Annonse

Arbeidsliv

NHO-forening– Nav-tiltak utenfor anbudssystemet må styrkes

Når anbud på Nav-tiltak gir et dårligere tilbud til de svakeste, må det satses mer på andre tiltak for dem som står langt unna arbeidslivet, mener bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering i NHO.

Taper pensjon på å jobbe etter 67 år

Pensjonsreformen fra 2011 fører til at offentlig ansatte taper store beløp hvis de jobber etter at de fyller 67 år, viser rapport fra Pensjonistforbundet.

Én av to overføringsflyktninger er i jobb

Litt under halvparten av overføringsflyktningene i Norge er i arbeid, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

HR som bremsekloss«For ung til å være leder og for gammel til å være nyskapende»

Rekrutteringsbyrå kritiserer norske arbeidsgivere for å dele arbeidsstokken inn etter alder. – Vi må akseptere at en leder kan være under 30 år og at studenter like gjerne kan være 50.

Nav-anbudFlere i jobb, men dårligere tilbud til de svakeste

Flere kommer i jobb etter at Nav-tiltaket oppfølging ble satt ut på anbud. Men tilbudet er blitt dårligere til dem som trenger mest hjelp til å komme i arbeid, ifølge evaluering.

Da Posten sjekket, fant de ansatte som hadde hatt 70 sykefraværsdager hvert år siden 2007

Grepet de tok, reduserte sykefraværet med 36 prosent og halverte uføregraden. Her er oppskriften.

Nytt FoU-prosjekt skal finne svarEr det plass for seniorene i arbeidslivet?

OsloMet skal på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk nå finne svaret på hva slags plass aldergruppen 55+ har i norsk arbeidsliv.

IA-mål er ikke nåddLavere andel yrkesaktive i dag enn i 2001

Andelen nordmenn i jobb er lavere i dag enn da den første IA-avtalen ble undertegnet i 2001. To av tre IA-mål er ikke nådd, viser ny rapport.

TrygdemottakereSosialt nettverk betyr lite for jobbutsikter

Sosialhjelpsmottakeres sosiale nettverk har lite å si for om de kommer seg ut i jobb eller ikke. Helsetilstanden deres, derimot, ser ut til å være avgjørende.

NHO kritiserer regjeringens inkluderingsdugnad– Må gå fra ord til handling

Én av tre bedrifter vil ha mer inkludering.

Stabil arbeidsledighet i 2019

Det har vært en liten økning i antallet arbeidsledige i desember, men på årsbasis har arbeidsledigheten vært relativt stabil.

Tre måter å unngå utbrenthet på før du er utbrent

Du trenger nødvendigvis ikke kaste inn håndkleet på jobben dersom du føler deg utbrent. Disse små justeringene i hverdagen kan hjelpe deg å unngå sykemelding.

Nye krav skal gi jobb til flere med hull i CV-en

Ansettelser i staten krever nå at minst én kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju, og det innføres moderat kvotering.

Mister du jobben som 55 åring, tar det dobbelt så lang tid å skaffe ny

Andelen som går ledige lenger enn ett år i aldersgruppen 55–61 år er dobbelt så høy som blant unge under 30 år. I Danmark vil man ha flere arbeidsmarkedstiltak rettet spesielt mot eldre.

Inkluderingspris til stortingsrepresentant Margret Hagerup

Høyre-politiker Margret Hagerup er tildelt stiftelsen Helt Meds inkluderingspris for sin innsats for å gi personer med utviklingshemming jobbmuligheter i ordinært arbeidsliv.

Disse lederne forebygger psykiske problemer

Bare halvparten av lederne i en svensk undersøkelse jobbet med å forebygge psykiske helseplager blant sine ansatte. De hadde to ting til felles.

Eldre arbeidstakere er mindre slitne enn yngre

Det er en myte at eldre arbeidstakere er mer slitne enn yngre. Arbeidstakere over 60 år fremstår som mindre slitne, eller mer fulle av energi, ifølge en ny studie.

Oslo Ap vil la ureturnerbare flyktninger jobbe

Styret i Oslo Arbeiderparti ønsker en lovendring for ureturnerbare flyktninger som vil gi dem mulighet til å ta på seg betalt arbeid.

Skatteetaten og Statnett inngår samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Skatteetaten og Statnett har inngått en landsomfattende samarbeidsavtale som skal forebygge arbeidslivskriminalitet ved å stenge useriøse ute fra Statnetts kontrakter.

ArbeidsinkluderingToyota-modell fikk flere i jobb

Tre norske arbeidsinkluderingsbedrifter har sett helt til Japan og bilfabrikken Toyota for å effektivisere inkludering av mennesker med særlige utfordringer i arbeidslivet.

Årets sosiale entreprenør hjelper barn å knekke lesekoden

Virksomheten iMAL stakk av med seieren under årets SosEntKonferanse på Vulkan Arena 27.november.

Faktisk.no30 prosent har hatt reallønnsnedgang siden 2013

«De seks siste årene har nesten 30 prosent av lønnsmottakerne opplevd at reallønnen deres har gått ned», sa Arbeiderpartiets Hadia Tajik 11. november. Faktisk helt sant, konkluderer Faktisk.no

RiksrevisjonenSatsing på arbeidsrettet integrering får ikke flere innvandrere i jobb

Myndighetene bruker betydelige ressurser på integreringstiltak som skal få innvandrere i jobb, men sysselsettingen øker ikke. Det går fram av en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen.

Inspirert av NorgeDanske seniorer skal stå lenger i jobb

Danmark bør lære av Sverige og Norge for å få seniorer til å stå lenger i jobb. Det er budskapet fra den danske Seniortænketanken for et længere og godt arbejdsliv.

Arbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner – få søker

I en undersøkelse fra Likestillingsombudet sier arbeidsgivere de er positive til å ansette innvandrerkvinner, men at få søker på utlyste jobber.

Kritikk av dansk seniorbonusOmvendt Robin Hood-politikk som belønner de velstående

Danske myndigheter premierer seniorer som venter med å gå av med pensjon. En omvendt Robin Hood-politikk, mener kritiker.

Geir LippestadEtterlyser mer likhet for loven

– Trygdeskandalen er et typisk eksempel på hvordan urettferdighet fortsetter å ramme dem som har falt utenfor, mener ASVLs nye styreleder, Geir Lippestad.

Ny studie: Kristen bakgrunn også negativt for jobbsøkere

Kristne diskrimineres nesten like mye som muslimer dersom de er åpne om religiøs tilhørighet i jobbsøknaden, viser en ny, norsk avhandling.

Høyt sykefravær i Nav

Sykefraværet blant Nav-ansatte ligger over gjennomsnittet i Norge. Stor arbeidsbelastning og rollekonflikt er utfordringer i etaten, ifølge intern undersøkelse.

Endring i EU-regler kan gi økt eksport av norske dagpenger

EU ønsker å utvide retten til å ta med seg dagpenger til et annet land. Det må Norge rette seg etter, selv om det strider mot regjeringens kamp mot trygdeeksport.

56.000 nye jobber det siste året

56.000 nye jobber er skapt i Norge fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år, en økning på 1,9 prosent.

SverigeØkt kontroll får ledige raskere i jobb

Skjerpet kontroll og mer bruk av sanksjoner har ført til at arbeidsledige svensker raskere kommer seg ut av ledigheten, viser ny studie.

Svært få ansetter jobbsøkere med hull i CV-en

Bare én av sju virksomheter har det siste året ansatt noen med langvarig fravær fra arbeidslivet. Det viser en ny undersøkelse fra Kompetanse Norge.

Virke InkluderingBransjefellesskap for kommersielle velferdsaktører

Noen av de største kommersielle leverandørene av arbeidsmarkedstiltak til Nav har funnet sammen i et bransjefellesskap hos Hovedorganisasjonen Virke.

DanmarkØkt sysselsetting blant seniorer

Danske seniorer står lenger i jobb enn før. Fra 2009 til 2017 økte sysselsettingen med 25 prosent blant dansker i alderen 60-70 år.

Velferdkonferansen– Nav er i en krise nå

Nav har satt mange mennesker i en forferdelig situasjon, og vi må forsøke rydde opp, understreket kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i sitt innlegg under Velferdkonferansen.

Bilpleie med plass til folk med hull i CV-en

Bilimportøren Møller har etablert et eget selskap kun for å drive med arbeidsinkludering. – Det handler ikke bare om det samfunnsansvaret vi har, det er også lønnsomt, sier eierne.

Gode langtidseffekter med individuell jobbstøtte

Er individuell jobbstøtte den nye mirakelmedisinen for å få folk i arbeid? Det spørsmålet ble psykolog og professor Silje E Reme utfordret til å svare på under sitt innlegg på Velferdkonferansen.

Forhandlinger om særaldersgrenser skyves til neste år

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt til februar neste år.

Velferdkonferansen– Ingen skal gå ut på dato

– Vi vil sørge for at ingen går ut på dato, sa statssekretær Guro Angell Gimse i sitt åpningsinnlegg på Velferdkonferansen 2019. Gimse stilte i stedet for arbeidsminister Anniken Hauglie, som meldte avbud i siste liten.

Arbeidsinkludering - raskt inn og raskt ut igjen

Mye gjøres for å få personer med nedsatt arbeidsevne ut i jobb, men lite for å sikre at de blir i jobben. Det er tema for et innlegg av forsker Øystein Spjelkavik på Velferdkonferansen 2019.

Hauglie informerte feil på Dagsrevyen

Statsråd Anniken Hauglie (H) sa at hun ble informert om trygdeskandalen før jul i fjor og at Nav endret praksis umiddelbart. Det var ikke riktig.

Sykenærvær er dyrere enn sykefravær

At ansatte går på jobb når de er syke kan bli dyrt for arbeidsgiveren og kan føre til framtidig uførepensjon for de syke, viser svensk studie.

Forskning

Vi kan få flere personer med utviklingshemming i jobb

Personer med utviklingshemming deltar i stadig mindre grad i ordinært arbeidsliv. Ny forskning viser at en velkjent metode kan hjelpe flere ut i jobb.

Arbeidsledigheten på 3,7 prosent

Fra mai til august ble det 32.000 flere sysselsatte her i landet, justert for sesongvariasjoner. Arbeidsledigheten i august var 3,7 prosent, ifølge SSBs tall.

Servitører betaler skatt av tips uten å få noe tilbake

I tråd med nye skatteregler betaler servitører i ferjeselskapet Color Line skatt av tips de får, men uten at det blir grunnlag for syke- eller feriepenger.

Frustrasjon i NavGjør samme jobb, men har ulike lønns- og arbeidsvilkår

Lønn, arbeidstid og velferdsgoder kan være forskjellige selv om de har samme arbeidsoppgaver. Ulike vilkår for statlig og kommunalt ansatte i Nav skaper irritasjon.

30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen

Beregninger fra Handel og Kontor viser at 30.000 arbeidsplasser vil forsvinne fra norsk varehandel de neste ti årene.

SverigeFlere står i jobb til de er godt over 70

Stadig flere svensker i aldersgruppen 65-74 år er yrkesaktive, ifølge ny rapport.

Mange brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo

Det er registrert over 65.000 brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo siden 2013, ifølge Aftenposten.

Forhandlinger om pensjonArbeidsgivere vil fjerne særaldersgrenser

Partene i offentlig sektor har startet forhandlinger om pensjon for politifolk, sykepleiere og andre med særaldersgrenser. Arbeidsgiverne ønsker å fjerne ordningen for flere yrker.

Parat vil organisere flere innvandrere

Arbeidstakerorganisasjonen Parat skal samarbeide med Tankesmien Agenda for få flere innvandrere til å organisere seg.

Støre presset Solberg på inkluderingsdugnaden

Regjeringen kommer med fagre ord om å få flere inn i arbeidslivet, men inkluderingsdugnaden holder ikke mål, mener Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Kursarrangør advarerUheldig at Nav skroter kurs for arbeidssøkere

Nav kutter i kurs som gir arbeidslivsrettet opplæring fordi de ikke gir formell kompetanse. – Det får store konsekvenser for arbeidssøkerne, advarer kursarrangøren Briga.

LO bekymret for at Navs ressurser strekkes

Ostehøvelkutt i offentlig sektor går ut over Navs evne til å hjelpe folk tilbake i arbeid, ifølge LO. Statsministeren mener derimot oppfølgingen er blitt bedre.

Nav mangler kontroll over pengebruk til arbeidstiltak

Nav følger ikke godt nok opp at tilskudd til arbeidsmarkedstiltak kommer brukerne til gode. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Riksrevisjonen.

– Skuffende budsjett for personer med nedsatt arbeidsevne

– Det er ingen logikk i å kutte tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

ASVL– For svak satsing på utviklingshemmede i budsjettet

Regjeringen satsing på utviklingshemmede i forslaget til statsbudsjett er skuffende svak, mener Arbeidsgiverforening for vekst og attføringsbedrifter, ASVL.

Vilje til å rekruttere unge med psykiske helseproblemer

Få arbeidsgivere har ansatte unge med psykiske helseproblemer, men inkluderingsviljen er stor, ifølge ny studie.

Eksperthjelp på arbeidsplassen skal få ned fraværet

Arbeidsgivere og arbeidstakere kan nå få hjelp av eksperter for å få bukt med sykefravær. 50 millioner i året skal brukes på slik eksperthjelp.

Annonse
Annonse
Annonse