Annonse

Arbeidsliv

Individuell jobbstøtte har god effekt – spesielt for unge

Individuell jobbstøtte (IPS) får flere med psykiske lidelser ut i jobb enn vanlig, arbeidsrettet oppfølging. Effekten er særlig god for unge, lavt utdannede og personer med alvorlige psykiske lidelser, viser ny studie.

Tankesmie vil ha statlig bemanningsetat

Tankesmia Manifest vil ha en offentlig etat som alternativ til private bemanningsbyråer. Forslaget er inspirert av svenske erfaringer for noen tiår siden.

1.900 færre arbeidssøkere siste uke

Tallet på arbeidssøkere har gått litt ned, men de siste dagenes koronainnstramminger i noen kommuner kan slå negativt ut på ledighetstallene i neste uke.

6500 flere arbeidssøkere i februar– Skyldes permitteringer på Østlandet

– Hele økningen i antallet arbeidssøkere den siste måneden har kommet i Viken, Vestland og Oslo, og må ses i sammenheng med smitteutbruddene vi har hatt i disse områdene, sier Nav-sjefen.

Solberg diskuterte løsning for dagpendlere med Löfven

Statsminister Erna Solberg (H) hadde fredag samtaler om løsningen for dagpendlerne fra Sverige og Finland med Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Utlendinger som jobber i Norge må kanskje vente til etter sommeren

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier det antakeligvis ikke vil bli vanlige arbeidsreiser til Norge før etter sommeren.

Unio avviser å øke aldersgrensen i staten til 72 år

– Det er ingen hast med å øke aldersgrensen i staten, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

– Økt bruk av lønnstilskudd kan virke mot sin hensikt

Sysselsettingsutvalget vil satse mer på lønnstilskudd, men møter motbør. – Lønnstilskudd er ikke noen quick fix, advarer direktør Kenneth Stien i bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering.

FinlandEksepsjonell økning i pensjoneringsalderen i koronaåret 2020

Sysselsettingen blant eldre finner steg til et rekordhøyt nivå i fjor.

Ny rapportFleksible kontorlandskaper kan føre til økt risiko for sykefravær og uførhet hos ansatte

En delrapport fra Statsbygg viser at det kan være økt risiko for uførepensjonering hos ansatte som arbeider i kontorløsninger der flere deler et rom, men funnene er for usikre til at man sikkert kan konkludere.

Sykehus og kommunerLeier sykepleier-vikarer for milliarder

I 2020 brukte norske sykehus over en halv milliard kroner til innleie av sykepleiere fra vikarbyråer. Kommunene bruker mye mer. I 2019 leide de sykepleier-vikarer for mer enn 1,7 milliarder. I 2020 vil nok det tallet øke, mener Norsk Sykepleierforbund.

ArbeidsmarkedstiltakUtfordrende omlegging til digital oppfølging

Overgang til digital oppfølging under koronapandemien har vært utfordrende for deltakere på arbeidsmarkedstiltak med psykiske helseplager, språkproblemer eller svake tekniske ferdigheter.

Lærere krever avtale om «koronalønn»

Pandemien har ført til mye ekstraarbeid for lærerne – som de ikke får betalt for. Nå vil de ha en nasjonal ordning for kompensasjon på plass.

Reflekt bemanning og rekrutteringVekst på 30 prosent innen helse

I bemanningsbyrået Reflekt i Bergen opplever de nå at kommuner og sykehus ringer søndag kveld og ber om sykepleiervikarer til mandag morgen.

Voldsom økning i vikarbruk innen helse, barnehager og skole

Mens koronapandemien har satt bremsene på for den generelle vikarbruken i de fleste bransjer, kan vikarbyråer innen helse og skoler og barnehager vise til 20 prosent økning i omsetningen siste kvartal.

Ap vil avvise regjeringens tvungne lønnsnemnd i omsorgsstreiken

Ap foreslår at Stortinget skal avvise regjeringens forslag om lønnsnemnd i streiken LO og YS iverksatte mot NHO i oppgjøret for private omsorgsbedrifter.

Storstilt juks med koronakompensasjon

Over 1.400 selskaper har fått lønnskompensasjon, til tross for at de hadde null ansatte da koronakrisen startet.

Ambulansepersonell mest utsatt for koronasmitte blant ansatte i helsesektoren

Ambulansepersonell, renholdere og sykepleiere fikk hyppigst påvist smitte blant yrkesgruppene innen helse og omsorg i 2020.

Dette gjør at seniorene holder ut lenger i arbeidslivet

En ny rapport fra AFI viser at interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø er særlig viktig for eldre arbeidstakere.

– Vi er vaksine­tilhengere, men motstandere av tvangs­vaksinering

Mens man i Storbritannia vurderer å kreve vaksinering av ansatte, holder norske arbeidsgivere på frivillighetsprinsippet. Loven åpner for unntak for nyansette.

2020 ble bedre enn ventet for arbeidsinkludering

10.000 personer kom i jobb eller utdanning fra arbeid- og inkluderingsbedrifter i 2020. Det er 2.000 færre enn i 2019, men bedre enn det NHO hadde fryktet.

Én av fire kommunalt ansatte 50-åringer vil være pensjonert før de er 62

Hver fjerde 50-åring i kommunesektoren forventes å gå av før de fyller 62 år. Mange vil gå over på uføretrygd.

Nav stenger arbeidsgiveres tilgang til CV-er etter brudd på personvern

Nav har avdekket et personvernbrudd i CV- og stillingsbasen på arbeidsplassen.no og stenger umiddelbart arbeidsgiveres tilgang til å se CV-ene til arbeidssøkere som får oppfølging fra Nav.

Mann får yrkesskadeerstatning etter fall med høy promille på byggeplass

En polakk i 50-årene har fått medhold i lagmannsretten etter at Nav ikke ville gi ham yrkesskadeerstatning etter at han, med høy promille, falt på en byggeplass.

Ny pensjonsordning vil ikke kunne tre i full kraft før i 2026

For et par uker siden ble regjeringen og Frp enige om å innføre pensjon fra første krone fra 2023. Men ordningen kan bli tre år forsinket.

Gammel Nok– Seniorers erfaringskompetanse er etterspurt

Siden 2012 har den sosiale entreprenøren Gammel Nok formidlet arbeidstakere over 50 år til jobber i en rekke sektorer. Nå har Diakonhjemmet gått inn på eiersiden i selskapet.

NHO tapte sak om lovligheten av streik i helseinstitusjoner

NHO mente streiken i private helseinstitusjoner var ulovlig, men tapte i arbeidsretten.

1.800 flere permitterte siste uke

Tirsdag 16. februar var det registrert 209.700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er 400 flere enn forrige uke. Samtidig har antall permitterte økt med 1.800.

Arbeidsministeren bekymret for ledigheten blant unge

38.500 unge under 30 år er registrert som ledige hos Nav. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) frykter de økonomiske senskadene kan bli store.

Sykepleierforbundet provosert over lønnstall for koronaåret 2020

Mange bransjer i privat sektor fikk en langt større lønnsvekst enn offentlig sektor i fjor, viser nye tall. Usolidarisk, sier Sykepleierforbundet og Unio.

SverigeØkt inntektsgap mellom makteliten og vanlige folk

Gjennomsnittsinntekten til næringslivseliten i Sverige er 60 ganger så høy som inntekten til en industriarbeider. Inntektsgapet mellom makteliten og vanlige folk har økt de siste tiårene.

Erna Solberg mener høy arbeidsinnvandring redder distriktene

All sysselsettingsvekst blant utenlandske arbeidstakere siste 12 år.

PerspektivmeldingenOpp mot én av tre må jobbe i helse og omsorg i 2060

Behovet for arbeidskraft i helse og omsorg kan vokse med nesten 260.000 årsverk fram mot 2060.

Ledigheten blant innvandrere har økt med 88 prosent på ett år

Nesten én av ti innvandrere var arbeidsledig mot slutten av fjoråret. Høyest var ledigheten blant innvandrere i Oslo.

Enighet på Stortinget om ny regulering av pensjon

Stortinget går inn for et nytt system der pensjonene skal reguleres som et snitt av pris- og lønnsvekst. Det skal sikre pensjonistene bedre i dårlige tider.

Seks tips for ledere som frykter eldrebølgen

En fastsatt alders-exit vil ikke lenger være avgjørende for hvor lenge eldre arbeidstakere blir værende i arbeidslivet.

Vil gjøre det lettere å kombinere dagpenger og sesongarbeid

For å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft foreslår regjeringen en midlertidig ordning der dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider kan føre halvparten av timene de jobber på meldekortet – og tjene på det.

Koronaledighet blant lavtlønte økte gjennomsnittlig årslønn

Den gjennomsnittlige årslønna steg med drøyt tre prosent i fjor. Veksten henger sammen med at mange med lav lønn ble arbeidsledige.

Follo FuturaBlant landets beste på arbeidsinkludering

På landsbasis kommer bare fire av ti over i arbeid og utdanning etter å ha deltatt på tiltaket arbeidsforberedende trening. Follo Futura får to av tre over i arbeid og utdanning.

Slik svindles det med koronaordningene

Fiktive ansatte. Permitterte som jobber svart. Kriselån som går til kryptovaluta. Koronaordningene utnyttes grovt av kriminelle aktører.

Forskning

Nyskapende samarbeid fikk mange ut i jobb

Samarbeid mellom Nav og sosiale entreprenører har gitt gode resultater, viser ny rapport.

Frp enig med regjeringen om pensjon fra første krone

Fremskrittspartiet og regjeringen har blitt enige om å innføre pensjon fra første krone fra 2023. Arbeiderpartiet ser ingen grunn til å vente.

Personvern begrenser Navs oppfølging av deltakere på arbeidsmarkedstiltak

I Vestfold og Telemark sjekker Nav status for deltakere i arbeidsmarkedstiltaket AFT seks måneder etter tiltaksslutt. I andre fylker sier Nav at personvern gjør slik oppfølging umulig. Nav sentralt vil ikke styre hvordan fylkene løser dette.

Jordmødre kan bli tatt ut i streik

Sykehusansatte kan bli tatt ut i streik fra torsdag om ikke partene kommer til enighet hos Riksmekleren. Åtte jordmødre er blant dem som kan bli tatt ut.

Arbeidsforberedende trening (AFT)– Rull ut modellen fra Vestfold og Telemark i hele landet

Langt flere kommer i jobb gjennom tiltaket arbeidsforberedende trening i Vestfold og Telemark enn i andre fylker. Hele landet bør gjøre som Vestfold og Telemark, mener bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering.

Sprikende resultater for Navs største arbeidsmarkedstiltak

I Vestfold og Telemark kommer halvparten over i arbeid og utdanning. I Troms og Finnmark gjelder det bare tre av ti. Resultatene spriker for Nav-tiltaket arbeidsforberedende trening.

RegjeringenVil senke kravene for at flere skal ha rett til dagpenger

Kravet til tidligere inntekt for å kvalifisere for dagpenger senkes. I tillegg reduseres kravet til tapt arbeidstid, slik at folk som kun er permittert 40 prosent også kan få dagpenger.

En milliard ekstra til arbeidsledige og permitterte

Ekstrabevilgningen skal gå til flere tiltaksplasser, styrking av ungdomsinnsatsen, ekstra kompetansetiltak og opprusting av Nav.

8100 flere arbeidssøkere i januarStørst økning i arbeidsledigheten blant de yngste

– Smitteverntiltakene i starten av januar har hatt en stor betydning, noe som viser seg ved at permitterte utgjør en stor andel av de nyregistrerte arbeidssøkerne, sier Nav-sjefen.

Nav-spådomFlere utenfor arbeidslivet, men mangel på arbeidskraft

Nav har analysert trendene i arbeidsmarkedet fram mot 2035. Deres spådom er at arbeidsmarkedet blir mer ustabilt, og at folk må regne med hyppigere jobbskifter.

CaritasMange arbeidsinnvandrere tester seg ikke av frykt for arbeidsgiver

I uke 1 og 2 kom det nesten dobbelt så mange nye simkort fra Polen og Litauen på det norske mobilnettet som det var personer fra disse landene som testet seg.

Nav-sjefen tror titusener kan bli permittert

Nedstengningen i 25 kommuner på Østlandet har allerede ført til permitteringer. Nav-sjef Hans-Christian Holte tror omfanget kan bli større enn i november.

Lav ledelseskvalitet øker risikoen for langvarig sykefravær

Ledere som er dårlige til å veilede, løse konflikter og støtte ansattes utviklingsmuligheter risikerer at sine ansatte blir sykmeldt i lang tid.

DanmarkMange utenlandske arbeidere er lønnstapere

Utenlandske arbeidere er overrepresentert blant de lavest lønnede i mange bransjer i Danmark. – Et bilde på gevinsten ved utenlandsk arbeidskraft, mener den borgerlige tankesmia Cepos.

Vaksinemotstand kan i verste fall koste deg jobben

– Det å ikke tro på vitenskap, være generelt skeptisk til vaksine eller på annen måte sette seg selv foran fellesskapet, vil aldri være saklig grunn for ikke å stille på jobb, mener HR Norge-sjefen.

Nav frøs samarbeidet i fjor, men nå tas XXL inn i varmen igjen

For et år siden brøt Nav samarbeidet med XXL om arbeidstrening etter avsløringer av kritikkverdige arbeidsforhold i sportskjeden. Nå tas samarbeidet opp igjen.

Støre frykter tapt koronagenerasjon

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre etterlyser et krafttak for unge som går ledige under koronakrisen.

51 arbeidssøkere per ledige stilling innen reiseliv og transport

Mens det for sykepleiere nå er flere ledige stillinger enn det er søkere, er det 51 arbeidssøkere per ledige stilling i reiseliv og transport.

Nav3.300 flere arbeidssøkere den siste uken

Den siste uken er det registrert 197.200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er en økning på 3.300 fra uken før.

Flest uføre jobber i salg- og serviceyrker

Én av fire uføre jobber samtidig som de mottar de trygd. Mest vanlig er det å jobbe i salgs- og serviceyrker, og uføre er også overrepresentert blant renholdere.

Annonse
Annonse
Annonse