Annonse

Kortnytt

Siste frist for gratis HPV-vaksine

Vaksinasjonen må være fullført innen første juli 2019. Totalt har over 136 000 kvinner tatt første vaksinasjonsdose, viser tall fra nasjonalt vaksinasjonsregister.

220 personer har fått oppnevnt verge mot sin vilje

Minst 220 personer har meldt fra til fylkesmennene at de fikk oppnevnt uønsket vergemål, viser en opptelling foretatt i kjølvannet av Tolga-saken.

Influensatoppen er nådd

Tallet på influensasmittede nådde toppen i uke sju, og intensiteten ligger nå på et lavt nivå, opplyser Folkehelseinstituttet.

Oslo kommune velger bort eldreomsorg på anbud

Ap-nestleder Hadia Tajik kaller det forbilledlig når byrådet i Oslo takker nei til billigste alternativ innen eldreomsorg. – Kommunisme, sier Carl I. Hagen.

Venstre vil forby homoterapi

Venstre-toppene Grunde Almeland, Iselin Nybø og Guri Melby vil ha et lovforbud mot seksuell «reorientering» av homofile.

Liten utvikling i pappapermen

Det viser statistikk som Nav publiserte onsdag.

Flere fullfører videregående skole

Tre av fire elever som begynte på videregående i 2012 fullførte i løpet av fem år. Det er ny rekord. Men elevene i Nord-Norge henger etter.

Arbeidsløsheten uendret i EU

Arbeidsløsheten i EU lå på 6,9 prosent i juni, uendret fra måneden i forveien.

SV med nye skatteforslag for de rikeste

SV-leder Audun Lysbakken vil gjøre flere grep for å skattlegge de aller rikeste, og ser for seg å kunne øke statskassa med 14 milliarder kroner.

Arbeidsledigheten fortsetter å falle

Ytterligere 19.000 arbeidstakere fikk seg jobb denne vinteren. Arbeidsledigheten falt til 3,7 prosent, ifølge de siste tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen.

48 av de største selskapene i Norge ansatte ny toppsjef - bare 6 ansatte en kvinne

Det viser tall fra Core Topplederbarometer 2018.

Geir Axelsen ny toppsjef i Statistisk sentralbyrå

Etter tre år som nestkommanderende i Nav blir den tidligere Ap-politikeren og samfunnsøkonomen Geir Axelsen ny direktør i Statistisk sentralbyrå.

Økt mangel på arbeidskraftStor mangel på sykepleiere

NAVs bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter til sammen utgjør 44.400 personer.

Dagpenger – færre mottar mer

Antall mottakere av dagpenger falt med 11 prosent i fjor. Samtidig økte beløpet de mottok med tusen kroner i gjennomsnitt, skriver Statistisk sentralbyrå.

Oslo-byråd etterlyser statistikk for kontantstøtte

Byrådet i Oslo er frustrert over at Nav ikke lenger lager statistikk over hvor mange som får kontantstøtte, skriver Dagsavisen

NHO og Virke ut mot Høyre-forslag om å fjerne aldersgrense

NHO og Virke er lite imponert over Høyres forslag om å fjerne aldersgrensen på 72 år i arbeidsmiljøloven. De mener det kan virke mot sin hensikt.

Flere innvandrere får jobb gjennom Jobbsjansen

Fra oppstarten i 2005 og fram til utgangen av 2016 kom over 1.700 innvandrere i jobb etter å ha fullført programmet Jobbsjansen.

Andelen innvandrere som tar høyere utdanning går ned

Mens andelen av befolkningen i Norge som tar høyere utdanning øker, peker pilen motsatt vei for andelen av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Seks av ti har stor frihet i arbeidsdagen

Seks av ti norske arbeidstagere i privat sektor oppgir å ha friheten til å organisere og prioritere sin egen arbeidsdag, viser ny internasjonal undersøkelse.

Lanserer nettressurs om rasisme for barn og unge

I dag er den offisielle lanseringen av nettressursen aldrimer22juli.no og antirasistiskskole.no.

Flest foretrekker kommunale sykehjem

Flere enn før mener det er best for pasienter og pårørende at sykehjem drives av kommunen, ifølge en ny måling.

Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger

15 prosent av befolkningen oppgir å ha et udekket behov for lege, tannlege, psykolog eller psykiater. Lav inntekt og dårligere helse er vanligere i denne gruppen enn i befolkningen ellers, skriver Statistisk sentralbyrå.

Høyre-utvalg vil la deg jobbe lenger

Høyres landsmøte vil etter all sannsynlighet foreslå å fjerne aldersgrensen på 72 år i arbeidsmiljøloven, slik at det blir lettere å stå lengre i arbeid.

Flere ungdommer er overvektige

Flere enn én av fem ungdommer som møtte på sesjon i Forsvaret i 2016, var overvektige.

Ekspertutvalg vil legge ned PP-tjenesten

Spesialundervisningen i skoler og barnehager er for dårlig, mener et ekspertutvalg, som foreslår å legge ned dagens PP-tjeneste og Statped. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er skeptisk til forslaget.

Sanner vil lære av gode eksempler

Pakistansk kulturforening i Skedsmo roses av integreringsminister Jan Tore Sanner (H) for sin innsats for å skape dialog og motvirke negativ sosial kontroll.

Gutter er dårligere til å lese enn jenter

Når gutter begynner på skolen, kjenner de igjen færre bokstaver og lydene som hører til enn jenter gjør. Forskjellen er like tydelig ved slutten av skoleåret.

Høyre vil skjerpe Nav-krav

Høyre vil stramme inn aktivitetskravet for sykmeldte og utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere. Forslagene skal opp for landsmøtet rett over påske.

Nav stanset barnetrygden for 17.000 barn i utlandet

17.000 barn oppholdt seg så lenge i utlandet i 2017 at Nav stoppet utbetaling av barnetrygd. Årsaken til utenlandsoppholdene blir ikke registrert.

Flere eldre innvandrere på sosialhjelp etter innstramming

I 2016 mistet eldre som er kommet til Norge gjennom familiegjenforening retten til supplerende stønad.

Ap vil fjerne kontantstøtten for å finansiere likestilt permisjon

Arbeiderpartiet mener regjeringen bør fjerne kontantstøtten for å kunne finansiere likestilt foreldrepermisjon.

Stadig færre uten jobb i Norge

I januar var det 111.000 arbeidsledige i Norge. Det tilsvarer 4 prosent av arbeidsstyrken, ifølge SSB. Nav antar at ledigheten vil falle videre i år og neste år.

UNICEF: Asylbarn får for dårlig behandling i Norden

Asylbarn får annenrangs behandling i Norden, påpeker UNICEF. I en fersk forskningsrapport blir Norge bedt om å ta bedre vare på barna som kommer til landet.

Østeuropeere har tre ganger høyere risiko for å dø på jobb i Norge

Østeuropeere fra EU-land har størst risiko for å dø på jobb i Norge, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Regjeringen vil lovfeste norskopplæring i mottak

Regjeringen la fredag fram et lovforslag som innebærer at alle asylsøkere i mottak skal få opplæring i norsk språk og norsk kultur.

Seks av ti nye borgere har dobbelt statsborgerskap

Selv om hovedregelen er at Norge ikke tillater dobbelt statsborgerskap, får seks av ti nye norske borgere beholde sitt gamle pass.

Utvalg vil ha varslerombud

Et ekspertutvalg vil styrke varslersystemet gjennom å opprette et eget ombud, en nemnd og se på muligheten for å øke erstatninger i varslersaker.

65 000 per innbygger til helse

Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017. Det var godt over 2 000 kroner mer enn i 2016. Helseutgiftene utgjør om lag en tidel av brutto nasjonalbudsjett.

Ap-utvalg skal se på unges oppvekstvilkår

Arbeiderpartiet setter ned et utvalg som skal se på barn og unges oppvekstvilkår, kunngjorde partileder Jonas Gahr Støre i sin tale til Aps landsstyre tirsdag.

Enslige mindreårige føler seg utrygge på asylmottak

En Fafo-rapport viser at norske asylmottak ikke klarer å gi enslige, mindreårige asylsøkere nok trygghet og stabilitet.

Forsker jukset med Nav-prosjekt – mistet jobben

Høgskolen i Østfold mener en forsker fabrikkerte datamateriale i forbindelse med et nasjonalt Nav-prosjekt. Nå har han mistet jobben.

SSB: Menn i Norge nærmer seg kvinners levealder

De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert i Norge. Forventet levealder var i 2017 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn.

Danmark gransker flypassasjerer for trygdesvindel

Den danske regjeringen har besluttet å granske flypassasjerer for trygdesvindel. De første kontrollene er allerede i gang ved Københavns lufthavn.

Flere kvinner jobber heltid

Dagen etter kvinnedagen legger arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fram tall hun mener dokumenterer at likestillingen har skutt fart under de blå.

Skal få flere minoritetsbarn i barnehage

Bare åtte av ti minoritetsspråklige barn går i barnehage. Nå får 22 utvalgte kommuner mer penger for å øke andelen.

SSP-direktør: Fornøyd med pensjonsavtale

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk (SSP)er positiv til gjennombruddet for en ny tjenestepensjon i offentlig sektor.

Barneombudet: Voldsutsatte barn får ikke hjelpen de trenger

I Norge har ingen et spesielt ansvar for barn som blir utsatt for vold og overgrep. Barna trenger en lovfestet rett til hjelp, mener Barneombudet.

Færre arbeidsledige i februar

Antallet personer som er registrert som helt ledige, gikk ned med 500 i februar, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

Arbeidsløshet: Store forskjeller mellom EU-landene

Arbeidsløsheten i EU lå på 7,3 prosent i januar, uendret fra måneden i forveien, viser nye tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat, Nivået er det laveste på nesten ti år, men forskjellene er store mellom EU-landene.

Lovfester norskkrav for ansatte i barnehager

Stortinget går enstemmig inn for å lovfeste et krav om norskferdigheter for ansatte i barnehager.

Ap mener Høie fraskriver seg ansvar for egenandel for unge

– En betydelig ansvarsfraskrivelse, mener Ingvild Kjerkol (Ap) om helseminister Bent Høies (H) svar på hvorfor det blir egenandel for unge i psykiatrien.

Psykiske plager etter fødsel nær doblet på 15 år

Hver sjette nybakte mamma strever med psykiske plager etter fødsel, viser nye studier.

Nytt datasystem skal styrke kampen mot skattekrim

Skatteetatens nyeste våpen i kampen mot økonomisk kriminalitet er en digital analyseplattform til 95 millioner kroner.

Norge har de nest beste arbeidsmulighetene for kvinner

Yrkesaktive kvinner i Norge har de nest beste arbeidsmulighetene i verden, viser den nye glasstak-indeksen til the Economist.

Oslo Frp: Vil fjerne kontantstøtten i hovedstaden

Fremskrittspartiet i Oslo vil stanse kontantstøtten i hovedstaden – som en forsøksordning. Det vedtok Oslo Frp på sitt årsmøte sist helg, skriver Dagsavisen.

Færre varsler om permitteringer og oppsigelser

I fjor mottok NAV varsler om mulige permitteringer og oppsigelser av til sammen 29 600 personer. Dette er en nedgang på 41 prosent sammenlignet med 2016, da antallet var 50 000. Nedgangen er desidert størst i Rogaland.

Høyre-politiker: Vil ha hjemmebesøk og fadderordninger for minoritetsforeldre

Ap vil skjerpe kamp mot arbeidslivskrim

Arbeiderpartiet vil gi politiet og skattemyndighetene flere verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Bill Gates: Milliardærer bør betale mye mer skatt

Bill Gates sier han har betalt over 10 milliarder dollar i skatt i løpet av sitt liv, men mener milliardærer som ham bør betale «betydelig mer».

Automatisk registrering av frikort gir raskere saksbehandling hos Nav

Siden januar i fjor har den automatiske registreringen av egenandeler og utstedelse av frikort sørget for både kortere saksbehandlingstid og mindre byråkrati.

Annonse
Annonse
Annonse