KAN VI SKAPE ET ARBEIDSLIV FOR ALLE?

Nye veier til arbeid og inkludering i robotenes tidsalder

Velferdkonferansen 2019

STED Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

DATO 31. oktober – 1. november 2019

Arbeidslivet er i endring, og kravene øker til den som skal finne sin plass når roboter overtar stadig flere arbeidsoppgaver som før ble gjort av mennesker. I dagens arbeidsliv er kravene til kompetanse andre og større enn før. Unge, funksjonshemmede, lavt utdannede og innvandrere er blant dem som møter spesielt store utfordringer på arbeidsmarkedet.

 

Sagt om fjorårets konferanse:

«Dyktige og engasjerte foredragsholdere, og en bra miks med ulike spennende temaer. Gode historier fra folk som har kommet videre og fått jobb. En meget vel organisert konferanse, anbefales.»

Jan Mario Martone, Markedskoordinator i Spir Oslo og Vibeke Klykken, tidligere deltaker og nå ansatt i Raise Gruppen

PÅMELDINGEN ÅPNER SNART!