Annonse

Arbeidsliv

Arbeidsliv

Eldre arbeidstakere takler koronatiltak bedrePå tide å knuse noen myter om de eldste på jobben

2 av 3 under 34 år som har opplevd endret arbeidssituasjon etter korona, sier endringen er negativ. Kun 20 prosent av de over 55 år sier det samme.

Helsedirektøren– Sannsynlig med hjemmekontor ut året

Hjemmekontor er sannsynlig ut året, kanskje også utover det, for ikke å belaste kollektivtransporten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Samlokalisering skal gi bedre tjenester til jobbsøkere

Nav Vestfold og Telemark skal samlokalisere ulike tjenester med andre aktører for å bedre kunne hjelpe arbeidssøkere med lave kvalifikasjoner inn i arbeidslivet.

KarriereveilederVil skrote begrepet «hull i CV-en»

Politikere og medier må slutte å bruke begrepet «hull i CV-en», mener karriereveileder Vigdis Lamberg. – Hullet blir ikke noe mindre ved ikke å snakke om det, parerer statssekretær Saida Begum.

Arbeidsgivere som tar permitterte tilbake kan nå få lønnsstøtte

Bedrifter og organisasjoner som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august.

Pensjonister med høy utdanning jobber mest

Mange alderspensjonister kombinerer pensjon med arbeid. Det gjelder særlig menn med høy utdanning.

13.000 arbeidsledige og permitterte tilbys nettkurs

Med en prislapp på 85 millioner kroner skal 235 nettbaserte kurs tilbys ved 46 utdanningsinstitusjoner over hele landet, opplyser regjeringen.

Disse yrkesgruppene er mest tilfredse med jobben

Ni av ti sysselsatte er tilfreds med jobben sin, men samtidig opplever mange sysselsatte fysiske og psykiske arbeidsmiljøproblemer.

NHO-forbund i klinsj om offentlig ansatte

Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen ba offentlig ansatte bli færre som et bidrag i koronadugnaden. Det får søsterforbundet Abelia i NHO til å reagere sterkt.

Innvandrermødre jobber mer når mannen også er i arbeid

Sysselsettingsandelen blant innvandrermødre er høyest i familier der partneren også er i arbeid, viser en ny studie fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Arbeidsinnvandrere og studenter får lettelse i innreiserestriksjonene

Fra 1. juli åpner regjeringen for at utlendinger som har fått oppholdstillatelse for å arbeide eller studere, kan reise til Norge.

Støres bønn til Solberg: Forleng permitteringstiden nå

Mener regjeringen må lytte til partene i arbeidslivet.

Ny generalsekretær i Blindeforbundet

Tidligere Sp-politiker Per Inge Bjerknes overtar som generalsekretær i Norges Blindeforbund fra årsskiftet.

Blinde og døve stiller bakerst i jobbsøkerkøen

Sju av ti ledere vil ikke snakke om jobb med en arbeidssøker som er blind eller døv, viser en dansk undersøkelse. Fire av ti er avvisende til en jobbsøker i rullestol.

SSBArbeidsledigheten steg til 5,2 prosent i mai

Ytterligere 40.000 personer ble arbeidsledige fra februar til mai, ifølge Statistisk sentralbyrå. Arbeidsledigheten steg til 5,2 prosent etter sesongjustering.

Doblet risiko for å bli ufør i åpne kontorlandskap

Ansatte som sitter i åpent kontorlandskap har nesten dobbelt så høy sannsynlighet for å bli uføre sammenliknet med de som har sitt eget kontor, viser en ny studie. Overraskende, syns forsker.

15.700 færre arbeidssøkere siste uke

Tirsdag 23. juni var det registrert 289.000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 15.700 færre enn for en uke siden.

Umeå-sykepleiere får 80.000 kroners bonus for sommerjobbing

Sykepleiere i Umeå som jobber ekstra i eldreomsorgen i sommer får 80.000 kroner i bonus.

DagpengerForskuddsordning mest brukt av innvandrere og lavt utdannede

I løpet av en måned betalte Nav ut to milliarder kroner i forskudd på dagpenger. Få unge har benyttet seg av den nye forskuddsordningen.

Nav venter høy ledighet også neste år

Nav regner med at arbeidsledigheten blir høyere enn normalt i lang tid. Det viser en fersk analyse av ulike scenarioer for arbeidsmarkedet i 2020 og 2021.

Stortinget sier nei til «sommerpenger» til permitterte

Regjeringen får kritikk for at det har gått så tregt å få på plass ordningen med lønnstilskudd til permitterte. Men Stortinget sier nei til hasteutbetaling.

Venstre vil ha flere arbeidsinnvandrere til Norge

Økt arbeidsinnvandring vil bidra til å få norsk økonomi på rett kjøl igjen, mener Guri Melby, leder i Venstres programkomité.

16.900 færre arbeidssøkere siste uke

Tirsdag var det registrert 304.700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette utgjør 10,8 prosent av arbeidsstyrken

Alle i staten skal få jobbe til de blir 70 år

Regjeringen vil oppheve plikten til å slutte ved oppnådd særaldersgrense og vil la alle statsansatte jobbe til de blir 70 år.

197.000 venter på svar på dagpengesøknad

Nav har utbetalt 13,4 milliarder kroner til arbeidssøkere siden starten av koronakrisen. Men fortsatt venter nesten 200.000 personer på at deres søknader om dagpenger skal bli behandlet.

Ansatte i kriserammede næringer mangler økonomisk buffer

Mange av de lønnstakerhusholdningene som ble sterkest rammet av nedstengingen av økonomien, er også de som i minst grad kan tære på oppsparte midler.

Svensker og dansker i Oslo hardest rammet av koronaledigheten

Mens svensker og dansker slet på arbeidsmarkedet da koronakrisen rammet Norge, klarte somaliere seg best, viser tall fra Nav.

Nav utbetalte 789 millioner i lønnskompensasjon på et døgn

Et drøyt døgn etter at Navs lønnskompensasjonsordning kom på lufta, hadde etaten utbetalt penger til 33.000 arbeidstakere.

Nav er klar til å betale ut lønnskompensasjon

Nå har Nav fått på plass løsningen for lønnskompensasjon til permitterte og ber arbeidsgivere om hjelp for å få betalt ut pengene.

Færre arbeidsledige i kø hos Nav

Tallet på arbeidsledige falt med 18.500 siste uke. Høyest er ledigheten innen reiseliv og transport og blant unge i aldersgruppen 20-24 år.

Lengre yrkeskarrierer i Europa, men ikke i Norge

Siden 2010 har yrkeskarrieren til en gjennomsnittlig europeer blitt forlenget med om lag to år. Nordmenn jobber derimot ikke lenger enn før.

ASVLMangelfull krisepakke for tiltaksleverandører til Nav

Regjeringen har lansert en ny kompensasjonsordning for arrangører av arbeidsmarkedstiltak som er rammet av koronakrisen. Ordningen er etterlengtet, men ikke god nok, mener bransjeorganisasjonen ASVL.

Undersøkelse: Dystre utsikter i det norske arbeidsmarkedet

Norske arbeidsgivere venter at nedbemanningen fortsetter som følge av koronakrisen. Dagens rekordhøye arbeidsledighet ser ut til å holde seg utover høsten.

Færre søkte om dagpenger i forrige uke

I løpet av forrige uke fikk Nav 5.900 nye søknader om dagpenger. Det er en liten nedgang fra uka før, da Nav mottok 6.500 slike søknader.

Stadig færre frykter for jobben på grunn av korona

Frykten for at jobben står i fare grunn av koronapandemien er langt lavere nå enn i mars, viser Norsk koronamonitor.

Forskning

Derfor bør du komme tilbake på jobb

Ergoterapeut og forsker Lisebet Skeie Skarpaas er bekymret for helsemessige og sosiale konsekvenser av hjemmekontor, og anbefaler retur til kontoret.

Oslo kommuneVil ansette flere utviklingshemmede

En ny avtale mellom Oslo kommune og organisasjonen Helt Med skal sikre en betydelig økning i kommunale arbeidsplasser for utviklingshemmede.

Juristene svarer

Kan vi si opp en ansatt som yter for dårlig, nå når hun er sykemeldt?

Juristene svarer

Vil gi lønnstilskudd for å ta tilbake permitterte

Regjeringen vil gi bedrifter, stiftelser og ideelle organisasjoner lønnstilskudd for å ta tilbake permitterte.

Arbeidsledigheten går ned

Det er nå 355.400 helt eller delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 12,6 prosent av arbeidsstyrken og er 65.600 færre fra april.

Åtte dømt for Nav-svindel, arbeidskrim og hvitvasking

Sju familiemedlemmer og en regnskapsfører er dømt for blant annet grove Nav-bedragerier og hvitvasking. Saken er blant de største av sitt slag i Norge.

FNÉn av seks unge har mistet jobben på grunn av pandemien

Koronapandemien har ført til en kraftig økning i arbeidsledigheten verden over. En av seks unge under 29 år har mistet jobben, ifølge FN.

Dagpenger kan drøye til slutten av juli

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier Nav ikke regner med å være à jour med utbetaling av dagpenger før i slutten av juli.

Tøffere arbeidsmarkedPersoner med hull i CV-en risikerer å tape

Et tøffere arbeidsmarked kan føre til at personer med hull i CV-en taper i konkurransen om jobbene. Tettere samarbeid med bedriftene er medisinen, mener tiltaksarrangør.

ForskningsprosjektDigitale arbeidstiltak for funksjonshemmede under koronakrisen

Organisasjonen Unge funksjonshemmede er bekymret for hvordan ungdom med funksjonsnedsettelser håndterer overgangen til en digital hverdag. Nå skal et nytt forskningsprosjektet bidra med mer kunnskap.

NHOStaten bør bidra når bedrifter ansetter permitterte

NHO foreslår at staten gir et tilskudd på rundt 56 prosent av tidligere lønn til bedrifter som ansetter permitterte fra konkurrerende bedrifter.

Liten effekt av forsøk med lønnstilskudd for AAP-mottakere

Et forsøk med å bruke arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd skulle få flere unge på Nav-stønad over i jobb. Men forsøket hadde liten effekt på overgangen til arbeid.

Nesten 8.000 nye søknader om dagpenger sist uke

Nav mottok forrige uke 7.900 nye søknader om dagpenger. Etter at koronakrisen slo inn 12. mars har det kommet inn over 440.000 søknader.

Arbeidsmarkedstiltak starter opp igjen

Etter stans på grunn av koronapandemien, har Nav gitt instruks om at arbeidsmarkedstiltak kan starte opp igjen. Men fortsatt må mye oppfølging skje digitalt.

Lanserer delingsdugnad for permitterte og arbeidsledige

Telenor, DNB, Posten og NorgesGruppen går sammen med NHO om å gjøre utvalgte deler av sine digitale opplæringsressurser tilgjengelig for arbeidsløse.

Attføringsbedrifter og frivillige organisasjoner fortsatt uten krisetiltak

Verken attføringsbedrifter eller foreninger som 4H og Kreftforeningen har fått krisetiltak, til tross for at regjeringen har fått ordre fra Stortinget om det.

Støre ber regjeringen få opp farten med jobbtiltak

– På lengre sikt vil vi alle være døde, påpeker Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han mener regjeringen drøyer for lenge med tiltak for å få folk tilbake i jobb.

Forsker frykter unødvendige permitteringer

Forsker Simen Markussen advarer mot uheldige effekter av regjeringens koronatiltak. – Jeg mistenker at vi har fått en del unødvendige permitteringer, sier han til Dagsavisen.

Regjeringen advares mot å sette arbeidsmarkedstiltak på pause

Satsingen på arbeidsmarkedstiltak står på stedet hvil i revidert nasjonalbudsjett. – Pauseknappen kan ikke holdes inne lenge, advarer direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

Permitteringsordningen foreslått forlenget

Regjeringen foreslår at permitteringsperioden utvides fra 26 uker og ut oktober. Samtidig vil de utvide perioden med arbeidsavklaringspenger tilsvarende.

Navs lønnskompensasjon er forsinket

Nav har ikke klart å få på plass søknadsskjemaet som skulle sikre permitterte full lønnskompensasjon i koronakrisen. Når det kommer, er uvisst.

En av fire koronaledige tilbake på jobb

En av fire som meldte seg ledige etter 10. mars er nå tilbake i arbeid, viser tall fra Nav.

Finske borgerlønnmottakere: Lykkeligere, men uten jobb

Et to år langt eksperiment med borgerlønn i Finland skulle oppfordre deltakerne til å finne jobb. Det skjedde ikke, men de ble lykkeligere.

Grafiske bedrifter gikk sammen om å lage smittevernutstyr - reddet arbeidsplassene

Det begynte som en idédrodling mellom to sjefer over en kaffekopp da koronakrisen kom. Nå har de solgt 800.000 smittevernsmasker og reddet 35 arbeidsplasser.

PensjonsreformenOgså eldre med helseproblemer jobber mer

Eldre med helseproblemer har økt arbeidsdeltakelsen like mye som dem med god helse etter pensjonsreformen i 2011, viser ny studie.

Annonse
Annonse
Annonse