Annonse

Arbeidsgiver, du har valget: Diskriminere eller inkludere

Synne Lerhol er generalsekretær i Unge Funksjonshemmede. Dette innlegget er skrevet i samarbeid med Jorunn Berland i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.
«Flere arbeidsgivere bør aktivt velge inkludering. Unge med funksjonsnedsettelser er en ressurs Norge trenger.»

For unge med funksjonsnedsettelser kan det være svært krevende å få en fot innenfor arbeidslivet. Aftenposten forteller om blinde «Siri» som etter 200 jobbsøknader og 40-50 intervju er fortvilet og desperat.

Og om «Even» som aldri blir innkalt til intervju når han oppgir at han har en funksjonsnedsettelse i søknadene. Tallene viser det samme:

Bare 13 prosent av arbeidsgiverne i en undersøkelse av Synovate MMI oppga det som «meget sannsynlig» at de ville innkalle en 35 år gammel rullestolbruker med erfaring og relevant kompetanse til intervju. Dette er én av årsakene til at bare 44 prosent av personer med funksjonsnedsettelser er i arbeid, mot 73 prosent i befolkningen i alt.

Vi i Unge funksjonshemmede har gjennomført en rekke jobbsøkerkurs for unge med funksjonsnedsettelser på AAP eller uføretrygd, som vi beskriver i rapporten «Mange bekker små» (2016).

Deltakerne møtte flere sentrale utfordringer for å delta i arbeidslivet. Blant annet opplevde mange at avstanden til arbeidslivet var stor, at funksjonsnedsettelsen ble sett på som en barriere for yrkesdeltakelse og at det var lite kunnskap om tiltak og muligheter i NAV.

Deltakerne opplevde også mangel på tilpassede stillinger og manglende tro på egen evne. Disse hindringene bidrar til at unge med en funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet.

«Vi tror ikke at arbeidsgivere diskriminerer bevisst, men inkludering er likevel et bevisst valg.»

Utenforskap koster. For at vi skal klare å opprettholde velferdsstaten med fellesfinansierte goder som utdanning, helsetjenester og eldreomsorg er vi avhengige av at flest mulig jobber.

Samfunnet vil spare milliarder i reduserte stønadsutgifter og økte skatteinntekter og arbeidsgiveravgift på å øke antall funksjonshemmede i arbeidslivet. Arbeidstakeren opplever mestring, frihet og økonomisk uavhengighet.

Og arbeidsgiveren får tilgang til verdifull kompetanse og unike erfaringer.

Jobbsøkerkursene Unge funksjonshemmede arrangerte gav oss nyttige lærdommer om både jobbsøkere og arbeidsgiver. Vi har samlet noen av disse som tips til arbeidsgivere og tips til jobbsøkere.

Én lærdom er at kurs med fokus på motivasjon og mestring kan være nyttige for jobbsøkere – som ofte møter et arbeidsmarked på jakt etter supermennesker som kan alt.

En annen lærdom var at vi må jobbe med arbeidsgiverne sine holdninger dersom flere personer med nedsatt funksjonsevne skal få en jobb.

En undersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at noen få arbeidsgivere står for mesteparten av inkluderingen av personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet.

Mange arbeidsgivere er skeptiske til å ansette personer med funksjonsnedsettelser. Blant bekymringene er at den ansatte vil trenge mer hjelp fra kolleger enn andre, redusere produktiviteten, øke sykefraværet og svekke lønnsomheten til bedriften.

Ledere som allerede har ansatte med funksjonsnedsettelser er samtidig mer tilbøyelige til å innkalle søkere med funksjonsnedsettelser til intervju enn de som ikke har det. Erfaring knuser altså myter.

Vi tror ikke at arbeidsgivere diskriminerer bevisst, men inkludering er likevel et bevisst valg.

Derfor ønsker vi oss flere ledere som tør å utfordre egne fordommer, tar samfunnsansvar og ikke overser kompetanse: Ledere som gjør inkludering til en del av bedriftens image.

Unge som står utenfor og ønsker seg inn har ressurser Norge ikke har råd til å overse.

 

VELFERDBLOGGERNE

  • Baard Fiksdal, NHO Service
  • Steinar J. Olsen, Stormberg AS
  • Synne Lerhol, Unge Funksjonshemmede
  • Loveleen Brenna, Seema AS
  • Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke
  • Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
  • Jon Qvortrup, Arbeid & Inkludering
  • Anlov Mathiesen, Mental Helse
  • Kjell Hugvig, Nav

 

Annonse
Annonse
Annonse