Annonse

Fortsatt synkende ledighet blant innvandrere

Den registrerte ledigheten blant innvandrere sank med 1 prosentpoeng fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. For registrerte arbeidsledige i resten av befolkningen var nedgangen på 0,5 prosentpoeng i samme periode, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Unge mindre optimister – høyt utdannede drar fra

Fremtidstroen faller blant unge under 30 år, mens de med høyest utdannelse ser stadig lysere på sine egne økonomiske utsikter.

Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i fjor

Til sammen fikk 21.600 personer norsk statsborgerskap i 2017 – det er ny rekord med god margin og 7.900 flere enn året før.

Innvandring gir vekst i befolkningen

Færre fødsler og flere døde ga oss i årets tre første måneder det laveste fødselsoverskuddet i Norge på 33 år, men innvandringen sørger for befolkningsvekst.

Store inntektsforskjeller blant norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående lavere inntekter enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn. Men barn av innvandrere fra India og Sri Lanka tjener langt mer enn gjennomsnittet.

Nav oppdaget trygdebedrageri – fortsatte utbetalinger

Da Nav oppdaget at en drosjeeier hadde mottatt flere hundre tusen kroner i støtteordninger selv om han jobbet, fortsatte likevel utbetalingene i flere år.

Redusert pris får flere barn i barnehage

Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt gjør at flere barn går i barnehage, men det er en utfordring å nå ut til alle i målgruppen, viser ny rapport.

– Gratis skolemat til alle kan utjevne forskjeller

Et fellesmåltid i løpet av skoledagen har effekt på elevenes læring, kosthold og miljø, viser forskning. Et nasjonalt tilbud kan utjevne forskjeller, mener Folkehelseinstituttet.

Pensjonistene kan snart få slippen tilbake

Regjeringen innfrir kravet om å gi pensjonister muligheten til å få slippen tilbake ved å bruke dagens ordning om reservasjon mot digital post.

Minister sikter seg inn mot barn og unge

Den nye Folkehelserapporten viser økning i fedme og diabetes i Norge. Folkehelseministeren tror tidlig innsats blir et nøkkelbegrep i arbeidet mot utviklingen.

Økt satsing på varig tilrettelagt arbeid

I revidert nasjonalbudsjett styrker regjeringen ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 100 plasser.

Jobbspeidere skal matche trygdemottakere med arbeidsgivere

Folkehelserapporten 2018Mange unge opplever omsorgssvikt

Omfanget av omsorgssvikt og overgrep mot barn og unge er så stort at det utgjør et folkehelseproblem, ifølge Folkehelserapporten 2018.

Ny rapport om folkehelseØkte helseforskjeller i Norge

Mens helseforskjellene har blitt mindre i flere land i Europa de siste årene, peker pilene i Norge motsatt vei, ifølge Folkehelserapporten 2018.

Spreke eldre er fornøyd med livet

Flertallet av norske 80-åringer oppgir at de har god helse, og de er like fornøyd med livet som yngre, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.

Siden nyttår har antallet uføretrygdede økt med 3.500 personer

Ved utgangen av årets første kvartal mottok 329.400 personer uføretrygd.

Mer kritisk dekning av Nav i mediene

Tallet på negative oppslag om Nav har økt, og det har vært en markant nedgang i saker som stiller Nav i et positivt lys. Det viser Navs oppsummering av medieåret 2017.

Lysbakken– Høyresiden bløffer om profitt i barnehagene

De private barnehagekonsernene som tar ut store overskudd, har samtidig færrest ansatte på jobb, ifølge Telemarksforskning. Høyresiden bløffer, mener SV.

Aktivitetskrav får ned sosialhjelp blant unge

Krav om aktivitet har ført til at tallet på unge sosialhjelpsmottakere har gått ned og at flere har kommet i jobb, viser ny studie.

Materielle mangler i EUFlest fattige i Bulgaria, færrest i Sverige

Tre av ti bulgarere har en alvorlig mangel på materielle goder som trengs for å leve et anstendig liv. I Norge gjelder det bare to av hundre og i Sverige én av hundre, ifølge statistikkbyrået Eurostat.

Bitre folk bekymrer seg mer for innvandring

Ny forskning dokumenterer en sammenheng.

Hver fjerde student har en funksjonsnedsettelse

Kroniske sykdommer, psykiske problemer og lærevansker er blant de funksjonsnedsettelsene som forekommer oftest blant studenter i Norge.

Norge til EFTA-domstolen for diskriminering av fedre

EØS-tilsynet ESA tar Norge til EFTA-domstolen for forskjellsbehandling av kvinner og menn. Grunnen er at far ikke har samme rett til foreldrepenger som mor.

Kommunene må lage eldreplan for å få penger

Kommunene må lage en plan for å få bukt med problemene i eldreomsorgen for å få penger. Ellers stiller de bakerst i bevilgningskøen, ifølge en ny helsereform.

Kontantstøtte: Kan bli unntak fra krav om botid

Barneminister Linda Hofstad Helleland (H) åpner for å myke opp kravet om at begge foreldre må ha fem års botid for å kunne motta kontantstøtte.

Faktisk.noNei, stadig flere unge dropper ikke ut av skolen

Påstanden om at stadig flere unge dropper ut av skolen er helt feil, ifølge Faktasjekk.no.

Forskning

ForskningMange er positive til å ansette flyktninger

Men det er veldig ulik praksis, vilje og evne blant arbeidsgivere. Det går fram av intervjuer forskere har gjort med arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor.

Skolen svikter barn med hørselhemming

Inkluderingspraksisen for barn med sansenedsettelser er kritisk dårlig, ifølge en fersk studie gjort av forsker Patrick Kermit.

ForskerEldre arbeidstakere må tåle lønnskutt

Eldre bør få jobbe så lenge de vil, men de må akseptere at lønna reduseres når de kommer opp i årene, mener forsker Simen Markussen.

Færre er ledige og på Nav-tiltak

Det var 108.000 arbeidsledige i Norge i februar, 4.000 færre enn i november. Det er gode nyheter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nav-direktør vil bli toppsjef i SSB

Nav-topp Geir Axelsen er favoritt til å overta som sjef i Statistisk sentralbyrå etter Christine B. Meyer, skriver Dagens Næringsliv.

FrpInspireres av dansk ghetto-politikk

Frp vil språkteste fireåringer, kutte Nav-ytelser og stoppe ghetto-dannelser.

Hundre ganger mer i skattekutt for de rikeste

Nordmenn som tjener over 10 millioner kroner, har siden 2013 fått et skattekutt som er hundre ganger større enn de som tjener mellom 150.000 og 250.000 kroner.

Forskning

ForskningFastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser

Mens vi pasienter tror det finnes en riktig diagnose er fastlegene opptatt av å finne diagnoser som gir heldige utfall, viser studie fra OsloMet.

Færre fattige eier egen bolig

Antall husholdninger med lav inntekt som eide sitt eget hjem, sank med 10 prosentpoeng fra 2003 til 2016.

Fra ord til handling

Wayback – livet etter soning– Aktiv og personlig oppfølging er avgjørende

Skal tidligere straffedømte lykkes når de kommer ut av fengsel og tilbake til samfunnet, vet Stiftelsen Wayback hvor skoene trykker. De har nemlig gått i dem selv.

Velferdkonferansen 2018Hele folket i arbeid – utopi eller realistisk mål?

Arbeidslinja har i årtier vært bærebjelken i den norske velferdspolitikken, likevel står hundretusener utenfor arbeidslivet. Velferdkonferansen 2018 vil se nærmere på hva som kan og må gjøres for å få «hele folket i arbeid».

Fafo-forsker om Nav i fengsel– Sentrale myndigheter må ta ansvar

For å sikre innsatte Nav-tjenester i fengsel bør tilbudet reguleres på lik linje med helse- og skoletjenester, mener Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen.

Nav i fengselLetter overgangen fra soning til samfunn

I ungdomstida tok «­Spartacus» uheldige valg som resulterte i flerårig fengsels­straff. Med veiledning fra Nav under soning får han hjelp til å se nye muligheter – noe han mener er avgjørende for å lykkes ute i samfunnet.

Færre under 30 år mottar arbeidsavklaringspenger

– Nedgangen skyldes at flere slutter å motta ytelsen, samtidig som antallet som begynner går ned. Over tid går over fire av ti til arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Rekordfall i innvandringen i fjor

Mye fordi det kommer færre fra Syria.

Høyre-politikere vil sjekke ut svenske tilstander

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde tar utfordringen fra Velferd: Sammen med andre Høyre-politikere vil hun reise til Sverige for å finne ut hvorfor flere funksjonshemmede er i jobb der enn i Norge.

AFP-omlegging førte ikke til flere uføre

Omleggingen av AFP-ordning i privat sektor har ikke ført til flere mottakere av uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, slik mange fryktet.

Forskning

ForskningStor bekymring for innvandring i Europa

Brede lag i veldig mange europeiske land er bekymret for innvandring, men bildet er ikke helsvart, ifølge en fersk studie fra OsloMet.

LO og NHO ut mot regjeringenMener ny skoleplan nedgraderer arbeidslivet

Utviklingen av den norske velferdsstaten får forsvinnende lite oppmerksomhet i nye forslag til kjerneelementer i skolen. NHO og LO er kritiske.

KrF frister med skattelette for å få uføre i jobb

Kristelig Folkeparti foreslår å redusere skatten for trygdemottakere som delvis kommer seg i arbeid, skriver nyhetsbyrået ANB.

Flere kvinner enn menn kombinerer uføretrygd med jobb

Kvinner blir oftere uføretrygdet enn menn, men de kombinerer i større grad arbeid og trygd, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Lysbakken maner til pensjonsopprør

De yngre taper stort på pensjonsreformen, ifølge SV-leder Audun Lysbakken. Han spår folkelig raseri og sier levealdersjusteringene er selve roten til problemet.

Tidlig alderspensjonMest utbredt blant menn

Halvparten av 66 år gamle menn mottok tidlig alderpensjon i 2015. Bare 20 prosent av kvinnene i samme aldersgruppe mottok det samme.

Én av fem med lav utdanning er ufør

Nesten 10 prosent av nordmenn mellom 18 og 67 år var uføretrygdet i 2016. Lavt utdannede er overrepresentert: I denne gruppen var nesten 20 prosent uføre.

NTNU-forsker vil ha integreringsprosjekt for ungdom i alle kommuner

Integreringsprosjektet SAMMEN er en suksess som alle norske kommuner bør ha i verktøykassa, ifølge en fersk evaluering.

Fastlegene pressesGir sykemeldinger for å unngå utskjelling og fysiske angrep

Pasienter skal ikke forvente å få sykemelding kun ved et knips med fingrene, mener fastlege og doktorgradsstipendiat Stein Nilsen.

Faktisk.no: Norge har verdens høyeste sykefravær

Faktisk.no har sjekket påstanden om at Norge har verdens høyeste sykefravær. Konklusjonen er at det er dekning for påstanden.

Ingen sykepenger til arbeidstakere over 70

Høyre vil at eldre skal stå lenger i jobb. Men de eldste arbeidstakerne har ingen rett til sykepenger.

Fra ord til handling

«Byåsen Men at Work»Integrering med nettverksbygging i fokus

«Byåsen Men at Work» er en gruppe innvandrermenn, som hjelper ­andre innvandrer­menn med å få seg jobb. Integreringsarbeidet deres er belønnet med Trondheim ­kommunes frivillighetspris 2017.

Støre lover grep mot barnefattigdom

Ap-leder Jonas Gahr Støre varsler et oppvekstpolitisk manifest fra Arbeiderpartiet. Arbeidslinjen er ikke hele svaret, sier han.

OECD: Norge må gjøre mer for å hindre ungdomsfrafall

To av tre unge som verken er i jobb eller skole, gjør ingenting for å komme seg ut av utenforskapet. OECD mener myndighetene må gjøre mer for å hjelpe.

Ekstra legesjekk hos Nav fikk ikke ned sykefraværet

En ekstra sjekk hos Nav-lege fører ikke til at syke kommer raskere tilbake i jobb, viser ny studie. Funnene kan velte regjeringens plan om å stramme inn sykepengeordningen, skriver Bergens Tidende.

Forskning

Tiggerstøtte fører ikke til mer tigging

Ordningen med humanitær støtte til reisende EØS-borgere som tigger, bidrar ikke til økt tigging i norske gater, mener OsloMet-forskerne som har evaluert den statlige tilskuddsordningen.

Flere barn bor i hjem med vedvarende lav inntekt

I Oslo bor det flest barn som kommer fra husholdninger med lav inntekt.

Annonse
Annonse
Annonse