Mindre teori gir unge større muligheter

Steinar J. Olsen er gründer og daglig leder i Stormberg

Unge mennesker med pågangsmot og arbeidsvilje bør gis en sjanse på arbeidsmarkedet – ikke fratas en mulighet til å bedre egne levekår.

Norge har et av verdens beste utgangspunkt for unge som vil inn i arbeidsmarkedet, men likevel er 86 000 under 30 år helt utenfor både arbeidsliv og utdanning. Utenforskap fører til store kostnader for samfunnet, men først og fremst fratar det unge en mulighet til å skape seg et bedre liv.

Når to av fem faller fra før fullført utdanning innen yrkesfag, bør man lytte mer til hvorfor det skjer. Mange peker på for mye teori og ønsker en mer praktisk rettet utdanning.

For en helsefagarbeider er det viktigere å kunne dialyse enn diktanalyse.

For en helsefagarbeider er det viktigere å kunne dialyse enn diktanalyse, og for en tømrer er det viktigere å beherske konstruksjon enn alliterasjon.

Den nylig fremlagte OECD-rapporten om unge utenfor arbeidslivet peker på tre tiltak som virkelig kan gjøre en forskjell: Større muligheter for mer praktisk arbeid i skolen, større muligheter for å opparbeide arbeidspraksis gjennom ulike tiltak og bedre samarbeid på tvers av ulike etater.

Norge er i ferd med å få et overskudd av ungdom med kun fullført grunnskole, samtidig som vi kan få stor mangel på folk med fagbrev. Vi må lage enda mer fleksible utdanningsløp, som i samarbeid med arbeidslivet kan gi skoletrøtte elever en bedre sjanse for å lykkes.

Ungdom som er skoletrøtte, må kunne være i arbeidspraksis gjennom hele skoleløpet. En kombinasjon av skole og arbeidspraksis allerede fra ungdomsskolen vil styrke båndene mellom skole, elev og arbeidsliv. Det vil gi flere ungdom en mulighet til å oppleve mestring, og risikoen for frafall senere i skoleløpet blir redusert.

Det er altfor mange som ikke får muligheten til å vise hva de har å tilby.

I Stormberg har vi siden oppstarten i 1998 rekruttert 25 prosent av våre medarbeidere blant mennesker som sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet. Dette er mennesker med rusproblemer, tidligere straffedømte, flyktninger, folk med psykiske eller fysiske helseplager – og unge mennesker som har slitt på skolen.

Vi har gjentatte ganger tatt til orde for at flere offentlige og private arbeidsgivere bør rekruttere unge mennesker som har falt utenfor. Det er altfor mange som ikke får muligheten til å vise hva de har å tilby. Unge mennesker med pågangsmot og arbeidsvilje bør gis en sjanse på arbeidsmarkedet – ikke fratas en mulighet til å bedre egne levekår. Fullført utdannelse og et fagbrev er en av nøklene for å få innpass på arbeidsmarkedet. Flere må derfor gis bedre muligheter til å fullføre utdannelsen.

For å redusere utenforskap blant unge, trenger vi et næringsliv, en offentlig sektor og et helhetlig skoleløp som spiller på samme lag og som ser at barn og unge er forskjellige.

Vi har alle forskjellige forutsetninger og forskjellige behov, men vi har det til felles at vi må gis de samme mulighetene.

(På Velferdkonferansen 2018 i november skal Steinar J. Olsen fortelle om Stormbergs arbeid med å inkludere mennesker som står i utkanten av arbeidslivet. Informasjon om program og påmelding finner du på konferansens nettsider: www.velferdkonferansen.no)