Annonse

Synspunkt

SynspunktMange går inn i sin andre ledighetsperiode på kort tid

Etter en jevn nedgang i ledigheten siden april, er det brått en betydelig økning i antall arbeidssøkere, skriver Hans Christian Holte.

LederRegjeringen har snublet i oppryddingen etter trygdeskandalen

Regjeringen har brutt løftet om å snu alle steiner for å finne årsakene til trygdeskandalen. Steinene den ikke vil røre, har blitt snublesteiner som svekker oppryddingsarbeidet etter skandalen.

SynspunktIntegrering av tjenester til sykmeldte er viktig

Integrerte tilbud synes å være mer effektive enn enkeltstående tilbud ved tilbakeføring av sykmeldte, skriver forskerne Lisebet Skeie Skarpaas og Gro Jamtvedt.

SynspunktDet siste vi trenger er seniorpolitikk kun for seniorer

Det vi trenger er en kultur i arbeidslivet som skaper økt engasjement for alle, over tid, skriver lederutvikler Torgeir Flatjord.

SynspunktOrganisasjonsendringer påvirker sykefraværet – i begge retninger

Sykefraværet blant sykehusansatte går ned før en nedbemanningsprosess, men opp etterpå, skriver Anniken Grønstad, som har skrevet en doktoravhandling om fenomenet.

SynspunktArbeidsmarkedstiltak må føre til jobb

Vi synes ikke at vi som samfunn kan akseptere ett eneste tilfelle av at arbeidstrening oppleves som en barriere mot lønnet arbeid.

SynspunktEldre år som en «tredje alder»

Noen vil reise, noen vil drive med frivillig arbeid, og noen vil bli president i USA.

SynspunktVelferdsstaten trenger arbeidsmarkedstiltak

Det påstås at arbeidsmarkedstiltak ikke bidrar til økt arbeidsinkludering. Faktum er at tiltakene virker og får mange i jobb.

SynspunktLeverandør av bjørnetjenester?

Ikke all hjelp er god hjelp. Noen ganger er det nettopp hjelperens manglende tro på at et menneske skal få til noe, som hindrer vedkommende i å lykkes.

SynspunktTrenger mer juss når NAV skal endres

Etter EØS-skandalen har det blitt tydelig at NAV må satse mer på den juridiske kompetansen, skriver Juristforbundet i et svar til NAV-direktør Hans Christian Holte.

Kompetanse som medisin?

Kanskje bør vi i fremtiden tilby kompetanse på blå resept – slik vi i dag tilbyr medisinene på dagens blåreseptordning? spør Sveinung Skule og Olena Tkachenko i Kompetanse Norge.

Brillestøtte til barn er ikke veldedighet

Å finansiere briller til barn opp til 18 år er ikke veldedighet. Det er samfunnsnyttig, strategisk og klokt, skriver ortoptist Annette Gaustad.

Alderspensjon – en slags borgerlønn?

Debatten om borgerlønn er tilbake på den politiske agendaen. Hva kan erfaringene med tidligpensjon lære oss om hvordan et system med borgerlønn vil fungere?

Seks ambisjoner om endring i Nav

Etter drøye to måneder i stolen som NAV-direktør og gode samtaler med mange både på utsiden og innsiden av NAV, ser jeg seks områder hvor NAV bør utvikles videre, skriver Hans Christian Holte.

Når den blinde skal hjelpe den halte

«Vi skal vel ikke basere oss på at deltidsarbeidende og uføre skal utgjøre et pleiekorps som kompenserer for stadig økende behov i pleie og omsorg?» spør Anita Vatland i Pårørendealliansen.

Førebygging eller reparasjon?

Vi høyrer det stadig: Førebygging er betre enn reparasjon. Ikkje minst når det gjeld arbeidsmiljø og helse. Men det kan ofte vere langt frå preik til praksis.

– Sorry, NHO, men 70 er ikke uten videre det nye 50

Skal vi få flere til å stå lenger i jobb, må ledere endre holdningen til arbeidstakere over 50 år, skriver Torgeir Flatjord.

En bærekraftig pensjon er mulig å få til

Siden Erna Solberg overtok som statsminister i 2013 har hver pensjonist i gjennomsnitt tapt over 9000 kroner. Det var ikke det som var intensjonen i pensjonsreformen.

LederLandets uføre fortjener en hyllest

Ingen gjør så mye ubetalt omsorgsarbeid som uføre. De har ikke fått hyllesten de fortjener for denne innsatsen for velferdsstaten.

Etterlyst: Skreddersydd oppfølging til utviklingshemmede

Det er behov for en skreddersydd oppfølging til utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv, så de ikke ender opp i Nav-systemet på nytt.

Aktivitetsplikt Vil ikke, eller kan ikke?

Bruk av aktivitetsplikt hviler på en forestilling om at mottakerne ikke vil, snarere enn ikke kan arbeide, skriver seks forskere ved OsloMet.

– Jeg ønsker å lytte og lære

«Vi griper sterkt inn i mange menneskers liv, våre tiltak og våre beslutninger har avgjørende betydning for mange. Det innebærer et stort ansvar som vi må forvalte med klokskap», skriver Nav-direktør Hans Christian Holte.

Hva med tilliten til myndighetenes rettspolitiske dømmekraft?

Til tross for den ene juridiske utredningen etter den andre har forvirringen om hva som er rett juss og rett politikk bare blitt større etter Nav-skandalen og ansettelsen av ny oljefondsjef, skriver Øyvind Blymke.

Hva betyr koronakrisen for psyken?

Unge som sliter, rapporterer om bedre hjelp av skjermer enn av tid med familien. Kan det virkelig stemme?

SysselsettingsutvaletEit ekspertpanel utan ekspertise

Sysselsettingsutvalet mangla ekspertise på samanhengen mellom helse og arbeid/trygd. – Underleg all den tid utvalet skal uttale seg om kva ein bør gjere med dei helserelaterte trygdeytingane, skriv forskar Kristian Heggebø.

Hvorfor kan dere ikke lytte, Nav?

Hvorfor velger dere å gå ut og forsvare et Nav-system som svikter? Spørsmålet går fra leder Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen til ledelsen i Nav.

Ikke mistillit til lokale Nav-kontorer

Advokat Olav Lægreids beskrivelser av at Nav Arbeid og ytelser nærer systematisk mistillit til vurderingene som gjøres ved de lokale Nav-kontorene gir et feilaktig inntrykk av hvordan Nav arbeider, skriver Kjell Hugvik og Bjørn Lien i Nav.

LederMindre tillit, takk!

Trygdeskandalen har gitt tilliten til politikere og offentlig forvaltning en alvorlig knekk. Det er bra. Mindre tillit kan gjøre velferdssamfunnet bedre.

«Nav Arbeid og ytelser må avskaffes»

De lokale Nav-kontorene må få tilbake vedtaksmyndigheten, og Nav Arbeid og ytelser må avskaffes, mener trygdeadvokat Olav Lægreid.

Helseverneplikt for alle

Sommerens dristigste, mest fremtidsrettede, men så langt urealistiske forslag, står Kjersti Toppe (SP) for. Hun vil ha helseverneplikt for alle unge for å kunne dekke behovet for helse- og omsorgstjenester i framtiden.

Hva må til for å skape et inkluderende arbeidsliv?

For mennesker som har mistet arbeid, har fått nedsatt arbeidsevne og som har vært ledige over tid, kan veien tilbake være både lang og kronglete.

Arbeidspraksis inkluderer, skaffer nettverk og bygger bro til arbeid

I samarbeid med næringslivet må vi jobbe frem en kultur som gjør at de som er utafor arbeidslivet faktisk blir ansatt i jobb. Så tidlig som mulig, skriver daglig leder Julia Holm ved Sortland Arbeidssenter.

Hva har vi lært av COVID-19?

Livsviktige attførings-, rehabiliterings- og habiliteringsopphold ble stoppet over natten 12. mars 2020. Mange ble sittende isolert, alene og usikre rundt om i Norges land. Hva har vi lært av det, og hva gjør vi nå?

Arbeidspraksis står i veien for arbeid

Vi har reist en mur mellom de som har jobb og de som står utafor. Den muren heter arbeidspraksis.

LederDe åpne landskapenes forbannelse

Ville du entusiastisk heie fram endringer på arbeidsplassen som gjør at flere blir syke og at flere ender på uføretrygd? Mange kontorplanleggere har gjort det.

Sigrun Vågeng rister Stortinget

Dagen før hun slutter som Nav-direktør retter Sigrun Vågeng nødvendig kritikk mot politikerne for at de ikke hørte på henne da hun advarte dem mot å vedta nye, detaljerte regler om koronastøtte.

Leder«It’s the economy, stupid»

Fastleger må få øynene opp for at pasienters helseplager kan skyldes en tom lommebok. Det er ekstra viktig når koronatiltak herjer med folks privatøkonomi.

Pakkeforløp kan få flere psykisk utviklingshemmede i jobb

Arbeidsledigheten for personer med psykisk utviklingshemming er skyhøy. Arbeid & Inkludering i NHO foreslår derfor et pakkeforløp for å bidra til at gruppen skal finne sin plass i arbeidslivet.

LederFaktasjekk på tomgang

Faktisk.no gir byrådsleder Raymond Johansen medhold i at det har blitt nesten én ny ufør per time i Erna Solbergs regjeringstid. Det er en faktasjekk som tilslører mer enn den opplyser.

Hull i krisepakke må tettes

Ideelle organisasjoner har havnet i et hull i regjeringens nye koronakrisepakke. Det må Stortinget gjøre noe med.

LederHar inkluderingsdugnaden gått i glemmeboka?

Har regjeringen glemt krafttaket den har lovet for å få flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en inn i arbeidslivet? Det spørsmålet er det grunn til å stille etter presentasjonen av regjeringens nyeste koronakrisepakke.

KronikkDen tvetydige arbeidslinja

Arbeidslinja bygger på en forestilling om at arbeid er bedre enn lediggang, men det er ikke alltid tilfelle. Et liv i lediggang kan være bedre enn et liv i arbeid.

Er du god nok, så er du ung nok

Slik det finnes gamle 30-åringer finnes det også unge 65-åringer. Mye handler om guts, læringsevne og vilje til å ta nye utfordringer.

Hjemmekontor som forsmak på pensjonisttilværelsen

Kan en lang hjemmekontorperiode føre til at flere seniorer trekker seg ut av arbeidslivet?

Innelukket og utelukket – omsorg når dørene stenges

Pårørende til mennesker med omsorgsbehov har hatt krevende dager etter koronautbruddet. Noen har blitt lukket inne med økt ansvar, mens andre har blitt utelukket fra kontakt med sine kjære.

Kronisk syk i koronakrisen

Selv om samfunnet nå gradvis åpner igjen må jeg, som mange andre unge med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom, holde meg til strenge «regler» for å unngå smitte.

Etter koronaAlle mann til pumpene, også de over 50

Hva skjer med 50-åringer straks de fyller år, spør Torgeir Flatjord.

Vi må inkludere også i krisetider

Veien videre for inkluderingsdugnaden og dens målgrupper må bli et tema i diskusjonen om hva som skal gjøres når koronakrisen avtar.

LederHvorfor kutte i støtte til psykisk helsehjelp som virker?

Rask psykisk helsehjelp er en suksess. Det vitenskapelig dokumentert. Derfor er det vanskelig å skjønne at helseminister Bent Høie vil kutte ut etableringsstøtten til dette viktige lavterskeltilbudet.

Samarbeid med frivilligheten om Korona-tiltak!

Frivillighet Norge anbefaler norske kommuner å samarbeide med frivillige organisasjoner om å forebygge smitte av koronaviruset

LederSvenske tilstander - karens og korona

Sykelønnsordningen i Sverige har fått folk til å gå på jobb selv om de er syke. Koronakrisen har gjort at svenske myndigheter innser at det er en dårlig idé. Nå dropper de karensdagen inntil videre.

Bevilg en ekstra milliard til flyktninger

Det viktigste og raskeste Norge kan foreta seg, er å bevilge en ekstra milliard til flyktningene fra Syria. Luftbro og stengte grenser nå er ikke annet enn symbolprat.

Burde vi angre våre uttalelser i Nav-skandalen?

Den siste utviklingen i Nav-skandalen har kanskje i enda sterkere grad tydeliggjort behovet for et Nav-ombud og for bedre rettshjelps- og oppreisningsordninger.

Sjeldendagen 2020«Er du sjelden, kan du være en av mange»

Å leve med en sjelden diagnose i Norge har samlet sett blitt nesten like vanlig som det å ha dysleksi. Likevel finnes det ingen kur for de fleste sjeldne diagnoser. Fredag markeres Sjeldendagen 2020.

«Funksjonshemmede må få plass i Ytringsfrihetskommisjonen»

Ytringsfrihetskommisjonen skal granske ytringsfrihetens status for funksjonshemmede, men har ingen funksjonshemmede medlemmer. Uloba ber likestillingsministeren utvide kommisjonen.

Kan kvotering få flere med nedsatt funksjonsevne i jobb?

Tiltak for å få flere med nedsatt funksjonsevne i arbeid har ikke gitt resultater. Kanskje er det på tide å vurdere kvotering, også i Norge?

LederFeilslått om fastlegens fæle hverdag

Fastleger har en krevende jobb. Men det skyldes ikke at de får pasienters peniser i munnen eller at pasienter bæsjer i heisen.

«Vi syke er blitt en kvise på samfunnets rumpe»

Aftenposten bidrar til heksejakt på syke og uføre, mener Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen: – Vi er blitt en kvise på samfunnets rumpe, og det neste blir vel at vi blir tatt fra stemmeretten vår.

«Helt molbo»Hodeløs EØS-tolkning rammer eldre

Det er, som Gerd Isberg (89) sier, «helt molbo» at hun ikke lenger får gå til frisøren på Melløs bo- og servicesenter. Det er da grenser for hva byråkratene i Brussel skal bry seg med.

Å jobbe med inkludering skal lønne seg

Bedrifter som har jobbet godt med inkludering, sier at de får lojale medarbeidere som er topp motiverte. Jobbes det riktig med inkludering, er det mulig å få det til!

Annonse
Annonse
Annonse