Annonse

Arbeidsliv

Arbeidsledigheten har gått ned

I juli i år utgjorde arbeidsløse 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 17.000 personer, eller 0,6 prosentpoeng, fra april.

Nytt kunnskapsprosjekt om kunstnere med funksjonsnedsettelser

Kultursektoren trenger mer kunnskap om hva som fremmer og hva som hindrer personer med funksjonsnedsettelser fra å jobbe som profesjonelle kunstnere. Kulturrådet lyser nå ut et kunnskapsprosjekt om temaet.

Én av ti arbeidstakere er «risikodrikkere»

11 % av norske arbeidstakere er i risikogruppen for å utvikle et alkoholproblem. Bedriftshelsetjenesten kommer derimot på banen først etter at problemet har oppstått.

198 helseledere tjener mer enn helseministeren

Til sammen 198 ledere i helseforetakene tjener mer enn helseminister Bent Høie (H), som har en årslønn på 1,4 millioner kroner.

Korona rammet læringsmiljøet – fagskolestudenter urolige

Seks av ti fagskolestudenter frykter at koronapandemien har gått ut over kvaliteten på utdanningen, viser en undersøkelse.

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før

Flere nordmenn jobber ubekvemme arbeidstider nå enn for seks år siden, viser en ny undersøkelse

To Nav-ansatte knivstukket under brukermøte

To Nav-ansatte i Bergen ble knivstukket under et brukermøte mandag formiddag. De er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang.

DanmarkSeniorer opplever økt diskriminering i arbeidslivet

Nesten én av tre arbeidsledige seniorer i Danmark har opplevd å bli diskriminert på arbeidsmarkedet på grunn av alderen. Slik diskriminering har økt, viser ny rapport.

Mange flere utestengt fra au pair-ordningen under pandemien

Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at mange flere enn tidligere ble utestengt fra å benytte seg av au pair-ordningen under pandemien.

Fire av fem nordmenn støtter arbeidslinja

Myndighetene bruker både gulrot og pisk for å få flere i jobb og færre på trygd. Fire av fem nordmenn mener begge typer tiltak er nødvendige.

Tre LO-topper krever at Støre endrer loven

LO-topper krever at Jonas Gahr Støre går i bresjen for å endre arbeidsmiljøloven for å hindre at arbeidstakerbegrepet uthules.

Retten til å ansette arbeidstakere midlertidig vil bli strammet inn

Arbeiderpartiet har varslet at de vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i løpet av de første 100 dagene med ny regjering.

DanmarkStrengere krav til flyktninger økte avstanden til arbeidslivet

Skjerpede krav for å få permanent oppholdstillatelse førte til at sysselsettingen gikk ned blant flyktninger i Danmark, stikk i strid med det som var hensikten.

Håndbok for sosiale entreprenørerSlik skaper du et levebrød av å hjelpe andre

Chris Klemmetvold Sandvik er medforfatter av en ny håndbok for sosiale entreprenører. – Det viktigste er å sette i gang og gjøre noe, ikke bare prate om det, sier han.

Stendi anker til Høyesterett

Omsorgsselskapet Stendi anker dommen fra Borgarting lagmannsrett hvor 22 omsorgsarbeidere fikk tilkjent over 24 millioner kroner i etterbetaling.

8 av 10 nyutdannede fagarbeidere fikk jobb

I sitt første år etter fullendt utdanning fikk 80 prosent av fagarbeidere seg jobb. Det er en nedgang på 1,4 prosentpoeng.

Flere ansatte blir presset til å gi koronainformasjon

Flere nordmenn opplever å bli presset til å utgi helseinformasjon på jobb. Fagforeningen NITO varsler brudd på arbeidsmiljøloven: – Dette kan ikke sjefer be om.

300.000 dansker jobber på nulltimers-kontrakter

Nulltimers-kontrakter har skapt et parallelt marked med hundretusener løsarbeidere, viser en kartlegging fra tankesmia Cevea i Danmark.

Tyskere ønsker fortsatt hjemmekontor etter koronapandemien

Mer enn to tredeler av tyske arbeidstakere som har jobbet fra hjemmekontor under koronapandemien, ønsker å fortsette med det også etter pandemien.

Reglene for koronapermitterte blir forlenget til 1. november

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil forlenge koronareglene for permitterte til 1. november etter et møte med partene i arbeidslivet.

Nav ÅlesundGår nye veier for å få flere utviklingshemmede ut i jobb

For noen dager siden begynte Joakim Skauvik å arbeide som servicevert ved Nav Ålesund. Stillingen er del av en målrettet satsing for å få flere utviklingshemmede ut i ordinært arbeidsliv.

LO og Virke forbereder seg på skjebnemøte om permitteringsreglene

Onsdag tropper partene nok en gang opp på arbeidsministerens kontor for å finne en løsning for de 80.000 som kan få kutt i dagpengene fra 1. oktober.

RapportMangel på erfaring er største utfordring for å få seg jobb

Mangel på erfaring er det største hinderet for å få seg jobb i dag, viser en ny undersøkelse. Like etter kommer mangel på nettverk og kontakter.

Ostehøvelkutt i staten bremser inkluderingsdugnaden

Statlige etater har ikke har nådd målet for regjeringens inkluderingsdugnad. Stort arbeidspress og ostehøvelkuttene i ABE-reformen er noe av forklaringen, ifølge ny rapport.

SverigeÉn av tre opplevde helseplager knyttet til jobben i fjor

Flere enn før rapporterer om helseplager som har sammenheng med forhold på jobben, viser en svensk undersøkelse. Kvinner er særlig utsatt.

Disse koronareglene gjelder ut septemberSlutt på sykefravær ved karantene

Hvis de spesielle sykefraværsreglene som er innført under koronapandemien ikke blir forlenget, er vi tilbake til normale regler fra 1. oktober.

Fire barnehagekjeder eier hver tredje private barnehageplass

De fire største barnehagekjedene tar over stadig mer av markedet. I 2013 eide de en femdel av de private barnehageplassene. I 2019 var andelen nesten én av tre.

11.500 færre arbeidssøkere i august

Ved utgangen av august er det registrert 140.200 helt arbeidsledige, delvis ledige og arbeidssøkere på Nav-tiltak. Det utgjør 5 prosent av arbeidsstyrken.

DanmarkStatsministeren vil skjerpe kravene til arbeidsledige

Den danske statsministeren Mette Frederiksen vil stanse utbetaling av dagpenger til arbeidsledige som sier nei til jobber de blir tilbudt.

Nike gir ansatte en uke fri for å ivareta sin mentale helse

Sportsgiganten har gitt sine kontoransatte i USA en uke fri for å roe ned og komme seg etter et stressende år med pandemi.

Gresk helsepersonell må vaksineres for å få lønn

Fra onsdag blir leger og sykepleiere i Hellas permittert uten lønn hvis de ikke er vaksinert mot koronavirus.

Arbeid- og inkluderingsbedrifter– Vi gir flere unge mulighet til å få fagopplæring

Arbeidsinkluderingsbransjen får kritikk for å etablere en segregert ordning for lærekandidater. – Vi gir et tilbud til unge som ellers ikke ville fått mulighet til fagopplæring, svarer representanter for arbeid- og inkluderingsbedrifter.

Langtidsledigheten har økt i nesten alle yrker

Antallet langtidsledige har økt i alle sektorer, ikke bare innen reiseliv. Norges Bank-analytiker frykter for konsekvensene.

Helsefagarbeidere i eldreomsorgen føler seg usynlige og lite verdsatt

Over 40 prosent av dem som jobber med eldre i Norden har vurdert å slutte i jobben på grunn av manglende anerkjennelse.

75 prosent av kommunene omdisponerte helse- og omsorgspersonell som følge av korona

I 2020 omdisponerte 75 prosent av kommunene personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 38 prosent fysioterapeuter på grunn av korona.

Historisk ansettelse på Høgskolen i innlandet

Tom Remi Kongsmo og Hege Christin Nilsson ble historiske da de i forrige uke skrev under kontrakt for å jobbe på vernepleierstudiet på Høgskolen i Innlandet.

Fritt valg av fastlege har ført til utbredt diskriminering i Sverige

Etter at svenskene fikk mulighet til selv å velge fastlege, har reformen uventet ført til omfattende diskriminering mot leger med utenlandskklingende navn.

Sykepleierstreik endte uten en krone ekstra

Etter at sykepleierstreiken ble avblåst tidlig i sommer, gikk partene til frivillig mekling. Nå er den avsluttet, uten at sykepleierne fikk noe mer i potten.

Stor nedgang i arbeidsledigheten – men noen står fast i ledighetskøen

Tallet på arbeidsledige har gått klart ned de siste månedene. Men de som trenger hjelp fra Nav for å få seg jobb, sliter med å komme tilbake i arbeidslivet.

De svakeste elevene har gjort det bedre gjennom pandemien

De elevene som fikk de svakeste resultatene i nasjonale prøver, har fått bedre karakterer gjennom koronapandemien, viser tall fra SSB.

Rekordmange gikk fra arbeidsmarkedstiltak til jobb i første halvår

Nesten 7.000 har kommet i jobb eller utdanning etter å ha vært på tiltak i arbeid- og inkluderingsbedrifter, viser ferske tall fra NHO. Det er ny rekord.

Overtidsjobbing skjøt i været for sykepleiere i Innlandet i koronaåret

Det ble mye overtid for mange sykepleiere det første året med korona. Sykehuset Innlandet topper listen med en økning på 51 prosent.

NavStabil andel uføretrygdede så langt i år

360.700 personer mottok uføretrygd i Norge i slutten av juni, noe som var en økning på 730 personer fra mars måned, ifølge Nav-tall.

Disse permitteringsreglene gjelder i høst

Er du usikker på hvilke permitteringsregler som gjelder denne høsten. Her får du oversikt.

Derfor bok

Ute med boka «En velferdsprofitørs bekjennelser»– Hvorfor skal jeg ha mindre rett til å bli rik enn andre?

– Når folk spør hva jeg jobber med, føles det som det trengs et helt foredrag, eller en bok. Dette er den boka, sier velferdsprofitør Karl Kristian Indreeide.

Færre frykter for å miste jobben

I de mest utsatte bransjene er situasjonen en annen. Der øker bekymringen blant de ansatte, viser YS Arbeidslivsbarometer.

Toppmøte om arbeidslivetSteile fronter i arbeidslivspolitikken

Ja eller nei til mer stat? Og hvor reell er den økende ulikheten i dette landet? De ideologiske forskjellene er tydelige når arbeids- og næringsliv debatteres i valgkampen.

FrpLønna til sykepleiere må opp

Det haster med å sikre et ordentlig lønnsløft til sykepleiere og omsorgsarbeidere, mener Frps Terje Søviknes. Han frykter skrikende sykepleiermangel i distriktene.

Koronakrisen kan føre til varig utstøting fra arbeidslivet

Det er en risiko for at arbeidstakere som mistet jobben under koronakrisen, ikke kommer tilbake i arbeidslivet, men ender opp som uføre, advarer forsker Simen Markussen.

NHO-forening avviser forslag om jobbfradrag for unge

Regjeringen vil gi skattefradrag til unge arbeidstakere for å få flere inn i arbeidslivet. Et kostbart og lite treffsikkert forslag, mener bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering i NHO.

Fedre på hjemmekontor bidrar mer til husarbeidet

Pandemien har generelt sett vært dårlig for likestillingen, ifølge Bufdir, men det finnes et lyspunkt: Menn på hjemmekontor tar mer ansvar for husarbeidet.

Reiselivet varsler snarlige oppsigelser om ikke permitteringsordningene forlenges

Sju av ti sykepleiere vurderer å slutte eller bytte jobb

I en ny undersøkelse svarer 72 prosent av sykepleierne at de har vurdert å slutte eller bytte jobb det siste året. Det er en kraftig økning fra tidligere år.

Har jeg rett til fri på barnets første skoledag?

Nå som sommeren går mot slutten er tusenvis av spente barn snart klar for å begynne i barnehagen eller på skolen.

Åpner for at midlertidige statsansatte kan ansettes fast uten ny utlysning

Regjeringen foreslår to unntak fra offentlig utlysning av stillinger i staten.

Eldre arbeidstakere blir oftest diskriminert på jobb

Høy alder – 50 år og oppover – er det vanligste diskrimineringsgrunnlaget i arbeidslivet. Folk oppgir i mye mindre grad å bli diskriminert på grunnlag av kjønn og etnisitet.

DanmarkFlere innvandrerkvinner i jobb enn før koronakrisen

Sysselsettingen blant innvandrere i Danmark er tilbake på samme nivå som før koronautbruddet. Blant innvandrerkvinner er sysselsettingen litt høyere enn før.

Forskning: Pappaperm endrer ikke gjenstridige kjønnsroller

MasteroppgaveKarenstid for AAP-mottakere øker avstanden til arbeidslivet

Innføring av et karensår for mottakere av arbeidsavklaringspenger har ført til svekket helse og økt avstand til arbeidslivet, ifølge en fersk masteroppgave.

Antall sysselsatte på nivå med før koronakrisen

Justert for sesongvariasjoner økte antallet sysselsatte med 42.000 fra februar til mai 2021. Med det er antallet omtrent på samme nivå som før koronakrisen.

Annonse
Annonse
Annonse