Annonse

Bor det en digitaliseringsagent i deg?

«Digitalisering vil påvirke absolutt alle bransjer.»

Uansett hva spørsmålet måtte være, så er svaret for tiden «digitalisering».

I alle fall kan det lett oppfattes sånn hvis en følger og kanskje også deltar i debatter om framtidas arbeidsliv. Og det er jo på mange måter riktig det – veldig mange arbeidsoperasjoner er på vei til å bli digitalisert.

Digitalisering vil påvirke absolutt alle bransjer. Konkurranseforholdene vil endres, nye forretningsmodeller vil vokse fram, og den du konkurrerte mot i går, bør være din viktigste samarbeidspartner i morgen.

På den ene siden vil de største bedriftene (i verden) antakeligvis ble enda større og ta ytterligere markedsandeler, både i Norge og andre steder. På den andre siden vil nye verdikjeder oppstå og gi muligheter for små oppstartsbedrifter uten de største finansielle musklene.

Digitalisering vil også påvirke alle arbeidsplasser – ikke minst gjennom en storstilt automatisering. En av tre jobber vil forsvinne innen 2030. Men automatisering er ikke noe nytt.

Siden 1970-tallet har automatiseringen i industrien frigjort 128 000 arbeidsplasser som har gått inn i privat og offentlig tjenesteyting.

Bruk av ny teknologi har preget de næringene som har hatt den desidert sterkeste produktivitetsveksten de siste tiårene: Varehandelen (helt siden 1970-tallet), IKT-næringene (fra begynnelsen av 1980-tallet) og finansierings- og forsikringsvirksomhet (fra begynnelsen av 1990-tallet).

Mange er særlig bekymret for at det blir færre arbeidsplasser med få eller ingen krav til formelle kvalifikasjoner. Det kan gi grobunn for økt utenforskap for de som allerede sliter i dag.

Og det er grunn til å advare. Fram til nå har varehandelen vært en stor inkluderingsmotor i norsk arbeidsliv – men fremskrivninger viser at sysselsettingsveksten der vil gå ned med 10 prosent innen 2030.

«Det å kunne samarbeide på tvers av kulturelle og faglige skillelinjer vil bli forventet av oss alle.»

Også høykompetanseyrker kan bli overtatt av en smartere robot. Digitaliseringen vil dermed påvirke oss alle.

Digitalisering vil likevel handle mest om nye måter å organisere arbeidet på – og om at makt forskyves i en organisasjon. Det å kunne forstå hvordan produkter som allerede finnes, kan utnyttes bedre og gjennom det skape nye tjenester som vi som kunder og forbrukere vil ha, vil bli etterspurt kompetanse.

Det å kunne samarbeide på tvers av kulturelle og faglige skillelinjer vil bli forventet av oss alle. Det er ikke bare teknologene som blir helter i framtidas arbeidsliv. Langt viktigere blir det å se hvordan teknologi kan føre til mer «tjenestefisering».

Derfor er det forbilledlig når jeg får høre av ei god venninne med lang erfaring fra privat sektor at hun har fått jobb i en kommune som digitaliseringsagent – ja, det er faktisk stillingsbetegnelsen. Hun skal jakte muligheter for å digitalisere arbeidsoppgaver, synliggjøre hvordan nye samarbeidskonstellasjoner på tvers kan legge til rette for helt nye og bedre tjenester for dem som bor i kommunen – og ikke minst sørge for at arbeidstakerne kan bruke sin kompetanse på nye måter.

Jeg tror jammen det er på tide å finne fram digitaliseringsagenten i meg…

Av Inger Lise Blyverket,direktør,
Forhandlinger og Arbeidslivspolitikk,
Hovedorganisasjonen Virke

VELFERDBLOGGERNE

  • Adrian J. Lorentsson, Mental Helse Ungdom
  • Baard Fiksdal, NHO Service 
  • Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke
  • Jon Qvortrup, Arbeid & Inkludering
  • Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
  • Kjell Hugvig, Nav
  • Loveleen Brenna, Seema AS
  • Steinar J. Olsen, Stormberg AS
  • Synne Lerhol, Unge Funksjonshemmede

 

Annonse
Annonse
Annonse