Velferdbloggen

Slutt på barnevern som business?

Linn Herning er daglig leder i alliansen For velferdsstaten

«At internasjonale finansfond i dag er en hovedeier i norsk barnevern, er neppe fordi de brenner for barnevern eller distriktsutvikling.»

STORTINGET HAR denne uka høring på et forslag fra Arbeiderpartiet om å fase ut kommersielle aktører i barnevernet. Fordi et gjennomslag for dette forslaget vil bety et dramatisk tap av markedsandeler, mobiliserer nå de kommersielle selskapene alt de har.

At de forsvarer sine investeringer er naturlig, men de har liten støtte i befolkningen for sin kamp for fortsatt profittbasert barnevern og således en dårlig sak. Derfor tyr de til en meget en velfrisert virkelighetsbeskrivelse. Et godt eksempel på dette stod å lese i Nationen den 9. april.

DER FORTELLER MORTEN Gohn, konstituert CEO i Team Olivia Norge AS, altså sjefen for en av de største kommersielle barnevernsaktørene i Norge, en løgnaktig fortelling om at Team Olivia representerer lokalt gründerskap og at forslaget vil forby alt privat initiativ.

MEN FORSLAGET SKILLER klart mellom ulike former for privat drift, mellom kommersielle og ideelle aktører, altså mellom de som driver for profitt og de som driver non-profit. Det er de kommersielle aktørene som skal fases ut. De ideelle skal skjermes.

Gjennom å bruke fellesbetegnelsen «private» skyver kommersielle aktører som Team Oliva de ideelle aktørene foran seg i kampen for å fortsatt kunne tjene seg rike på offentlige barnevernskroner.

GOHN SKRIVER AT «Av våre selskaper har ett selskap base på Hadeland, ett på Toten og ett på Fosen. Alle er grundet av lokale enkeltpersoner som så et behov for barna som Staten ikke dekket, og som så at de kunne bygge opp en god tjeneste med forankring i nærmiljøet.».

Det han derimot ikke forteller er at disse lokale enkeltpersonene som etablerte selskapets institusjoner ikke lenger eier dem.

«Oppkjøpsfond investerer i norsk barnevern fordi det er blitt en av landets mest lønnsomme bransjer.»

Team Oliva Norge AS er ikke et lokalt gründerselskap, men den norske delen av et svensk storkonsern der hovedeieren er det skatteparadisregisterte oppkjøpsfondet Procuritas.

At internasjonale finansfond i dag er en hovedeier i norsk barnevern, er neppe fordi de brenner for barnevern eller distriktsutvikling. Oppkjøpsfond investerer i norsk barnevern fordi det er blitt en av landets mest lønnsomme bransjer basert på en stabil strøm av norske skattekroner og dramatisk kutt i bemanning og arbeidsvilkår for de ansatte.  

NORSK BARNEVERN HAR siden man begynte med anbud på starten av 2000-tallet sett en gjennomgripende kommersialisering og det «statlige» institusjonsbarnevernet er nå dominert av fire kommersielle storkonsern.

Forslaget fra Arbeiderpartiet søker å reetablere et barnevern der det er barnas behov som settes i sentrum, ikke kommersielle eieres inntjeningskrav.

DET ER BARE å håpe at partiene ikke lar seg presse av kommersielle krefter og finansfond som ser barnevern som lukrativt investeringsobjekt fremfor en samfunnsinstitusjon opprettet for å ivareta de mest utsatte blant oss.

Les tilsvar til dette dette blogginnlegget fra Morten Gohn i Team Olivia: Gir feil bilde av barnevern