Annonse
Velferdbloggen

Om å rette baker for smed

TV2s tunnelsyn: Like før jul tok det rett og slett av i TV2 – en av journalistene der hadde over lengre tid jobbet med å få fram dokumentasjon om hva som virker og ikke virker for å få folk utenfor arbeidslivet inn i jobb.

I seg selv et prisverdig og konstruktivt initiativ. Vi er avhengig av å ha en åpen og kunnskapsbasert diskusjon om hva som skal til for å lykkes med det som er en stor og sannsynligvis økende utfordring for oss som samfunn: Hvordan sikre at flest mulig av oss evner og ønsker å bidra i arbeidslivet.

Andelen sysselsette synker svakt selv om ledighetskøen har blitt kortere. Med de store endringene vi står overfor framover vil enda flere kunne havne utenfor.

 

Varehandelen er best i inkluderingsklassen: Det som derimot er en gåte for meg, er hvordan en presumptiv seriøs og hardtarbeidende journalist som har gravd dypt i problematikken velger å rette baker for smed i innslag etter innslag.

TV2 hadde tydeligvis bestemt seg for at det var handelen som var den store stygge ulven – og i særdeleshet var det utlyst skuddpremie på dagligvarehandelen.

Det er helt riktig at varehandelen er en stor og god samarbeidspartner for Nav. Det er det flere årsaker til.

  • For det første er varehandelen Norges største private sysselsetter med 370 000 ansatte

  • For det andre er arbeidet organisert slik at det er mulig å legge til rette for små stillinger og funksjoner der folk får anledning til å prøve seg med den arbeidskapasiteten de faktisk har

  • For det tredje er det en sterk kultur i varehandelen for å se folks potensial – ikke hva de mangler – hva enten det gjelder formelle kvalifikasjoner eller jobberfaring

  • For det fjerde har veldig mange aktører i varehandelen bygget opp gode kjedeskoler som gjør det enkelt å gi nyansatte den nødvendige opplæringen de trenger for å kunne gjøre en god jobb fra dag 1

  • For det femte har lange åpningstider den konsekvens at det er behov for mange ansatte for å kunne dekke vaktlister og holde butikken åpen for deg og meg. Varehandelen er derfor alltid på jakt etter arbeidskraft

  • For det sjette har mange butikksjefer i varehandelen generelt og kanskje dagligvarehandelen spesielt opplevd å bli sett og gitt muligheter da de selv sto utenfor både skole og arbeidsliv – dette ønsker de å bringe videre

Jeg kunne ramse opp flere grunner også, men det sentrale er: Varehandelen er sannsynligvis best på inkludering. De tar et stort samfunnsansvar, og gjør at flere av dem som kunne blitt værende i utenforskap kommer innenfor.

Det bør de krediteres for. Av oss alle.

«Hvis det hadde vært så enkelt og lukrativt for arbeidsgiver å tilby arbeidsplassen som treningsarena, burde jo køen av arbeidsgivere fra mange ulike sektorer (inkludert TV2?) vært lang.»

Og siden dagligvarebransjen har vært i et særlig søkelys: Tallenes tale er klar.

I en undersøkelse vi har fått gjennomført sier 86 prosent av butikksjefene at de har tatt imot personer på arbeidstrening, og at 77 prosent av dem har ansatt en eller flere i løpet av de tre siste årene.

Det betyr at minst 758 personer har fått jobb på denne måten i dagligvarebransjen de tre siste årene. Skal se den bransjen som kan matche det!

 

Navs portefølje av arbeidsmarkedstiltak: Nav har mange ulike tiltak og virkemidler de kan ta i bruk for å få flere i jobb. Det er Nav – og ikke bedriften – som avgjør hvilke virkemidler som er egnet i det enkelte tilfelle.

Det er også Nav som har ansvar for å følge opp både arbeidsgiver og den som er tiltaksdeltaker. Forskning har dokumentert at de som inkluderer gir uttrykk for at de ønsker mer og ikke mindre oppfølging fra Nav for å kunne gjøre en god jobb.

Arbeidstrening er ikke det eneste tiltaket, og slett ikke det tiltaket som passer i alle tilfeller. Men for mange er det et lavterskeltilbud, og det gir muligheter for å trene seg på å være arbeidstaker hvis du har stått lenge utenfor eller faktisk aldri har vært innenfor.

«Nav er bekymret for framtida.»

Arbeidsgiver trenger ikke å ha en ledig stilling men kan tilby arbeidsplassen som treningsarena. Det er slett ikke gratis for arbeidsgiver – selv om mange ser ut til å tro det. For å få en person til å fungere godt i jobben trengs både tilpasset opplæring og tett oppfølging.

 

Kø fra arbeidsgivere i andre sektorer: Hvis det hadde vært så enkelt og lukrativt for arbeidsgiver å tilby arbeidsplassen som treningsarena, burde jo køen av arbeidsgivere fra mange ulike sektorer (inkludert TV2?) vært lang.

Jeg har mye og tett dialog med Nav. For meg virker det ikke som om det er for mange arbeidsgivere som gjerne vil bidra. Tvert imot: Nav er bekymret for framtida.

Analyser viser at arbeidskraftbehovet i handel vil synke de nærmeste årene og at det blir behov for 40 000 færre fram mot 2030. Om varehandelen ikke lenger kan ta lederskap i inkluderingsdugnaden, hvem står i så fall klar da? Det spørsmålet skulle jeg ønske TV2 fulgte opp – så langt har jeg ikke sett et eneste slikt innslag.

 

Av Inger Lise Blyverket,
direktør - politikk og forhandlinger,
Hovedorganisasjonen Virke

Annonse
Annonse
Annonse