Annonse

Synspunkt

LederHvorfor kutte i støtte til psykisk helsehjelp som virker?

Rask psykisk helsehjelp er en suksess. Det vitenskapelig dokumentert. Derfor er det vanskelig å skjønne at helseminister Bent Høie vil kutte ut etableringsstøtten til dette viktige lavterskeltilbudet.

Samarbeid med frivilligheten om Korona-tiltak!

Frivillighet Norge anbefaler norske kommuner å samarbeide med frivillige organisasjoner om å forebygge smitte av koronaviruset

LederSvenske tilstander - karens og korona

Sykelønnsordningen i Sverige har fått folk til å gå på jobb selv om de er syke. Koronakrisen har gjort at svenske myndigheter innser at det er en dårlig idé. Nå dropper de karensdagen inntil videre.

Bevilg en ekstra milliard til flyktninger

Det viktigste og raskeste Norge kan foreta seg, er å bevilge en ekstra milliard til flyktningene fra Syria. Luftbro og stengte grenser nå er ikke annet enn symbolprat.

Burde vi angre våre uttalelser i Nav-skandalen?

Den siste utviklingen i Nav-skandalen har kanskje i enda sterkere grad tydeliggjort behovet for et Nav-ombud og for bedre rettshjelps- og oppreisningsordninger.

Sjeldendagen 2020«Er du sjelden, kan du være en av mange»

Å leve med en sjelden diagnose i Norge har samlet sett blitt nesten like vanlig som det å ha dysleksi. Likevel finnes det ingen kur for de fleste sjeldne diagnoser. Fredag markeres Sjeldendagen 2020.

«Funksjonshemmede må få plass i Ytringsfrihetskommisjonen»

Ytringsfrihetskommisjonen skal granske ytringsfrihetens status for funksjonshemmede, men har ingen funksjonshemmede medlemmer. Uloba ber likestillingsministeren utvide kommisjonen.

Kan kvotering få flere med nedsatt funksjonsevne i jobb?

Tiltak for å få flere med nedsatt funksjonsevne i arbeid har ikke gitt resultater. Kanskje er det på tide å vurdere kvotering, også i Norge?

LederFeilslått om fastlegens fæle hverdag

Fastleger har en krevende jobb. Men det skyldes ikke at de får pasienters peniser i munnen eller at pasienter bæsjer i heisen.

«Vi syke er blitt en kvise på samfunnets rumpe»

Aftenposten bidrar til heksejakt på syke og uføre, mener Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen: – Vi er blitt en kvise på samfunnets rumpe, og det neste blir vel at vi blir tatt fra stemmeretten vår.

«Helt molbo»Hodeløs EØS-tolkning rammer eldre

Det er, som Gerd Isberg (89) sier, «helt molbo» at hun ikke lenger får gå til frisøren på Melløs bo- og servicesenter. Det er da grenser for hva byråkratene i Brussel skal bry seg med.

Å jobbe med inkludering skal lønne seg

Bedrifter som har jobbet godt med inkludering, sier at de får lojale medarbeidere som er topp motiverte. Jobbes det riktig med inkludering, er det mulig å få det til!

Eldre arbeidssøkerHardt arbeid, men ikke umulig!

Også eldre arbeidssøkere får jobb, men at det tar tid og er hardt arbeid.

Folkehøgskole for folk flest?

Mange funksjonshemmede må kjempe hardt for å få opptak på en folkehøgskole. Tidligere elever forteller om et stort utbytte av folkehøgskolen, men veien dit har vært vanskelig.

Skyhøye honorarer«Advokater truer rettssikkerheten»

To uføretrygdede brødre fikk presentert saksomkostninger med en timepris på 5500 kr uten moms. Advokatforeningen og politikerne bør rydde opp. Sett tak på 2000 kroner for saker som skal til retten.

Markering av avslutning gir bedre liv som pensjonist

Uten et verdig farvel fra kolleger og ledelse kan årene som pensjonist bli preget av ubesvarte spørsmål og lavere tilfredshet.

Vi må utnytte kompetansen i aldrende befolkning

Når gjennomsnittlig levealder nærmer seg hundre år, vil vi trenge langt flere 75-åringer i jobb. Da må vi tenke helt nytt om hvordan arbeidslivet skal innrettes.

Firebarnsmor kastes ut av Norge etter 19 år

Vi har laget for mange lover som Nav, UDI, domstoler og tilsyn går seg vill i. Det trengs et overordnet «folkevett-organ» som kan hindre at myndighetene ødelegger mennesker og familier, mener redaktør Magne Lerø i Dagens Perspektiv.

LederVi må bli kvitt lover som lyver

I mange år har Nav styrt etter en lovtekst som strider mot gjeldende rett. Nav-skandalen viser at det er tvingende nødvendig å få avskaffet lover som lyver.

LederNav-skandalen og frykten for trygdeeksport

Politikeres frykt for økt trygdeeksport kan være en viktig årsak til Nav-skandalen. En nyhet fra Polen denne uka kan tyde på at frykten har vært overdrevet.

LederNav-skandalen er ikke en «såkalt» sak

«Den såkalte Nav-saken» var betegnelsen Erna Solberg brukte på Nav-skandalen i sin nyttårsavtale. Høyre ønsker å grave i Arbeiderpartiets ansvar for skandalen.

«Ta godt vare på omsorgsyterne»

Uten omsorgsyterne i familie, lokalsamfunn og sosialt nettverk ville trolig helse- og omsorgssektoren bryte sammen.

Nav-ombudet som forsvant i det blå

I 2013 sa Fremskrittspartiet at det hastet med å få på plass et Nav-ombud. Så kom partiet i regjering, og siden da har spørsmålet om å etablere et Nav-ombud blitt satt på vent.

LederRød avsporing i Nav-skandalen

Rødts forhastede mistillitsforslag mot Anniken Hauglie førte til en midlertidig avsporing av arbeidet med trygdeskandalen. Ved å stemme ned forslaget brakte Stortinget saken tilbake på sporet.

«Fremtidens Nav - Ingenting om oss uten oss!»

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge etterlyser et Nav-ombud og inviterer arbeidstakerorganisasjoner til et samarbeid for å utvikle fremtidens Nav.

«Sviktende tolketjeneste i Nav er et demokrati-problem»

Svakheter ved Navs tolketjeneste hindrer døve og hørselshemmede i å delta i arbeids- og samfunnsliv. Det er også et problem for arbeidsgivere, politiske partier og nærmiljø.

«Diagnosen er diskriminering»

«Vi funksjonshemmede er stemplet som syke. Men den eneste ‘diagnosen' vi har felles, er diskriminering», påpeker generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba.

Å rette baker for trygdesmed

Trygdeskandalen er resultat av en villet politikk. Å plassere ansvar for skandalen hos vanlige Nav-medarbeidere er å rette baker for smed.

«Flere i arbeid med et positivt menneskesyn»

«Trolig ville flere komme i jobb dersom de som skal inkluderes ble møtt med den samme entusiasmen som de som skal inkludere.»

«Når velferdsstaten Norge svikter»

Paradoksalt og ironisk nok kan det vise seg at EØS-reglene (av alle!) er det som tar vare på enkeltmenneskets rettigheter. Når velferdsstaten Norge svikter.

«Skal Norge overlate førersetet til EU?»

Det har vært helt stille om dette i norsk presse, men EU-landene er faktisk i gang med viktige endringer for å ivareta sine borgeres evne til å stå i og delta i arbeidslivet.

LederHvorfor oppdaget ikke mediene Nav-skandalen?

Trygdeskandalen er en stor skandale. Ingen tvil om det. Men kommentatorene i pressen bør kanskje ikke være for høye og mørke når de ytrer seg om saken.

«Overvurderer vi effekten av pensjons-reformen?»

Tiden er inne for å anerkjenne at andre faktorer enn de økonomiske har stor betydning for hvilke pensjoneringsvalg folk gjør i livene sine.

LederNav-skandale uten sidestykke

Nav har sørget for at en rekke uskyldige mennesker har havnet i fengsel for trygdesvindel. Det er trolig den største skandalen i Navs historie.

«Hva skal til for å lære seg norsk?»

Når det kommer færre innvandrere til Norge bør man styrke kvalifiseringstilbudet til hver enkelt, slik at flere kommer jobb og klarer å forsørge seg selv og delta i samfunnslivet.

RI-Norge«Politikken for å få flere i arbeid har feilet»

Dagens rehabiliteringssystem har for mange aktører som arbeider for lite koordinert, mener Rehabilitation International Norge.

«Ingen trenger et mer individualisert arbeidsmarked – ikke seniorene heller»

Store lønnsforskjeller mellom yngre og eldre arbeidstakere i noen bransjer kan bidra til å skyve seniorer ut av arbeidslivet, skriver Axel Fjeldavli i Tankesmien Agenda.

LederEr seniorer en dyr og dårlig merkevare?

Godta lavere lønn og selg deg inn som merkevare. Det var blant rådene seniorer fikk da Tankesmien Agenda og Senter for seniorpolitikk inviterte til frokostmøte om seniorer i arbeids- og samfunnsliv.

LederRevolusjon, omelett og velferdspolitikk

Lever regjeringens velferdspolitikk opp til den revolusjonære tesen om at «du må knuse noen egg for å lage omelett»?

Lederne– Feil prioritering å legge ned tiltaksplasser

Det er et paradoks at man reduserer antall tiltaksplasser for dem som står langt unna arbeidslivet, mener Lederne.

Nav svarer Lederne: – Lokale behov er styrende

Navs portefølje av tiltak i fylkene er basert på en analyse av behovene lokalt og regionalt, skriver seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i Nav i dette innlegget.

LederNår uføre ofres på arbeidslinjas alter

Arbeidsføre seniorer står ikke så lenge i jobb som regjeringen hadde trodd og håpet. Det må uføre ta støyten for.

Valgsmell for kommersiell velferd

Venstresidens kamp mot «velferdsprofitører» ser ikke ut til å ha skremt velgerne. Kommersielle velferdsaktører kan gå trangere tider i møte.

Velferdbloggen45+ og kvinne = et ubenyttet lederpotensial?

Tenk så fint om vi kunne planlegge for at barn, lederjobber og styreverv kunne fordeles mer jevnt utover i våre stadige lengre yrkesliv.

VelferdbloggenRetten til å eie seg selv

Tre brødre fra Tolga fikk feilaktig diagnosen utviklingshemmet og ble umyndiggjort. Landet reagerte med harme. Ingen reagerer når tusenvis av funksjonshemmede umyndiggjøres i norske kommuner hver dag.

VelferdbloggenSyke eldre – de «ingen» vil ha

Et Eldreombud på linje med Barneombudet er høyst nødvendig, skriver daglig leder Anita Vatland i Pårørendealliansen.

VelferdbloggenVet vi hva som fungerer i arbeids- og velferds-politikken?

Forskning finner svake effekter av arbeidspraksis, men arbeidspraksis har ofte andre mål enn å komme raskt i jobb.

VelferdbloggenRaskt inn – fort ut

Arbeidsinkludering handler i dag for mye om på få folk i jobb, og mindre om hvordan de skal beholde den.

VelferdbloggenMin stemme, min beslutning!

I Uloba – Independent Living Norge har vi etablert et prosjekt hvor vi utreder og utprøver en modell for beslutningsstøtte – Mikrostyre – som kan erstatte vergen.

VelferdbloggenTrenger vi aldersmangfold?

Med mangfold tenker nok de fleste på kjønn, etnisitet, og funksjonsevne. Vi er kanskje ikke like opptatt av aldersmangfold?

Vil roboter ta alle jobbene?

Doble minoriteter i møte med arbeidslivet

VelferdbloggenSeniorene må få være med der det skjer

Når den ene gode intensjonen slår den andre i hjel

VelferdbloggenUloba leder an

VelferdbloggenAnsvarsfraskrivelses-reformen

VelferdbloggenHvor IA-trøtt er du?

VelferdbloggenGi Tellef plass

VelferdbloggenUlempen med å være verdensmester

VelferdbloggenPygmalion-effekten

Annonse
Annonse
Annonse