Annonse

Arbeidsliv

LO og NHO enige om nye permitteringsregler

LO og NHO har fjernet én hindring på veien til gjenåpning ved å gjøre det mindre risikabelt for bedriftene å hente permitterte arbeidstakere tilbake.

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning

Utenlandske arbeidstakere fra EØS-området skal få kompensasjon for tiden de er hindret i å komme på jobb mens grensene til Norge er stengt.

AkademikerneSykehusansatte må få reallønnsvekt i år

– Vi har en klar forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer i år, sier Akademikerne. De krever blant annet reallønnsvekst for sykehusansatte.

Permitterte og arbeidsledige får hjelp til å ta fagbrev

88 kurs rundt om i landet får til sammen 23 millioner kroner for å hjelpe voksne med å ta fagbrev.

Ny giv for inkluderingsdugnaden

– Å fortelle en 25 åring med hull i CV-en at deg har vi ikke bruk for, synes jeg er ganske stygt av et samfunn, sa statsminister Erna Solberg da regjeringen inviterte til digitalt talkshow for arbeidsinkludering.

Arbeidsgivere velger bort jobbsøkere i rullestol

Arbeidsgivere vil ikke ha jobbsøkere som sitter i rullestol, viser ny studie. Ikke nevn rullestolen hvis du søker jobb, advarer rådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

DanmarkRaskere i jobb med offentlig lønnstilskudd

Dagpengemottakere og sosialhjelpsmottakere blir raskere sysselsatt gjennom å delta i offentlige lønnstilskuddsjobber, viser dansk studie.

Innvandrere tjener mindre enn majoritetsnordmenn – men ikke i alle yrker

Innvandrere har gjennomgående lavere inntekt enn andre med samme utdanningsnivå. Men i noen yrker tjener innvandrere mer enn kolleger fra majoritetsbefolkningen.

55 prosent av kommuneansatte jobber heltid

Målet om varige løsninger for heltidskultur går sakte, men sikkert i riktig retning, viser tilstandsrapporten til KS «Status Kommune – der folk bor».

Hardt fysisk arbeid er helseskadelig, mens fysisk aktivitet på fritiden er sunt

Fysisk krevende arbeid øker faren for tidlig død, mens fysisk aktivitet på fritiden øker sjansen for et langt liv, viser dansk studie.

Derfor bok

Journalist Mette Bugge– Både seniorer selv og ledere kan være med å knuse mytene som finnes i synet på seniorer

Mette Bugge vil endre synet og sprenge noen myter om seniorer i arbeidslivet med sin nye bok «Senior. Veien til et langt og lykkelig arbeidsliv».

ForskereFlere heltidsansatte gir bedre smittevern på sykehjem

Skal man lykkes med å begrense koronasmitte på sykehjem, må det ansettes flere i heltidsstillinger. Det er konklusjonen fra en gruppe forskere.

Fredag holder norsk arbeidsliv pusten

Fredag startet meklingen i lønnsoppgjøret for frontfaget. Mer enn 30.000 kan bli tatt ut i streik dersom ikke partene blir enige innen natt til søndag.

– Det ­handler om skredder­søm

Ledere kan ha stor betydning for eldres ­motivasjon for å bli i jobben. Men hvilke ønsker og behov seniorene har er svært individuelt, sier professor Trude Furunes.

Mange myter om eldre i arbeidslivet

Alder sier lite om hva du kan prestere på jobb. Likevel opplever eldre å bli forskjellsbehandlet, ikke minst ved rekruttering, sier leder Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Et godt arbeidsmiljø og gode ­kolleger får folk til å jobbe lenger

Trivsel på jobb har mye å si for når folk velger å pensjonere seg. Enkle tilpasninger av arbeidssituasjonen kan også ha stor effekt, ifølge Fafo-forsker Tove Midtsundstad.

Slik vil regjeringen gi feriepenger på dagpenger

Tillegget skal gis til personer som har mottatt dagpenger i minst 8 uker fra april til utgangen av 2020.

Sp-politiker vil diskutere premiering av dem som får flere enn to barn

Åslaug Sem-Jacobsen, familiepolitisk talsperson i Senterpartiet, vil diskutere om familier som får flere enn to barn skal belønnes økonomisk.

– Jeg har tenkt å holde på til jeg blir kasta ut

Eldre har selv et ansvar for å holde seg relevante på jobben. Men ledere må også huske å verdsette den erfaringen de har, mener journalist Mette Bugge, som selv ikke har noen planer om å gi seg.

Sykepleiere fra Møre og Romsdal skal bidra i Oslo

Helse Møre og Romsdal (HMR) sender helsepersonell, i hovedsak intensivsykepleiere, for å hjelpe sykehus i Oslo-regionen, skriver Sunnmørsposten.

Nav ansatte rundt 600 for å håndtere søknader da koronakrisen satte inn

Da koronakrisen slo inn, måtte Nav omdisponere rundt 600 personer internt og ansette omtrent like mange nye for å håndtere alle søknadene.

Høyeste antallet arbeidssøkere siden september

Ved utgangen av mars er det registrert 211.700 arbeidssøkere hos Nav. Det er det høyeste antallet siden september i fjor.

Arbeidsinnvandrere under ­pandemien– Har gått månedsvis uten lønn

Mange arbeidsinnvandrere har opplevd å miste rettigheter, blitt utsatt for uforsiktige arbeidsgivere og stigmatisert under pandemien.

Disse yrkene har høyest forventet levealder

Hva du jobber med og hvordan du jobber har innvirkning på helsen din, viser forskning fra OsloMet.

Mer enn hver tredje jobb borte i overnatting og servering

80.000 jobber ble bort mellom februar i fjor og i år. Nesten halvparten av nedgangen skjedde i overnatting og servering.

Advarer mot å sette Nav-tiltak ut på anbud

Regjeringen vurderer å sette Nav-tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT) ut på anbud. Det vil gi et dårligere tilbud til dem som står langt fra arbeidslivet, frykter tiltaksbedrifter.

Færre har hjemmekontorFire av ti jobber fremdeles hjemmefra

Hver tredje nordmann har fått smerter i nakke, rygg eller lignende plager på grunn av mer hjemmekontor og stillesittende tilværelse.

Ny runde i Stortinget om permitteringsregler

Senterpartiet vil fremme forslag i Stortinget om å endre permitteringsreglene for bedrifter ved å kutte i arbeidsgiverperioden.

Jom Phan tar over som toppsjef i JobLearn

Et av Norges største selskaper på arbeidsinkluderingsfeltet, JobLearn, har ansatt Jom Phan som ny administrerende direktør.

Nedgang i sysselsettingen blant seniorer i fjor

21 prosent av arbeidstakere over 60 år sluttet i jobb i løpet av pandemiåret 2020. I overnattings- og serveringsvirksomhet sluttet 36 prosent av seniorene i løpet av året.

Lærere har hatt reallønnsnedgang tre ganger siste seks år

Tre ganger siden 2015 har lærerne opplevd at prisveksten har vært høyere enn lønnsveksten deres. Det er mer enn for andre yrkesgrupper.

Tre personer siktet for grovt bedrageri av Nav – fikk 500.000 i koronastøtte

Ei kvinne og to menn, alle i 30-årene, er siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til grovt bedrageri av Nav i forbindelse med koronastøtteordninger.

Nesten hver sjuende arbeidstaker har vært permittert under koronapandemien

Totalt har 372.400 arbeidstakere i Norge vært permittert siden 12. mars 2020, viser tall fra Nav.

Ni bransjer får ny minstelønn tidligst i mai

Minstelønnen i ni bransjer blir vedtatt senere enn planlagt som følge av sene lønnsoppgjør og bortgangen til LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

DanmarkFire av ti seniorer vil slutte å jobbe så fort de kan

Et stort flertall av danske seniorer vil forlate arbeidslivet så snart de har mulighet til det, viser en ny undersøkelse.

Over 1.100 yrkesskademeldinger etter koronasmitte

Nav har mottatt yrkesskademeldinger fra over 1.100 personer som har slitt med koronasmitte, melder NRK.

Nedgang i andelen sysselsatte innvandrere

Rundt 435.000 innvandrere var sysselsatt i fjerde kvartal 2020, viser nye tall fra SSB. Disse utgjorde 65,4 prosent av alle bosatte innvandrere mellom 20–66 år.

Litt færre helt ledige, men flere permitterte

Nav har nå registrert 205.800 helt ledige, delvis ledige, og arbeidssøkere på tiltak. Det har blitt litt færre helt ledige, men flere permitterte siste uke.

Seks av ti kommer i jobb etter Nav-tiltak

Seks av ti deltakere på arbeidsmarkedstiltak i Nav-regi var i jobb etter fem år. Men noen sliter mer enn andre med å få fotfeste i arbeidslivet, viser ny analyse.

Bare én av ti fedre tok ut mer enn kvoten

Kun 11 prosent av fedrene som tok imot foreldrepenger i fjor, tok ut mer enn sin kvote og brukte av felleskvoten, viser tall fra Nav.

Nav venter høy ledighet også neste år

Arbeidsledigheten ved utgangen av 2022 vil være langt høyere enn før koronakrisen, ifølge prognoser fra Nav.

Ett år med koronaOver en halv million nordmenn har mottatt ledighetstrygd

Ledigheten i Norge har vært tre ganger høyere etter koronautbruddet enn den var under finanskrisen, viser ny analyse fra Nav.

Ny kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere – Frp reagerer

Utenlandske arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av koronarestriksjonene, vil få kompensasjon for perioden fra 29. januar.

Færre arbeidsledige kvinner enn menn under koronapandemien

Ledigheten har de siste årene vært lavere for kvinner enn menn. Med koronakrisen ble ulikheten større og nå er det 20.000 flere arbeidsledige menn enn kvinner.

Høyre vil gi fast ansatte rett til seks måneders gründer-perm

I sitt andreutkast til nytt partiprogram foreslår Høyre å innføre gründerpermisjon. Målet er å gjøre det enklere for gründere å starte egen bedrift.

Professor vil dele foreldrepermisjonen likt mellom mor og far

Sosiologiprofessor Elin Kvande ved NTNU anbefaler at nybakte foreldre deler foreldrepermisjonen likt mellom seg.

KoronapandemienKvinner mer utsatt for permittering og arbeidspress

Frisører har blitt permitterte og helsearbeidere har opplevd et enormt økt arbeidspress under pandemien. – Denne krisen har truffet kvinnene, sier Fafo-forsker.

Helseyrkene– Har ikke fått økt status under pandemien

Applaus alene har ikke ført til høyere status for helseyrkene, mener frontlinje-arbeiderne under pandemien. Skal man møte behovet om 40.000 flere helsepersonell om 14 år, er det status og økt lønn som må til.

Sykmeldte kvinner sliter med at de har hovedansvaret på hjemmebane

Kvinner som er sykmeldt på grunn av stress, har ofte hovedansvaret for hjem og familie mens de er sykmeldt. Noen får til og med mer ansvar på hjemmebane, viser svensk studie.

LO-Bjørnstad om Perspektivmeldingen− Vi har tillatt sosial dumping

LOs sjeføkonom sier han er «veldig opprørt over logikken» når høyresiden kritiserer høye trygdeytelser. Det er ikke trygdene som må ned, men de laveste lønningene som må opp, mener han.

Individuell jobbstøtte har god effekt – spesielt for unge

Individuell jobbstøtte (IPS) får flere med psykiske lidelser ut i jobb enn vanlig, arbeidsrettet oppfølging. Effekten er særlig god for unge, lavt utdannede og personer med alvorlige psykiske lidelser, viser ny studie.

Tankesmie vil ha statlig bemanningsetat

Tankesmia Manifest vil ha en offentlig etat som alternativ til private bemanningsbyråer. Forslaget er inspirert av svenske erfaringer for noen tiår siden.

1.900 færre arbeidssøkere siste uke

Tallet på arbeidssøkere har gått litt ned, men de siste dagenes koronainnstramminger i noen kommuner kan slå negativt ut på ledighetstallene i neste uke.

6500 flere arbeidssøkere i februar– Skyldes permitteringer på Østlandet

– Hele økningen i antallet arbeidssøkere den siste måneden har kommet i Viken, Vestland og Oslo, og må ses i sammenheng med smitteutbruddene vi har hatt i disse områdene, sier Nav-sjefen.

Solberg diskuterte løsning for dagpendlere med Löfven

Statsminister Erna Solberg (H) hadde fredag samtaler om løsningen for dagpendlerne fra Sverige og Finland med Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Utlendinger som jobber i Norge må kanskje vente til etter sommeren

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier det antakeligvis ikke vil bli vanlige arbeidsreiser til Norge før etter sommeren.

Unio avviser å øke aldersgrensen i staten til 72 år

– Det er ingen hast med å øke aldersgrensen i staten, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

– Økt bruk av lønnstilskudd kan virke mot sin hensikt

Sysselsettingsutvalget vil satse mer på lønnstilskudd, men møter motbør. – Lønnstilskudd er ikke noen quick fix, advarer direktør Kenneth Stien i bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering.

FinlandEksepsjonell økning i pensjoneringsalderen i koronaåret 2020

Sysselsettingen blant eldre finner steg til et rekordhøyt nivå i fjor.

Ny rapportFleksible kontorlandskaper kan føre til økt risiko for sykefravær og uførhet hos ansatte

En delrapport fra Statsbygg viser at det kan være økt risiko for uførepensjonering hos ansatte som arbeider i kontorløsninger der flere deler et rom, men funnene er for usikre til at man sikkert kan konkludere.

Annonse
Annonse
Annonse