Velferdkonferansen 2018

STED:  Oslo, Hotell 33
DATO: 15.–16. november 2018

PRIS: 3352,- (eks mva)

Dagpakker, middag og overnatting kommer i tillegg.

Les Programmet her

HELE FOLKET I ARBEID!

Om utenforskap, arbeid og inkludering

Har slagordet «Hele folket i arbeid» gått ut på dato? Bør arbeidslinja avskaffes? Eller trengs det nye virkemidler for å gi arbeidslinja nytt innhold? På Velferdkonferansen 2018 spør vi:

  • Hvordan kan vi få flere inn i arbeidslivet, og hvor realistisk er målet om jobb for alle?
  • Hvordan kan arbeidsgivere, sivilsamfunnet, Nav, attføringsbransjen og andre samarbeide bedre for å lykkes med å få flere i jobb?
  • Hva kan vi lære av gode eksempler på inkludering av mennesker i utkanten av arbeidslivet?
Eddi Eidsvåg og Sigrun Vågeng kommer, gjør du?

Sagt av deltakere på en tidligere konferanse:
«Velferdkonferansen er stedet hvor fagfolk møtes for å samle informasjon, og få inspirasjon på det viktige feltet arbeid og inkludering for alle som vil og kan. Konferansen er i tillegg en møteplass hvor nye kontakter og gode relasjoner bygges.»
Ansatt i Spir Oslo etter Velferdkonferansen 2017