Annonse

Vanskelig å gi riktig medisin når diagnosen er feil

«Fremover vil vi ikke bare se færre unge på AAP. Vi vil også se flere unge på uføretrygd.»

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har lagt fram fire pilarer som skal få flere unge i arbeid, utdanning eller opplæring. Livslang rett til videregående opplæring, økt bruk av lønnstilskudd og tidlig innsats er godt nytt på vei mot et samfunn der flere får bidra.

Men i sitt fjerde og mest alvorlige forslag foreslår Hauglie feil medisin.

Nylig gjorde regjeringen det vanskeligere å komme inn i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP). De kutta maks stønadsperiode fra fire til tre år, skjerpa vilkår for forlengelse og begrensa dette unntaket til to år.

«Ifølge ministeren gjør endringene det lettere å komme i jobb. Det er en drøy påstand.»

De tydeliggjorde sykdomskravet og økte krav til at mottaker må være villig til å søke jobb utenfor hjemstedet.

Ifølge ministeren gjør endringene det lettere å komme i jobb. Det er en drøy påstand. Hauglie gjør lite med det egentlige problemet. For årsaken til at mange går for lenge på AAP er ifølge Sintef fordi Nav ikke har kapasitet til å gi tett oppfølging.

Hauglie viderefører kravet om minst ett årlig oppfølgingspunkt. Dette er et altfor svakt minstekrav. Som ung på arbeidsavklaringspenger kan du da gå ett år uten å høre fra saksbehandler. Er det statsrådens forståelse av god oppfølging?

Regjeringen tar også inn i lovteksten at brukerne skal innkalles til møte med Nav hver gang et arbeidsrettet tiltak er gjennomført. Her er de på rett spor, men dette er ikke nok for å sikre god og tett oppfølging.

Kuttene kan få alvorlige konsekvenser, som gjør det vanskeligere å komme i jobb – ikke enklere: For de som trenger mer tid enn fire år for å komme i jobb, på grunn av sykdom, behandling eller lengden på utdanning.

For de som kan miste BPA-ordninger og nettverk med fastlege og NAV om de må flytte til en annen kommune. Og for de som ikke har fått en diagnose enda, men er under utredning.

Hauglie forsvarer reduksjonen i maksimal stønadsperiode med at regjeringen samtidig innfører en maksimal forlengelse på inntil to år.

«Det er unødvendig å sette kroken på døra for alle etter tre eller fem år, når vi vet at noen trenger lenger tid.»

AAP-mottakere som for eksempel er under utdanning kan altså søke om å få forlenget perioden med to år, og dermed få AAP i maksimalt fem år. Men for noen er heller ikke fem år nok for å gjennomføre en utdanning.

De kan ha en sykdom, funksjonsnedsettelse eller skade som gjør at de ikke kan starte rett på utdanningsløpet. Mange må også studere på deltid.

Flere av de unge som havner utenfor med regjeringens endringer risikerer i stedet å havne på uføretrygd, fordi de ikke rekker å gjennomføre behandling, opplæring eller andre tiltak innen den nye makslengden for AAP.

«Det verste som kan skje er at folk blir gående i årevis uten å få en avklaring», skriver Hauglie i  Aftenposten.

Jeg vil heller si at det verste som kan skje er at folk får feil avklaring.  Det er bra med rask avklaring når det er mulig, men for noen vil rask avklaring bety forhasta beslutning.

Det er unødvendig å sette kroken på døra for alle etter tre eller fem år, når vi vet at noen trenger lenger tid. I stedet kunne regjeringen ha styrka oppfølgingen og heva kvaliteten på tiltakene i AAP. De kunne gjort mer av det vi vet virker.

Unge som ikke lenger får AAP eller faller utenfor med regjeringens endringer, vil sannsynligvis fortsette å være arbeidsledige. De vil bare være skjult i en annen statistikk. Fremover vil vi altså ikke bare se færre unge på AAP. Vi vil også se flere unge på uføretrygd.

 

Av Synne Lerhol, generalsekretær i Unge Funksjonshemmede

 

VELFERDBLOGGERNE

  • Adrian J. Lorentsson, Mental Helse Ungdom
  • Baard Fiksdal, NHO Service 
  • Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke
  • Jon Qvortrup, Arbeid & Inkludering
  • Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
  • Kjell Hugvig, Nav
  • Loveleen Brenna, Seema AS
  • Steinar J. Olsen, Stormberg AS
  • Synne Lerhol, Unge Funksjonshemmede

 

Annonse
Annonse
Annonse