Annonse

Fra drop outs til drop ins

«Skolefolk, skolebyråkrater og skolepolitikere burde være blant de som stilte seg aller først i køen for å lære av varehandelen.»

Jeg har de siste årene jobbet tett på varehandelsnæringen i Norge og sett hvordan de rekrutterer og hva de gjør for å sikre seg rett kompetanse.

Varehandelen er stor, bred og mangfoldig. Det er en næring med om lag 350 000 ansatte fordelt på mange ulike bransjer. Den dekker flere deler av verdikjeden fra leverandør og ut til oss som forbrukere.

Det er mye spennende man kunne skrive om som særpreger denne næringen, og som flere kan lære av, men aller viktigst er dens evne til å speide etter talenter der andre ikke en gang leter.

Alle vi som er opptatt av hva som skal til for å sikre at ungdom som sliter ikke faller utenfor, burde stille oss i kø utenfor både Kiwi, Clas Ohlson og Nille. Og denne gang, ikke for å handle der, men for å få stillet vår nysgjerrighet.

Dette er bedrifter som vet hvordan de skal gjøre drop outs til drop ins - og som med den største selvfølge gjør det hver eneste dag.

Norge sliter med frafall i videregående opplæring – mer enn en 1/3 fullfører og består ikke denne delen av opplæringsløpet. Det er lagt ned mye ressurser både i forskning og i utviklingsarbeid for å finne ut hvordan vi kan gjøre noe med den statistikken.

Skolefolk, skolebyråkrater og skolepolitikere burde være blant de som stilte seg aller først i køen for å lære av varehandelen.

For det ER da interessant å forstå hvordan skoletrøtt og "frafallen" ungdom blir lære- og innsatsvillige medarbeidere og ledere i en svært konkurranseutsatt næring med små marginer og stort endringstempo?

Rett skal være rett: Både direktorat og departement har begynt å interessere seg for hva som skjer i regi av kjedeskoler og andre integrerte opplæringsløp i handelen.

De som kanskje burde stå og skrape på døra for å slippe inn og lære mer, er skolefolk. Både lærere og ledere.

«Skal vi lykkes med å inkludere flere av dem som står utenfor utdanning og arbeidsliv, må vi lære av de beste.»

For meg – som selv er lærer i "bånn" – er det oppsiktsvekkende hvor mange kurs og konferanser skolefolk går på mens de kunne ha fått uvurderlige tips og forslag til læringsstrategier ved å snakke med kjøpmannen og –kvinnen rett rundt hjørnet.

Jeg har denne siste tiårsperioden truffet så mange unge mennesker med hver sin unike historie men som likevel forteller det samme:

"Noen så meg og mente jeg var god nok som jeg var. Jeg ble gitt mulighet – i mitt tempo – til å vise hva jeg duger til og fikk opplæring i tråd med og parallelt med nye oppgaver. Jeg fikk ansvar og tok det – og nå føler jeg en forpliktelse til å gi andre etter meg den samme muligheten som jeg fikk."

Skal vi lykkes med å inkludere flere av dem som står utenfor utdanning og arbeidsliv, må vi lære av de beste. Innenfor dette feltet er det ingen tvil hvem det er:

Norske varehandelsaktører har bygget en slik inkluderende kultur inn i forretningsstrukturen. Dette ses ikke på som noe ekstraordinært eller som en midlertidig satsing.

Dette anses som en vinn-vinn situasjon hver eneste dag. Derfor lykkes de også.

Av Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke

VELFERDBLOGGERNE

  • Baard Fiksdal, NHO Service
  • Steinar J. Olsen, Stormberg AS
  • Synne Lerhol, Unge Funksjonshemmede
  • Loveleen Brenna, Seema AS
  • Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke
  • Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
  • Jon Qvortrup, Arbeid & Inkludering
  • Anlov Mathiesen, Mental Helse
  • Kjell Hugvig, Nav

 

Annonse
Annonse
Annonse