Annonse

Dagens 18-åringer kan måtte jobbe til de er 74 år

Er du født i 2000 eller senere? Da kan det hende du må jobbe til du er over 74 år for å få utbetalt den samme pensjonen som dagens pensjonister.

Kamp for læreplasser for dem som sliter

I år utgår ordningen der personer med nedsatt arbeidsevne kan ta fagbrev samtidig som de får arbeidstrening gjennom Nav. Det bekymrer NHO og Fellesforbundet.

Arbeidsgivere ikke invitert til konferanse om integrering

Arbeidsgiverne var ikke invitert da regjeringen for femte år på rad arrangerte nasjonal integreringskonferanse. Kritikkverdig, mener høyskolelektor.

Ap-utvalg adopterer LOs visjoner i ny arbeidslivsstrategi

Se alle forslagene her.

Flere får lærekontrakt

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at antall lærekontrakter øker for tredje år på rad.

Flere unge med lav utdanning faller utenfor

Veien inn i arbeidslivet er tyngre enn før for unge med lav utdanning, viser en ny analyse fra Statistisk sentralbyrå.

Nye Nav-tallEldre arbeidstakere klart mest lojale

Over halvparten av 50-åringene i det norske arbeidsmarkedet jobber for samme arbeidsgiver ti år senere. Kun én av fem 25-åringer gjør det samme.

ForskningsprosjektVil ha flere utviklingshemmede i vanlige jobber

Gjennom forskningsprosjektet «Veier mot målet» har utviklingshemmede Liss Svenkerud (39) fått drømmen sin oppfylt: Jobb hos Nille på Kolsås utenfor Oslo.

EkspertSykelønnskutt reduserer neppe fravær

Høyre vil diskutere kutt i sykelønnen før neste valg, men arbeidslivsekspert peker på at redusert sykelønn neppe fører til mindre fravær.

Sykelønn– Sykefraværet kan reduseres mye med bedre HMS-arbeid

Akademikerenes leder, Kari Sollien, mener det er mye man kan gjøre før man reduserer sykelønnen.

Forskning

Kan spare milliarder på tiltak mot fravær i omsorgsyrker

Sykefraværet kan bli lavere dersom vi unngår underbemanning og bruker færre deltidsansatte, ifølge ny studie.

Arbeiderpartiet vil sende sykemeldte på kurs

Løsningen på det høyere sykefraværet er mer etter- og videreutdanning til sykemeldte, mener Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg.

Nav-direktør går til Nav-leverandør

Mangeårig fylkesdirektør for Nav i Oslo, Hege Farnes Hildrum, har begynt i lederjobb i Stiftelsen Signo, som blant annet leverer tjenester til Nav.

Jensen: – Sekstimersdag gir skattehopp

Dersom sekstimersdagen blir innført, kan det bety at skatten for norske husholdninger går opp med 8 til 11 prosentpoeng, ifølge finansminister Siv Jensen (Frp).

Flyktningkvinner kommer raskere i jobb i Norden

Introduksjonsprogrammene bidrar til at flyktningkvinner kommer raskere i jobb i Norge og Sverige enn i andre europeiske land, viser en forskningsrapport.

ForsøkRegjeringen vil gi kommuner ansvar for trygdeordning

Regjeringen inviterer kommuner til å delta i et forsøk der de overtar ansvaret for tildeling av arbeidsavklaringspenger til mennesker med redusert arbeidsevne.

Forskning

Økt ulikhet med nytt pensjonssystem

Det nye pensjonssystemet øker forskjellene mellom folk med god helse og god inntekt og folk med dårlig helse og lav inntekt, ifølge pensjonsforsker.

Færre med arbeidsavklaringspenger

4 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år er i dag mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Aleris-ansatte i Midt-Norge forbereder søksmål mot arbeidsgiveren

Tidligere og nåværende ansatte i Aleris Ungplan i Midt-Norge jobber nå for å organisere nytt søksmål mot omsorgsgiganten.

Arbeidsgivere diskriminerer seniorer

Én av fem arbeidsgivere unnlater å kalle inn jobbsøkere over 55 år til intervju, utelukkende på grunn av alder. Det viser en ny undersøkelse blant ledere i norsk arbeidsliv.

NAVNedgang i ledigheten i august

Antallet registrerte helt ledige gikk ned med 1300 personer i løpet av august, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

GloppenmodellenSkreddersydd fagarbeiderutdanning for flyktninger

I Gloppen har tett samarbeid mellom kommunen, Nav og fylkeskommunen ført til en ny modell for fagarbeiderutdanning, som har fått flyktninger raskt i jobb. I tillegg har kommunen fått hardt tiltrengt kvalifisert arbeidskraft.

«Alle i arbeid!»Ny TV-serie om et inkluderende arbeidsliv

Tirsdag kveld var det premiere på serien «Alle i arbeid!» på TV 2. Serien vil følge personer med ulike diagnoser som ønsker å komme seg ut i arbeidslivet.

108.000 arbeidslause i juni

Statistisk sentralbyrå melder om stabil arbeidsløyse for sommarmånadane.

IA-trøtthet i NHO

Arbeidsgiverne vil ha mer energi inn i IA-avtalen. – NHO-bedriftene har i det store og hele oppnådd IA-målene. Det er offentlig sektor som henger etter, sier Nina Melsom i NHO.

Vil ha flere minoritetskvinner ut i jobb

Forfatter og samfunnsdebattant Amal Aden mener at å fjerne kontantstøtten og åpne for kvotering er virkemidler som kan bidra til at flere kvinner med minoritetsbakgrunn kommer seg ut i arbeidslivet.

Kvinner har ikke ­dårligere arbeidsmoral enn menn

Tidligere har kvinner blitt beskyldt for å ta for lett på sykemeldingen. En ny studie motbeviser nå disse påstandene.

Aleris-direktør– Ser fram til å få alle sider av saken belyst

Økokrim bekrefter å ha mottatt anmeldelse av helseforetaket Aleris. – Vi ser fram til å få alle sider av saken avklart i rettssystemet, sier Aleris-direktør Erik Sandøy.

Høyresiden får refs for å ta for lett på løsarbeid

Elin Ørjasæter, som selv står politisk til høyre, refser høyrepartiene for ikke ta å innover seg konsekvensene av at andelen faste ansatte er i fritt fall.

Fagforbundet anmelder Aleris for grov arbeidslivskriminalitet

Forbundet ber om at selskapet etterforskes for mulig grov arbeidsmiljøkriminalitet, bedrageri, dokumentfalsk og avgiftsunndragelser.

Flere frykter at roboter vil ta jobben

Fire av ti er redd for at roboter og digitalisering vil ta jobben fra dem, viser det siste arbeidslivsbarometeret fra YS.

Mange er usikre på hvem som har best ledighetspolitikk

Fire av ti er usikre på hvilket norsk parti som er best på økonomisk trygghet ved ledighet, viser en ny undersøkelse.

Store kunnskapshull i IA-arbeidet

IA-målene er ikke nådd, og det finnes påfallende lite kunnskap om effekter av tiltakene i IA-avtalen, ifølge ny rapport.

Forskning

Nav-ansatteVet for lite om arbeidsmarkedet

Den største utdanningsgruppen i Nav, sosialarbeiderne, mener de ikke kan nok om arbeidslivets behov.

Helsa er viktigste årsak til at vi ikke jobber

Nær en halv million personer sto utenfor arbeidslivet ved årsskiftet. Dårlig helse er den viktigste årsaken, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2018.

Lokale sykefraværs­tiltak trumfer de statlige

Skal man redusere sykefraværet kan man ikke sitte og vente på at staten skal ordne opp, ifølge ny studie.

Korttidsfravær koster næringslivet 36 milliarder kroner i året

Aller verst går det ut over de mindre bedriftene som i 2017 måtte betale to tredjedeler av regningen.

NederlandPrivat sektor åpner dørene for funksjonshemmede

Arbeidsgivere og arbeidstakere i Nederland har siden 2013 samarbeidet om å få flere funksjonshemmede i arbeid. Det har resultert i mer enn 25 000 ansettelser i privat sektor, men under 600 i det offentlige.

Kvoterer funksjonshemmede inn i arbeidslivet

Kvotering kan være nødvendig for å øke sysselsettingen blant funksjonshemmede, mener den nederlandske forskeren Brigitte van Lierop.

Ledere fortellerDette gjør oppfølging av sykefravær vanskelig

God ledelse fra arbeidsgiver har større betydning for å få sykemeldte tilbake i arbeid enn oppfølgningen i helsevesenet, ifølge ny forskning.

LO-forbund frykter hull i regjeringens inkluderingsdugnad

– Denne utviklingen er trist og urovekkende, blant annet fordi mange uten jobb trenger hjelp utover det å fylle ut CVen, sier Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse.

Partene åpner for å skrote IA-avtalen

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) løper ut i år. Partene åpner nå for å sette punktum. Målene er ikke nådd og avtaletrøttheten er stor.

Sykefraværet faller langt mer i privat enn offentlig sektor

Privat sektor har i mye større grad enn offentlig sektor klart å redusere sykefraværet, viser en ny rapport om IA-avtalen.

Ikke raskere i jobb med gradert sykemelding

De siste 15 årene har andelen med gradert sykemelding doblet seg.

JobbsjansenDøråpner til arbeidslivet

Stadig flere innvandrerkvinner kommer ut i arbeid gjennom jobbsjansen, viser ny rapport. For Maryam fra Iran ble programmet inngangsporten til jobben hun drømte om.

Inkluderingsdugnad– Staten må sette seg på toget

Regjeringen lover at staten skal gå foran i inkluderingsdugnaden for å få flere i jobb. Men det var private bedrifter som bidro med de gode eksemplene da dugnaden ble sparket i gang.

Solberg vil «sløsing» med arbeidskraft til livs

Én av fem mellom 20 og 66 år er ikke i arbeid. Det utfordrer bærekraften i den norske velferdsstaten, slår statsminister Erna Solberg (H) fast.

Flere uføre hvert år under Solberg, nå starter dugnaden

Hvert år siden Erna Solberg (H) overtok som statsminister har det blitt flere uføre her i landet. Nå skal inkluderingsdugnaden få flere i arbeid.

Solberg åpnet biepark som gir arbeid til vanskeligstilte

Statsminister Erna Solberg deltok mandag på åpningen av prosjektet bieparken i Oslo. Hensikten er å få vanskeligstilte inn i arbeidslivet.

NHO-topp: Norske ungdommer er bortskjemte

Det er et stort samfunnsproblem at norske ungdommer er blitt så bortskjemte at de ikke vil ta jobber som svensker vil ha, sier NHO-topp Stein Lier-Hansen.

Sykefraværet størst innen omsorgsyrker

Pleiearbeidere, sykepleiere og barnehageassistenter har høyest sykefravær, mens offiserer og IKT-ledere har lavest fravær, viser nye tall fra SSB.

Økt sykefravær blant menn

Sykefraværet økte med 4,4 prosent for menn og 2,3 prosent for kvinner.

«Ansatte så på IA-avtalen som en fritidsordning»

Arbeidstakere må belage seg på langt tettere ettersyn fra sjefen dersom dagens sykelønnsordning skal bestå, tror en norsk forskerduo.

Hygiene på arbeidsplassen– Slapp jobbhygiene gir høyere sykefravær

Mobiltelefoner, pc–tastaturer, dørhåndtak og håndtrykk er de største smittesprederne på arbeidsplassen, viser ny undersøkelse.

Fra uføretrygd til hotelljobb

Ida Marie Færestrand var uføretrygdet og isolert da muligheten til å få en hotelljobb dukket opp. Gjennom prosjektet Helt Med har hun og andre utviklingshemmede fått sjansen til å vise hva de duger til.

Vekstbedriftene ønsker mer inkluderende kommuner

Kommunene kan bidra til å få flere med nedsatt arbeidsevne ut i arbeid ved å stille krav til dem de kjøper tjenester fra, mener bransjeorganisasjonen for vekstbedrifter, ASVL. Prosjektet «Inkluderende Kommune» skal få fart i sakene.

Stortingsflertallet strammer inn bedriftenes mulighet til innleie

KrF går sammen med de rødgrønne og skroter regjeringens opprinnelige innstrammingsforslag for innleie. Bemanningsbyråer får fremover kun ha faste ansatte.

Skattekutt for utenlandske arbeidere møter motbør

– Konkurranseulempe for norske arbeidstakere, mener Senterpartiet.

Alle vil ha flere eldre på jobb - men ingen vil ansette dem

Trengs gulrot eller pisk for å motarbeide at eldre faller fra i arbeidslivet? Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk etterspør ledere som tar eldre arbeidstakere med på råd og stiller tøffe krav. – Er du her, så er du med, uansett alder, bør være mantraet, ifølge henne.

Færre tar ut alderspensjonen tidlig

Etter pensjonsreformen har mange tatt ut alderspensjonen tidlig, gjerne i kombinasjon med jobb. – Nå ser vi en nedgang i tidlig uttak, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i Nav.

Annonse
Annonse
Annonse