Annonse

Er arbeid bra for helsa?

«Når det gjelder svaret på spørsmålet om arbeid er bra for helsa tror jeg det enkle svaret er «det kommer an på»»

Det er mange som har tatt til ordet for at flere bør utsette tidspunktet for pensjonering, fordi det er bra for helsa å jobbe lenge.

Det å være sammen med kolleger, være etterspurt og få brukt sin kompetanse, stimulerer de kognitive funksjoner og bidrar til at man holder seg aktiv og vital. Dette vil igjen gi positive effekter på helsen for eldre mennesker.

Det store spørsmålet er om dette stemmer?

Svaret viser seg ikke å være enkelt. Ulike studier viser litt ulike konklusjoner. Noen får bedre helse og sunnere livsstil etter pensjonering, mens andre ikke får det.

Nyere undersøkelser fra Norge viser at noen har positive helseeffekter av å gå av med pensjon, og noe har positive helseeffekter av å fortsette i jobb.

Den største respondentgruppen i disse undersøkelsene rapporterer imidlertid om liten eller ingen endring i helsen uansett om man fortsatte i jobb eller pensjonerte seg. (Kilde: Syse, SSB)

Fra Sverige har vi undersøkelser som viser at kognitiv (mental) reduksjon er større hos personer som slutter i arbeid før 60 års alder, enn hos dem som fortsetter i arbeid til de er 66 år. Det kan altså være bra for hjernen å fortsette i arbeid. (Kilde: Rennemark og Berglund)

Nyere studier fra Sverige har også undersøkt mulig sammenheng mellom arbeid og helse. Der har man funnet at dersom man trives på jobben, kan helseproblemene man eventuelt måtte ha bli mindre, mens helseproblemene kan bli verre og overdrevne om man ikke trives.

Arbeidet i seg selv kan altså bidra til at man holder seg i god fysisk og mental form. (Kilde: Kerstin Nilsson)

Undersøkelser fra Nederland (Kilde: Dingemans og Henkens) viser at flere får redusert livskvalitet ved ufrivillig pensjonering og økt livskvalitet dersom man fortsetter i lønnet arbeid etter normalt pensjoneringstidspunkt.

Det kan altså ha betydning for helsen om valgt pensjoneringstidspunkt er frivillig eller ei. 

Alle disse undersøkelsene kan jo gjøre en lettere forvirret. Når det gjelder svaret på spørsmålet om arbeid er bra for helsa tror jeg det enkle svaret er «det kommer an på». Under gitte forutsetninger er arbeid utvilsomt bra for helsa.

Det handler om arbeidsmiljøet, arbeidsoppgavene og opplevelse av mestring.

 

Av Kari Østerud, direktør, Senter for seniorpolitikk

VELFERDBLOGGERNE

  • Adrian J. Lorentsson, Mental Helse Ungdom
  • Baard Fiksdal, NHO Service 
  • Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke
  • Jon Qvortrup, Arbeid & Inkludering
  • Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
  • Kjell Hugvig, Nav
  • Loveleen Brenna, Seema AS
  • Steinar J. Olsen, Stormberg AS
  • Synne Lerhol, Unge Funksjonshemmede

 

Annonse
Annonse
Annonse