Annonse

Aleris føler seg stigmatisert av Fagforbundet

Omsorgsselskapet Aleris syns anklagen om at de bedriver arbeidslivskriminalitet, er både stigmatiserende og misvisende.

Strid om overføring av oppgaver til Nav

Regjeringen vil legge til rette for at Nav følger opp jobbsøkere selv i stedet for å sette ut oppgaven til andre. Forslaget møter motbør fra attføringsbransjen.

Ny rapportInnvandrere har tatt jobbene til fattige nordmenn

Etter å ha kartlagt 1,1 millioner mennesker født i Norge, er ikke forskerne i tvil om at innvandrere har tatt jobbene fra nordmenn i lavere sosiale lag.

Fellesforbundet ruster til kamp om innleie

Fellesforbundet kurser hundrevis av tillitsvalgte som skal passe på at arbeidsplassene følger de nye, strenge reglene for innleid arbeidskraft.

Aleris-saken startet med bredside mot arbeidsgiver

Med 27 sting i hodet dro Line (56) på jobb dagen etter terrorangrepet

– Men det var ikke lov å si at det ene var riktigere enn det andre.

– LO og NHO stikker hodet i sanden

Legenes «snillhet» med sykefravær bidrar til at folk faller ut av arbeidslivet unødig. Og LO og NHO stikker hodet i sanden, skriver lege og universitetslektor Erik Shetelig i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Psykisk helse og rusManglende samhandling i kommunene

Fire av ti kommuner er ikke fornøyde med samarbeidet med Nav om å få personer med psykiske helseproblemer og rusproblemer i jobb.

Alt tilsa høyt og langvarig sykefravær blant regjeringsansatte etter terrorangrepet - slik ble det ikke

Ny forskning overrasker.

Norsk Industri og Nav skal få flere unge ut i arbeid

Norsk Industri og Nav har inngått en intensjonsavtale som skal sikre at flere unge uten jobb kommer ut i arbeidslivet.

Talet på sysselsette har auka med 55.000 det siste året

Sjølv om sysselsettinga har stige, har arbeidsløysa vore stabil det siste året. Det kan forklarast med at fleire har komme inn i arbeidsstyrken.

– Ringer i Vannet-metodikk stiller krav til Nav

Tradisjonell oppfølging av jobbsøkere er ikke nok hvis Nav skal ta i bruk Ringer i Vannet-metodikken, mener professor Jan Tøssebro.

Nav skal lære av NHO

Ved årsskiftet gikk startskuddet for et nytt samarbeid mellom NHO og Nav, basert på erfaringene med NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet. Navs mål er å komme tettere på arbeidsgiverne.

Rekordmange inkludert i jobb i 2018

Over 10.000 personer har blitt hjulpet i jobb fra landets 110 arbeids- og inkluderingsbedrifter i 2018. Det er ny rekord, ifølge NHO.

Nav og ungeAktivitetskrav kan øke avstanden til arbeidslivet

Skjerpede krav til aktivitet gjør at Nav sender unge med psykiske lidelser ut i tiltak de opplever som meningsløse og som ikke bringer dem nærmere målet om lønnet arbeid, viser studie.

Arbeidstrening med mangfold og miljø i høysetet

Gjennom Jobb34 får utviklingshemmede og andre vanskeligstilte tilrettelagt arbeidstrening. I tillegg til økt mestringsfølelse er kortreist produksjon og gjenvinning høyt prioritert.

Individuell jobbstøtte (IPS)Pionerprosjekt skal få flyktninger raskt i jobb

Mange flyktninger ivrer etter å få brukt sin kompetanse og komme seg i jobb så fort som mulig. I Bergen går man nye veier for å realisere dette ønsket.

Bytter du fastlege kan kollegene dine bli syke

Bytte av fastlege påvirker ikke bare ditt eget sykefravær, men også fraværet til kollegene dine. Ny forskning påviser sosial smitte på arbeidsplassen.

– Vi må se folk for mulighetene de har

Den 24 år gamle lederen for Generasjon M, Anne Stine Hole, har vunnet prisen som «Årets samfunnsbygger». Nå ønsker hun å utvide virksomheten til hele Norge.

Skepsis til kvotering av funksjonshemmede

Seks av ti nordmenn mener kvalifiserte arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne alltid bør kalles inn til intervju. Men færre enn én av sju er tilhengere av radikal kvotering ved ansettelser.

Ny rapportDobbelminoriteter diskrimineres i arbeidslivet

Tre av fire unge som tilhører flere minoriteter, opplever diskriminering i arbeidslivet, viser ny rapport.

Scandic HotelsSkal rekruttere flere med nedsatt funksjonsevne

Fra 1. januar forplikter Scandic Hotels Norge seg til å innkalle funksjonshemmede søkere til jobbintervju. Målet er å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Ap: Vi må bruke bedre tider til å få flere i jobb

Det er feil å trappe ned arbeidsmarkedstiltakene når over 100.000 vil i arbeid, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud.

EUÉn av to funksjonshemmede er i jobb

Flere funksjonshemmede har kommet i jobb i EU de siste årene. I Norge, derimot, står funksjonshemmedes arbeidsdeltakelse på stedet hvil.

Én av tre ledere sliter med å legge til rette for å holde eldre i arbeid

– IA-avtalen og pensjonsreformen er ikke tilstrekkelig, viser ny analyse.

Nye Nav-tallHøyest ledighet i Østfold og Vestfold

Ved utgangen av november var det registrert 62 400 helt arbeidsledige hos Nav. Ledigheten er dobbelt så høy i Østfold og Vestfold som i Sogn og Fjordane.

Hauglie forsvarer utskjelt endring av permitteringsregler

Kritikken hagler mot budsjettenigheten om å gjøre det dyrere for arbeidsgivere å permittere. Tidspunktet er riktig, svarer regjeringen.

Høyre-politikerLegen er overflødig som sykmelder

Ansvaret for sykmeldinger bør overføres fra legene til bedriftene, mener stortingsrepresentant Margret Hagerup (H). Et livsfarlig forslag, mener Fagforbundet.

Slik jobber du mer inkluderende

BudsjettforliketGlede over økt satsing på å få folk i jobb

Kristelig Folkeparti har fått til en økning på 500 tiltaksplasser for folk som står langt fra arbeidslivet. Meget gledelig, sier direktør Dag Sandvik i bransjeorganisasjonen ASVL.

Eldre står lenger i arbeidslivet

Pensjonsreformen som ble innført i 2011 har gjort at flere står lenger i arbeidslivet. Effekten vedvarer etterhvert som folk blir eldre.

LO og NHO utsetter AFP-forhandlinger i ett år

LO, NHO og regjeringen trenger mer tid på å utrede ny avtalefestet pensjon. Dermed blir ikke AFP forhandlingstema før i 2020.

SSB-forskerAdvarer mot å kaste bort penger på IA-tiltak

Vi kan ikke fortsette å bruke store summer på tiltak for et inkluderende arbeidsliv som vi ikke vet om virker, mener forsker Kjetil Telle.

Nav-praksis kan svekke jobbsjansene

Arbeidsgivere er mer skeptiske til unge som har vært i arbeidspraksis enn unge som bare har vært arbeidsledige, viser forskning som ble presentert på Velferdkonferansen 2018.

Arbeidsinkludering– Vi må spille på lag med arbeidsgiverne

Arbeidsinkluderingsbedriftene har fått en ny rolle, men det er fremdeles behov for dem, mener inkluderings-direktør Kenneth Stien. Det viktigste er å spille på lag, sier han.

Sigrun Vågeng– Unge er førsteprioritet for Nav

En ungdom som blir stående utenfor arbeidslivet koster samfunnet mer enn 11 millioner kroner. Å hindre at unge faller utenfor står øverst på Navs prioriteringsliste.

Aiman ShaquraDøråpner for innvandrere på jobbjakt

Satsing på gründerskap kan få flere innvandrere i jobb, sa flyktning og gründer Aiman Shaqura i sitt innlegg på Velferdkonferansen 2018.

Velferdkonferansen– Arbeid for alle er mulig

– Med riktig politikk kan hele folket være i arbeid. Vi kan oppnå et arbeidsliv med plass til alle, sa forsker Solveig Osborg Ose i sitt innlegg på Velferdkonferansen 2018.

Lavere ledighet blant innvandrere

Arbeidsledigheten blant innvandrere har gått ned det siste året. Størst har nedgangen vært for mannlige innvandrere fra Øst-Europa.

– Arbeidsinkluderings-bedriftene vil ikke forsvinne

– Tydelige krav fra Nav gjør oss bedre, sier markedskoordinator Jan Mario Martone i Spir Oslo. Arbeidsinkluderingsbedrifter gjør nødvendig og solid arbeid, sier forsker Terje Olsen.

Hver sjette alderspensjonist får minstepensjon

Det siste året har antallet minstepensjonister sunket med 6,2 prosent.

SSBFlere funksjonshemmede kan komme i jobb

Målet om å få flere funksjonshemmede i arbeid er ikke nådd, men det er muligheter for å øke sysselsettingen for denne gruppen, mener Statistisk sentralbyrå.

Ny IA-avtaleVirke nekter å frede sykelønnen

Sykelønn er ikke på bordet når forhandlingene om ny IA-avtale starter. Men Virke nekter å inngå en avtale som freder sykelønnen i fire nye år.

43.000 flere lønnstakere i Norge

I tredje kvartal i år var det nesten 2,7 millioner lønnstakere i Norge. Det er nesten 43.000 flere enn i samme kvartal i fjor.

Håndverkere: Innvandrere blir oftere skadet på jobb

Innvandrere i håndverksyrker blir langt oftere skadet på jobben enn nordmenn, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Unge med nedsatt arbeidsevneLønnstilskudd gir størst overgang til jobb

Nedsatt arbeidsevne er mer utbredt blant unge uten fullført videregående skole enn blant andre jevnaldrende, viser ny rapport. Lønnstilskudd er det tiltaket som får flest over i arbeid eller utdanning.

SykelønnElefanten i rommet når IA-forhandlinger starter

Torsdag starter forhandlinger om en mulig ny avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA). Det betente spørsmålet om sykelønn skyves til nyåret.

Mest vold og trusler i helseyrker

Det er oftest pasienter og klienter som står bak trakasseringen.

EurobarometeretSverige har flest i pappapermisjon i EU

Sverige har den høyeste andelen fedre som ønsker å gå ut i foreldrepermisjon. Fedre i Italia og Romania er minst interessert i permisjon, viser EU-undersøkelse.

600 færre helt ledige i oktoberI disse yrkene synker ledigheten mest

Antall ledige ingeniører og IKT-medarbeidere har gått ned med 30 prosent så langt i år, og er derfor yrkesgruppen med den største nedgangen i arbeidsledigheten.

Ny Virke-direktør vil ha sykelønnskutt på dagsordenen

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har lenge gått i bresjen for å få endringer i sykelønna. Virkes nye toppsjef fastslår at saken også står høyt på hans prioriteringsliste.

– «Aktiviseringsmas» fra Nav kan være nedverdigende

Krav om aktivitet virker for mange som går på Nav. For andre kan det være plagsomt og nedverdigende, påpeker forsker Knut Røed.

InkluderingsdugnadAvtale om rekruttering av arbeidere med hull i CV-en

Nav og byggebransjen har underskrevet en samarbeidsavtale om å få flere med hull i CV-en ut i jobb. Bransjen tror avtalen kan bidra til å dekke det store behovet de har for arbeidskraft.

PremissleverandøreneHeidi Nordby Lunde: Fritenkeren

Heidi Nordby Lunde tør å snakke fritt. Selv etter at hun ble stortingspolitiker. Det betyr at hun også kan gå til angrep på partiets hellige ku, sykelønna, når det er nødvendig.

PremissleverandørenePer Olaf Lundteigen: Nydyrkeren

Per Olaf Lundteigen legger gjerne ferien til Transilvania, hvis det kan gi ham flere velbegrunnede argumenter mot fri arbeidsinnvandring.

PremissleverandøreneHadia Tajik: Arbeidsjernet

Hadia Tajik tror på arbeidets betydning for et meningsfylt liv. Hun jobber mye selv, men avviser at hun lider av flink pike-syndromet. – Å være flink pike er en gave, ikke et syndrom, sier hun.

Møt dem på VelferdkonferansenPremissleverandører i velferdspolitikken

En frittalende blogg-pioner fra Groruddalen i Oslo. En sta gårdbruker fra Vestfossen. En hardt arbeidende rogalending med foreldre fra Pakistan. Har de svaret på hvordan vi skal få hele folket i arbeid? Det kan du få vite på Velferdkonferansen 2018.

Fire av fem med fagbrev er i jobb fem år etter fagprøven

Fem år etter bestått fag- eller svenneprøve er 83 prosent av lærlingene i arbeid. Halvparten tjener mer enn 470.000 kroner.

Færre unge yrkesaktive

Andelen yrkesaktive var 70,7 prosent i 3. kvartal 2018, noe som er en økning sammenlignet med samme kvartal året før.

Seniorpolitisk barometerFærre ønsker å stå i arbeid til de er 70 år

Andelen seniorer som oppgir at de ønsker å stå lenge i jobb har falt med nesten 20 prosentpoeng på åtte år. – Bekymringsfullt, mener direktør Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk (SSP).

Annonse
Annonse
Annonse