Forsiden Påmelding Program Tidligere konferanser


Velferdkonferansen 2020

PSYKEN OG JOBBEN

Om psykisk helse, utenforskap og arbeid


OBS! På grunn av koronasituasjonen og nye smitteverntiltak er det besluttet å gjennomføre konferansen heldigitalt

Tid: 12. og 13. november 2020
Sted: Digitalt! (Hotell Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen)
Pris web-billett: 3450,-

Prisene er eks. mva.


Har du spørsmål eller trenger hjelp? Du kan nå oss på telefon  24 077 007.
Alternativt kan du ta kontakt med Siv Kristiansen på epost eller mobil: 93030361


Psykiske lidelser er den klart viktigste årsaken til dårlig helse blant unge og voksne i arbeidsfør alder:

  • I løpet av et år vil om lag én av fem voksne nordmenn ha en psykisk lidelse.
  • Om lag en av tre som blir uføretrygdet, har en psykisk diagnose.
  • Gjennomsnittsalderen for å få uføretrygd på grunn av psykiske lidelser er lavere enn for andre lidelser. Blant uføre under 40 år, har over halvparten en psykisk lidelse.

Psykiske helseproblemer har betydelige kostnader for den det gjelder og for samfunnet. Faller man ut av arbeidslivet, kan problemene bli verre. Å gjøre det mulig å stå i arbeid for dem som sliter psykisk, er derfor viktig både for den enkelte og for fellesskapet.

  • På Velferdkonferansen spør vi:

  • Hva vet vi om sammenhengen mellom arbeid og psykiske helse?
  • Hva kan gjøres for å hindre at personer med psykiske helseproblemer faller ut av arbeidslivet?
  • Hvordan kan ulike aktører bidra: Hva kan gjøres av arbeidsgivere, arbeidstakere, Nav, helsevesenet, arbeidsinkluderingsbedrifter, organisasjoner og andre?
  • Hvordan kan de ulike aktørene samarbeide bedre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv med plass til personer som sliter psykisk?

Velferdkonferansen 2020 vil både stille de viktige spørsmålene og vise de gode eksemplene: Du vil få presentert aktuell kunnskap om arbeid og psykisk helse, få høre hva sentrale aktører tenker og gjør, og du vil få inspirasjon fra konkrete tiltak som gjør det mulig å stå i jobb for personer med psykiske helseproblemer.

Velferdkonferansen holdes årlig og er en møteplass for ansatte i Nav, attføringsfeltet og helsevesenet, for tiltaksarrangører, forskere, politikere, brukerorganisasjoner, fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner, og andre med interesse for arbeidsliv, helse og velferdsspørsmål. Her får du gode eksempler som kan inspirere deg i din jobb der du er, samtidig som du får et overordnet perspektiv på feltet og arbeidet du gjør.

Velferdkonferansen arrangeres av Velferd.no og Dagens Perspektiv.