Annonse

Meninger

Synspunkt

Rettmessig juss, tvil og tro i NAV-saken

Det er stor fare for at tillitsrelasjonene myndigheter mellom fort svekkes, og at veksten i de de statlige og kommunale rettsbyråkratier dermed løper løpsk.

Leder

LederSelv Høyesterett har sviktet i Nav-skandalen

Et av justismordene i Nav-skandalen gikk helt til Høyesterett, som ikke stilte spørsmål ved Navs regeltolkning. I stedet skjerpet Høyesterett straffen mot mannen som var tiltalt.

Leder

LederPå tide å slå et slag for små «velferdsprofitører»?

Lokal forankring og tidligere resultater teller ikke når Nav velger leverandører av arbeidsmarkedstiltak. Det baner veien for store velferdskonsern på bekostning av lokale aktører.

Leder

Valgsmell for kommersiell velferd

Venstresidens kamp mot «velferdsprofitører» ser ikke ut til å ha skremt velgerne. Kommersielle velferdsaktører kan gå trangere tider i møte.

Leder

LederLite handlekraftig reaksjon på BPA-kritikk

Når funksjonshemmede ikke får oppfylt sine rettigheter, er eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaugs svar: «Vi setter ned et utvalg.» Lik og del!

Leder

LederLa syke mennesker få fred til å bli friske

Det er meningsløst at alvorlig syke mennesker under behandling registreres som arbeidssøkere av Nav og tvinges til å avlegge løpende rapport om hvor mye jobber.

Leder

Klare fronter i debatt om velferdsprofitt

Mens Siv Jensen hyllet kvinnelige gründere, advarte Jonas Gahr Støre mot grådige, utenlandske oppkjøpsfond. Debatten om velferdsprofitt har begynt å sette sitt preg på valgkampen.

Leder

LederRegjeringen sliter med dugnaden

Med regjeringens inkluderingsdugnad skulle staten bli en spydspiss i innsatsen for et mer inkluderende arbeidsliv. Men mye tyder på at staten fortsatt er en sinke.

Leder

LederBeskjedne tiltak mot trygdeeksport

Kamp mot bompenger og kamp mot trygdeeksport har én ting til felles: Det er vanskelig å omsette politisk retorikk til praktisk handling.

Debatt– Konkurranse om Nav-tiltak har fått flere i arbeid

Anbud på Nav-tiltak har gitt bedre tjenester og flere folk i arbeid for de samme pengene, ifølge administrerende direktør Jon Sivert Nielsen i Frisk Utvikling.

Leder

LederNav-anbud til besvær

Anbud på Nav-tiltak skaper utrygge arbeidsplasser for dem som har til oppgave å lose jobbsøkere inn i arbeidslivet. Og ingen vet hva anbudssystemet koster.

DebattBarnehager i velferdsmiks

Private barnehager svarer allerede på utfordringene som redaktør Øivind Fjeldstad peker på i sin kommentar om private velferdsleverandører.

Leder

LederNei til velferdsprofitt eller ja til velferdsmiks?

Folk er mer skeptiske enn før til å sette ut velferd på anbud. Det er dårlig nytt for kommersielle leverandører av velferdstjenester.

Leder

LederSprik mellom liv og lære i Nav

Nav sier de skal prioritere tiltak som har en dokumentert effekt når det gjelder å få folk i jobb, men i praksis kan slike tiltak leve et usikkert liv.

Leder

LederBorgerjobb er bedre enn borgerlønn

Denne helgen inviterer tilhengere av borgerlønn til konferanse i Oslo. De har trolig en lang vei å gå før de vil få gjennomslag for sine ideer.

Leder

LederInkludering - et spørsmål om vilje?

Hvis det er viljen det kommer an på, burde det bare være et spørsmål om tid før de fleste med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne er i jobb.

KronikkHva skyldes helseulikheter i Oslo?

Forskjellen i menns levealder er 7,3 år mellom Oslo-bydelene Vestre Aker og Sagene. En slik forskjell er på linje med forskjellen i levealder mellom Norge og land som Honduras og Jordan.

DebattAAP-reglene er arbeidsministerens ansvar

NTL Nav har fått tilbakemeldinger fra medlemmer over hele landet om uheldige konsekvenser av det nye regelverket for arbeidsavklaringspenger, skriver Elisabeth Steen i dette debattinnlegget.

KronikkMyten om alenemødrene og velferdsavhengighet

Myten om alenemødrene gir et lite dekkende bilde av situasjonen til enslige med barn og deres forhold til velferdsstaten.

KronikkStigmatisering av den uproduktive borgeren

I dag stigmatiseres stoffmisbrukere ikke for sitt stoffmisbruk, men for å være arbeidsudyktige. De opplever å bli møtt med urealistiske forventninger om arbeidsevne.

SynspunktSexy sosial entreprenør eller døll vernet bedrift?

Oslo Produksjon & Tjenester gir arbeid til mennesker med behov for en varig tilrettelagt arbeidssituasjon. Vi er ikke en døll vernet bedrift; vi er en sosial entreprenør som løser en viktig samfunnsutfordring.

KronikkMyten om «eldrebølgen»

Bildet av en bølge av eldre som «skyller i land» og krever stadig mer hjelp fra velferdsstaten stemmer dårlig med virkeligheten. En økende andel av kommunale helse- og omsorgstjenester går til personer under 67 år.

Leder

LederBlandet velferdsbudskap fra ny regjering

Velferd vies mye plass i den politiske plattformen til den nye regjeringen. Men mye er vagt og uforpliktende, og varslene om økt konkurranseutsetting og privatisering vil skape strid.

Leder

LederÅ føde for staten

De siste par ukene er én ting blitt klart: En appell om at de må ta ansvar for å redde velferdsstaten, vil neppe bevege norske kvinner til å sette flere barn til verden.

Leder

LederNav-medisin med bivirkninger

Aktivitetsplikt er tidens foretrukne medisin mot trygdeavhengighet. Som annen medisin kan den være skadelig hvis innhold og dosering ikke tilpasses mottakeren.

Synspunkt

VelferdkommentarenUtdanning viktigere enn før?

Forskjellen i sysselsetting har økt mellom dem som har fullført videregående opplæring og dem som ikke har gjort det. Det økte gapet skyldes bare delvis at utdanning kaster mer av seg enn før.

LederOpp som en løve, ned som en fell

EU har sagt tvert nei til tiltak som kan redusere norsk trygdeeksport til Polen og Litauen. Nå strammer regjeringen i stedet inn på ytelsene til norske pensjonister og uføretrygdete i Thailand og på Filippinene, skriver Øivind Fjeldstad, redaktør i Velferd.

DebattHele folket i arbeid?

85 000 funksjonshemmede står i kø for å få jobbe. Men det er all grunn til å tvile på om Regjeringens inkluderingsdugnad kommer til å gjøre vei i vellinga for å få flere funksjonshemmede ut i jobb.

Leder

LederGrenser for arbeid

Å omsette arbeidslinjas idealer i praksis viser seg ofte å være vanskeligere enn antatt. Ikke alle politiske reformer innfrir forventningene om å få flere i jobb.

Synspunkt

DebattEr arbeid til alle løgn nummer én?

Alle er enige om at vi trenger flest mulig i arbeidslivet. Likevel holdes unge mennesker med funksjonsnedsettelser utenfor. Jobb til funksjonshemmede er løgn nummer én i arbeidslivet.

VelferdkommentarenVerdighet i velferdsordningene

Sykelønnsordningen i et land sier mye om landet som har den. Sammenlignet med andre land kan vi si at den norske ordningen er rettferdig, tillitsbasert og signaliserer at landets finansielle situasjon er god.

TrygderettPåfallende lønnsinntekt, mente NAV

NAV mente «John» urettmessig hadde fått dagpenger, og viste til at inntekten var så høy at han måtte ha jobbet mer enn han hadde oppgitt. Høy inntekt den tiden du jobber, fratar deg imidlertid ikke retten til dagpenger.

Debatt43-timersuke og aldersdiskriminering

Erna Solberg har advart om at 43-timersuke kan bli konsekvensen hvis vi ikke får flere ut i jobb. Å få bukt med arbeidsgiveres diskriminering av seniorer kan bidra til å gjøre statsministerens dystre spådommer til skamme.

VelferdkommentarenArbeidet adler mannen?

Arbeidet adler mannen, heter det. Men målet om hele folket i arbeid er en illusjon. Og kanskje er arbeidslinja først og fremst et moralsk disiplineringsprosjekt som skal hindre folk i å finne på no’ tull?

Leder

LederOverdrivelser om utenforskap

Ved tvilsom bruk av statistikk skaper politikere et overdrevent negativt bilde av tilstanden i det norske velferdssamfunnet. En mer edruelig omgang med tall ville styrket politikernes troverdighet.

VelferdkommentarenStandardisering og velferdspolitikk

De fleste forbinder standarder med tekniske ting. Med standardisering kan også være et bidrag til å sikre god kvalitet på velferdstjenester.

Synspunkt

KronikkØkte ulikheter med sykelønnskutt?

Sykelønnskutt vil trolig ramme svake grupper hardere enn mer attraktive arbeidstakere. Dermed kan kutt i sykelønna bidra til økte ulikheter i samfunnet, skriver forsker Harald Dale-Olsen ved Institutt for samfunnsforskning.

Leder

LederSlaget om sykelønna

Kravene om kutt i sykelønna vokser i styrke. Men de som vil innføre egenandel ved sykdom, har ikke noe godt svar på advarselen om at kutt vil ramme skjevt og føre til økte forskjeller i samfunnet.

VelferdkommentarenFastlegeordningen – et system basert på tillit?

Leger med markedsbasert lønn er «snillere» med sykmeldinger enn leger på fast lønn. Betyr det at man burde erstatte den markedsbaserte fastlegeordningen med et system der fastleger får fast lønn?

Synspunkt

Et friskere Norge

På lederplass har både VG og Dagbladet gitt støtte til Virkes forslag om å endre sykelønnsordningen. Nå håper jeg også ledere i norske bedrifter tar bladet fra munnen, skriver Vibeke Hammer Madsen.

Leder

LederIngen strøm av velferdsturister til Norge

Norge har ikke blitt Europas sosialkontor, slik enkelte politikere har fryktet. Tvert imot har takten i innvandringen fra Øst-Europa gått ned, og trygdeeksporten står på stedet hvil.

DebattNorge - et bakvendtland for trygdemottakere

Den norske velferdsstaten er blitt kåret til «verdens beste land å bo i» en rekke ganger. Mange trygdemottakere vil trolig ikke være enig i dette. De vil heller kalle Norge et bakvendtland.

Leder

LederForenklingens pris

Nav-tiltak er slått sammen og satt ut på anbud. Det har gjort hverdagen enklere for Nav-ansatte, men forenklingen har sin pris: Den betales av dem som er mest bruk for hjelp fra Nav.

DebattHvorfor skal norske bedrifter åpne dørene?

VelferdkommentarenPsykiske lidelser bør forebygges utenfor helsetjenesten

Lettere psykiske lidelser er vanlig i befolkningen, men det betyr ikke at vi må behandle alle med slike lidelser. Det er klokt å prioritere befolkningens psykiske helse, men lavterskeltilbud bør ikke ligge i helsetjenesten.

DebattFeil bilde av barnevern

Linn Herning i For Velferdsstaten gir i et feil bilde av barnevernet, skriver konstituert direktør Morten Gohn i Team Olivia.

Leder

LederResultatløs jakt på medisin mot sykefravær

Hvor mye penger har politikere kastet bort i årenes løp på å lansere tiltak for å få ned sykefraværet – uten at de har tatt seg bryet med å undersøke om tiltakene virker?

KronikkVi trenger et pårørendevennlig arbeidsliv

Økt satsing på hjemmebasert omsorg harmonerer dårlig med målet om at flest mulig skal jobbe heltid. Mange pårørende ender med sykefravær, redusert stilling og dårlig helse og økonomi av å hjelpe andre.

Leder

LederBråkjekk ungdomskamp for sykelønnskutt

De som ønsker innstramminger i sykelønnsordningen, fortjener bedre allierte enn bråkjekke ungdomspolitikere med manglende bakkekontakt.

Velferdkommentaren#sosial kontroll

Noen krever at vi ikke skal ha sosial kontroll i Norge. Samtidig pågår en internasjonal kampanje – #meetoo – for sosial kontroll av menn. Den er et eksempel på at vi trenger mer sosial kontroll – ikke mindre.

KronikkFellesskapet bør sikre arbeid til alle

Borgerlønn er en dårlig idé. Derimot er det på tide å innføre en ordning med borgerjobb, der staten ikke bare sørger for passive ytelser, men gir alle mulighet til å jobbe og bidra til fellesskapet.

Leder

LederGi de eldre en ungdomsminister

Regjeringen er utvidet med en minister som skal tale de eldres sak. Men de eldre ville være bedre tjent med en ungdomsminister enn en eldreminister.

LederFor tidlig å friskmelde Nav

Nav utvikler nye digitale løsninger for å tilby mer brukervennlige tjenester. Likevel økte klagene på Navs service kraftig i fjor. Nav har overvunnet noen barnesykdommer, men sliter med enkelte kroniske lidelser.

VelferdkommentarenEldrepolitikk på autopilot

Norge fikk nylig en eldreminister, og gammel vanetenkning gjorde at hun ble plassert i Helsedepartementet. Men en minister for aldring burde heller vært lagt til Arbeidsdepartementet, skriver senterleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

Leder

LederSvenske tilstander? Ja takk!

I Sverige finnes ingen IA-avtale, likevel er det langt høyere yrkesdeltakelse blant funksjonshemmede der enn i Norge. Spørsmålet er om norske politikere er åpne for at vi har noe å lære av svenskene.

Leder

LederGode nyheter om trygdesvindel

Færre anmeldes for trygdesvindel, viser tall fra Nav. Det skyldes neppe at folk er blitt mer lovlydige, men det kan bety at Nav bruker sine ressurser på en mer fornuftig måte enn før.

Leder

LederJern-Erna mot jernlov

Erna Solberg fikk tilnavnet Jern-Erna da hun var kommunalminister. Kanskje må hun igjen hente fram jernkvinnen i seg, hvis den varslede dugnaden for å inkludere flere i arbeidslivet skal bli mer enn fagre løfter.

LederVag plattform for blågrønn velferdspolitikk

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Leder: Forpostfektninger om IA-avtalen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har varslet at hun vil vurdere om IA-avtalen skal skrotes. Det kommer neppe til å skje, mener Velferds redaktør.

Det nye utenforskapet

De som har vokst opp i fattige hjem, gjør det dårligere enn før. De er sjeldnere i jobb, er oftere trygdet, stifter sjeldnere familie og har ikke hatt den samme reduksjonen i dødelighet som andre. Skal man få flere i jobb, må innsats settes inn mot denne gruppen.

Annonse
Annonse
Annonse