Annonse
Foto: Illustrasjonsfoto: Viacheslav Iacobchuk/Dreamstime
Velferdbloggen

Min stemme, min beslutning!

Vibeke Marøy Melstrøm er generalsekretær i Uloba – Independent Living Norge SA

Vi ønsker å utvikle Mikrostyre som en alternativ modell for beslutningsstøtte.

ALLE MENNESKER TRENGER råd og hjelp til å fatte gode beslutninger en eller annen gang i livet. Det kan handle om å kjøpe bil eller bolig, råd om økonomi eller om å bytte jobb. Da har vi ofte familie, venner eller fagfolk som bistår oss med det.

Noen trenger denne hjelpen oftere eller lenger enn andre. Men dessverre blir ofte funksjonshemmede, som trenger beslutningsstøtte, utstyrt med en verge fra det offentlige som verken kjenner personen eller livet til den de er satt til å være verge for.

I Uloba – Independent Living Norge har vi etablert et prosjekt hvor vi utreder og utprøver en modell for beslutningsstøtte, en modell som også kan erstatte vergen. Modellen har navnet Mikrostyre.

 Et Mikrostyre skal hjelpe personen til å kunne ta informerte egne valg.

ET MIKROSTYRE BESTÅR av minst fem personer; familie, søsken, venner som kjenner personen som trenger beslutningsstøtte godt, og som bryr seg om, og har etablert en god relasjon til personen det gjelder. Dermed får personen hjelp til å fatte viktige beslutninger om sitt eget liv av mennesker som kjenner personen og vil ham/henne/hen vel.

Vi ønsker å utvikle Mikrostyre som en alternativ modell for beslutningsstøtte blant annet fordi dagens vergemålslov bryter med FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD). Funksjonshemmede som får oppnevnt verger, opplever at de blir ufrie i sitt eget liv, at de ikke har en egen stemme, at de ikke blir hørt, langt mindre forstått.

VGS REPORTASJE OM Tolga-brødrene handlet blant annet om å få oppnevnt verge på galt grunnlag, uten at brødrene selv var klar over det. Resultatet er blitt at Justis- og beredskapsdepartementet har hatt en høring om vergemålsloven. I Uloba har vi også avgitt vår høringsuttalelse om at loven slik den er, bryter menneskerettighetene til funksjonshemmede.

Dessverre lot ingen seg opprøre av VGs reportasje med tanke på de mange tusen menneskene som har en «korrekt» diagnose, og som får oppnevnt en verge av den grunn, og som dermed utsettes for menneskerettighetsbrudd.

Et Mikrostyre sier aldri nei til en persons ønske.

DET ER HER vi i Uloba handler i tråd med FN-konvensjonens anbefaling til Norge om å etablere en alternativ beslutningsstøtte til det en verge kan tilby.

Mange mennesker kan ha behov for beslutningsstøtte uten å ane det før det er for sent. Det lages til og med tv-underholdning av det. Ta TV3s program, Luksusfellen. Her deltar folk som har satt sin egen økonomi over styr, og som får hjelp av eksperter til å komme seg på rett kjøl. Mange er som dem, men man blir da faktisk ikke påtvunget en verge av den grunn – heldigvis. Men funksjonshemmede med en diagnose risikerer å bli det.

VI HAR HENTET inspirasjonen til Mikrostyremodellen fra Canada som har praktisert dette i snart 30 år. Kanadiske Linda Perry fra organisasjonen Vela Canada har 30 års erfaring med Mikrostyrer, og understreker frivilligheten og det personlige forholdet som ligger i dette.

Et Mikrostyre er non-profit – basert på frivillighet og nære personlige forhold til den som trenger beslutningsstøtten. Derfor er også ordningen blitt anerkjent av politikerne i Canada.

Et Mikrostyre sier aldri nei til en persons ønske, men søker alltid å finne ut hvordan ønsket eller beslutningen best kan oppfylles. Et Mikrostyre skal hjelpe personen til å kunne ta informerte egne valg.

I ULOBA HÅPER vi å bidra til å bøte på den store uretten mange funksjonshemmede blir utsatt for gjennom vergemålsordningen. Funksjonshemmede som alle andre skal kunne bli sett, hørt, forstått og respektert som de borgerne vi er.

(Illustrasjonsfoto: Viacheslav Iacobchuk/Dreamstime)

Annonse
Annonse
Annonse