Annonse

Kritikk av dansk seniorbonusOmvendt Robin Hood-politikk som belønner de velstående

Danske myndigheter premierer seniorer som venter med å gå av med pensjon. En omvendt Robin Hood-politikk, mener kritiker.

Geir LippestadEtterlyser mer likhet for loven

– Trygdeskandalen er et typisk eksempel på hvordan urettferdighet fortsetter å ramme dem som har falt utenfor, mener ASVLs nye styreleder, Geir Lippestad.

Ny studie: Kristen bakgrunn også negativt for jobbsøkere

Kristne diskrimineres nesten like mye som muslimer dersom de er åpne om religiøs tilhørighet i jobbsøknaden, viser en ny, norsk avhandling.

Høyt sykefravær i Nav

Sykefraværet blant Nav-ansatte ligger over gjennomsnittet i Norge. Stor arbeidsbelastning og rollekonflikt er utfordringer i etaten, ifølge intern undersøkelse.

Endring i EU-regler kan gi økt eksport av norske dagpenger

EU ønsker å utvide retten til å ta med seg dagpenger til et annet land. Det må Norge rette seg etter, selv om det strider mot regjeringens kamp mot trygdeeksport.

56.000 nye jobber det siste året

56.000 nye jobber er skapt i Norge fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år, en økning på 1,9 prosent.

SverigeØkt kontroll får ledige raskere i jobb

Skjerpet kontroll og mer bruk av sanksjoner har ført til at arbeidsledige svensker raskere kommer seg ut av ledigheten, viser ny studie.

Svært få ansetter jobbsøkere med hull i CV-en

Bare én av sju virksomheter har det siste året ansatt noen med langvarig fravær fra arbeidslivet. Det viser en ny undersøkelse fra Kompetanse Norge.

Virke InkluderingBransjefellesskap for kommersielle velferdsaktører

Noen av de største kommersielle leverandørene av arbeidsmarkedstiltak til Nav har funnet sammen i et bransjefellesskap hos Hovedorganisasjonen Virke.

DanmarkØkt sysselsetting blant seniorer

Danske seniorer står lenger i jobb enn før. Fra 2009 til 2017 økte sysselsettingen med 25 prosent blant dansker i alderen 60-70 år.

Velferdkonferansen– Nav er i en krise nå

Nav har satt mange mennesker i en forferdelig situasjon, og vi må forsøke rydde opp, understreket kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i sitt innlegg under Velferdkonferansen.

Bilpleie med plass til folk med hull i CV-en

Bilimportøren Møller har etablert et eget selskap kun for å drive med arbeidsinkludering. – Det handler ikke bare om det samfunnsansvaret vi har, det er også lønnsomt, sier eierne.

Gode langtidseffekter med individuell jobbstøtte

Er individuell jobbstøtte den nye mirakelmedisinen for å få folk i arbeid? Det spørsmålet ble psykolog og professor Silje E Reme utfordret til å svare på under sitt innlegg på Velferdkonferansen.

Forhandlinger om særaldersgrenser skyves til neste år

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt til februar neste år.

Velferdkonferansen– Ingen skal gå ut på dato

– Vi vil sørge for at ingen går ut på dato, sa statssekretær Guro Angell Gimse i sitt åpningsinnlegg på Velferdkonferansen 2019. Gimse stilte i stedet for arbeidsminister Anniken Hauglie, som meldte avbud i siste liten.

Arbeidsinkludering - raskt inn og raskt ut igjen

Mye gjøres for å få personer med nedsatt arbeidsevne ut i jobb, men lite for å sikre at de blir i jobben. Det er tema for et innlegg av forsker Øystein Spjelkavik på Velferdkonferansen 2019.

Hauglie informerte feil på Dagsrevyen

Statsråd Anniken Hauglie (H) sa at hun ble informert om trygdeskandalen før jul i fjor og at Nav endret praksis umiddelbart. Det var ikke riktig.

Sykenærvær er dyrere enn sykefravær

At ansatte går på jobb når de er syke kan bli dyrt for arbeidsgiveren og kan føre til framtidig uførepensjon for de syke, viser svensk studie.

Forskning

Vi kan få flere personer med utviklingshemming i jobb

Personer med utviklingshemming deltar i stadig mindre grad i ordinært arbeidsliv. Ny forskning viser at en velkjent metode kan hjelpe flere ut i jobb.

Arbeidsledigheten på 3,7 prosent

Fra mai til august ble det 32.000 flere sysselsatte her i landet, justert for sesongvariasjoner. Arbeidsledigheten i august var 3,7 prosent, ifølge SSBs tall.

Servitører betaler skatt av tips uten å få noe tilbake

I tråd med nye skatteregler betaler servitører i ferjeselskapet Color Line skatt av tips de får, men uten at det blir grunnlag for syke- eller feriepenger.

Frustrasjon i NavGjør samme jobb, men har ulike lønns- og arbeidsvilkår

Lønn, arbeidstid og velferdsgoder kan være forskjellige selv om de har samme arbeidsoppgaver. Ulike vilkår for statlig og kommunalt ansatte i Nav skaper irritasjon.

30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen

Beregninger fra Handel og Kontor viser at 30.000 arbeidsplasser vil forsvinne fra norsk varehandel de neste ti årene.

SverigeFlere står i jobb til de er godt over 70

Stadig flere svensker i aldersgruppen 65-74 år er yrkesaktive, ifølge ny rapport.

Mange brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo

Det er registrert over 65.000 brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo siden 2013, ifølge Aftenposten.

Forhandlinger om pensjonArbeidsgivere vil fjerne særaldersgrenser

Partene i offentlig sektor har startet forhandlinger om pensjon for politifolk, sykepleiere og andre med særaldersgrenser. Arbeidsgiverne ønsker å fjerne ordningen for flere yrker.

Parat vil organisere flere innvandrere

Arbeidstakerorganisasjonen Parat skal samarbeide med Tankesmien Agenda for få flere innvandrere til å organisere seg.

Støre presset Solberg på inkluderingsdugnaden

Regjeringen kommer med fagre ord om å få flere inn i arbeidslivet, men inkluderingsdugnaden holder ikke mål, mener Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Kursarrangør advarerUheldig at Nav skroter kurs for arbeidssøkere

Nav kutter i kurs som gir arbeidslivsrettet opplæring fordi de ikke gir formell kompetanse. – Det får store konsekvenser for arbeidssøkerne, advarer kursarrangøren Briga.

LO bekymret for at Navs ressurser strekkes

Ostehøvelkutt i offentlig sektor går ut over Navs evne til å hjelpe folk tilbake i arbeid, ifølge LO. Statsministeren mener derimot oppfølgingen er blitt bedre.

Nav mangler kontroll over pengebruk til arbeidstiltak

Nav følger ikke godt nok opp at tilskudd til arbeidsmarkedstiltak kommer brukerne til gode. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Riksrevisjonen.

– Skuffende budsjett for personer med nedsatt arbeidsevne

– Det er ingen logikk i å kutte tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

ASVL– For svak satsing på utviklingshemmede i budsjettet

Regjeringen satsing på utviklingshemmede i forslaget til statsbudsjett er skuffende svak, mener Arbeidsgiverforening for vekst og attføringsbedrifter, ASVL.

Vilje til å rekruttere unge med psykiske helseproblemer

Få arbeidsgivere har ansatte unge med psykiske helseproblemer, men inkluderingsviljen er stor, ifølge ny studie.

Eksperthjelp på arbeidsplassen skal få ned fraværet

Arbeidsgivere og arbeidstakere kan nå få hjelp av eksperter for å få bukt med sykefravær. 50 millioner i året skal brukes på slik eksperthjelp.

Unge kan få kutt i arbeids-avklaringspenger

Regjeringen foreslår å kutte minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge under 25 år, men vil sette inn tiltak for å få dem raskere i jobb.

Sykepengene øker for næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende? Da vil du heretter få mer penger fra Nav hvis du blir syk.

KrF vil gjeninnføre arbeidstillatelse til ureturnerbare asylsøkere

KrFs Geir Toskedal går regjeringen imot og vil at ureturnerbare asylsøkere igjen skal få muligheten til å jobbe. Men han vedgår at partiet mangler flertall.

Avtale om inkluderende rekruttering i IKT-bransjen

Arbeid & Inkludering og IKT-Norge har inngått avtale om en felles satsing på å få flere i jobb. – Vi håper avtalen skal åpne dører i lokale IKT-bedrifter, sier spesialrådgiver Ingeborg Malterud.

DanmarkSju av ti opplever økt arbeidspress

Tempoet øker på mange arbeidsplasser. Det kan ha alvorlige konsekvenser for arbeidstakernes helse, advarer dansk professor.

Helseskadelig å være fastlåst i jobben

Mange svensker over 40 år opplever at det er vanskelig å få seg ny jobb. Å føle seg låst til jobben man har, er helseskadelig, sier psykolog.

Nav NordlandKutter 69 tiltaksplasser

69 tiltaksplasser forsvinner i Nordland i løpet av de neste årene. – Man nullstiller jobbmulighetene for de som står lengst fra arbeidslivet, advarer tiltaksbedriften Bodø Industri.

SykemeldteKan få sykepenger i utlandet

Arbeids- og sosialdepartementet fjerner kravet til at mottakere av sykepenger må befinne seg i Norge. Bakgrunnen er en ny tolkning av en EU-forordning.

Tettere Nav-oppfølging ga ikke resultat

Tettere oppfølging av familier med lavinntekt førte ikke til at flere kom i arbeid og fikk bedret økonomi, viser forskning fra Oslo Met.

Arbeidsledigheten går uventet opp

Det var 109.000 arbeidsledige i Norge i juli. Det utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Det er opp 0,6 prosentpoeng fra april.

– Arbeidslivet må gi plass til flere synshemmede

– Å få flere blinde og svaksynte ut i arbeidslivet er en hovedsak for meg, sier Terje André Olsen, nyvalgt forbundsleder i Norges Blindeforbund.

ForsvaretØkt pensjonsalder kan gi milliardgevinst

Økt pensjonsalder i Forsvaret kan gi stor økonomisk gevinst for samfunnet, fastslår forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt.

ArbeiderpartietVil gi utviklingshemmede jobbgaranti

Åtte av ti utviklingshemmede har ikke noe arbeid å gå til når de slutter på skolen. Arbeiderpartiet vil at de skal få en garanti for å få det.

Friskgården ASEtterlyser mer nyansert fremstilling av velferdsprofitører

De små og lokale kommersielle velferdsleverandørene taper i kampen mot de store kommersielle konsernene, advarer eierne av tidligere tiltaksarrangør for Nav i Trøndelag.

SverigeFlere opplever jobben som meningsløs

Stadig færre arbeidstakere opplever jobben som meningsfull, og unge sliter mest med å finne en mening med jobben, viser svensk undersøkelse.

Omsorgsarbeidere anker Aleris-dommen

Flere av de 24 omsorgsarbeiderne som delvis tapte sine søksmål mot velferdskonsernet Stendi (tidligere Aleris) i Oslo tingrett, anker dommen.

Nav-sentralisering mangedobler reiseveien til jobb

Når Telemark og Vestfold slås sammen må ansatte ved Navs kontaktsenter i Skien pendle 14 mil hver vei til jobb. Mange ansatte risikerer å stå igjen uten jobb som følge av sentraliseringen.

Ingen framgang for funksjonshemmede i arbeidslivet

104.000 funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, sier at de ønsker seg en jobb. Andelen funksjonshemmede i arbeid står på stedet hvil.

Ledige innvandrereHalvparten tilbake i jobb etter fem år

Unge innvandrere og innvandrere med høy utdanning finner raskest ny jobb hvis de blir arbeidsledige.

500 færre helt ledige i august

Arbeidsledigheten i Norge falt med ytterligere 500 personer i august og ligger nå på 2,2 prosent, ifølge Nav.

Nav-anbud i TrøndelagFlest kontrakter til kommersielle aktører

Kommersielle selskaper har trukket det lengste strået i anbudskampen om Nav-kontrakter i Trøndelag.

Sosialarbeidere taper terreng i Nav

Færre Nav-ansatte jobber med sosiale tjenester enn før, mens stadig flere holder på med markedsarbeid. Og sosialarbeidere taper i konkurransen om jobber i Nav.

Ny Nav-tjeneste skal forenkle inkludering

Nav utvikler en ny tjeneste som skal gjøre det enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere med behov for tilrettelegging å finne hverandre.

Arbeidsledigheten varer lenger for dem nær pensjonsalder

Bare en av tre eldre i alderen 55-66 år kommer seg tilbake i arbeid to år etter arbeidsledighet.

Milliarder å spare på godt arbeidsmiljø

Beregninger viser at satsing på et godt arbeidsmiljø kan bidra til å spare samfunnet for mer enn 70 milliarder kroner.

Annonse
Annonse
Annonse