Annonse

Arbeidsliv

Rekruttering– Ikke senk lista når du ansetter folk med hull i CV-en

Stillingsutlysninger er viktig for at folk med hull i CV-en skal tørre å søke på stillinger. Derfor er det viktig å ikke fastlåse utlysningen med drømmekandidaten.

Stor etterspørsel etter helsepersonell

Etterspørselen etter helse og omsorgspersonell er svært stor i 2020, mye på grunn av koronapandemien, ifølge tall fra FINN jobb.

Travlere på jobben under koronakrisen

Nesten fire at ti dansker har fått det travlere på jobben under koronakrisen. Bare én av sju har fått det mindre travelt.

Nå er legestreiken i gang – rask opptrapping varsles

23 leger er tatt ut i streik fra mandag. Legeforeningen varsler rask opptrapping om det ikke blir enighet med KS.

Økte sosiale forskjeller i koronaledigheten

Koronaledige med lav utdanning eller liten inntekt sliter mer enn andre med å komme tilbake i jobb. Nav må rustes kraftig opp for å hindre varig utenforskap, sier forsker Simen Markussen.

Regjeringen vil utvide ventetid for dagpenger

Sier du opp jobben selv går det tre måneder før du kan få dagpenger. Nå vil regjeringen utvide ventetiden til fire og en halv måned.

Robot skal hindre diskriminering av eldre jobbsøkere

Jobbsøknader fra eldre søkere havner ofte rett i makulatoren, ifølge dansk hodejeger. Nå vil Danmarks største jobbportal bruke kunstig intelligens for å få bukt med problemet.

Stadig mindre bærekraft i pensjonssystemet

Norge faller på liste over best pensjonsordning.

Kollegamosjon skal styrke samhold og fellesskap på jobben

– Uten sosial støtte er det omtrent umulig å skape og opprettholde vaner for fysisk aktivitet, sier kampanjeleder Emily Robertson.

Barn av innvandrere støtter likestillingsidealer

Etterkommere etter innvandrere slutter i overveldende stor grad opp om norske likestillingsidealer når det gjelder arbeid og økonomi, viser en ny studie.

Kompetanse Norge med nye grep for folk uten jobb

Personer med lavest utdanning har også oftere helseproblemer og faller ut av arbeidslivet. Denne gruppa er blant dem som er hardest rammet av koronakrisen.

Eve Bergli har fått jobben som ytelsesdirektør i Nav

Eve Bergli ble konstituert skattedirektør da Hans Christian Holte tok over som toppsjef i Nav i august. Når følger Bergli etter Holte og blir ny ytelsesdirektør i Nav.

DOGA-støtte for å få eldre ut i arbeid

Gründerbedriften Vil Bidra skal koble arbeidsføre eldre med eldre som trenger hjelp. Nå mottar prosjektet en halv million kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

DanmarkÉn av tre koronaledige var også ledig under finanskrisen

Mange av danskene som havnet i ledighetskøen etter koronautbruddet i vår, mistet også jobben da finanskrisen rammet Danmark for drøyt ti år siden.

– Satsingen på varig tilrettelagt arbeid dekker ikke behovet

Regjeringen vil øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid med 39 millioner neste år. Det dekker mindre enn halvparten av behovet, ifølge bransjeorganisasjonen ASVL.

Konstituert skattedirektør Eve V. Bergli vil bli ytelsesdirektør i Nav

24 personer har søkt på stillingen som ny ytelsesdirektør i Nav. Blant søkerne er konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli.

3.100 færre arbeidssøkere den siste uken

194.800 er nå registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 3.100 færre enn forrige uke.

Rødt krever forlengelse av dagpengeordningen

25.000 arbeidsledige mister retten til dagpenger innen neste sommer. Nå foreslår Rødt at alle mottakere skal fortsette å få dagpenger ut neste år.

Arbeid & InkluderingVil lage pakkeforløp for å få flere utviklingshemmede i arbeid

Bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering vil etablere et pakkeforløp der utviklingshemmede får tett oppfølging på veien fra skole til arbeid.

RapportØkt formuesskatt skaper flere arbeidsplasser

Økt formuesskatt øker sysselsettingen, konkluderer en analyse regjeringen har bestilt. Men regjeringspartiene vil ikke skrote planen om å senke skatten.

197 900 arbeidsledige ved utgangen av september

Ved utgangen av september var det registrert 197 900 helt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 7 prosent av arbeidsstyrken.

Utvalg frykter koronapandemien presser unge ut av arbeidsstyrken

Et regjeringsoppnevnt utvalg som vurderer koronapandemiens påvirkning på norsk økonomi mot 2025, frykter pandemien har presset unge varig ut av arbeidsstyrken.

Historisk høy ledighet blant unge

Koronapandemien har ført til at arbeidsledigheten blant unge er historisk høy. Over 52.000 personer under 30 år er registrert som arbeidssøkere hos Nav, skriver Dagens Næringsliv.

KoronakrisenNå kommer oppsigelsene

Snart et halvt år etter at koronaen traff Norge, kommer bølgen av oppsigelser. Over en av ti bedrifter har sagt opp ansatte. Og vi kan vente flere, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Aldersdiskriminering starter i 40-årene

Aldersdiskriminering på arbeidsmarkedet er utbredt og starter allerede når man er i 40-årsalderen, ifølge svensk professor.

Få i 50-årene faller utenfor arbeidslivet

Arbeidstakere i 50-årene havner sjeldnere utenfor arbeidslivet enn yngre arbeidstakere, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Flere innvandrere er midlertidig ansatt

Midlertidige ansettelser er mer utbredt blant innvandrere enn blant resten av befolkningen, og flere kvinnelige enn mannlige innvandrere er midlertidig ansatt.

Støre med læreplassgaranti til alle under 30

Arbeiderpartiet vil gå til valg på en garanti om at alle under 30 år skal ha rett til jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen to måneder.

TysklandAktivitetskrav førte til at arbeidsledige sluttet å søke på jobber

Skjerpede krav og sanksjoner gjorde at noen langtidsledige forsvant ut av arbeidsstyrken, viser studie fra Tyskland.

UndersøkelseFærre sier de kjøper svart arbeid

Stadig færre sier de kjøper svart arbeid, viser en fersk undersøkelse. De som fortsatt gjør det, oppgir pris, vennetjenester og at det er enkelt som årsaker.

16.300 færre arbeidssøkere siden utgangen av august

Tirsdag 22. september var det registrert 200.200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 3.800 færre enn forrige uke.

Staten skulle gå foran – men ansetter få med hull i CV-en

Regjeringen har lovet at staten skal gå foran med å rekruttere folk med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. Men nesten ingen departementer har nådd målet regjeringen har satt.

Jobbklar blir største leverandør av to Nav-tiltak i Agder

Den nye arbeidsinkluderingsbedriften Jobbklar blir størst på arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) i Agder.

Historisk mange amerikanere søker arbeidsledighetstrygd

Opp mot 850.000 amerikanere søkte arbeidsledighetstrygd i forrige uke, 35.000 færre enn uka før. Aldri før har antallet ukentlige søkere overskredet 700.000.

Ahus-ansatte melder om dårlig smittevernutstyr

Vernetjenesten ved Akershus universitetssykehus har varslet Arbeidstilsynet om dårlig kvalitet på smittevernutstyret og frykter for ansattes liv og helse.

Nær dobling av utbetalt alderspensjon til andre nordiske land

Antallet personer som får alderspensjon fra Norge, men er bosatt i andre nordiske land har nær doblet seg, ifølge nye tall fra Nav.

4 200 færre arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag denne uka var det registrert 204 000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 4 200 færre enn forrige uke.

Søksmål mot sykepleiere avvist i retten

Tingretten i Fredrikstad har avvist søksmålet fra Sykehuset Østfold mot fire sykepleiere som krevde å få full stilling ved avdelingen de jobbet ved.

ForskereFlyktninger blir sendt på Nav i stedet for på arbeidsmarkedet

Flyktninger med nedsatt helse blir sent på Nav før de i det hele tatt får prøvd seg i arbeidslivet. Systemet er for firkanta, mener forskere.

Hadeland-bedrift tildelt Mangfoldsprisen

Gulventreprenøren Lydgulvsystemer på Hadeland er tildelt prisen Årets mangfoldsbedrift på regjeringens integreringskonferanse.

Bedrifter med eldre ansatte lever lenger

Bedrifter med en høy andel eldre medarbeidere har større sjanse for å overleve enn bedrifter med en yngre arbeidsstokk, viser svensk studie. Også eldre sjefer er et pluss.

Norge i bunnsjiktet i gjennomføring av yrkesfag

Norge ligger fortsatt i bunnsjiktet blant OECD-landene når det gjelder gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring. Bare Island ligger dårlige an enn Norge.

4.600 færre arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag 8. september var det registrert 208.100 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 4.600 færre enn forrige uke.

Helsefremmende tiltak på arbeidsplassen ga økt sykefravær

Når arbeidsgivere setter inn tiltak for ansatte med helseproblemer, kan resultatet bli at sykefraværet øker, viser studie.

Navs saksbehandlingstid er tilbake til normalen

Etter at massepermitteringer og -oppsigelser skapte lange køer hos Nav, er saksbehandlingstiden nå tilbake til det normale.

IPS-metoden kan få flyktninger raskere i jobb

Tett og individuell oppfølging kan få flere flyktninger raskere ut i ordinært arbeidsliv, viser en ny studie.

Færre funksjonshemmede i jobb

Bare fire av ti funksjonshemmede er i arbeid, og andelen sysselsatte har gått ned det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mæland vil la Nav utveksle taushetsbelagt info med andre etater

Regjeringen ønsker at offentlig ansatte skal kunne dele taushetsbelagte opplysninger på tvers av etater som jobber mot kriminalitet i arbeidslivet.

Sykepleiere mest etterspurt i koronatiden

Sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere er yrkene det har vært mest etterspørsel etter på Navs stillingsportal etter koronautbruddet.

Sykepleierne vil ikke videreføre koronaavtale

Verken Sykepleierforbundet eller noen de involverte forbundene ser behov for å forlenge avtalen som tillot ekstra belastning under koronakrisen.

Arbeidsledigheten fortsetter å falle

216 400 prosent av arbeidsstyrken er nå registrert helt eller delvis arbeidsledige, eller som arbeidssøkende på tiltak. Det er 16 300 færre enn ved utgangen av juli.

SSBBunnen kan være passert i arbeidsmarkedet

Nedgangen i arbeidsmarkedet kan være i ferd med å bremse opp, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

Forhøyet dagpengesats forlenges ut året

Regjeringen foreslår å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats ut året, bekrefter arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nå begynner Nav å kreve tilbake forskudd på dagpenger

Fra tirsdag i neste uke sender Nav ut krav om tilbakebetaling fra dem som har mottatt forskudd på dagpenger. Nav sier at det er mulig å be om utsettelse.

Flere arbeidsledige i juli – færre permitterte

I juli var det 57.000 flere arbeidsledige enn i februar, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fem milliarder utbetalt i kontantstøtte til bedrifter

Regjeringen har utbetalt litt over fem milliarder kroner i støtte til koronarammede norske selskaper. Det er betydelig mindre enn ventet.

DanmarkPensjonsreform skal gi slitere rett til å gå av tidlig

Den danske regjeringen vil gi arbeidstakere med en lang yrkeskarriere mulighet til å slutte å jobbe inntil tre år før vanlig pensjonsalder.

WHOEuropa kan bekjempe virus uten lockdown

Full nedstengning er ikke lenger nødvendig for å bekjempe koronaviruset i Europa, fordi myndighetene er bedre forberedt og har lært mer, mener WHO.

37.000 permitterte får ikke dagpenger før i september

Nav bekrefter at 37.000 personer må vente til september for å få utbetalt dagpengene de har krav på. Årsaken er at de permitterte har fått jobben tilbake.

Flere pågrepet for millionbedrageri av koronastøtte

Økokrim har siktet flere personer for grovt trygdebedrageri knyttet til støtteordninger som etablert i forbindelse med koronapandemien.

Annonse
Annonse
Annonse