Annonse

Synspunkt

CRPD er ikke en «lavstatus»-konvensjon

FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) må inn i norsk lov, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Når unge lukker døren

Hva kan gjøres for unge som stenger seg inne i kjellerstuer og foran dataskjermer, dropper ut av skole og arbeidsliv og ikke kommer seg videre i livet?

SynspunktEi framtidsretta sjukelønnsordning

Ifølge ei undersøking frå Sverige svarte heile 36 prosent av svenske arbeidstakarar at dei hadde gått på jobb medan dei var sjuke fordi dei ikkje hadde hatt råd til å vere borte. Berre fire prosent av dei norske arbeidstakarane sa det same.

En sjelden sykdom stopper ikke meg

Å være den eneste i Norge med min sjeldne diagnose er tøft. Men, jeg lar ikke det stå i veien for å dyrke mine interesser, få en høyere utdanning og bygge en karriere.

Pensjon: Nytt prinsipp og nye floker

De nye reglene for (under)regulering av løpende pensjon skaper utfordringer for andre deler av pensjonssystemet. Hvordan kan de løses best?

SynspunktVeien tilbake etter koronaviruset

Koronapandemien har vist oss hvor liten verden er og hvor fort smitten spres. Wuhan, Gjøvik, Roma, Rio og Nordre Follo ligger bare dager fra hverandre for et virus, fordi vi, vertskapet, er i konstant bevegelse.

Må årets nyttårsbarn jobbe til de er 90?

Tall fra UNICEF viste at norske barn som fødes i år, vil leve til de blir 110 år. Dette tallet ble senere korrigert, men hva om det hadde vært sant? Hvor attraktive vil 75-åringene være på arbeidsmarkedet? Vil Nav sende en 80-åring på AMO-kurs?

De som har lite å gå på rammes verst

Nå trengs kraftfulle tiltak for å hindre langvarig arbeidsløshet, flere fattige og mange med dårlig psykisk helse, skriver stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV.

Kriseregningen går til de unge

Sannsynligvis klarer ikke politikerne å samle seg om økte skatter eller upopulære kutt. Da blir det neste generasjon som må sette tæring etter næring, skriver Magne Lerø.

Ensomhet i koronatid

Mer enn 70.000 nordmenn slet med ensomhetsfølelse allerede før koronapandemien startet. Men det finnes råd, skriver Jan Kærup Bjørneboe.

LederFra korona-vinter til forbruksfest-sommer?

Kjære koronapermitterte og arbeidsledige: I sommer blir det forbruksfest! Hilsen E24 (PS. Men kanskje ikke for dere.)

Arbeidslinja for bestemødre

Arbeidslinja har nådd de eldste arbeidstakerne. Kan arbeidslinja for eldre lære oss noe om arbeidslinja for de yngre – og omvendt, spør forsker Anne Skevik Grødem.

Pandemien kan få store konsekvenser for psykisk syke

Digitale møter fungerer som nødløsning på jobb, men kan ikke erstatte alle fysiske konsultasjoner i helsevesenet, påpeker likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

SynspunktSeniorbølgen løses ikke ved ny aldersgrense

Torgeir Flatjord etterlyser en tydeligere diskusjon om arbeidsinnholdet og det som skal til for at flere seniorer virkelig skal få lyst til å stå lenger i jobb.

Konkurranse – ingen kvalitetsgaranti i helsesektoren

Alle vil ha ein best mogeleg helse- og omsorgssektor. Somme trur visst at berre konkurransen er stor nok, så blir tenestene betre. Det held ikkje som medisin for god velferd, skriv Unio-leiar Ragnhild Lied.

Jobb etter 70 bør være mulighet, ikke rettighet

Å fortsette i jobb etter en fyller 70 år, bør være en mulighet, ikke en rettighet. Det er unntaket, ikke regelen at vi er like effektive som 70-åringer som 50-åringer.

Vi lengter etter å låse opp pandemiens håndjern

Vi kan bruke så mye verktøy vi bare vil, eller evidensbaserte metoder og geniale digitale hjelpemiddel. Men først og fremst er det hender som skaper både arbeid og inkludering.

Positive signaler fra Nav-sjefen

Det bør utvikles en kvalifiseringsordning for sosiale entreprenører slik at de som leverer gode og dokumenterte resultater, kan oppnå status som godkjente tiltaksleverandører til Nav.

Reform av Nav: Tillit er bra, men ikke nok

I Nav har det blitt færre brukere per veileder og de digitale løsningene er forbedret. Likevel opplever Nav-veiledere at de har mindre tid til brukeroppfølging enn tidligere.

Rask utplassering i ordinært arbeid? Ikke nødvendigvis

Rask utplassering i det ordinære arbeidslivet har vært et mantra i arbeidsinkluderingen, men for personer med psykiske helseproblemer er tid i den innledende fasen viktig for å etablere tillit og sikre brukermedvirkning.

Synspunkt«Når sluttet De å slå Deres kone?»

Nylig kom NOU'en «Private aktører i velferdsstaten» – levert av Velferdstjenesteutvalget. Ikke rart det ble rabalder. Få tema er mer politisert enn dette, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn.

SynspunktUønskede superprofitører eller samfunnsnyttige velferdsaktører?

En rekke politikere og medier gjorde seg opp en mening om Velferdstjenesteutvalgets rapport, nærmest før den var gått i trykken, skriver Øystein Blymke.

SynspunktStraff for en mors lovbrudd

Det er grunner for å føre restriktiv innvandringspolitikk, men å sende en 18 åring ut av landet fordi hans mor løy om hvor hun kom fra når han har bodd her i 12 år, er forkastelig og uttrykk for politisk regelstyring på avveie.

SynspunktSlipp til sosiale entreprenører i kampen mot ungt utenforskap

Hvordan kan sosiale entreprenører gis bedre arbeidsbetingelser og derved kunne bidra mer til å løse det store samfunnsproblemet som ungt utenforskap er? spør daglig leder Annette Lilletvedt i PitStop Norge.

SynspunktMange går inn i sin andre ledighetsperiode på kort tid

Etter en jevn nedgang i ledigheten siden april, er det brått en betydelig økning i antall arbeidssøkere, skriver Hans Christian Holte.

LederRegjeringen har snublet i oppryddingen etter trygdeskandalen

Regjeringen har brutt løftet om å snu alle steiner for å finne årsakene til trygdeskandalen. Steinene den ikke vil røre, har blitt snublesteiner som svekker oppryddingsarbeidet etter skandalen.

SynspunktIntegrering av tjenester til sykmeldte er viktig

Integrerte tilbud synes å være mer effektive enn enkeltstående tilbud ved tilbakeføring av sykmeldte, skriver forskerne Lisebet Skeie Skarpaas og Gro Jamtvedt.

SynspunktDet siste vi trenger er seniorpolitikk kun for seniorer

Det vi trenger er en kultur i arbeidslivet som skaper økt engasjement for alle, over tid, skriver lederutvikler Torgeir Flatjord.

SynspunktOrganisasjonsendringer påvirker sykefraværet – i begge retninger

Sykefraværet blant sykehusansatte går ned før en nedbemanningsprosess, men opp etterpå, skriver Anniken Grønstad, som har skrevet en doktoravhandling om fenomenet.

SynspunktArbeidsmarkedstiltak må føre til jobb

Vi synes ikke at vi som samfunn kan akseptere ett eneste tilfelle av at arbeidstrening oppleves som en barriere mot lønnet arbeid.

SynspunktEldre år som en «tredje alder»

Noen vil reise, noen vil drive med frivillig arbeid, og noen vil bli president i USA.

SynspunktVelferdsstaten trenger arbeidsmarkedstiltak

Det påstås at arbeidsmarkedstiltak ikke bidrar til økt arbeidsinkludering. Faktum er at tiltakene virker og får mange i jobb.

SynspunktLeverandør av bjørnetjenester?

Ikke all hjelp er god hjelp. Noen ganger er det nettopp hjelperens manglende tro på at et menneske skal få til noe, som hindrer vedkommende i å lykkes.

SynspunktTrenger mer juss når NAV skal endres

Etter EØS-skandalen har det blitt tydelig at NAV må satse mer på den juridiske kompetansen, skriver Juristforbundet i et svar til NAV-direktør Hans Christian Holte.

Kompetanse som medisin?

Kanskje bør vi i fremtiden tilby kompetanse på blå resept – slik vi i dag tilbyr medisinene på dagens blåreseptordning? spør Sveinung Skule og Olena Tkachenko i Kompetanse Norge.

Brillestøtte til barn er ikke veldedighet

Å finansiere briller til barn opp til 18 år er ikke veldedighet. Det er samfunnsnyttig, strategisk og klokt, skriver ortoptist Annette Gaustad.

Alderspensjon – en slags borgerlønn?

Debatten om borgerlønn er tilbake på den politiske agendaen. Hva kan erfaringene med tidligpensjon lære oss om hvordan et system med borgerlønn vil fungere?

Seks ambisjoner om endring i Nav

Etter drøye to måneder i stolen som NAV-direktør og gode samtaler med mange både på utsiden og innsiden av NAV, ser jeg seks områder hvor NAV bør utvikles videre, skriver Hans Christian Holte.

Når den blinde skal hjelpe den halte

«Vi skal vel ikke basere oss på at deltidsarbeidende og uføre skal utgjøre et pleiekorps som kompenserer for stadig økende behov i pleie og omsorg?» spør Anita Vatland i Pårørendealliansen.

Førebygging eller reparasjon?

Vi høyrer det stadig: Førebygging er betre enn reparasjon. Ikkje minst når det gjeld arbeidsmiljø og helse. Men det kan ofte vere langt frå preik til praksis.

– Sorry, NHO, men 70 er ikke uten videre det nye 50

Skal vi få flere til å stå lenger i jobb, må ledere endre holdningen til arbeidstakere over 50 år, skriver Torgeir Flatjord.

En bærekraftig pensjon er mulig å få til

Siden Erna Solberg overtok som statsminister i 2013 har hver pensjonist i gjennomsnitt tapt over 9000 kroner. Det var ikke det som var intensjonen i pensjonsreformen.

LederLandets uføre fortjener en hyllest

Ingen gjør så mye ubetalt omsorgsarbeid som uføre. De har ikke fått hyllesten de fortjener for denne innsatsen for velferdsstaten.

Etterlyst: Skreddersydd oppfølging til utviklingshemmede

Det er behov for en skreddersydd oppfølging til utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv, så de ikke ender opp i Nav-systemet på nytt.

Aktivitetsplikt Vil ikke, eller kan ikke?

Bruk av aktivitetsplikt hviler på en forestilling om at mottakerne ikke vil, snarere enn ikke kan arbeide, skriver seks forskere ved OsloMet.

– Jeg ønsker å lytte og lære

«Vi griper sterkt inn i mange menneskers liv, våre tiltak og våre beslutninger har avgjørende betydning for mange. Det innebærer et stort ansvar som vi må forvalte med klokskap», skriver Nav-direktør Hans Christian Holte.

Hva med tilliten til myndighetenes rettspolitiske dømmekraft?

Til tross for den ene juridiske utredningen etter den andre har forvirringen om hva som er rett juss og rett politikk bare blitt større etter Nav-skandalen og ansettelsen av ny oljefondsjef, skriver Øyvind Blymke.

Hva betyr koronakrisen for psyken?

Unge som sliter, rapporterer om bedre hjelp av skjermer enn av tid med familien. Kan det virkelig stemme?

SysselsettingsutvaletEit ekspertpanel utan ekspertise

Sysselsettingsutvalet mangla ekspertise på samanhengen mellom helse og arbeid/trygd. – Underleg all den tid utvalet skal uttale seg om kva ein bør gjere med dei helserelaterte trygdeytingane, skriv forskar Kristian Heggebø.

Hvorfor kan dere ikke lytte, Nav?

Hvorfor velger dere å gå ut og forsvare et Nav-system som svikter? Spørsmålet går fra leder Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen til ledelsen i Nav.

Ikke mistillit til lokale Nav-kontorer

Advokat Olav Lægreids beskrivelser av at Nav Arbeid og ytelser nærer systematisk mistillit til vurderingene som gjøres ved de lokale Nav-kontorene gir et feilaktig inntrykk av hvordan Nav arbeider, skriver Kjell Hugvik og Bjørn Lien i Nav.

LederMindre tillit, takk!

Trygdeskandalen har gitt tilliten til politikere og offentlig forvaltning en alvorlig knekk. Det er bra. Mindre tillit kan gjøre velferdssamfunnet bedre.

«Nav Arbeid og ytelser må avskaffes»

De lokale Nav-kontorene må få tilbake vedtaksmyndigheten, og Nav Arbeid og ytelser må avskaffes, mener trygdeadvokat Olav Lægreid.

Helseverneplikt for alle

Sommerens dristigste, mest fremtidsrettede, men så langt urealistiske forslag, står Kjersti Toppe (SP) for. Hun vil ha helseverneplikt for alle unge for å kunne dekke behovet for helse- og omsorgstjenester i framtiden.

Hva må til for å skape et inkluderende arbeidsliv?

For mennesker som har mistet arbeid, har fått nedsatt arbeidsevne og som har vært ledige over tid, kan veien tilbake være både lang og kronglete.

Arbeidspraksis inkluderer, skaffer nettverk og bygger bro til arbeid

I samarbeid med næringslivet må vi jobbe frem en kultur som gjør at de som er utafor arbeidslivet faktisk blir ansatt i jobb. Så tidlig som mulig, skriver daglig leder Julia Holm ved Sortland Arbeidssenter.

Hva har vi lært av COVID-19?

Livsviktige attførings-, rehabiliterings- og habiliteringsopphold ble stoppet over natten 12. mars 2020. Mange ble sittende isolert, alene og usikre rundt om i Norges land. Hva har vi lært av det, og hva gjør vi nå?

Arbeidspraksis står i veien for arbeid

Vi har reist en mur mellom de som har jobb og de som står utafor. Den muren heter arbeidspraksis.

LederDe åpne landskapenes forbannelse

Ville du entusiastisk heie fram endringer på arbeidsplassen som gjør at flere blir syke og at flere ender på uføretrygd? Mange kontorplanleggere har gjort det.

Sigrun Vågeng rister Stortinget

Dagen før hun slutter som Nav-direktør retter Sigrun Vågeng nødvendig kritikk mot politikerne for at de ikke hørte på henne da hun advarte dem mot å vedta nye, detaljerte regler om koronastøtte.

Annonse
Annonse
Annonse