Velferdkonferansen 2018

Vi takker for deltakelsen på årets konferanse. Nedenfor vil du finne presentasjonene:

HELE FOLKET I ARBEID!

Om utenforskap, arbeid og inkludering

Har slagordet «Hele folket i arbeid» gått ut på dato? Bør arbeidslinja avskaffes? Eller trengs det nye virkemidler for å gi arbeidslinja nytt innhold?

Foredragsholdere som hadde presentasjoner: