Annonse

Synspunkt

LederLandets uføre fortjener en hyllest

Ingen gjør så mye ubetalt omsorgsarbeid som uføre. De har ikke fått hyllesten de fortjener for denne innsatsen for velferdsstaten.

Etterlyst: Skreddersydd oppfølging til utviklingshemmede

Det er behov for en skreddersydd oppfølging til utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv, så de ikke ender opp i Nav-systemet på nytt.

Aktivitetsplikt Vil ikke, eller kan ikke?

Bruk av aktivitetsplikt hviler på en forestilling om at mottakerne ikke vil, snarere enn ikke kan arbeide, skriver seks forskere ved OsloMet.

– Jeg ønsker å lytte og lære

«Vi griper sterkt inn i mange menneskers liv, våre tiltak og våre beslutninger har avgjørende betydning for mange. Det innebærer et stort ansvar som vi må forvalte med klokskap», skriver Nav-direktør Hans Christian Holte.

Hva med tilliten til myndighetenes rettspolitiske dømmekraft?

Til tross for den ene juridiske utredningen etter den andre har forvirringen om hva som er rett juss og rett politikk bare blitt større etter Nav-skandalen og ansettelsen av ny oljefondsjef, skriver Øyvind Blymke.

Hva betyr koronakrisen for psyken?

Unge som sliter, rapporterer om bedre hjelp av skjermer enn av tid med familien. Kan det virkelig stemme?

SysselsettingsutvaletEit ekspertpanel utan ekspertise

Sysselsettingsutvalet mangla ekspertise på samanhengen mellom helse og arbeid/trygd. – Underleg all den tid utvalet skal uttale seg om kva ein bør gjere med dei helserelaterte trygdeytingane, skriv forskar Kristian Heggebø.

Hvorfor kan dere ikke lytte, Nav?

Hvorfor velger dere å gå ut og forsvare et Nav-system som svikter? Spørsmålet går fra leder Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen til ledelsen i Nav.

Ikke mistillit til lokale Nav-kontorer

Advokat Olav Lægreids beskrivelser av at Nav Arbeid og ytelser nærer systematisk mistillit til vurderingene som gjøres ved de lokale Nav-kontorene gir et feilaktig inntrykk av hvordan Nav arbeider, skriver Kjell Hugvik og Bjørn Lien i Nav.

LederMindre tillit, takk!

Trygdeskandalen har gitt tilliten til politikere og offentlig forvaltning en alvorlig knekk. Det er bra. Mindre tillit kan gjøre velferdssamfunnet bedre.

«Nav Arbeid og ytelser må avskaffes»

De lokale Nav-kontorene må få tilbake vedtaksmyndigheten, og Nav Arbeid og ytelser må avskaffes, mener trygdeadvokat Olav Lægreid.

Helseverneplikt for alle

Sommerens dristigste, mest fremtidsrettede, men så langt urealistiske forslag, står Kjersti Toppe (SP) for. Hun vil ha helseverneplikt for alle unge for å kunne dekke behovet for helse- og omsorgstjenester i framtiden.

Hva må til for å skape et inkluderende arbeidsliv?

For mennesker som har mistet arbeid, har fått nedsatt arbeidsevne og som har vært ledige over tid, kan veien tilbake være både lang og kronglete.

Arbeidspraksis inkluderer, skaffer nettverk og bygger bro til arbeid

I samarbeid med næringslivet må vi jobbe frem en kultur som gjør at de som er utafor arbeidslivet faktisk blir ansatt i jobb. Så tidlig som mulig, skriver daglig leder Julia Holm ved Sortland Arbeidssenter.

Hva har vi lært av COVID-19?

Livsviktige attførings-, rehabiliterings- og habiliteringsopphold ble stoppet over natten 12. mars 2020. Mange ble sittende isolert, alene og usikre rundt om i Norges land. Hva har vi lært av det, og hva gjør vi nå?

Arbeidspraksis står i veien for arbeid

Vi har reist en mur mellom de som har jobb og de som står utafor. Den muren heter arbeidspraksis.

LederDe åpne landskapenes forbannelse

Ville du entusiastisk heie fram endringer på arbeidsplassen som gjør at flere blir syke og at flere ender på uføretrygd? Mange kontorplanleggere har gjort det.

Sigrun Vågeng rister Stortinget

Dagen før hun slutter som Nav-direktør retter Sigrun Vågeng nødvendig kritikk mot politikerne for at de ikke hørte på henne da hun advarte dem mot å vedta nye, detaljerte regler om koronastøtte.

Leder«It’s the economy, stupid»

Fastleger må få øynene opp for at pasienters helseplager kan skyldes en tom lommebok. Det er ekstra viktig når koronatiltak herjer med folks privatøkonomi.

Pakkeforløp kan få flere psykisk utviklingshemmede i jobb

Arbeidsledigheten for personer med psykisk utviklingshemming er skyhøy. Arbeid & Inkludering i NHO foreslår derfor et pakkeforløp for å bidra til at gruppen skal finne sin plass i arbeidslivet.

LederFaktasjekk på tomgang

Faktisk.no gir byrådsleder Raymond Johansen medhold i at det har blitt nesten én ny ufør per time i Erna Solbergs regjeringstid. Det er en faktasjekk som tilslører mer enn den opplyser.

Hull i krisepakke må tettes

Ideelle organisasjoner har havnet i et hull i regjeringens nye koronakrisepakke. Det må Stortinget gjøre noe med.

LederHar inkluderingsdugnaden gått i glemmeboka?

Har regjeringen glemt krafttaket den har lovet for å få flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en inn i arbeidslivet? Det spørsmålet er det grunn til å stille etter presentasjonen av regjeringens nyeste koronakrisepakke.

KronikkDen tvetydige arbeidslinja

Arbeidslinja bygger på en forestilling om at arbeid er bedre enn lediggang, men det er ikke alltid tilfelle. Et liv i lediggang kan være bedre enn et liv i arbeid.

Er du god nok, så er du ung nok

Slik det finnes gamle 30-åringer finnes det også unge 65-åringer. Mye handler om guts, læringsevne og vilje til å ta nye utfordringer.

Hjemmekontor som forsmak på pensjonisttilværelsen

Kan en lang hjemmekontorperiode føre til at flere seniorer trekker seg ut av arbeidslivet?

Innelukket og utelukket – omsorg når dørene stenges

Pårørende til mennesker med omsorgsbehov har hatt krevende dager etter koronautbruddet. Noen har blitt lukket inne med økt ansvar, mens andre har blitt utelukket fra kontakt med sine kjære.

Kronisk syk i koronakrisen

Selv om samfunnet nå gradvis åpner igjen må jeg, som mange andre unge med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom, holde meg til strenge «regler» for å unngå smitte.

Etter koronaAlle mann til pumpene, også de over 50

Hva skjer med 50-åringer straks de fyller år, spør Torgeir Flatjord.

Vi må inkludere også i krisetider

Veien videre for inkluderingsdugnaden og dens målgrupper må bli et tema i diskusjonen om hva som skal gjøres når koronakrisen avtar.

LederHvorfor kutte i støtte til psykisk helsehjelp som virker?

Rask psykisk helsehjelp er en suksess. Det vitenskapelig dokumentert. Derfor er det vanskelig å skjønne at helseminister Bent Høie vil kutte ut etableringsstøtten til dette viktige lavterskeltilbudet.

Samarbeid med frivilligheten om Korona-tiltak!

Frivillighet Norge anbefaler norske kommuner å samarbeide med frivillige organisasjoner om å forebygge smitte av koronaviruset

LederSvenske tilstander - karens og korona

Sykelønnsordningen i Sverige har fått folk til å gå på jobb selv om de er syke. Koronakrisen har gjort at svenske myndigheter innser at det er en dårlig idé. Nå dropper de karensdagen inntil videre.

Bevilg en ekstra milliard til flyktninger

Det viktigste og raskeste Norge kan foreta seg, er å bevilge en ekstra milliard til flyktningene fra Syria. Luftbro og stengte grenser nå er ikke annet enn symbolprat.

Burde vi angre våre uttalelser i Nav-skandalen?

Den siste utviklingen i Nav-skandalen har kanskje i enda sterkere grad tydeliggjort behovet for et Nav-ombud og for bedre rettshjelps- og oppreisningsordninger.

Sjeldendagen 2020«Er du sjelden, kan du være en av mange»

Å leve med en sjelden diagnose i Norge har samlet sett blitt nesten like vanlig som det å ha dysleksi. Likevel finnes det ingen kur for de fleste sjeldne diagnoser. Fredag markeres Sjeldendagen 2020.

«Funksjonshemmede må få plass i Ytringsfrihetskommisjonen»

Ytringsfrihetskommisjonen skal granske ytringsfrihetens status for funksjonshemmede, men har ingen funksjonshemmede medlemmer. Uloba ber likestillingsministeren utvide kommisjonen.

Kan kvotering få flere med nedsatt funksjonsevne i jobb?

Tiltak for å få flere med nedsatt funksjonsevne i arbeid har ikke gitt resultater. Kanskje er det på tide å vurdere kvotering, også i Norge?

LederFeilslått om fastlegens fæle hverdag

Fastleger har en krevende jobb. Men det skyldes ikke at de får pasienters peniser i munnen eller at pasienter bæsjer i heisen.

«Vi syke er blitt en kvise på samfunnets rumpe»

Aftenposten bidrar til heksejakt på syke og uføre, mener Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen: – Vi er blitt en kvise på samfunnets rumpe, og det neste blir vel at vi blir tatt fra stemmeretten vår.

«Helt molbo»Hodeløs EØS-tolkning rammer eldre

Det er, som Gerd Isberg (89) sier, «helt molbo» at hun ikke lenger får gå til frisøren på Melløs bo- og servicesenter. Det er da grenser for hva byråkratene i Brussel skal bry seg med.

Å jobbe med inkludering skal lønne seg

Bedrifter som har jobbet godt med inkludering, sier at de får lojale medarbeidere som er topp motiverte. Jobbes det riktig med inkludering, er det mulig å få det til!

Eldre arbeidssøkerHardt arbeid, men ikke umulig!

Også eldre arbeidssøkere får jobb, men at det tar tid og er hardt arbeid.

Folkehøgskole for folk flest?

Mange funksjonshemmede må kjempe hardt for å få opptak på en folkehøgskole. Tidligere elever forteller om et stort utbytte av folkehøgskolen, men veien dit har vært vanskelig.

Skyhøye honorarer«Advokater truer rettssikkerheten»

To uføretrygdede brødre fikk presentert saksomkostninger med en timepris på 5500 kr uten moms. Advokatforeningen og politikerne bør rydde opp. Sett tak på 2000 kroner for saker som skal til retten.

Markering av avslutning gir bedre liv som pensjonist

Uten et verdig farvel fra kolleger og ledelse kan årene som pensjonist bli preget av ubesvarte spørsmål og lavere tilfredshet.

Vi må utnytte kompetansen i aldrende befolkning

Når gjennomsnittlig levealder nærmer seg hundre år, vil vi trenge langt flere 75-åringer i jobb. Da må vi tenke helt nytt om hvordan arbeidslivet skal innrettes.

Firebarnsmor kastes ut av Norge etter 19 år

Vi har laget for mange lover som Nav, UDI, domstoler og tilsyn går seg vill i. Det trengs et overordnet «folkevett-organ» som kan hindre at myndighetene ødelegger mennesker og familier, mener redaktør Magne Lerø i Dagens Perspektiv.

LederVi må bli kvitt lover som lyver

I mange år har Nav styrt etter en lovtekst som strider mot gjeldende rett. Nav-skandalen viser at det er tvingende nødvendig å få avskaffet lover som lyver.

LederNav-skandalen og frykten for trygdeeksport

Politikeres frykt for økt trygdeeksport kan være en viktig årsak til Nav-skandalen. En nyhet fra Polen denne uka kan tyde på at frykten har vært overdrevet.

LederNav-skandalen er ikke en «såkalt» sak

«Den såkalte Nav-saken» var betegnelsen Erna Solberg brukte på Nav-skandalen i sin nyttårsavtale. Høyre ønsker å grave i Arbeiderpartiets ansvar for skandalen.

«Ta godt vare på omsorgsyterne»

Uten omsorgsyterne i familie, lokalsamfunn og sosialt nettverk ville trolig helse- og omsorgssektoren bryte sammen.

Nav-ombudet som forsvant i det blå

I 2013 sa Fremskrittspartiet at det hastet med å få på plass et Nav-ombud. Så kom partiet i regjering, og siden da har spørsmålet om å etablere et Nav-ombud blitt satt på vent.

LederRød avsporing i Nav-skandalen

Rødts forhastede mistillitsforslag mot Anniken Hauglie førte til en midlertidig avsporing av arbeidet med trygdeskandalen. Ved å stemme ned forslaget brakte Stortinget saken tilbake på sporet.

«Fremtidens Nav - Ingenting om oss uten oss!»

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge etterlyser et Nav-ombud og inviterer arbeidstakerorganisasjoner til et samarbeid for å utvikle fremtidens Nav.

«Sviktende tolketjeneste i Nav er et demokrati-problem»

Svakheter ved Navs tolketjeneste hindrer døve og hørselshemmede i å delta i arbeids- og samfunnsliv. Det er også et problem for arbeidsgivere, politiske partier og nærmiljø.

«Diagnosen er diskriminering»

«Vi funksjonshemmede er stemplet som syke. Men den eneste ‘diagnosen' vi har felles, er diskriminering», påpeker generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba.

Å rette baker for trygdesmed

Trygdeskandalen er resultat av en villet politikk. Å plassere ansvar for skandalen hos vanlige Nav-medarbeidere er å rette baker for smed.

«Flere i arbeid med et positivt menneskesyn»

«Trolig ville flere komme i jobb dersom de som skal inkluderes ble møtt med den samme entusiasmen som de som skal inkludere.»

«Når velferdsstaten Norge svikter»

Paradoksalt og ironisk nok kan det vise seg at EØS-reglene (av alle!) er det som tar vare på enkeltmenneskets rettigheter. Når velferdsstaten Norge svikter.

Annonse
Annonse
Annonse