Annonse
Leder

LederGrenser for arbeid

Å omsette arbeidslinjas idealer i praksis viser seg ofte å være vanskeligere enn antatt. Ikke alle politiske reformer innfrir forventningene om å få flere i jobb.

Kommentar

DebattEr arbeid til alle løgn nummer én?

Alle er enige om at vi trenger flest mulig i arbeidslivet. Likevel holdes unge mennesker med funksjonsnedsettelser utenfor. Jobb til funksjonshemmede er løgn nummer én i arbeidslivet.

VelferdkommentarenVerdighet i velferdsordningene

Sykelønnsordningen i et land sier mye om landet som har den. Sammenlignet med andre land kan vi si at den norske ordningen er rettferdig, tillitsbasert og signaliserer at landets finansielle situasjon er god.

TrygderettPåfallende lønnsinntekt, mente NAV

NAV mente «John» urettmessig hadde fått dagpenger, og viste til at inntekten var så høy at han måtte ha jobbet mer enn han hadde oppgitt. Høy inntekt den tiden du jobber, fratar deg imidlertid ikke retten til dagpenger.

Debatt43-timersuke og aldersdiskriminering

Erna Solberg har advart om at 43-timersuke kan bli konsekvensen hvis vi ikke får flere ut i jobb. Å få bukt med arbeidsgiveres diskriminering av seniorer kan bidra til å gjøre statsministerens dystre spådommer til skamme.

VelferdkommentarenArbeidet adler mannen?

Arbeidet adler mannen, heter det. Men målet om hele folket i arbeid er en illusjon. Og kanskje er arbeidslinja først og fremst et moralsk disiplineringsprosjekt som skal hindre folk i å finne på no’ tull?

Leder

LederOverdrivelser om utenforskap

Ved tvilsom bruk av statistikk skaper politikere et overdrevent negativt bilde av tilstanden i det norske velferdssamfunnet. En mer edruelig omgang med tall ville styrket politikernes troverdighet.

VelferdkommentarenStandardisering og velferdspolitikk

De fleste forbinder standarder med tekniske ting. Med standardisering kan også være et bidrag til å sikre god kvalitet på velferdstjenester.

Kommentar

KronikkØkte ulikheter med sykelønnskutt?

Sykelønnskutt vil trolig ramme svake grupper hardere enn mer attraktive arbeidstakere. Dermed kan kutt i sykelønna bidra til økte ulikheter i samfunnet, skriver forsker Harald Dale-Olsen ved Institutt for samfunnsforskning.

Leder

LederSlaget om sykelønna

Kravene om kutt i sykelønna vokser i styrke. Men de som vil innføre egenandel ved sykdom, har ikke noe godt svar på advarselen om at kutt vil ramme skjevt og føre til økte forskjeller i samfunnet.

VelferdkommentarenFastlegeordningen – et system basert på tillit?

Leger med markedsbasert lønn er «snillere» med sykmeldinger enn leger på fast lønn. Betyr det at man burde erstatte den markedsbaserte fastlegeordningen med et system der fastleger får fast lønn?

Kommentar

Et friskere Norge

På lederplass har både VG og Dagbladet gitt støtte til Virkes forslag om å endre sykelønnsordningen. Nå håper jeg også ledere i norske bedrifter tar bladet fra munnen, skriver Vibeke Hammer Madsen.

Leder

LederIngen strøm av velferdsturister til Norge

Norge har ikke blitt Europas sosialkontor, slik enkelte politikere har fryktet. Tvert imot har takten i innvandringen fra Øst-Europa gått ned, og trygdeeksporten står på stedet hvil.

DebattNorge - et bakvendtland for trygdemottakere

Den norske velferdsstaten er blitt kåret til «verdens beste land å bo i» en rekke ganger. Mange trygdemottakere vil trolig ikke være enig i dette. De vil heller kalle Norge et bakvendtland.

Leder

LederForenklingens pris

Nav-tiltak er slått sammen og satt ut på anbud. Det har gjort hverdagen enklere for Nav-ansatte, men forenklingen har sin pris: Den betales av dem som er mest bruk for hjelp fra Nav.

DebattHvorfor skal norske bedrifter åpne dørene?

VelferdkommentarenPsykiske lidelser bør forebygges utenfor helsetjenesten

Lettere psykiske lidelser er vanlig i befolkningen, men det betyr ikke at vi må behandle alle med slike lidelser. Det er klokt å prioritere befolkningens psykiske helse, men lavterskeltilbud bør ikke ligge i helsetjenesten.

DebattFeil bilde av barnevern

Linn Herning i For Velferdsstaten gir i et feil bilde av barnevernet, skriver konstituert direktør Morten Gohn i Team Olivia.

Leder

LederResultatløs jakt på medisin mot sykefravær

Hvor mye penger har politikere kastet bort i årenes løp på å lansere tiltak for å få ned sykefraværet – uten at de har tatt seg bryet med å undersøke om tiltakene virker?

KronikkVi trenger et pårørendevennlig arbeidsliv

Økt satsing på hjemmebasert omsorg harmonerer dårlig med målet om at flest mulig skal jobbe heltid. Mange pårørende ender med sykefravær, redusert stilling og dårlig helse og økonomi av å hjelpe andre.

Leder

LederBråkjekk ungdomskamp for sykelønnskutt

De som ønsker innstramminger i sykelønnsordningen, fortjener bedre allierte enn bråkjekke ungdomspolitikere med manglende bakkekontakt.

Velferdkommentaren#sosial kontroll

Noen krever at vi ikke skal ha sosial kontroll i Norge. Samtidig pågår en internasjonal kampanje – #meetoo – for sosial kontroll av menn. Den er et eksempel på at vi trenger mer sosial kontroll – ikke mindre.

KronikkFellesskapet bør sikre arbeid til alle

Borgerlønn er en dårlig idé. Derimot er det på tide å innføre en ordning med borgerjobb, der staten ikke bare sørger for passive ytelser, men gir alle mulighet til å jobbe og bidra til fellesskapet.

Leder

LederGi de eldre en ungdomsminister

Regjeringen er utvidet med en minister som skal tale de eldres sak. Men de eldre ville være bedre tjent med en ungdomsminister enn en eldreminister.

LederFor tidlig å friskmelde Nav

Nav utvikler nye digitale løsninger for å tilby mer brukervennlige tjenester. Likevel økte klagene på Navs service kraftig i fjor. Nav har overvunnet noen barnesykdommer, men sliter med enkelte kroniske lidelser.

VelferdkommentarenEldrepolitikk på autopilot

Norge fikk nylig en eldreminister, og gammel vanetenkning gjorde at hun ble plassert i Helsedepartementet. Men en minister for aldring burde heller vært lagt til Arbeidsdepartementet, skriver senterleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

Leder

LederSvenske tilstander? Ja takk!

I Sverige finnes ingen IA-avtale, likevel er det langt høyere yrkesdeltakelse blant funksjonshemmede der enn i Norge. Spørsmålet er om norske politikere er åpne for at vi har noe å lære av svenskene.

Leder

LederGode nyheter om trygdesvindel

Færre anmeldes for trygdesvindel, viser tall fra Nav. Det skyldes neppe at folk er blitt mer lovlydige, men det kan bety at Nav bruker sine ressurser på en mer fornuftig måte enn før.

Leder

LederJern-Erna mot jernlov

Erna Solberg fikk tilnavnet Jern-Erna da hun var kommunalminister. Kanskje må hun igjen hente fram jernkvinnen i seg, hvis den varslede dugnaden for å inkludere flere i arbeidslivet skal bli mer enn fagre løfter.

LederVag plattform for blågrønn velferdspolitikk

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Leder: Forpostfektninger om IA-avtalen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har varslet at hun vil vurdere om IA-avtalen skal skrotes. Det kommer neppe til å skje, mener Velferds redaktør.

Det nye utenforskapet

De som har vokst opp i fattige hjem, gjør det dårligere enn før. De er sjeldnere i jobb, er oftere trygdet, stifter sjeldnere familie og har ikke hatt den samme reduksjonen i dødelighet som andre. Skal man få flere i jobb, må innsats settes inn mot denne gruppen.

Leder: Regjeringen bør lytte til advarsler fra Nav

Politikere fra alle partier forsikrer om at faste ansettelser skal være hovedprinsippet i arbeidslivet. Når Nav advarer om at konkurranseutsetting av Nav-tiltak kan undergrave dette prinsippet, bør derfor varselklokkene ringe, skriver Velferds redaktør Øivind Fjeldstad.

Arbeidsgivere som inkluderer vil være gull verdt

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Leder: Politikere og Nav må stå opp om morran

Høyres Heidi Nordby Lunde vil skjerpe aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottakere. Men skjerpet aktivitetsplikt for politikere og Nav kan være vel så viktig for å få unge mennesker i arbeid og aktivitet.

Leder: Underlig om utenforskap fra Nav

Hvis du mottar en ytelse fra Nav, er du parkert på utsiden av samfunnet. Det er meldingen Nav har sendt ut til det norske folk. Noen i Nav må ha misforstått hva det vil si å være en samfunnsborger.

Velferd er viktig

«Hvis den nyvalgte regjering skal unngå økte skatter og avgifter, er det nærliggende å tro at noen må betale uansett» skriver Velferds avtroppende redaktør.

Verdier, vafler og velferd

«En valgkamp der vafler trumfer velferdsspørsmål gir grunn til uro» skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

Den opplyste opinion og velferdsstatens paradoks

Nordmenn har bedre kunnskap enn før om levekårsutfordringene i Norge, og befolkningen er positiv til en aktiv velferdspolitikk. Da er det et paradoks at velferdsstaten ikke klarer å gjøre noe effektivt for de aller svakeste.

Dugnad og dugnad, fru Blom

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

Konkurranse på like vilkår?

«Det at våre skattepenger, gjennom Nav, går til å finansiere løsarbeidere som skal jobbe med å få arbeidsledige inn i arbeidslivet er vanskelig å forstå» skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

Hva skal vi med private aktører i velferdstjenestene?

«Mange ser ut til å ha glemt at vi åpnet opp for private aktører i velferdstjenestene nettopp fordi ikke alle skattekroner som skulle gå til velferd, faktisk gikk til velferd» skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i tankesmia Civita.

Sent, men godt fagskoleløft

«Når fagskolene har hatt lav status og i tillegg vært holdt utenfor det gode høgskole- og universitetsfelleskap, har vi fått en miks som i praksis systematisk har svekket yrkesfaglig utdanning i Norge» skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

Hvorfor lykkes vi ikke med inkludering?

Velferdssystemet har noen grunnleggende problemer som står i veien for målet om å få flere i arbeid. Det blir vanskelig å lykkes med inkluderingsarbeidet uten å løse disse problemene.

Få unge uføre – men økning bekymrer

En bedre grunnskole som gir flere barn skolemestring og grunnlag og motivasjon for å lære mer, synes å være den eneste logiske løsningen for å redusere ungt utenforskap, skriver SINTEF-forsker Solveig Osborg Ose.

Game over?

«Et samfunn som ikke finner plass til gutter med høykompetanse på multitasking og digitale løsninger, er et samfunn som er i ferd med å gå i stå. Da er det game over», skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

Digitaliseringen og NAV – hva er brukernes erfaringer?

NAV må og skal utvikle nye teknologiske løsninger for brukerne, men tradisjonelle kontaktkanaler for brukerne må også ivaretas.

Borger det for borgerlønn?

«De som har blitt over all forstand rike ved å investere og utvikle innovative data- og robotløsninger må dele godene» skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

En vei til bedre velferdstjenester

I mange år har det vært en massiv etterlysning etter såkalte kunnskapsbaserte velferdstjenester. Nå har danske forskere utviklet en metode for å forbedre tjenestene gjennom at de ansatte systematisk reflekterer over hvordan de jobber.

Avsporet velferd

Vi er ikke lenger pasienter, vi er blitt til kunder eller brukere som skal shoppe velferdstjenester som om vi befinner oss på et supermarked. Universell og kollektiv velferd brytes ned av privatisering.

Aktivitetsplikt bør forplikte

«Regjeringen må også sette av nok midler til at aktivitetsplikt blir en satsing og ikke bare symbolpolitikk», skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

Ikke bry deg!

Sosial kontroll minner oss om at vi hører sammen. Ja, det er ubehagelig, men alternativet er verre: Sosial kontroll er et av de mange stoffene som holder samfunn sammen.

En unødvendig heksejakt

«Det blir riv ruskende galt når det offentlige støttesystemet bruker blogger og andre sosiale medier for å «ta» de personene som faktisk prøver å skape en fin hverdag, til tross for alt det man har måttet gi slipp på i livet», skriver blogger og frilansjournalist Merete Bakken Flataas.

Snikinstitusjonalisering

«Norske kommuner bygger stadig flere og større institusjoner, finansiert av Husbanken. Dette er stikk i strid med Stortingets politikk om å bygge små boenheter» skriver Velferd-redaktør Tore Kristensen.

Et enklere ytelsessystem?

Trygdesystemet er under debatt. En mulig forenkling kan være å erstatte dagpenger, arbeidsavklaringspenger og sosialhjelp med en felles trygd.

I dei kommersielles vald

Underteikna har stelt med attføringspolitikk nokre tiår. Å halde folk med redusert arbeidsevne i arbeid har vore eit viktig og ganske så tverrpolitisk mål i Norge. Retten til arbeid skal også gjelde dei som ikkje kan prestere hundre prosent.

IA-avtalen og veien videre

IA-avtalen bør være en innovativ avtale der de generelle målene ligger fast, mens virkemidlene utvikles i takt med aktuell kunnskap. Avtalen som kom i 2014 og som varer ut 2018, er en god og kunnskapsbasert avtale med et stort potensial for å påvirke utviklingen i arbeidsmarkedet.

Eksemplets makt

«Gode bedrifter planlegger for framtiden og rigger organisasjonen med ulik kompetanse gjennom naturlig utskiftning. Her burde NHO gå foran som et godt eksempel, men så gjør de det motsatte. Det er ikke tillitsvekkende.»

Ny teknologi og inkluderingens dilemma

Forhåpningene er store til at ny teknologi skal bidra til likeverdig deltakelse på alle arenaer. Skal dette målet nås, må de gode teknologiske løsningene for personer med særlige utfordringer komme som en ønsket og intendert bieffekt av nye løsninger for alle.

Ufaglært utenforskap må bekjempes

«Det er de som faller ut av skolen og ender opp i utenforskap og på trygd vi må satse mer på.»

Annonse
Annonse
Annonse