Annonse

Arbeidsliv

Jobbklar blir størst på to tiltak i Agder

Den nye arbeidsinkluderingsbedriften Jobbklar blir størst på arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) i Agder.

Historisk mange amerikanere søker arbeidsledighetstrygd

Opp mot 850.000 amerikanere søkte arbeidsledighetstrygd i forrige uke, 35.000 færre enn uka før. Aldri før har antallet ukentlige søkere overskredet 700.000.

Ahus-ansatte melder om dårlig smittevernutstyr

Vernetjenesten ved Akershus universitetssykehus har varslet Arbeidstilsynet om dårlig kvalitet på smittevernutstyret og frykter for ansattes liv og helse.

Nær dobling av utbetalt alderspensjon til andre nordiske land

Antallet personer som får alderspensjon fra Norge, men er bosatt i andre nordiske land har nær doblet seg, ifølge nye tall fra Nav.

4 200 færre arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag denne uka var det registrert 204 000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 4 200 færre enn forrige uke.

Søksmål mot sykepleiere avvist i retten

Tingretten i Fredrikstad har avvist søksmålet fra Sykehuset Østfold mot fire sykepleiere som krevde å få full stilling ved avdelingen de jobbet ved.

ForskereFlyktninger blir sendt på Nav i stedet for på arbeidsmarkedet

Flyktninger med nedsatt helse blir sent på Nav før de i det hele tatt får prøvd seg i arbeidslivet. Systemet er for firkanta, mener forskere.

Hadeland-bedrift tildelt Mangfoldsprisen

Gulventreprenøren Lydgulvsystemer på Hadeland er tildelt prisen Årets mangfoldsbedrift på regjeringens integreringskonferanse.

Bedrifter med eldre ansatte lever lenger

Bedrifter med en høy andel eldre medarbeidere har større sjanse for å overleve enn bedrifter med en yngre arbeidsstokk, viser svensk studie. Også eldre sjefer er et pluss.

Norge i bunnsjiktet i gjennomføring av yrkesfag

Norge ligger fortsatt i bunnsjiktet blant OECD-landene når det gjelder gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring. Bare Island ligger dårlige an enn Norge.

4.600 færre arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag 8. september var det registrert 208.100 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 4.600 færre enn forrige uke.

Helsefremmende tiltak på arbeidsplassen ga økt sykefravær

Når arbeidsgivere setter inn tiltak for ansatte med helseproblemer, kan resultatet bli at sykefraværet øker, viser studie.

Navs saksbehandlingstid er tilbake til normalen

Etter at massepermitteringer og -oppsigelser skapte lange køer hos Nav, er saksbehandlingstiden nå tilbake til det normale.

IPS-metoden kan få flyktninger raskere i jobb

Tett og individuell oppfølging kan få flere flyktninger raskere ut i ordinært arbeidsliv, viser en ny studie.

Færre funksjonshemmede i jobb

Bare fire av ti funksjonshemmede er i arbeid, og andelen sysselsatte har gått ned det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mæland vil la Nav utveksle taushetsbelagt info med andre etater

Regjeringen ønsker at offentlig ansatte skal kunne dele taushetsbelagte opplysninger på tvers av etater som jobber mot kriminalitet i arbeidslivet.

Sykepleiere mest etterspurt i koronatiden

Sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere er yrkene det har vært mest etterspørsel etter på Navs stillingsportal etter koronautbruddet.

Sykepleierne vil ikke videreføre koronaavtale

Verken Sykepleierforbundet eller noen de involverte forbundene ser behov for å forlenge avtalen som tillot ekstra belastning under koronakrisen.

Arbeidsledigheten fortsetter å falle

216 400 prosent av arbeidsstyrken er nå registrert helt eller delvis arbeidsledige, eller som arbeidssøkende på tiltak. Det er 16 300 færre enn ved utgangen av juli.

SSBBunnen kan være passert i arbeidsmarkedet

Nedgangen i arbeidsmarkedet kan være i ferd med å bremse opp, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

Forhøyet dagpengesats forlenges ut året

Regjeringen foreslår å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats ut året, bekrefter arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nå begynner Nav å kreve tilbake forskudd på dagpenger

Fra tirsdag i neste uke sender Nav ut krav om tilbakebetaling fra dem som har mottatt forskudd på dagpenger. Nav sier at det er mulig å be om utsettelse.

Flere arbeidsledige i juli – færre permitterte

I juli var det 57.000 flere arbeidsledige enn i februar, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fem milliarder utbetalt i kontantstøtte til bedrifter

Regjeringen har utbetalt litt over fem milliarder kroner i støtte til koronarammede norske selskaper. Det er betydelig mindre enn ventet.

DanmarkPensjonsreform skal gi slitere rett til å gå av tidlig

Den danske regjeringen vil gi arbeidstakere med en lang yrkeskarriere mulighet til å slutte å jobbe inntil tre år før vanlig pensjonsalder.

WHOEuropa kan bekjempe virus uten lockdown

Full nedstengning er ikke lenger nødvendig for å bekjempe koronaviruset i Europa, fordi myndighetene er bedre forberedt og har lært mer, mener WHO.

37.000 permitterte får ikke dagpenger før i september

Nav bekrefter at 37.000 personer må vente til september for å få utbetalt dagpengene de har krav på. Årsaken er at de permitterte har fått jobben tilbake.

Flere pågrepet for millionbedrageri av koronastøtte

Økokrim har siktet flere personer for grovt trygdebedrageri knyttet til støtteordninger som etablert i forbindelse med koronapandemien.

Flest menn kombinerer tidligpensjon og arbeid

Én av fem 63-åringer kombinerte arbeid og tidligpensjon året etter at pensjonsreformen gjorde det mulig å ta ut alderspensjon når man fyller 62 år.

67.000 venter fortsatt på dagpenger

Permitterte ble lovet dagpenger innen slutten av juli, men fortsatt har 67.000 ikke fått behandlet dagpengesøknadene sine.

Utvidet permittering koster en halv milliard

Ekspertene er skeptiske, men regjeringen ga til slutt etter for presset. Prislappen for utvidet permittering anslås til 540 millioner kroner i år og neste år.

Juristene svarer

Vi tviler på at medarbeideren faktisk er syk. Kan vi bestride egenmeldingene hans?

Juristene svarer.

Fagforbundet frykter at munnbindpåbud skal ramme lavtlønte

Fredag er det ventet at regjeringen vil komme med en anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtransporten. Nå krever Fagforbundet at munnbindene blir gratis.

RegjeringenBedriftene får permittere ansatte i ett år

For å motvirke unødvendige oppsigelser vil regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.

Arbeidsgivere er skeptiske til unge med psykiske helseproblemer

Er du ung og har hull i CV-en på grunn av psykiske helseproblemer, vil de fleste arbeidsgivere vegre seg mot å innkalle deg til jobbintervju, viser undersøkelse. Arbeidsgivere trenger mer kunnskap, mener forsker.

Lysbakken ber Solberg slutte å somle med permittering

Tapte jobber, høy ledighet og en eksplosjon i sosial ulikhet. Det kan bli resultatet hvis regjeringen ikke forlenger permitteringsperioden, frykter SV-lederen.

Nesten 14 prosent ledighet blant innvandrere

Én av sju innvandrere var helt arbeidsledig i andre kvartal i år. Blant resten av befolkningen var én av 20 arbeidsledig.

Sanner frykter mer varig krise ved ny smittebølge

En ny smittebølge vil kunne gi en mer langvarig økonomisk krise, advarer finansminister Jan Tore Sanner (H) før møtet med nærings- og arbeidslivet onsdag.

Frykter varig utstøting etter korona

Arbeidslivsbarometeret viser at koronakrisen har rammet de svakeste gruppene hardest.

Folk vil heller gå ned i lønn enn å flytte på seg

Arbeidslivsbarometeret for 2020 viser at nordmenn heller vil ta en dårligere betalt jobb enn å flytte på seg dersom de mister jobben, melder Aftenposten.

DanmarkPensjonsalderen skal opp, men mange tviler på om de vil holde ut

Danske politikere vil heve pensjonsalderen. Samtidig frykter stadig flere dansker at de vil få en uverdig avslutning på yrkeslivet.

Bekymringen for å miste jobben har ikke vært høyere på over ti år

Nordmenn er mer bekymret for å miste jobben nå enn de var både under finanskrisen i 2008 og under oljeprisfallet i 2014, viser YS' Arbeidslivsbarometer.

Dagens 70-åringer er som gårsdagens 50-åringer

70-åringer er psykisk og fysisk mer vitale i dag enn noen gang tidligere, og de fleste skulle kunne jobbet betydelig lenger enn de gjør i dag, ifølge svensk rapport.

Eldre arbeidstakere takler koronatiltak bedrePå tide å knuse noen myter om de eldste på jobben

2 av 3 under 34 år som har opplevd endret arbeidssituasjon etter korona, sier endringen er negativ. Kun 20 prosent av de over 55 år sier det samme.

Helsedirektøren– Sannsynlig med hjemmekontor ut året

Hjemmekontor er sannsynlig ut året, kanskje også utover det, for ikke å belaste kollektivtransporten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Samlokalisering skal gi bedre tjenester til jobbsøkere

Nav Vestfold og Telemark skal samlokalisere ulike tjenester med andre aktører for å bedre kunne hjelpe arbeidssøkere med lave kvalifikasjoner inn i arbeidslivet.

KarriereveilederVil skrote begrepet «hull i CV-en»

Politikere og medier må slutte å bruke begrepet «hull i CV-en», mener karriereveileder Vigdis Lamberg. – Hullet blir ikke noe mindre ved ikke å snakke om det, parerer statssekretær Saida Begum.

Arbeidsgivere som tar permitterte tilbake kan nå få lønnsstøtte

Bedrifter og organisasjoner som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august.

Pensjonister med høy utdanning jobber mest

Mange alderspensjonister kombinerer pensjon med arbeid. Det gjelder særlig menn med høy utdanning.

13.000 arbeidsledige og permitterte tilbys nettkurs

Med en prislapp på 85 millioner kroner skal 235 nettbaserte kurs tilbys ved 46 utdanningsinstitusjoner over hele landet, opplyser regjeringen.

Disse yrkesgruppene er mest tilfredse med jobben

Ni av ti sysselsatte er tilfreds med jobben sin, men samtidig opplever mange sysselsatte fysiske og psykiske arbeidsmiljøproblemer.

NHO-forbund i klinsj om offentlig ansatte

Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen ba offentlig ansatte bli færre som et bidrag i koronadugnaden. Det får søsterforbundet Abelia i NHO til å reagere sterkt.

Innvandrermødre jobber mer når mannen også er i arbeid

Sysselsettingsandelen blant innvandrermødre er høyest i familier der partneren også er i arbeid, viser en ny studie fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Arbeidsinnvandrere og studenter får lettelse i innreiserestriksjonene

Fra 1. juli åpner regjeringen for at utlendinger som har fått oppholdstillatelse for å arbeide eller studere, kan reise til Norge.

Støres bønn til Solberg: Forleng permitteringstiden nå

Mener regjeringen må lytte til partene i arbeidslivet.

Ny generalsekretær i Blindeforbundet

Tidligere Sp-politiker Per Inge Bjerknes overtar som generalsekretær i Norges Blindeforbund fra årsskiftet.

Blinde og døve stiller bakerst i jobbsøkerkøen

Sju av ti ledere vil ikke snakke om jobb med en arbeidssøker som er blind eller døv, viser en dansk undersøkelse. Fire av ti er avvisende til en jobbsøker i rullestol.

SSBArbeidsledigheten steg til 5,2 prosent i mai

Ytterligere 40.000 personer ble arbeidsledige fra februar til mai, ifølge Statistisk sentralbyrå. Arbeidsledigheten steg til 5,2 prosent etter sesongjustering.

Doblet risiko for å bli ufør i åpne kontorlandskap

Ansatte som sitter i åpent kontorlandskap har nesten dobbelt så høy sannsynlighet for å bli uføre sammenliknet med de som har sitt eget kontor, viser en ny studie. Overraskende, syns forsker.

15.700 færre arbeidssøkere siste uke

Tirsdag 23. juni var det registrert 289.000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 15.700 færre enn for en uke siden.

Annonse
Annonse
Annonse