Annonse

Arbeidsliv

Eldre arbeidstakere blir tilbudt sluttpakker ved nedbemanning eller omstilling

Dette kan både samfunnet, arbeidsgiverne og arbeidstakerne tape på, mener AFI-forsker.

Nav-konkurranse slo feil– Nav bør ikke bli skremt av at de ikke lyktes

Ingen sosiale entreprenører eller ideelle aktører nådde opp i en Nav-konkurranse beregnet på dem. – Det må være lov å si at Nav har bommet, konstaterer direktør Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale entreprenører.

Lav utdanning øker risikoen for utenforskap blant unge

Lav utdanning er den viktigste risikofaktoren for at unge i perioder havner utenfor arbeid og utdanning. Flere episoder med utenforskap i ungdommen gir økt avhengighet av trygdeytelser.

Pensjonerte helsearbeidere skal fortsatt få jobbe uten å tape på det

Unntaket fra avkortingsreglene skal fortsette for pensjonert helsepersonell som ønsker å jobbe, foreslår regjeringen.

Slik håndterer du de vanligste årsaker til sykefravær

Ved å identifisere de vanligste årsakene til jobbfravær kan du utarbeide en plan for å forhindre at det utvikler seg til et alvorlig problem.

Tilsynsrapport om Nav-drapet er klar – Arbeidstilsynet varsler flere pålegg

Arbeidstilsynet mener det ikke ble gjort tilstrekkelige tiltak ved Nav Årstad for å ivareta de ansattes sikkerhet og varsler flere pålegg, ifølge BT.

Rekordhøyt sykefravær på Stavanger universitetssjukehus

Sengeplassene på sykehuset i Stavanger er fylt opp på grunn av økt koronasmitte, luftveissykdom og RS-virus. Samtidig er rekordmange borte fra jobb.

Feriepenger for dagpenger på bordet i budsjettforhandlingene

Feriepengenekravet er løftet inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett, bekrefter SVs Lars Haltbrekken og sier det skjedde på SVs initiativ.

STAMI– IA-avtalen ser ut til å ha hatt en positiv effekt

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv bidro til å få ned sykefraværet i helse og omsorg, men hadde ingen effekt på langtidsfraværet i bygg og anlegg, viser en studie av den første IA-avtalen.

Arbeidsledigheten på vei nedover

Det var 38.000 flere som kom seg ut i jobb i perioden juni til september. Arbeidsledigheten falt i samme periode med 1,3 prosentpoeng til 3,6 prosent.

Pandemien har økt skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet

Koronapandemien rammet arbeidslivet bredt, men har hatt størst langsiktige konsekvensene for personer med lav inntekt, kort utdanning og innvandrere.

MDG, SV og Rødt vil fjerne doble feriepenger

Særordningene på Stortinget har skapt reaksjoner. Nå tar MDG, SV og Rødt til orde for å fjerne stortingsrepresentantenes doble feriepenger.

LO øker presset på Støre om feriepenger på dagpenger

LO-leder Peggy Hessen Følsvik krever at regjeringen snur og sørger for at permitterte og arbeidsledige får feriepenger neste år.

Unge ledere er mest skeptiske til eldre arbeidssøkere

Én av fire unge ledere i Danmark er skeptisk til å ansette jobbsøkere som over 55 år, viser undersøkelse. Også i Norge er negative holdninger en barriere for seniorer på jobbjakt.

LO-forbund utfordrer Støre om ostehøvelkutt

Regjeringen må følge opp løftet om å fjerne de borgerliges ostehøvelkutt «ved neste korsvei», krever LO Stat-leder Egil André Aas.

Nav-analyseFlere arbeidsledige tok utdanning etter regelendring

Mer liberale regler for å kombinere utdanning med dagpenger gjorde at flere arbeidsledige tok høyere utdanning og yrkesfag under koronapandemien. Men nå er reglene strammet inn igjen.

Nå har det kommet en ny europeisk definisjon på yrkesmessig utbrenthet

Til tross for at begrepet «utbrenthet» har blitt brukt i snart 50 år, er det først nå vi har fått en enhetlig definisjon på yrkesmessig utbrenthet.

Arbeidsmarkedet bedret i rekordfart– Krisen er over, sier Nav-direktøren

Arbeidsmarkedet nærmer seg nivået før pandemien. Navs prognoser tilsier at ledigheten i neste år vil være lavere enn før koronakrisen.

Bjørn Erik Thon blir Norges første mannlige likestillingsombud

På den internasjonale Mannsdagen 19. november ble Datatilsynet-direktøren utnevnt som nytt likestillings- og diskrimineringsombud av regjeringen i statsråd. Han tiltrer i februar.

SV-veteran foreslår at Nav skal sjekke stortingsrepresentanter

SV-veteran Karin Andersen mener politikerne ikke lenger kan kontrollere seg selv og vil overlate kontrollen til Nav.

Sykehjemssektoren40 prosent av sykefraværet kan forebygges

Høye jobbkrav, liten kontroll, emosjonelle belastninger og rollekonflikter er alle faktorer som kan føre til sykefravær, og som i stor grad er til stede i sykepleieryrket.

ASVLFjerning av fribeløpet for uføre rammer skjevt

Personer i tilrettelagt arbeid rammes ulikt av at fribeløpet for uføre fjernes, selv om de gjør samme jobb: Noen beholder hele trygden, mens andre vil tape penger.

290.000 permitterte og arbeidsledige mister feriepenger

79 prosent mener 60-åringer yter like bra som yngre

Likevel forblir det grå gullet begravet - selv med skrikende mangel på folk i mange bransjer.

19 vil bli arbeids- og tjenestedirektør i Nav

En tredel av søkerne til jobben som arbeids- og tjenestedirektør er unntatt offentlighet. Blant de kjente søkerne er Sonja Skinnarland en sterk kandidat.

Nav-konkurranseSmå og ideelle aktører utkonkurrert av kommersielle storkonsern

Nav inviterte små og ideelle aktører til konkurranse om å bli leverandør av tiltak for unge, men ingen nådde opp. Store kommersielle selskaper har kapret to av tre finaleplasser.

1 av 3 unge skulker jobb og skylder på forkjølelse

Nesten hver tredje person i alderen 18-29 år sier at de har brukt forkjølelseslignende symptomer som grunn for å skulke jobb eller skole.

FaktasjekkUføre som har fått redusert barne­til­legget, taper i snitt over 50 000 kroner

Rødt har rett i at uføre som har fått redusert barne­til­legget, taper mye penger, viser denne faktasjekken fra Faktisk.no.

Høyre vil ha vaksine-krav for helsepersonell

Uvaksinert helsepersonell utgjør en så stor risiko for pasientene at det må være obligatorisk, mener Høyre.

Koronaregler i 2022Retten til sykepenger ved koronarelatert fravær forlenges

– En unødvendig forlengelse som skaper mer usikkerhet for arbeidsgivere, mener Simployers rådgiver.

Arbeidsgiver har fortsatt ansvar for å oppdatere smittevernrutinene

Selv om samfunnet er åpnet opp igjen, har du som arbeidsgiver fortsatt ansvar for å sikre et trygt arbeidsmiljø.

Høyre beskylder Ap for løftebrudd på pensjon

Ap har ført LO-medlemmene bak lyset ved ikke å innføre pensjon fra første krone allerede fra nyttår av, mener Høyre. – Freidig, svarer Ap.

Sykepleierleder– Har ikke brettet ned ermene

Det er økt sykefravær blant sykepleierne og situasjonen kan bli ekstra prekær i Nord-Norge, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Hadia Tajik lover å innfri på feriepenger

Ap og Sp dropper feriepenger på dagpenger i 2022. Men løftet er ikke glemt, forsikrer arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Støre vil vaksinere folk på jobb

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ber om hjelp fra bedriftene til å få flere til å ta koronavaksinen.

Arbeid & Inkludering– Forsiktig start fra Støre-regjeringen

En positiv, men en litt forsiktig start. Det er dommen over den nye regjeringens budsjettforslag fra bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering.

Nå er det flere jobber enn før koronaen

I tredje kvartal i år var det 129.000 flere jobber i Norge enn på samme tid i fjor. Det er også flere jobber enn før koronautbruddet.

Mer til Nav og til arbeidsmarkedstiltak fra Støre-regjeringen

1.000 flere tiltaksplasser og 100 millioner kroner ekstra til Nav. Det er blant punktene i Støre-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for neste år.

Kjerkol topper fastlegeordningen med 100 millioner

Helseminister Ingvild Kjerkol legger 100 millioner kroner ekstra inn til fastlegeordningen. Totalt blir det nå 450 millioner kroner ekstra til ordningen.

Regjeringen vil styrke VTA-tilbudet

Regjeringen foreslår å styrke tilbudet for tilrettelagte arbeidsplasser med 38,5 millioner kroner i budsjettet for 2022.

Nav-tallFærre eldre uføretrygdede

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor har det vært en liten økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 25 til 44 år, mens det var en nedgang for de over 60 år med 680 personer.

Fraværsgrensa settes på pause etter smitteøkning

Fraværsgrensa i videregående skole oppheves midlertidig ut skoleåret. Samtidig slettes elevenes fravær fra den siste drøye måneden.

Ringer i Vannet-pris for inkludering til ISS

ISS-konsernet får pris for sin innsats for å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet.

Bruker jobb som behandlingsmetode

Ved Distriktspsykiatrisk senter og Avdeling for rusavhengighet i Arendal er Navs jobbspesialister en del av behandlingsteamene. Det er vernepleier Anna Gunn Folgerø glad for.

Mange klager på diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

En arbeidssøker med sterkt nedsatt hørsel har fått 40.000 i oppreisning etter å ha blitt forbigått da hun søkte på jobb som vaktmester.

– Bonuskutt løser ikke sykefraværsproblemer

Rådgivere i Simployer mener det burde være unødvendig å ty til bonuskutt til ansatte med sykefravær, dersom målet er å kutte sykefraværet.

Fagforeningsfradraget foreslås doblet på to år

På to år vil regjeringen doble fagforeningsfradraget fra 3.850 til 7.700 kroner, opplyser arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap) til VG.

Forskning

Åpenhet om psykiske plager lønner seg ikke når du søker jobb

Arbeidsgivere er skeptiske til søkere med psykiske helseproblemer. Martin er en av mange unge som har fått erfare det.

Foreldre kan fortsatt gå på jobb når barna er koronasmittet

Om barna dine blir koronasmittet kan du fortsatt leve som normalt og gå på jobb, så lenge du er vaksinert og symptomfri.

StamiRisikoen for at du drikker mer alkohol øker med to dager på hjemmekontor

Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at arbeidstakere som jobber hjemme, drikker mer enn arbeidstakere som må møte opp på kontoret.

Hver sjette nordmann er nå alderspensjonist

Et økende antall nordmenn får alderspensjon på bankkontoen. På ti år har antallet økt med drøyt 40 prosent.

Koronatiltak avviklesSverige gjeninnfører karensdagen

I mars i fjor droppet svenske myndigheter karensdagen for å hindre at koronasyke gikk på jobb og spredte smitte. Men nå må arbeidstakere igjen ta regningen for første sykedag.

NHO foreslo kutt i pensjon til gifte pensjonister

I et høringssvar til den avgåtte Solberg-regjeringens statsbudsjett, foreslo NHO reduksjon i pensjonen til gifte og samboende pensjonister.

Utenforskap– Muren rundt arbeidslivet har blitt høyere

Seniorforsker Simen Markussen har aldri opplevd et område med større forskjell mellom politiske festtaler og reell satsing. – Det er et gap mellom retorikk og virkelighet, sier han.

Lederes negative holdninger er hovedårsak til at norske virksomheter helst unngår å ansette eldre arbeidstakere

Nav-sjefen– Tallet på arbeidssøkere har gått ned syv måneder på rad

Ved utgangen av oktober er det registrert 121.200 heilt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Eldre arbeidstakere får vanskeligere jobb

Arbeidstakere over 59 år sliter med å få ny jobb selv om de er kvalifiserte, viser en ny undersøkelse av Senter for seniorpolitikk.

Støre vil stramme inn vikarbruken innen året er omme

Den nye regjeringen har vært klare på at de ønsker å stramme inn vikarbruken i arbeidslivet. Statsministeren Jonas Gahr Støre vil gjøre det allerede før jul.

Arbeidsledigheten på nivå med før pandemien

I august lå arbeidsledigheten på 4,0 prosent og det var 115.000 arbeidslause personer i Norge. Vi må tilbake til mars 2020 for å finne et lavere tall.

Det norske arbeidslivetEr døren lav og porten trang?

Idealet er et inkluderende arbeidsliv, men arbeidsgivere kvier seg for å ansette funksjonshemmede, seniorer og jobbsøkere med minoritetsbakgrunn eller psykiske helseproblemer.

Annonse
Annonse
Annonse