Velferdbloggen

Hvordan lykkes med integrering i Norge?

Marthine Spinnangr er designer/prosjektkoordinator i Give a Job

Vi må slutte ‘å tro’ og heller oppleve hva integrering faktisk betyr.

JAN TORE SANNER har tatt på seg den viktige rollen som integreringsminister, og snakker nå om at det bør innføres norskopplæring allerede på asylmottakene. 

Dette tiltaket stiller vi i Give a Job oss bak. Vi ser på dette som en god mulighet til å få fremgang i integreringsprosessen, og når nøkkelen til et integrert liv i Norge er språket, er det klart at vi må ta i bruk ventetiden på asylmottakene.

GIVE A JOB er på sin side en inkluderingsarena der flyktninger, lokalbefolkningen og næringslivet møtes til en kveld med underholdning, internasjonal middag og nettverksbygging. Integreringsministeren åpnet et av våre arrangementer på Thon Hotel Arena i Lillestrøm tidligere i år. 

Totalt 400 flyktninger fikk i løpet av kvelden muligheten til å levere sin CV direkte til potensielle arbeidsgivere, og for både nordmenn og flyktningene var dette en ny opplevelse.

Vi setter nordmenn direkte i kontakt med flyktninger ved å koble næringslivet og introduksjonsprogrammet sammen.

ETTER ARRANGEMENTET HAR flere flyktninger gitt tilbakemelding om at motivasjonen økte etter at de fikk høre suksesshistorier fra scenen om hvor viktig det norske språket er for å lykkes med å få seg en jobb i Norge.

For mange nordmenn var dette første gangen de hadde møtt en flyktning, og for flere av flyktningene var dette første gangen på lenge at de virkelig hadde følt seg sett. 

FOR Å FÅ flyktninger integrert i Norge må de lære seg det norske språket, forstå kulturen, bli kjent med lokalsamfunnet og få muligheten til å ta i bruk sin kompetanse. 

Det vi i Give a Job gjør er at vi setter nordmenn direkte i kontakt med flyktninger ved å koble næringslivet og introduksjonsprogrammet sammen. 

Give a Job har som mål for hvert arrangement at det skal bli booket 100 jobbintervjuer som etter tre måneder skal resultere i 25 jobber, og flere nye mentorrelasjoner. Vi ønsker at flere skal se verdien av mangfold og se på menneskene som har kommet til Norge som en ressurs og ikke en belastning.  

GIVE A JOB ønsker å bidra til inkludering i Norge; der menneske til menneske kan møtes slik at vi kan slutte “å tro” og heller oppleve hva integrering faktisk betyr. 

Så, nordmenn, vi oppfordrer dere til å prøve; prøve å møte en flyktning, prøve å ta deg tid til å bli kjent med en person fra en annen kultur og prøve å utfordre dine egne fordommer. 

For å lykkes med integrering, må vi vise medmenneskelighet og ta valg som hele tiden bidrar til inkludering.