Velferdbloggen

Arbeidsgiverne må vise at de mener alvor

Synne Lerhol er generalsekretær i Unge funksjonshemmede

 

Et inkluderende arbeidsliv blir først til når bedriftene viser at de tar inkludering av unge utenfor på alvor.

 

EN AV GRUPPENE som står utenfor arbeidslivet i altfor stor grad, er unge med funksjonsnedsettelser og kronisk syke. Under Arendalsuka inviterte vi politikere og publikum til å høre hva unge selv mener skal til for at flere får delta.

I debatten pekte landsleder for Mental Helse Ungdom Martine Antonsen på noe som kanskje høres elementært ut: Unge må få informasjon om inkluderingsdugnaden.

 

JEG SKRIVER AT det høres elementært ut, fordi informasjonen er jo "der ute". Unge leser jo også nyheter, der de kan finne saker om inkluderingsdugnaden.

Men Antonsen har et viktig poeng: Arbeidsgiverne må vise unge som står utenfor at de tar inkludering på alvor.

Svært mange unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom har møtt barriere etter barriere når de har forsøkt å ta sin plass i arbeidslivet. Unge utenfor kan ikke ta for gitt at en arbeidsgiver vil møte dem med samme forventninger som andre, eller at de i det hele tatt vil få en sjanse til å presentere seg selv på intervju.

Til det finnes det for mange eksempler som taler for det motsatte.

 

Vi trenger arbeidsgivere som er klinkende klare i sin kommunikasjon.

 

ET TALENDE EKSEMPEL møter jeg som generalsekretær for paraplyorganisasjonen Unge funksjonshemmede stadig på blant medlemmer i våre medlemsorganisasjoner.

Selv om medlemsorganisasjonene representerer svært mange ulike unge, møter mange de samme barrierene når de skal søke jobb. Ett spørsmål som går igjen er: «Skal jeg skrive i søknaden at jeg har en funksjonsnedsettelse, eller skal jeg si det når jeg kommer på intervju?».

Altfor mange blir aldri kalt inn til intervju, eller møter arbeidsgivere som ser kostnader og kronglete byråkrati, der de kunne sett ressurser og potensial.

 

DERFOR TRENGER VI arbeidsgivere som er klinkende klare i sin kommunikasjon: Vil du være inkluderende, så flagg det! Skriv det i alle stillingsutlysninger og på bedriftens hjemmeside. Si det i alle presseuttalelser, foredrag eller møter.

Fortell unge med funksjonsnedsettelser at din bedrift tar inkludering på alvor. At dere møter unge med funksjonsnedsettelser med samme innstilling som dere møter andre søkere.

Og ikke minst – vis at dere er inkluderende ved å ansette unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.