Annonse

Ap vil fjerne kontantstøtten for å finansiere likestilt permisjon

Arbeiderpartiet mener regjeringen bør fjerne kontantstøtten for å kunne finansiere likestilt foreldrepermisjon.

Stadig færre uten jobb i Norge

I januar var det 111.000 arbeidsledige i Norge. Det tilsvarer 4 prosent av arbeidsstyrken, ifølge SSB. Nav antar at ledigheten vil falle videre i år og neste år.

UNICEF: Asylbarn får for dårlig behandling i Norden

Asylbarn får annenrangs behandling i Norden, påpeker UNICEF. I en fersk forskningsrapport blir Norge bedt om å ta bedre vare på barna som kommer til landet.

Østeuropeere har tre ganger høyere risiko for å dø på jobb i Norge

Østeuropeere fra EU-land har størst risiko for å dø på jobb i Norge, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Regjeringen vil lovfeste norskopplæring i mottak

Regjeringen la fredag fram et lovforslag som innebærer at alle asylsøkere i mottak skal få opplæring i norsk språk og norsk kultur.

Seks av ti nye borgere har dobbelt statsborgerskap

Selv om hovedregelen er at Norge ikke tillater dobbelt statsborgerskap, får seks av ti nye norske borgere beholde sitt gamle pass.

Utvalg vil ha varslerombud

Et ekspertutvalg vil styrke varslersystemet gjennom å opprette et eget ombud, en nemnd og se på muligheten for å øke erstatninger i varslersaker.

65 000 per innbygger til helse

Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017. Det var godt over 2 000 kroner mer enn i 2016. Helseutgiftene utgjør om lag en tidel av brutto nasjonalbudsjett.

Ap-utvalg skal se på unges oppvekstvilkår

Arbeiderpartiet setter ned et utvalg som skal se på barn og unges oppvekstvilkår, kunngjorde partileder Jonas Gahr Støre i sin tale til Aps landsstyre tirsdag.

Enslige mindreårige føler seg utrygge på asylmottak

En Fafo-rapport viser at norske asylmottak ikke klarer å gi enslige, mindreårige asylsøkere nok trygghet og stabilitet.

Forsker jukset med Nav-prosjekt – mistet jobben

Høgskolen i Østfold mener en forsker fabrikkerte datamateriale i forbindelse med et nasjonalt Nav-prosjekt. Nå har han mistet jobben.

SSB: Menn i Norge nærmer seg kvinners levealder

De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert i Norge. Forventet levealder var i 2017 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn.

Danmark gransker flypassasjerer for trygdesvindel

Den danske regjeringen har besluttet å granske flypassasjerer for trygdesvindel. De første kontrollene er allerede i gang ved Københavns lufthavn.

Flere kvinner jobber heltid

Dagen etter kvinnedagen legger arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fram tall hun mener dokumenterer at likestillingen har skutt fart under de blå.

Skal få flere minoritetsbarn i barnehage

Bare åtte av ti minoritetsspråklige barn går i barnehage. Nå får 22 utvalgte kommuner mer penger for å øke andelen.

SSP-direktør: Fornøyd med pensjonsavtale

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk (SSP)er positiv til gjennombruddet for en ny tjenestepensjon i offentlig sektor.

Barneombudet: Voldsutsatte barn får ikke hjelpen de trenger

I Norge har ingen et spesielt ansvar for barn som blir utsatt for vold og overgrep. Barna trenger en lovfestet rett til hjelp, mener Barneombudet.

Færre arbeidsledige i februar

Antallet personer som er registrert som helt ledige, gikk ned med 500 i februar, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

Arbeidsløshet: Store forskjeller mellom EU-landene

Arbeidsløsheten i EU lå på 7,3 prosent i januar, uendret fra måneden i forveien, viser nye tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat, Nivået er det laveste på nesten ti år, men forskjellene er store mellom EU-landene.

Lovfester norskkrav for ansatte i barnehager

Stortinget går enstemmig inn for å lovfeste et krav om norskferdigheter for ansatte i barnehager.

Ap mener Høie fraskriver seg ansvar for egenandel for unge

– En betydelig ansvarsfraskrivelse, mener Ingvild Kjerkol (Ap) om helseminister Bent Høies (H) svar på hvorfor det blir egenandel for unge i psykiatrien.

Psykiske plager etter fødsel nær doblet på 15 år

Hver sjette nybakte mamma strever med psykiske plager etter fødsel, viser nye studier.

Nytt datasystem skal styrke kampen mot skattekrim

Skatteetatens nyeste våpen i kampen mot økonomisk kriminalitet er en digital analyseplattform til 95 millioner kroner.

Norge har de nest beste arbeidsmulighetene for kvinner

Yrkesaktive kvinner i Norge har de nest beste arbeidsmulighetene i verden, viser den nye glasstak-indeksen til the Economist.

Oslo Frp: Vil fjerne kontantstøtten i hovedstaden

Fremskrittspartiet i Oslo vil stanse kontantstøtten i hovedstaden – som en forsøksordning. Det vedtok Oslo Frp på sitt årsmøte sist helg, skriver Dagsavisen.

Færre varsler om permitteringer og oppsigelser

I fjor mottok NAV varsler om mulige permitteringer og oppsigelser av til sammen 29 600 personer. Dette er en nedgang på 41 prosent sammenlignet med 2016, da antallet var 50 000. Nedgangen er desidert størst i Rogaland.

Høyre-politiker: Vil ha hjemmebesøk og fadderordninger for minoritetsforeldre

Ap vil skjerpe kamp mot arbeidslivskrim

Arbeiderpartiet vil gi politiet og skattemyndighetene flere verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Bill Gates: Milliardærer bør betale mye mer skatt

Bill Gates sier han har betalt over 10 milliarder dollar i skatt i løpet av sitt liv, men mener milliardærer som ham bør betale «betydelig mer».

Automatisk registrering av frikort gir raskere saksbehandling hos Nav

Siden januar i fjor har den automatiske registreringen av egenandeler og utstedelse av frikort sørget for både kortere saksbehandlingstid og mindre byråkrati.

Mottakere fornøyde med tilskudd mot barnefattigdom

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom blir vurdert som svært nyttig av dem som mottar midler, selv om bare halvparten er helt enig i at den lykkes.

Kvinner med utenlandsk bakgrunn diskrimineres systematisk

Høyt utdannede kvinner med utenlandsk bakgrunn er utsatt for systematisk diskriminering i arbeidslivet, ifølge forskning fra Universitetet i Agder.

6 000 avla statsborgerprøve i 2017

2017 var det fyrste året dei som ønskjer å bli norske statsborgarar måtte bestå ein statsborgarprøve. Det blei avlagt 6 016 statsborgarprøvar i løpet av året, skriv Kompetanse Noreg i ei melding.

Pensjon: – Ikke rettferdig at de som jobber lengst, får mest

Ingen velger å bli utslitt eller syk. Derfor må rettferdighet legges til grunn for pensjonene som forhandles nå, sier spesialist i arbeidsmedisin Ebba Wergeland til NRK.

Pris til Stortingets eldste

Behandlere ordinerer ikke fysisk aktivitet

– Tilrettelagt fysisk aktivitet som behandling mot psykiske plager er virksomt og ressursbesparende, og man slipper bivirkninger. Likevel unngår mange hjelpere å bruke det som del av behandlingen, sier Toril Moe til nettstedet Napha.no

Folk i Norden lever lenger, men helseforskjellene øker

Nordmenn fortsatt rikest i Norden

Naboene haler innpå, men nordmenn har fortsatt mest å rutte med i Norden, viser en rapport fra Nordisk ministerråd.

Unge med høy utdanning kan bli pensjonstapere

Unge ansatte med høy utdanning ligger an til å tape mest på en omlegging av offentlig tjenestepensjon, mener Akademikerne.

Stortinget vil stramme inn på trygdeeksport

Stortinget sier ja til å utbetale lavere summer i kontantstøtte og barnetrygd til Øst-Europa, skriver Aftenposten.

Ap snur om profittforbud for private barnehager

Et flertall på Stortinget vil hindre at barnehager som mottar offentlig støtte, tar ut stor profitt. Ap har snudd i saken, mens KrF er avventende.

Vil fjerne muligheten til å søke asyl i Danmark

Socialdemokratiet vil gjennom en ny asyl- og flyktningreform avskaffe muligheten til å søke asyl innenfor Danmarls grenser, og tvinge asylsøkere til å søke fra et tredjeland.

Helleland: Arbeidsgiverne hindrer likestilt arbeidsliv

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) går ut mot arbeidsgiverne, som hun mener er den største bremseklossen for et likestilt arbeidsliv.

Kontantstøtten har kostet nær 50 milliarder

Nærmere 50 milliarder kroner er utbetalt i kontantstøtte til norske småbarnsforeldre siden ordningen trådte i kraft 1. august 1998.

Oslo-politiet får ikke anmelde arbeidslivskrim

Oslo-politiet anmelder ikke økonomisk arbeidslivskriminalitet som avdekkes på inspeksjoner med samarbeidende etater, viser et notat Klassekampen har fått tilgang til.

Ekspertutvalg: Fylkeskommuner bør overta Nav-oppgaver

Fylkeskommunene bør overta virkemidler og oppgaver knyttet til regional karriereveiledning som Nav og Kompetanse Norge i dag har ansvaret for. Det er blant forslagene fra et ekspertutvalg som har sett på nye oppgaver til fylkeskommunene.

Flere menn mottar barnetrygd

NHO: Fagbrev mer etterspurt enn mastergrad

Ifølge NHOs kompetansebarometer svarer seks av ti bedrifter at de trenger personer med yrkesfaglig utdanning. Kun én av tre etterspør en mastergrad.

Nattarbeid øker kreftfaren hos kvinner

200 grunnskoleelever forsvinner hvert år

Asylbarn er fattigere enn før

Innvandrere gir mindre kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet

Støre-rådgiver går til LO

Kraftig nedgang i ung arbeidsløshet

Sju av ti imot velferdsprofitt

Økning i antall minstepensjonister

Mange stillinger utlyses ikke offentlig

Sverige: Langsom integrering i arbeidslivet

Over 200 000 midlertidig ansatte

Storbritannia: Depresjon øker blant unge jenter

Annonse
Annonse
Annonse