurdere forslag om å fjerne spesialundervisningen

Regjeringen har et forslag på høring om å fjerne elevers rett til spesialundervisning. – Det vil være et svik, sier Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Økonom avlyser eldrebølgen

Økonom Sindre Farstad avlyser eldrebølgen og mener andelen sysselsatte ikke faller med friskere eldre. En professor er enig og kaller eldrebølgen en bløff.

SkatteetatenFærre handler svart enn noensinne

Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft. Det viser en spørreundersøkelse gjort av Opinion for Samarbeid mot svart økonomi og Skatteetaten.

NorgeRausest sykelønn, mindre raus mot ledige

Norge har den rauseste sykelønnsordningen, men andre land har høyere ytelser for arbeidsledige. Det viser en sammenligning av velferdsytelser i 18 land.

Forskning

Levekår blant innvandrereBedre på bygda enn i byene

Innvandrere har større levekårsproblemer enn resten av befolkningen, men takler slike problemer bedre enn nordmenn flest, viser ny rapport.

Stor interesse rundt Velferdkonferansen

Stadig flere melder seg på Velferdkonferansen 2018. Fortsetter interessen i samme tempo kan årets konferanse slå fjorårets rekordpåmelding på over 400 deltakere.

Kraftige reaksjoner på Solbergs jobbadvarsel

Regninga for skattekutt sendes til arbeidsfolk. Slik reagerer både Ap og LO på statsminister Erna Solbergs (H) trussel om å øke arbeidsuka til 43 timer.

Tajik med pensjonsappell til KrF

Ap nestleder Hadia Tajik håper KrF «som et solidarisk sentrumsparti» vil være med og sikre pensjon fra første krone til høsten.

Solberg advarer43 timers uke hvis ikke flere kommer i jobb

Får vi ikke flere i jobb, må de som jobber øke arbeidsuka til 43 timer hvis vi skal slippe å kutte i velferden, advarer statsminister Erna Solberg (H).

Kvinner tar fortsatt det meste av omsorgen for barna

Drøyt halvparten av norske kvinner mener de står for det meste av omsorgen for barna. Bare 8 prosent av mennene svarer det samme.

Forskning

Ungdata 2018Mindre framtidsoptimisme blant ungdom

Norske ungdomar er meir involvert i problemåtferd og trua på framtida har blitt svekka, viser årets nasjonale tal.

Flere barnehager har gitt flere mødre i arbeid

Barnehageutbyggingen på 2000-tallet har ført at flere mødre har kommet ut i arbeid, viser ny forskning.

Mann tiltalt for Nav-svindel

En mann i 50-årene fra Troms er tiltalt for grovt bedrageri mot Nav, etter at han urettmessig skal ha mottatt over 175.000 kroner.

Mange barn av innvandrere har partner med lik bakgrunn

Tre av fire norskfødte med foreldre fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka har en partner med innvandrerbakgrunn, ifølge tall fra SSB.

Myndighetene skal revurdere glutenstøtten

Myndighetene skal gjennomgå den økonomiske støtten til personer med cøliaki og revurdere støtten til glutensensitive, som i dag er på 24.000 kroner i året.

Det koster å være kronisk syk

Mat- og klesbudsjettet øker når du lever med kroniske sykdommer som for eksempel cøliaki eller psoriasis, viser nye beregninger i SIFOs referansebudsjett.

Sanner varsler strengere krav til norskundervisning

Regjeringen kommer til å kreve resultater for norskundervisningen, ikke bare krav til et visst antall timer, varsler integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Annonse
Annonse
Annonse