Doble minoriteter i møte med arbeidslivet

Synne Lerhol er generalsekretær i Unge funksjonshemmede

Personer som tilhører flere minoriteter, kan være dobbelt utsatt for diskriminering i arbeidslivet.

 

Å JOBBE ER viktig for å være selvstendig. Å ha en jobb gir mulighet til å bruke evnene sine, bidra til samfunnet og være del av et fellesskap.

Mange med funksjonsnedsettelser både kan og vil jobbe. Likevel er ledigheten blant unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom langt høyere enn for befolkningen for øvrig.

Vi jobber for å bryte barrierene som hindrer oss i å delta på linje med andre. En av disse barrierene er holdningene og fordommene som fører til diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

Det finnes lite kunnskap om hvilke erfaringer doble minoriteter har i møte med arbeidslivet.

MANGE UNGE MED funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer tilhører flere minoriteter. Vi kan være muslimske, kristne, samiske, ha innvandrerbakgrunn eller være skeive, som alle andre.

Det finnes lite kunnskap om hvilke erfaringer doble minoriteter har i møte med arbeidslivet. Derfor har Unge funksjonshemmede det siste året jobbet for øke denne kunnskapen. Vi har intervjuet unge som tilhører flere minoriteter, gjennomført en spørreundersøkelse og analysert diskrimineringssaker hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

På FN-dagen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 3. desember presenterer vi funnene fra undersøkelsene.

DET ER IKKE tilfeldig at vi lanserer rapporten på vår egen FN-dag.

Vår politiske førsteprioritet i året som kommer er å jobbe for at ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom sikres levekår og mulighet til deltakelse i samfunnet på linje med andre.

Det innebærer at ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom skal oppleve frihet fra diskriminering.

Å DELTA I samfunnet på linje med andre er en menneskerettighet. På FN-dagen for funksjonshemmede markerer vi at vi er en stor og mangfoldig gruppe, som krever et samfunn – og et arbeidsliv – med plass til alle mennesker.

For å bekjempe diskriminering og bryte ned barrierene som hindrer unge med funksjonsnedsettelser i å delta på linje med andre, trenger vi kunnskap.

Ikke minst må vi forstå hvordan ulike diskrimineringsgrunnlag kan spille sammen, og lytte til erfaringene fra minoriteter i minoritetene.

DERFOR ØNSKER VI alle som jobber for et mer inkluderende arbeidsliv velkommen til å markere FN-dagen sammen med oss på Kulturhuset i Oslo.