Velferdbloggen

Uloba leder an

Vibeke Marøy Melstrøm er generalsekretær i Uloba – Independent Living Norge SA

Stortinget diskuterer forslaget om å innføre pensjonsopptjening fra første krone. Dette tilbyr vi våre assistenter allerede fra neste år.

Pensjonsopptjening fra første krone var en del av resultatet av årets tariffoppgjør mellom Uloba og assistentenes fagforening Fagforbundet. Endringen gjelder fra januar 2019.

FOR ULOBA – INDEPENDENT Living Norge SA er det viktig at personlige assistenter som jobber deltid og tjener mindre enn 1G (96.883 kroner) i løpet av et år, har den samme opptjeningsmuligheten som de som har større stillinger. Det er også viktig å styrke pensjonsrettighetene til personlige assistenter generelt gjennom denne endringen.

I MAI I år ble vi dessuten en AFP-bedrift, så nå faller assistentene inn under de ordinære reglene for avtalefestet pensjon i norsk arbeidsliv.

JEG ER OVERBEVIST om at god assistanse betinger fornøyde assistenter. Personlige assistenter skiller seg ikke fra andre arbeidstakere, som gjør en bedre innsats når de vet at de blir verdsatt. De som er våre armer, bein, øyne og som er helt nødvendige for at vi funksjonshemmede skal kunne leve fritt og selvstendig, må få tydelig anerkjennelse for jobben de gjør.

DETTE VAR EN viktig motivasjon da vi fikk på plass en tariffavtale for personlige assistenter. Fagforbundets leder Mette Nord og jeg undertegnet tariffavtalen for snart fem år siden, i desember 2013.

I ET ARBEIDSLIV der kravet til fagkompetanse er blitt stadig mer dominerende, forblir personlig assistent et yrke der du ikke trenger formell kompetanse. De oppgavene du skal gjøre, lærer du av arbeidslederen din, og det vesentlige er at du har evner og egenskaper i tråd med oppgavene som du skal utføre.

JEG HÅPER AT assistentene, i tillegg til å se hvilket viktig likestillingsbidrag jobben deres representerer, opplever trivsel og utvikling i jobben.

FORHÅPENTLIG BLIR DET også stadig flere som har denne jobben, siden så mange flere enn oss som har BPA i dag, har rett til og nytte av denne måten å dekke assistansebehovet sitt på.