Annonse

Snakk med en senior

«En god relasjon mellom leder og medarbeider bidrar til å fremme gode senkarrierer.»

De fleste arbeidsplasser i dag har mange eldre arbeidstakere ansatt, og noen av disse går sikkert med planer om snart å gå av med pensjon. Eller kanskje ikke? Som nærmeste leder for en eller flere seniorer: vet du egentlig hva slags pensjoneringsplaner dine ansatte har? Kanskje planlegger noen av dine viktigste medarbeidere å førtidspensjonere seg om kun kort tid. Og, risikerer dere plutselig å stå der uten tilstrekkelig bemanning og kompetanse?

Det er mange ulike faktorer som påvirker valget av tidspunkt for å bli pensjonist på full tid. Hva nærmeste leder snakker (eller ikke snakker) med sine eldre ansatte om, er en faktor med stor påvirkningskraft.  Og, du som er en senior selv: har du egentlig fortalt din nærmeste leder at du faktisk kunne tenke deg å jobbe i noen år til? Eller satser du på at lederen din skal gjette seg fram til hva du kunne tenke deg? Og hva hvis det er slik at du ønsker å jobbe lenger, mens lederen din har planlagt at du førtidspensjonerer deg? Dette kan gi grobunn for både arbeidskonflikter og såre situasjoner for den enkelte ansatte.

Slike problemer kan heldigvis forebygges. Min anbefaling er å gjennomføre systematiske medarbeidersamtaler med et seniorperspektiv; også kalt seniorsamtalen. Seniorsamtalen er et glimrende virkemiddel for å kartlegge den enkelte medarbeiders ønsker og behov. Samtalen kan bidra til å sikre arbeidsgiverne oversikt over personalressursene og forhindre «pensjoneringsoverraskelser».  Lederen kan samtidig formidle hvilke krav og forventinger som gjelder dersom senioren ønsker å jobbe lenger.  

Men, da må begge parter tørre å snakke om de viktige tingene. Snakk om jobbfremtiden! Ikke vær redd for å spørre din eldre medarbeider om hva slags fremtidsplaner vedkommende har. Diskuter hva som kreves av kompetansepåfyll og personlig utvikling for at de fremtidsplanene skal kunne bli noe av.

Som senior skal du heller ikke være redd for å be om å få delta på kurs og kompetanse-utvikling, eller om å få være med i nye prosjekter. Kanskje har lederen din helt feilaktig antatt at du ikke har lyst til det. Ved å bringe et seniorper­spektiv inn i samtalene, utvides gjerne tidshorisonten til å foku­sere på flere år framover, slik at både medarbeider og leder kan sikre at det legges et grunnlag for en god senkarriere til beste for både senioren og virksomheten.

Hovedpoenget er at en god relasjon mellom leder og medarbeider bidrar til å fremme gode senkarrierer. Seniorsamtalen er en god start.

 

Av Kari Østerud,
direktør, Senter for seniorpolitikk

VELFERDBLOGGERNE

  • Adrian J. Lorentsson, Mental Helse Ungdom
  • Baard Fiksdal, NHO Service 
  • Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke
  • Jon Qvortrup, Arbeid & Inkludering
  • Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
  • Kjell Hugvig, Nav
  • Loveleen Brenna, Seema AS
  • Steinar J. Olsen, Stormberg AS
  • Synne Lerhol, Unge Funksjonshemmede

 

Annonse
Annonse
Annonse