Velferdbloggen

Gi oss en plass ved bordet

Synne Lerhol er generalsekretær i Unge Funksjonshemmede.

«Faren ved å ekskludere erfaringsbasert kunnskap er at man går glipp av perspektiver.»

VI HAR FÅTT NOK av at regjeringen skyver oss foran seg, uten å høre på hva vi har å si.

Igjen skriver mediene om at antallet unge uføre øker. Samtidig kommer det frem at regjeringens liberalisering av arbeidslivet er feilslått.

Regjeringen åpnet for flere midlertidige ansettelser og skjøv personer med funksjonsnedsettelser foran seg: Endringen skulle senke terskelen inn i arbeidslivet for dem som står utenfor.

Dermed har regjeringen skapt flere midlertidige jobber – og færre faste stillinger. Andelen personer med funksjonsnedsettelser som har jobb har ikke økt, ifølge en fersk rapport fra ISF.

Hadde unge med funksjonsnedsettelser sin egen stemme blitt hørt, hadde ikke regjeringen innført politikk som virker mot sin hensikt.

 

FULLT VED BORDET. Samtidig som tallet på uføre øker og sysselsettingstallet blant personer med funksjonsnedsettelser står på stedet hvil, foregår Solbergs inkluderingsdugnad.

Arbeids- og sosialministeren har satt ned et sysselsettingsutvalg, som skal se på hvordan flere med funksjonsnedsettelser kan komme i jobb.

Utvalget består av eksperter og fagpersoner. Men en annen type eksperter er ikke regjeringen interessert i å høre på. Personer med funksjonsnedsettelser får ikke en plass ved bordet, og våre forslag blir ikke hørt.

Det er synd. Vi vet nemlig ett og annet om inkludering.

 

MØT MENNESKENE OG SE RESSURSENE. Faren ved å ekskludere erfaringsbasert kunnskap er at man går glipp av perspektiver.

Brukermedvirkning er essensielt i alle forsøk på å inkludere en gruppe. Et av de viktigste kriteriene for å tilrettelegge for en person på arbeidsplassen, er for eksempel å ha en god dialog om hvilke tilretteleggingsbehov og løsninger personen trenger.

Et av de viktigste kriteriene for å skape pasientens helsetjeneste er at nettopp pasienten medvirker i å peke på utfordringene og finne løsningene.

Og ett av de viktigste kriteriene for å inkludere en gruppe som er ekskludert fra arbeidslivet, er å snakke med den gruppa.

Ved å møte representanter for personer med funksjonsnedsettelser, i stedet for å forholde seg til enkeltanekdoter i media og statistikk fra NAV, får man kjennskap til hva en svært variert gruppe kan bidra med i arbeidslivet.

Man kan få øynene opp for at inkludering ikke handler om å være snill, men om å ta i bruk ressurser.

 

GI OSS EN PLASS VED BORDET. Brukerne må få en plass ved bordet når sysselsettingsutvalget kommer med sine anbefalinger.

Vi har stor tro på kunnskapsbasert politikk, men erfaringsbasert kunnskap mangler i regjeringens politikk.

Nå håper vi at ekspertene i sysselsettingsutvalget anerkjenner andre former for kunnskap, og forstår betydningen av brukermedvirkning for å skape et inkluderende arbeidsliv.