Annonse

Eldre arbeidstakere – den nye oljen?

«Det går ikke an å pensjonere bort ungdomsledigheten.»

Statsminister Erna Solberg uttalte nylig på et sentralstyremøte i Høyre at eldre arbeidstagere kan være «den nye oljen». Hun sa at på sikt vil det være viktigere for et bærekraftig velferdssamfunn at flere eldre jobber lenger, enn at vi åpner nye oljefelt.

For oss som jobber med seniorpolitikk i arbeidslivet ble det en veldig bra dag på jobben. At statsministeren så tydelig understreker betydningen av at eldre jobber lenger, er selvsagt en stor motivasjon for å stå på videre. Men, denne jobben er ikke uten utfordringer.

En av utfordringene dukket rast opp i kommentarfeltene etter statsministerens uttalelse: Hva med de unge? Hvis de eldre fortsetter i jobb blir det vel økende ungdomsledighet?

Og, det er jo en besnærende tanke å kunne løse økende arbeidsledighet blant unge med at flere eldre tidlig-pensjonerer seg, og på den måten frigjør jobber til yngre arbeidsledige?

Men, det er altså IKKE slik arbeidsmarkedet fungerer. Det går ikke an å pensjonere bort ungdomsledigheten. Dette har vært prøvd tidligere i mange land, og konklusjonene er ganske entydige: utbredt bruk av tidligpensjonering reduserer ikke arbeidsledigheten.

Dette er også grundig bekreftet i flere rapporter blant annet fra OECD og det svenske analysefirmaet SNS Analys. Det er flere grunner til at det forholder seg slik:

 

 1. Antall arbeidsplasser er ikke en konstant størrelse. Det skapes rett og slett flere jobber når arbeidskraften er større. Dette skyldes at flere arbeidstakere skaper vekst i økonomien ved at det skaper større og ny etterspørsel etter varer og tjenester, som igjen skaper flere jobber.
 2. Det handler sjelden om de samme jobbene. Det vil ofte være slik at yngre arbeidstakere ikke kan erstatte en eldre arbeidstaker i en bestemt jobb. Eldre og yngre arbeidstakere har ikke helt lik eller overlappende kompetanse, og yngre arbeidstakere kan derfor svært ofte ikke overta jobben til en eldre arbeidstaker.  Ungdomsledigheten har komplekse og ulike forklaringsfaktorer. Den handler kanskje vel så mye om utfordringer knyttet til personlige forhold, helse- og livssituasjon eller skole og utdanning.

 

Vi må fortsatt ha to tanker i hodet samtidig, og det er ikke grunnlag for å sette yngre og eldre opp mot hverandre i denne diskusjonen. Og, vi kan trygt fortsette arbeidet med utvinne «den nye oljen» slik som statsministeren snakket om.

 

Av Kari Østerud,
direktør, Senter for seniorpolitikk

VELFERDBLOGGERNE

 • Adrian J. Lorentsson, Mental Helse Ungdom
 • Baard Fiksdal, NHO Service 
 • Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke
 • Jon Qvortrup, Arbeid & Inkludering
 • Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
 • Kjell Hugvig, Nav
 • Loveleen Brenna, Seema AS
 • Steinar J. Olsen, Stormberg AS
 • Synne Lerhol, Unge Funksjonshemmede

 

Annonse
Annonse
Annonse