Annonse

Synspunkt

SynspunktGi seniorene meningsfulle oppgaver

Ny studie viser at seniorer (over 55 år) ikke nød­vendigvis ønsker lettere oppgaver eller det å bli ‘skjermet’. Som en sa det til forskerne: «Hvis jeg blir plassert på ‘tørkeloftet’, så slutter jeg tvert!».

SynspunktPolitikerstyrt Nav-skandale

Det er ikke sjefer i Nav eller partier som har ansvar for Nav-skandalen. Med vedtaket i Efta-domstolen kan vi slå fast av Nav-skandalen er et resultat av kollektiv politisk svikt over flere tiår.

SynspunktNorske bedrifter går glipp av grått gull - Kun 2 av 100 bedrifter ser på alder som mangfold

Norske bedrifter er i liten grad opptatt av karriere­utvikling for seniormedarbeidere. Kun to av 100 organisasjoner inkluderer alder i sin mangfold­-policy, viser fersk studie.

SynspunktDen som ikke får delta, kan heller ikke bidra

Funksjonsnedsatte må ha lik rett som andre til utdanning, arbeid og deltakelse på alle samfunnets arenaer. Mangel på likestilling betyr at ressurser kastes bort, skriver generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

SynspunktNav må gis en ny kurs - Skape verdighet!

– Vi er nødt til snu trenden slik at vår velferdsstat med etater som Nav faktisk utfører sitt samfunnsoppdrag, skriver stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.

LederKommune-Norge lager ris til egen bak

Når kommuner ikke tar ansvar for å inkludere unge i kommunale jobber, handler de i strid med sine egne langsiktige interesser.

SynspunktVi må frigjøre oss fra silo-tenkingen

Samordnede tjenester får personer som står utenfor arbeidslivet i jobb. Men hvordan skal man komme i gang?

SynspunktFire grunnar for å avvikle partnarskapet i Nav

Partnerskapen kompliserer unødvendig og bør difor avviklast, skriv professor Lars Inge Terum ved OsloMet.

SYNSPUNKTKorona fjerner ikke seniorbølgen – snarere tvert om

Regningen for den nært forestående seniorbølgen har verken forsvunnet eller blitt mindre som følge av pandemien. Snarere tvert imot. Den kan bli enda større, skriver Torgeir Flatjord.

LederJa til obligatorisk aktivitetsplikt for Nav

Innføring av obligatorisk aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere har ikke hatt noen effekt. Men skjerpet aktivitetsplikt for Nav kan være en god idé.

SynspunktJobbintervju: Er du gravid, eller planlegger du å få barn i nærmeste fremtid?

Hva er sannsynligheten for at et slikt spørsmål kan bli stilt under et jobbintervju på din arbeidsplass? Nå er det på tide å finne det ut, skriver Hanne Bjurstrøm.

SynspunktKvantitet trumfer kvalitet i Navs tolketjeneste

Manglende spesialisering svekker kvaliteten i Navs tolketjeneste og hindrer tolketjenestens utvikling.

SynspunktMye å tjene på ett glass (mindre)

Arbeidslivets ledere og eiere har mye å tjene på regjeringens alkoholstrategi. Og handlingsrommet deres er stort, skriver Elisabeth Ege i Akan.

SynspunktGi Nav-makten til kommunene

En tillitsreform betyr det motsatte av den sentralisering Frp drømmer om. Staten bør ta to skritt tilbake og overlate til kommunene å forvalte velferdsordningene, skriver Magne Lerø.

SynspunktUnge på arbeids­avklaringspenger ­risikerer utenforskap

Svaret for denne gruppen er ikke alltid en alltid en diagnose – men hjelp til å få kompetanse for å komme seg ut i jobb.

SynspunktFremtiden stiller store krav til AS Norge

Raskere omstillingstakt i arbeidslivet, høyere ledighet blant ufaglærte og en aldrende befolkning er noe av det vi bør forberede oss på fram mot 2035, skriver Nav-direktør Hans Christian Holte.

Rapport fra pandemilivet i en boligblokk i Oslo

Vaksinene er her, våren kommer. La oss følge dette løpet ut, selv om det betyr flere og strengere tiltak en stund til! Kom igjen Oslo, kom igjen Norge. Vi er tøffe. Vi klarer det sammen.

SynspunktOmstilling og sykefravær: Innsikt til (litt) klarere utsikt

Risikoen for korttidsfravær øker med 22 prosent etter nedbemanninger. Men sammenhengen mellom omstilling og sykefravær i arbeidslivet viser seg å være komplisert, skriver Anniken Grønstad.

Funksjonshemmedes rettigheterNår prinsipper blir dyre, viser politikken sitt sanne ansikt

Regjeringspartiene brukte alle bortforklaringene i boka for å hindre at funksjonshemmedes rettigheter ble en del av norsk lov. Den viktigste årsaken til motstanden ønsket de ikke å bruke så mye tid på: penger.

SynspunktStatliggjøring av Nav løser ikke problemet

At Nav-kontorer har to eiere, stat og kommune, og de ansatte har to arbeidsgivere er omstridt. Men en statliggjøring løser ikke problemet, skriver forsker Knut Fossestøl.

LederBruk og kast av utenlandsk arbeidskraft

Arbeidskraft fra utlandet gir et viktig bidrag til norsk økonomi. Men fri og bevare oss for at en hardtarbeidende, koronarammet svenske skal få hjelp av den norske velferdsstaten.

Må vi virkelig velge mellom de fattige og sliterne?

Det er mulig å redusere fattigdom blant minstepensjonister uten at det går ut over sliternes mulighet til å gå av tidlig med pensjon. Men helt enkelt er det ikke, skriver forsker Anne Skevik Grødem.

Oppsiktsvekkende nei til funksjonshemmedes menneskerettigheter

Stortingets justiskomité har valgt å ikke lovfeste rettigheter Norge har lovet FN vi skal oppfylle. Det er ikke mindre enn direkte oppsiktsvekkende, mener Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba.

Å være kranglete har ofte en grunn

– Vi opplever det ofte som problematisk at et individs personlige historie er mer «salgbar» enn selve problemstillingen som har ført til vedkommende sin uheldige livssituasjon, skriver Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd.

CRPD er ikke en «lavstatus»-konvensjon

FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) må inn i norsk lov, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Når unge lukker døren

Hva kan gjøres for unge som stenger seg inne i kjellerstuer og foran dataskjermer, dropper ut av skole og arbeidsliv og ikke kommer seg videre i livet?

SynspunktEi framtidsretta sjukelønnsordning

Ifølge ei undersøking frå Sverige svarte heile 36 prosent av svenske arbeidstakarar at dei hadde gått på jobb medan dei var sjuke fordi dei ikkje hadde hatt råd til å vere borte. Berre fire prosent av dei norske arbeidstakarane sa det same.

En sjelden sykdom stopper ikke meg

Å være den eneste i Norge med min sjeldne diagnose er tøft. Men, jeg lar ikke det stå i veien for å dyrke mine interesser, få en høyere utdanning og bygge en karriere.

Pensjon: Nytt prinsipp og nye floker

De nye reglene for (under)regulering av løpende pensjon skaper utfordringer for andre deler av pensjonssystemet. Hvordan kan de løses best?

SynspunktVeien tilbake etter koronaviruset

Koronapandemien har vist oss hvor liten verden er og hvor fort smitten spres. Wuhan, Gjøvik, Roma, Rio og Nordre Follo ligger bare dager fra hverandre for et virus, fordi vi, vertskapet, er i konstant bevegelse.

Må årets nyttårsbarn jobbe til de er 90?

Tall fra UNICEF viste at norske barn som fødes i år, vil leve til de blir 110 år. Dette tallet ble senere korrigert, men hva om det hadde vært sant? Hvor attraktive vil 75-åringene være på arbeidsmarkedet? Vil Nav sende en 80-åring på AMO-kurs?

De som har lite å gå på rammes verst

Nå trengs kraftfulle tiltak for å hindre langvarig arbeidsløshet, flere fattige og mange med dårlig psykisk helse, skriver stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV.

Kriseregningen går til de unge

Sannsynligvis klarer ikke politikerne å samle seg om økte skatter eller upopulære kutt. Da blir det neste generasjon som må sette tæring etter næring, skriver Magne Lerø.

Ensomhet i koronatid

Mer enn 70.000 nordmenn slet med ensomhetsfølelse allerede før koronapandemien startet. Men det finnes råd, skriver Jan Kærup Bjørneboe.

LederFra korona-vinter til forbruksfest-sommer?

Kjære koronapermitterte og arbeidsledige: I sommer blir det forbruksfest! Hilsen E24 (PS. Men kanskje ikke for dere.)

Arbeidslinja for bestemødre

Arbeidslinja har nådd de eldste arbeidstakerne. Kan arbeidslinja for eldre lære oss noe om arbeidslinja for de yngre – og omvendt, spør forsker Anne Skevik Grødem.

Pandemien kan få store konsekvenser for psykisk syke

Digitale møter fungerer som nødløsning på jobb, men kan ikke erstatte alle fysiske konsultasjoner i helsevesenet, påpeker likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

SynspunktSeniorbølgen løses ikke ved ny aldersgrense

Torgeir Flatjord etterlyser en tydeligere diskusjon om arbeidsinnholdet og det som skal til for at flere seniorer virkelig skal få lyst til å stå lenger i jobb.

Konkurranse – ingen kvalitetsgaranti i helsesektoren

Alle vil ha ein best mogeleg helse- og omsorgssektor. Somme trur visst at berre konkurransen er stor nok, så blir tenestene betre. Det held ikkje som medisin for god velferd, skriv Unio-leiar Ragnhild Lied.

Jobb etter 70 bør være mulighet, ikke rettighet

Å fortsette i jobb etter en fyller 70 år, bør være en mulighet, ikke en rettighet. Det er unntaket, ikke regelen at vi er like effektive som 70-åringer som 50-åringer.

Vi lengter etter å låse opp pandemiens håndjern

Vi kan bruke så mye verktøy vi bare vil, eller evidensbaserte metoder og geniale digitale hjelpemiddel. Men først og fremst er det hender som skaper både arbeid og inkludering.

Positive signaler fra Nav-sjefen

Det bør utvikles en kvalifiseringsordning for sosiale entreprenører slik at de som leverer gode og dokumenterte resultater, kan oppnå status som godkjente tiltaksleverandører til Nav.

Reform av Nav: Tillit er bra, men ikke nok

I Nav har det blitt færre brukere per veileder og de digitale løsningene er forbedret. Likevel opplever Nav-veiledere at de har mindre tid til brukeroppfølging enn tidligere.

Rask utplassering i ordinært arbeid? Ikke nødvendigvis

Rask utplassering i det ordinære arbeidslivet har vært et mantra i arbeidsinkluderingen, men for personer med psykiske helseproblemer er tid i den innledende fasen viktig for å etablere tillit og sikre brukermedvirkning.

Synspunkt«Når sluttet De å slå Deres kone?»

Nylig kom NOU'en «Private aktører i velferdsstaten» – levert av Velferdstjenesteutvalget. Ikke rart det ble rabalder. Få tema er mer politisert enn dette, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn.

SynspunktUønskede superprofitører eller samfunnsnyttige velferdsaktører?

En rekke politikere og medier gjorde seg opp en mening om Velferdstjenesteutvalgets rapport, nærmest før den var gått i trykken, skriver Øystein Blymke.

SynspunktStraff for en mors lovbrudd

Det er grunner for å føre restriktiv innvandringspolitikk, men å sende en 18 åring ut av landet fordi hans mor løy om hvor hun kom fra når han har bodd her i 12 år, er forkastelig og uttrykk for politisk regelstyring på avveie.

SynspunktSlipp til sosiale entreprenører i kampen mot ungt utenforskap

Hvordan kan sosiale entreprenører gis bedre arbeidsbetingelser og derved kunne bidra mer til å løse det store samfunnsproblemet som ungt utenforskap er? spør daglig leder Annette Lilletvedt i PitStop Norge.

SynspunktMange går inn i sin andre ledighetsperiode på kort tid

Etter en jevn nedgang i ledigheten siden april, er det brått en betydelig økning i antall arbeidssøkere, skriver Hans Christian Holte.

LederRegjeringen har snublet i oppryddingen etter trygdeskandalen

Regjeringen har brutt løftet om å snu alle steiner for å finne årsakene til trygdeskandalen. Steinene den ikke vil røre, har blitt snublesteiner som svekker oppryddingsarbeidet etter skandalen.

SynspunktIntegrering av tjenester til sykmeldte er viktig

Integrerte tilbud synes å være mer effektive enn enkeltstående tilbud ved tilbakeføring av sykmeldte, skriver forskerne Lisebet Skeie Skarpaas og Gro Jamtvedt.

SynspunktDet siste vi trenger er seniorpolitikk kun for seniorer

Det vi trenger er en kultur i arbeidslivet som skaper økt engasjement for alle, over tid, skriver lederutvikler Torgeir Flatjord.

SynspunktOrganisasjonsendringer påvirker sykefraværet – i begge retninger

Sykefraværet blant sykehusansatte går ned før en nedbemanningsprosess, men opp etterpå, skriver Anniken Grønstad, som har skrevet en doktoravhandling om fenomenet.

SynspunktArbeidsmarkedstiltak må føre til jobb

Vi synes ikke at vi som samfunn kan akseptere ett eneste tilfelle av at arbeidstrening oppleves som en barriere mot lønnet arbeid.

SynspunktEldre år som en «tredje alder»

Noen vil reise, noen vil drive med frivillig arbeid, og noen vil bli president i USA.

SynspunktVelferdsstaten trenger arbeidsmarkedstiltak

Det påstås at arbeidsmarkedstiltak ikke bidrar til økt arbeidsinkludering. Faktum er at tiltakene virker og får mange i jobb.

SynspunktLeverandør av bjørnetjenester?

Ikke all hjelp er god hjelp. Noen ganger er det nettopp hjelperens manglende tro på at et menneske skal få til noe, som hindrer vedkommende i å lykkes.

SynspunktTrenger mer juss når NAV skal endres

Etter EØS-skandalen har det blitt tydelig at NAV må satse mer på den juridiske kompetansen, skriver Juristforbundet i et svar til NAV-direktør Hans Christian Holte.

Kompetanse som medisin?

Kanskje bør vi i fremtiden tilby kompetanse på blå resept – slik vi i dag tilbyr medisinene på dagens blåreseptordning? spør Sveinung Skule og Olena Tkachenko i Kompetanse Norge.

Brillestøtte til barn er ikke veldedighet

Å finansiere briller til barn opp til 18 år er ikke veldedighet. Det er samfunnsnyttig, strategisk og klokt, skriver ortoptist Annette Gaustad.

Annonse
Annonse
Annonse