Velferdbloggen

Å jobbe lenge – kun for de privilegerte?

Kari Østerud er direktør i Senter for seniorpolitikk

«Arbeidsglede og motivasjon for å jobbe lenge kan vi observere i de fleste yrker og bransjer.»

DET ER MANGE som har latt seg begeistre av forslaget til ny offentlig tjenestepensjon. Statsminister Erna Solberg har uttalt følgende om avtalen som ble inngått mellom Arbeids- og sosialdepartementet og partene i arbeidslivet den 3.mars:

«En ny pensjonsordning var helt nødvendig for å sikre offentlig ansatte et godt pensjonsnivå framover når levealderen øker. Nå blir det lønnsomt å jobbe lenger».

Det er veldig mye som er bra i forslaget om ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen følger prinsippene i pensjonsreformen om en rimelig fordeling av pensjonsytelser og finansieringen av dem generasjoner imellom. Det er fornuftig og rimelig at folk flest jobber litt lengre for samme pensjonsnivå som før, etter hvert som vi lever lengre og med flere friske leveår som eldre.

Den årlige pensjonen øker desto flere år du jobber. Mange eldre arbeidstakere liker å jobbe, og de gjør en god jobb. Det nye blir at de ikke lenger vil kunne tape på det i tjenestepensjonen.

 

BAKSIDEN AV MEDALJEN er at det kan bli ganske kostbart å pensjonere seg tidlig. Velger man å pensjonere seg tidlig, vil man også få lavere årlig pensjon.

Og, noen har sagt at dette derfor er en ordning kun for de privilegerte som har jobb og helse som gjør det mulig å jobbe lenge. Og, det er det ikke alle som har.    

Jeg tror det er på tide å nyansere synet på hva som skal til for å jobbe lenge, og det handler om mye mer enn pensjon! Pensjonssystemet er langt ifra det eneste som skal til for å få folk til å jobbe lenger. Spesielt av hensyn til dem med slitsomme jobber eller med helseproblemer, blir det viktigere enn noen gang tidligere å ha en seniorpolitikk på arbeidsplassene som gjør det mulig for seniorene å jobbe lenger.

 

SENTER FOR SENIORPOLITIKKS kartlegging av hvordan det er å være senior i ulike bransjer og yrker, viser at det er et stort potensial for å heve avgangsalderen også i mer krevende yrker.  Arbeidsglede og motivasjon for å jobbe lenge kan vi observere i de fleste yrker og bransjer. Men, det krever at man setter seniorpolitikk på dagsorden og integrerer seniorperspektivet i virksomhetens personalpolitikk.

Det finnes ikke en bestemt «senior-oppskrift» som passer for alle virksomheter, men vi ser at det er noen gode grep som går igjen hos dem som lykkes. De effektive tiltakene handler ofte om ledelse, inkludering, utvikling og ivaretaking av medarbeidere. Man kommer langt med en ledelse som uttrykker positive holdninger til sine eldre medarbeidere, og som inkluderer seniorene i virksomhetens fremtidsplaner.