Annonse

Arbeidsliv

Mer enn 400.000 registrert som arbeidssøkere hos Nav

Koronakrisen har sendt nye tusener inn i Nav-køen. I alt er 412.000 personer nå registrert som helt eller delvis arbeidsledige.

Nav med ny IT-løsning for å dekke koronafravær fra dag fire

Nav har utviklet en ny IT-løsning slik at arbeidsgivere nå får refundert sykepenger fra dag fire i arbeidsgiverperioden når sykefraværet skyldes koronaviruset.

Synspunkt

Nav-ledereKoronakrisen kan gjøre oss bedre til å inkludere

Norge har gått inn i en kollektiv «lock down» med store negative konsekvenser, men koronakrisen kan bidra til at vi blir bedre på inkludering i arbeidslivet, mener Nav-ledere i Innlandet.

Ledere ønsker mangfold på arbeidsplassen, men avviser kvotering

Ledere mener de går glipp av kompetanse ved ikke å ansette personer med minoritetsbakgrunn, men de er negative til kvotering for å få mer mangfold.

Sverige Kurser SAS-ansatte til krisearbeid

I et nytt prosjekt i Sverige skal permitterte fra næringslivet læres opp til å kunne avlaste helsearbeidere. Først ut er kabinansatte fra SAS.

Karrieresteg

Anniken Hauglie blir ny sjef i Norsk olje og gass

Tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er ansatt som ny administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass.

Nå kan du søke om forskudd på dagpenger

Alle som har søkt om dagpenger, kan nå søke om et forskudd via en ny søknadsfunksjon på nav.no.

Norske menn som mister jobben har høyere sjanse for å bli kriminelle

En ny studie viser at arbeidsledighet øker risikoen for kriminalitet. I forrige uke var 270.000 nordmenn arbeidsledige som følge av koronaviruset.

Lavtlønte rammes hardest av koronakrisen

En analyse av dagpengesøknadene etter koronautbruddet viser at de med lav inntekt og lav utdanning er klart overrepresentert.

Nå forlenges maksperioden for dagpenger

Forlenget dagpengeperiode for oppsagte og permitterte, samt forskuttering av dagpenger, er blant tiltakene regjeringen håper vil bedre situasjonen for arbeidstakere.

Fønix tar koronagrepKurs og arbeidsinkludering på nett

Koronakrisen gjør at arbeidspraksis og kurs med fysisk oppmøte er avlyst. Tiltaksarrangøren Fønix har snudd seg rundt og holder virksomheten i gang på nettet.

Innvandrere fra Øst-Europa utenfor EU har høyest sykefravær

Renholdere og hjelpearbeidere fra øst-europeiske land utenfor EU har det høyeste sykefraværet blant innvandrere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Permitterte risikerer å miste pensjon

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen frykter at mange permitterte kan miste retten til tjenestepensjon de har opptjent. Nå ber han regjeringen komme på banen.

Syerskene i Sisters in Business ble koronapermittert – nå syr de smittevernutstyr

For en uke siden var innvandrerbedriften Sisters in Business truet av permitteringer. Men behovet for smittevernutstyr gjør at de vurderer oppbemanning.

Én av to ansatte innen overnatting og servering har søkt om dagpenger

Halvparten av alle som jobber innen overnatting og servering, har søkt om dagpenger fra Nav. Høyest er andelen i Oslo.

Nye NAV-tallTidoblet ledighet for ledere på en måned

10,4 prosent arbeidsledige totalt. Høyest ledighet blant unge kvinner.

Juristene svarer

Hvilke regler gjelder for sykepenger nå i koronakrisen?

Juristene svarer.

Opposisjonen krever utvidet permisjonstid

Rødt, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV går sammen om å øke permisjonstida fra 26 til 52 uker.

37.900 søkte Nav om dagpenger i løpet av helgen

Fra fredag til søndag kom det inn 37.900 nye søknader om dagpenger fra Nav. Antallet søknader har en nedadgående kurve.

Psykologens fem råd for å takle korona-frykten

Er du urolig over tanken på å miste jobben eller har du kanskje allerede blitt permittert og føler du går på veggen?

Nav må ikke lenger stille krav til legeerklæring for å godkjenne sykemelding

Nav kan fra og med fredag godkjenne sykemeldinger selv om det ikke legges ved legeerklæring.

Parat roper varskoPermitterte risikerer store pensjonstap

Arbeidstakere som blir permittert på grunn av koronakrisen kan tape store beløp i pensjon, og i verste fall økonomisk ruin, advarer arbeidstakerorganisasjonen Parat.

Over 100.000 søknader om dagpenger på to dager

Tirsdag og onsdag mottok Nav 104.300 søknader om dagpenger. Nesten alle søknadene kommer fra folk som er blitt permittert av sin arbeidsgiver.

Mange bedrifter varsler masseoppsigelser eller permitteringer

I løpet av forrige uke varslet 118 virksomheter Nav om at de planla masseoppsigelser eller permitteringer. Bare i går mottok Nav 59.000 søknader om dagpenger under permittering.

Nav84.000 flere ledige siste uke

84.000 flere er blitt registrert som helt arbeidsledige siden tirsdag i forrige uke, en økning på 128 prosent, melder Nav. Kvinner rammes hardere enn menn.

Koronakrisen rammer deltakere på Nav-tiltak

Arbeidsinkluderingsbedrifter og jobbsøkere på tiltak rammes av kampen mot koronasmitte. Nav har gitt beskjed om at deltakere på en rekke arbeidsmarkedstiltak må holde seg hjemme.

Negative aldersstereotypier skader eldres selvfølelse på jobben

Fordommer mot alderdom gjør at eldre arbeidstakere pensjonerer seg tidligere, viser ny studie.

Regjeringen: Alle som er hjemme i skole- og barnehagekarantene, kan få omsorgspenger

Skoler og barnehager stenges over hele landet på grunn av koronaviruset. Foreldrene som er hjemme med barn, vil ha rett til omsorgspenger, sier regjeringen.

LO ber regjeringen passe på at folk fortsatt har inntekt

Folk må være trygge på at de ikke mister inntekten på grunn av koronaviruset, mener LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

ForskningKorona-karantene kan føre til psykologisk stress

Depresjon, stress, irritabilitet, søvnmangel og mer sinne kan være de psykologiske konsekvensene av å bli satt i koronakarantene viser flere studier.

Nordmenn ønsker seg et langt arbeidsliv

Eldre vil arbeide lenger og opplever at de er fulle av energi og motivasjon på jobb. Bedriftsledere er likevel lunkne til å beholde dem lenge, viser et nytt forskningsprosjekt.

Kutt i kontantstøtten har ikke fått flere innvandrere i jobb

Strengere krav for å få kontantstøtte skulle få flere innvandrere ut i arbeid. Det har ikke skjedd, viser en ny analyse fra Nav.

I dette fylket økte sykefraværet mest

Legemeldt sykefraværet hadde den kraftigste økningen i Aust- og Vest-Agder med henholdsvis 10,7 og 7 prosent i 4. kvartal 2019.

Nav-analyseFolk mener sykefravær er greit selv om loven sier nei

Nordmenn flest mener sykefravær ved samlivsbrudd og andre belastninger i privatlivet er greit, selv om loven sier at det ikke er gyldig fraværsgrunn.

UndersøkelseFå arbeidsgivere ansetter jobbsøkere med hull i CV-en

Bare én av sju virksomheter har det siste året ansatt noen som har hatt et langvarig fravær fra arbeidslivet. Det går fram av en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere fra Kompetanse Norge.

Juristene svarer

Har den ansatte plikt til å stille i dialogmøter når han er syk?

Juristene svarer.

Utdanning er viktig for at flyktninger kommer i jobb

Flyktninger med fullført videregående stiller omtrent like sterkt på arbeidsmarkedet som resten av befolkningen – særlig hvis utdanningen er tatt i Norge.

Posten nedbemannerAvtale med Nav skal gi postansatte ny jobb

Fra i sommer blir det postombæring bare annenhver dag, og 500 årsverk skal bort. Nå har Posten og Nav inngått en avtale for å bistå folk i jakten på en ny jobb.

Sysselsettingen øker blant innvandrere

Likevel er kjønnsforskjellene økende: Menn har en sysselsettingsandel på 71 prosent, mens kvinnene har 63 prosent.

Nå kan danske seniorer få fire dagers arbeidsuke

En ny avtale for industriansatte i Danmark vil gjøre dette mulig for seniorer å trappe ned og ta fri en dag i uka.

Fastleger kan bidra til å skrive pasienter ut av arbeidslivet

Legeerklæringer handler mer om hva pasienter ikke kan enn om hva de kan, ifølge fastlege Guri Aarseth. Hun har tatt doktorgrad på en studie av fastlegers legeerklæringer ved uførhet.

Arbeidsledigheten var på 3,9 prosent i desember

Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse viser at arbeidsledigheten lå på 3,9 prosent i desember, justert for sesongvariasjoner.

Fra høsten tilbyr Lånekassen lån til du er 50

Fra neste studieår kan man søke om lån til du er 50 år, uten at støttebeløpet reduseres. I dag er aldersgrensen 45 år.

Forskning

Medarbeidere som gjør en dårlig jobb, mobbes oftere av sjefen

De ydmyker og latterliggjør sine ansatte. Risikoen for å bli mobbet er større for dem som har en dårlig relasjon til sjefen.

Redusert arbeidsmengde kan få seniorer til å stå lenger i jobb

Sykefraværet gikk ned blant lærere som fikk redusert arbeidsmengde etter fylte 55 år, viser forskningsprosjekt. Men effekten gjaldt bare menn og dem som hadde dårlig helse fra før.

LO-sjefen med kraftsalve mot regjeringen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen beskylder regjeringen for å prøve å «skremme» folk tilbake i jobb.

Lønnsforskjellene har sluttet å øke

Lønnsforskjellene i Norge økte fram til 2015, men har siden ligget flatt. Samtidig har lønnsforskjellene mellom menn og kvinner krympet.

Rødt og SV åpner for å se på særaldersgrenser

SV og Rødt åpner for å se på særaldersgrensene som i gjør at folk i politi og forsvar kan gå av med pensjon når de er 57 år, ifølge NRK.

Helt MedFår pris for å få utviklingshemmede ut i jobb

Stiftelsen Helt Med er tildelt Sosiologforeningens praksispris for sitt arbeid med å få utviklingshemmede ut i ordinært arbeidsliv.

UndersøkelseKun fire av ti har sjekket pensjonsordningen

Ikke stol på arbeidsgiver, er rådet fra pensjonseksperten.

Staten får flengende kritikk for tilbudet til særalderspensjonister

Uakseptabelt, sier LO, Unio og YS om statens tilbud i forhandlingene om ny ordning for særalderspensjonister. Rimelig, mener arbeidsministeren.

Jan Tore Sanner om kortere arbeidstid: – Glem det!

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har en klar beskjed til alle som kjemper for kortere arbeidstid. – Glem det, erklærer han. – Arrogant, mener SV.

Frp vil stramme inn på særaldersgrenser

Regjeringen møter onsdag partene i arbeidslivet til forhandlinger om særaldersgrensene i offentlig sektor. Frp følger forhandlingene med argusøyne.

UtvalgNorge mangler kvalifisert arbeidskraft

I mange bransjer og fylker i Norge er det et stort behov for kvalifisert arbeidskraft, viser ny rapport. Til tross for stort behov for videreutdannning, tok færre dette i 2019.

Forskning

Stadig flere nordmenn har trygg og stabil inntekt

Det er en uuttalt sannhet at arbeidslivet har blitt mer usikkert og røffere. Men en ny studie fra Oslomet viser at arbeidsmarkedet kanskje ikke er så brutalt likevel.

Fafo-rapportDagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

Kommunene og helsesektoren er verstingene på å bryte loven. Flere gjør det også med vitende vilje. – Regelverket er for komplisert når det gjelder midlertidige ansettelser, svarer sektorene.

UndersøkelseManglende tilrettelegging gjør at blinde slutter i jobben

Én av tre blinde og svaksynte får så dårlig tilrettelegging gjennom jobb at de slutter eller vurderer å gjøre det, viser en ny undersøkelse.

Kommentar

Topptungt toppmøte om inkludering

Folk med hull i CV-en var det vanskelig å få øye på da regjeringen inviterte til toppmøte om inkludering. Men engasjementet for dem som har hullete CV-er, var det ingenting i veien med.

Prestisjeprosjekt for inkludering får kritikk

Et Nav-ledet prestisjeprosjekt som skal få flere med hull i CV-en jobb, får kritikk for manglende prioritering og dårlig samarbeid, forteller NRK.

Røe IsaksenSats på dem som ikke har A4-bakgrunn

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil ha flere som ikke er A4, i arbeid. I dag holder regjeringen møte om et inkluderende arbeidsliv.

Annonse
Annonse
Annonse