Annonse

SverigeØkte forskjeller – flere med lav økonomisk standard

Stadig flere svensker har lav økonomisk standard, ifølge offisiell statistikk. Det skyldes ikke at de har fått dårligere råd, men at inntektsforskjellene i Sverige har økt.

Madrid har høyest levealder i EU

Innbyggerne i Madrid-regionen har en gjennomsnittlig forventet levealder på 85,2 år. Det plasserer den spanske hovedstadsregionen på EU-toppen.

Putin undertegnet upopulær russisk pensjonsreform

Tross landsomfattende protester har Russlands president Vladimir Putin skrevet under på en særs upopulær lov som øker den offentlige pensjonsalderen i landet.

Svenske myndigheter vil øke pensjonsalderen

En svensk 20-åring kan bli nødt til å jobbe seks år lenger enn en som er i begynnelsen av 60-årene, for å få utbetalt samme pensjon. Det er konsekvensen av et forslag til pensjonsreform i Sverige.

DanmarkSterk motstand mot økt pensjonsalder

Annenhver danske er uenig i politikernes beslutning om å heve pensjonsalderen, viser meningsmåling.

Tre av fire russere er imot pensjonsreform

Tre av fire russere sier i en meningsmåling at de ville stemt imot den varslede pensjonsreformen hvis de fikk sjansen.

Löfven vil gi 900.000 barnefamilier ekstra fri

I håp om å lokke til seg nye velgere i valginnspurten lover Sveriges statsminister Stefan Löfven barnefamilier én ekstra friuke i året.

DanmarkFlere eldre på uføretrygd etter pensjonskutt

Innstramminger i ordning med tidligpensjon har ført til at flere dansker over 60 år har havnet på uføretrygd, viser en ny analyse.

DanmarkStort sprik i kommunenes innsats for flyktninger

De beste danske kommunene får tre ganger så mange flyktninger i jobb som de dårligste kommunene, viser ferske tall fra danske myndigheter.

Flere svenske par deler permisjon

Flere svenske foreldre enn før velger å dele på foreldrepermisjon, men det er fortsatt store forskjeller mellom kjønnene, Det går fram av en rapport om barnefamilienes økonomi fra Försäkringskassan, Sveriges Nav.

StorbritanniaHøy tillit til helsevesenet

Briter er mest fornøyd med helsetjenestene. Polakker er minst fornøyd, viser en internasjonal meningsmåling.

Nederland har minst «urettferdig ulikhet» i Europa

SverigeFlere enslige forsørgere har trang økonomi

Andelen enslige forsørgere i Sverige med lavinntekt er tredoblet på 20 år. Enslige kvinner er mest utsatt, viser ny rapport.

EUs medlemsland sier nei til trygdekutt

Norge ønsker å kutte i barnetrygd som sendes ut av landet. Nå sier EUs medlemsland nei til forslaget.

Dansk tankesmie skal få seniorer til å jobbe lenger

Avhengighet av dataspill får status som psykisk lidelse

Verdens helseorganisasjon (WHO) har bestemt at avhengighet av dataspill skal regnes som en egen form for psykisk lidelse.

Færre søker asyl i Europa

Antall asylsøknader i EU og EFTA falt med 44 prosent i fjor, men ligger fortsatt på et høyere nivå enn før krisen i 2015.

Kongo topper lista over neglisjerte kriser

I fjor ble flere kriser på det afrikanske kontinentet drastisk forverret.

Jobbsøkere fra Sør-Europa strømmer til Danmark

Rekordmange søreuropeere drar til Danmark for å jobbe. Antall innvandrere fra land som Italia, Spania og Portugal er fordoblet på fem år.

SverigeHøyt sykefravær i luftfarten

Piloter og kabinpersonale ligger i toppen av sykefraværsstatistikken i Sverige. Også kvinnelige prester har høyt fravær, ofte med psykiske diagnoser.

Østerrike vil ha EU-grensekontroll i Nord-Afrika

Østerrike vil at grensevakter fra EU skal utstasjoneres i Nord-Afrika for å forhindre migrasjon til Europa.

SverigeIkke større risiko for sykefravær i det offentlige

Forskjeller i sykefravær mellom offentlig og privat sektor skyldes ulik sammensetning av arbeidsstyrken, ikke driftsformen. Det er konklusjonen i svensk analyse.

Nytt samarbeid i SverigeKan halvere innvandreres vei til arbeidslivet

Innvandrere bruker kortere tid på å etablere seg i det svenske arbeidsmarkedet enn før. Et forsterket samarbeid mellom Arbetsförmedlingen og kommunene skal korte ned tiden enda mer.

Danmark: Statsborger-nei til innvandrere på dagpenger

Den danske regjeringen foreslår at det ikke lenger skal være mulig å få dansk statsborgerskap hvis man får arbeidsledighetstrygd.

Økende arbeidsledighet i Spania

Arbeidsledigheten i Spania økte fra 16,5 til 16.7 prosent i første kvartal i år. 3.79 millioner spanjoler er nå registrert som arbeidsledige.

Flere eldre enn barn og unge i USA i 2035

Om mindre enn 20 år vil det for første gang i USAs historie være flere eldre enn barn og unge i befolkningen. Det går fram av befolkningsprognoser fra U.S. Census Bureau.

SvenskerPositive til innvandring – kritiske til feilslått integrering

Svenskene er mer positive til innvandring enn folk i resten av EU, men er de mest kritiske til hvordan det går med integreringen, viser undersøkelse.

Tyskland tar imot 10 000 kvoteflyktninger

Tyskland vil ta imot 10 000 kvoteflyktninger. Dermed har EU nådd målet om å få medlemslandene til å si ja til minst 50 000 kvoteflyktninger i år og neste år.

Lykkefølelse smitter over på innvandrere

Den internasjonale dagen for lykke er i dag, og Finland har spesiell grunn til å feire. Landet har både verdens lykkeligste befolkning og verdens lykkeligste innvandrere, ifølge en internasjonal lykkerangering.

Norsk bistand prioriterer jenters skolegang, men glemmer jobbene

Utdanning alene er ikke nok til å sikre jenters rettigheter i utviklingsland, mener forskere bak ny rapport. De etterlyser mer målrettede tiltak mot ulikhet.

DanmarkFlere opplever sosial eksklusjon

Flere dansker enn før opplever å stå utenfor det sosiale fellesskapet, viser en ny undersøkelse. Mange mener urettferdighet i samfunnet er årsak til sosial utsatthet.

FinlandPå Europa-toppen i livskvalitet

Finner er lykkeligere enn folk i andre land i Europa, ifølge en undersøkelse av livskvaliteten i 33 europeiske land. Men tidsklemma er et økende problem.

SverigeEksplosiv vekst i psykisk sykefravær

Sykefravær på grunn av psykiske lidelser er mer enn fordoblet i Sverige i løpet av seks år. Halvparten av alle svenske kvinner som er langtidssykmeldt, har nå en psykisk diagnose.

Meningsmåling i 27 landLedighet er bekymring nummer én

Arbeidsledighet er det folk rundt i verden er mest bekymret for, viser en ny, internasjonal meningsmåling. Korrupsjon er den nest største bekymringen, mens fattigdom og sosial ulikhet kommer på tredje plass.

Danske sosialhjelpsmottakere velger sofaen

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Skoletrøtthet bak høyt skolefrafall i SverigeSverige: Tre av ti elever fullfører ikke videregående

Norge er ikke alene om å ha et stort frafall i videregående utdanning. Også i Sverige er det mange som slutter uten å ha tatt eksamen. Svenske ungdommer oppgir skoletrøtthet som den viktigste årsaken til at de ikke har fullført skoleløpet.

Dansk regjering får skarp kritikkVil ikke måle fattigdom

Regjeringen i Danmark vil skrote den offisielle fattigdomsgrensen. Det er påfallende at dette skjer samtidig med at det kuttes i sosiale ytelser slik at flere blir fattige, mener Redd Barna.

SverigeSterk vekst i psykisk sykefravær

Tallet på svensker som er sykmeldt på grunn av psykisk sykdom har økt med nesten 50 prosent på to år. Fire av ti sykmeldte svensker har nå en psykisk diagnose.

DanmarkFærre funksjonshemmede i arbeid

Arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede dansker har gått nedover. Mens drøyt halvparten var i jobb på begynnelsen av 2000-tallet, var bare 43 prosent i jobb i fjor, viser ny rapport.

Frykt gir skjevt bilde av virkeligheten

Folk flest har sterkt overdrevne forestillinger om omfanget av innvandring og andelen muslimer i befolkningen. Folk tror også arbeidsledigheten og eldrebølgen er langt større enn i virkeligheten, viser internasjonal meningsmåling.

Lang vei ut av EU-krise

Tallet på arbeidsledige i EU har økt med ni millioner siden starten på den økonomiske krisen i 2008. I den grad det skapes nye jobber, dreier det seg primært om midlertidige stillinger og deltidsstillinger, ifølge en fersk rapport fra EU-kommisjonen.

Økt ulikhet bekymrer danskene

To av tre dansker mener ulikhetene i samfunnet er et problem. Og et flertall tror gapet mellom rike og fattige vil øke i årene som kommer, viser en dansk undersøkelse.

Det er vondt å være ung – i Danmark

De sover dårligere enn før, har oftere vondt i hodet og er mer stresset, deprimerte og utilfredse med tilværelsen enn tidligere generasjoner. Forskningsrapport tegner et dystert bilde av hvordan danske barn og unge har det.

SverigeKvinner blir syke av dårlig arbeidsmiljø

Mobbing, utfrysing, trakassering og samarbeidsproblemer på jobben fører til at stadig flere svensker blir syke. Kvinner er særlig utsatt, viser en rapport fra det svenske Arbetsmiljöverket.

Den nordiske modellen – en supermodell for hele verden?

Norden begeistrer med sin solide økonomiske utvikling, som er kommet ikke på tross av, men takket være de sterke velferdsstatene, skriver professor Stein Kuhnle i siste nummer av magasinet Velferd.

Skjør fred bak høye murer

«Jeg kan ikke tro nyhetene i dag. Jeg klarer ikke å lukke øynene og få dem til å forsvinne. Sunday Bloody Sunday», synger Bono i U2 i sin mest kjente politiske sang. Mer enn 40 år etter den blodige søndagen bygges det stadig flere, lengre og høyere murer i Nord-Irland.

Når de beste drar

Det er de unge og velutdannede som forlater kriserammede europeiske land. Når de beste drar, kan det bli verre for landene å komme seg på fote igjen.

Politikere og presse overdriver omfanget av trygdesvindel

Hardkjør mot trygdesvindel fra britiske politikere og aviser får vanlige briter til å tro at problemet er langt større enn det er i virkeligheten. Hardkjøret påfører trygdemottakere skamfølelse, viser en ny rapport.

Ny britisk barnetrygdEt eksempel – ikke til etterfølgelse

Fra 2013 skal Storbritannias barnetrygd være behovsprøvd, og altså ikke lenger være universell. Behovsprøving dreier seg ikke bare om å spare offentlige utgifter. Det innebærer også sosiale kostnader og økte utgifter til mer kontroll.

DanmarkStadig flere arbeider frivillig for velferdsstaten

Antallet dansker som arbeider frivillig med velferdsoppgaver, er nesten firedoblet på åtte år, viser en ny undersøkelse.

FinanskriseTiltakene svekker arbeidstakernes kår og innflytelse

Høy arbeidsledighet og sosial nød er de umiddelbare virkningene av eurokrisa. Krisa svekker dessuten kårene til de som har arbeid og fagbevegelsens innflytelse.

Finner jobber minst i Europa

Bare finner, franskmenn og irer har kortere arbeidsuke enn nordmenn. Det viser en undersøkelse av hvor mye folk jobber i 28 land i Europa.

Tikkende velferdsbombe i Kina

Opptil 200 millioner kinesere har ikke tilgang til helsetjenester eller andre velferdsgoder der de bor og jobber. Nå skal nye velferdsordninger hindre sosial uro.

Arv gjør de rikeste rikere

Arv øker de økonomiske forskjellene i samfunnet. De rike arver millioner, mens de fattigste får gjeld i arv, viser tall fra Danmark.

Økte sosiale helseforskjeller i Danmark

Danske menn med høy inntekt lever nesten ti år lenger enn menn med lav inntekt. Økte sosiale helseforskjeller bekymrer danske myndigheter.

Avkrefter myte om late grekere

Den økonomiske krisen i Hellas skyldes ikke latskap. Grekere jobber hardest i Europa, viser tall fra OECD. Nederlendere, tyskere og nordmenn jobber minst.

Palestinsk ungdom deltar ikke i den arabiske våren

Til forskjell fra ungdom i mange andre arabiske land, synes palestinsk ungdom å ha trukket seg unna politikken. Mange frykter å bli arrestert hvis de engasjerer seg politisk.

Nå dør «bare» 20 800 barn hver dag

Antall døde barn sank fra 12 millioner i 1990 til 7.6 millioner i 2010, trass i at verdens befolkning samtidig økte med 1.6 milliarder. Nå dør det i snitt «bare» 20 800 barn hver dag.

Annonse
Annonse
Annonse