Forsiden Påmelding Program  Tidligere konferanser


Velferdkonferansen 2019:

KAN VI SKAPE ET ARBEIDSLIV FOR ALLE?

Nye veier til arbeid og inkludering i robotenes tidsalder

STED Radisson Blu Airport Hotel,

Oslo Gardermoen

DATO 31. oktober – 1. november 2019

PRIS 4900,- eks mva

Prisen inkluderer deltakeravgift og lunsj begge konferansedag

TILLEGG Middag torsdag og overnatting

Ønsker du å bli med på festmiddagen koster det 799,- eks mva og overnatting koster 1335,- eks mva pr døgn.

RABATT Abonnenter og Organisasjoner kan få rabatt

Abonnenter på Dagens Perspektiv får 500,- i rabatt pr aktive abonnement dersom man bruker rabattkoden ABO. Organisasjoner får 800,- i rabatt ved å benytte rabattkode ORG.

 

FOREDRAGSHOLDERE: På Velferdkonferansen vil du møte blant andre arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, professor Kalle Moene, arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, professor Silje Reme, forfatter Zeshan Shakar og forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund

 

Les hele programmet her eller last det ned ved å trykke på bildet:


Program torsdag 31. oktober


09:15-10:00    Registrering


10:00-10:05    Velkommen ved konferanselos Magne Lerø


10:05-10:10    Bli kjent med naboen


10:10-10:30    Åpning ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.


10:30-11:10    HOVEDINNLEGG: Det nye arbeidslivet
Er det noe vits i å forsøke å få flere i jobb, eller skal vi gi borgerlønn til alle og overlate arbeidet til robotene?
Innleder: Kalle Moene, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og leder for Esop – Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling.


11:10-11:20    Spørsmålsrunde med konferanselosen   


11:20-11:40    Mingling

BOLK 1: NYE TIDER – NYE METODER. Gårsdagens løsninger kan ikke benyttes for morgendagens utfordringer, mente Albert Einstein. Men vet vi hvilke løsninger som trengs for å få flere i arbeid?


11:40-12:10    Raskt i jobb – og raskt ut igjen. Gjennom Supported Employment (SE) får mange med komplekse støttebehov hjelp til å få seg en jobb. Men hvorfor ramler mange ut igjen? Kan vi forbedre arbeidsinkluderingen sånn at folk ikke bare får en jobb, men at de også blir værende i arbeidslivet?
Innleder: Seniorforsker Øystein Spjelkavik, Arbeidsforskningsinstituttet, Kompetansesenter for arbeidsinkludering, OsloMet.


12:10-12:20    Spørsmålsrunde med konferanselosen


12:20-12:50    Individuell jobbstøtte (IPS) – den nye mirakelmedisinen?
Individuell jobbstøtte (IPS) har vind i seilene og benyttes både av Nav, kommuner, arbeidsinkluderingsbedrifter, kommersielle og ideelle aktører. Metoden er utviklet for personer med psykiske lidelser, men er også prøvd ut for rusavhengige, smertepasienter, flyktninger og unge på randen. Er IPS den nye mirakelmedisinen for å få folk i arbeid?
Innleder: Silje E. Reme, professor, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.


12:50-13:00    Spørsmålsrunde med konferanselosen


13:00-14:00    Lunsj


14:00-14:30    Hvorfor gjør vi ikke mer av det vi vet virker?
Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset har arbeidet lenge med individuell jobbstøtte (IPS) og har erfaring med hva som virker og hva som ikke virker. Nå deltar kompetansesenteret i en stor IPS-satsing i Nordland, Troms og Finnmark, der Nav og helsetjenesten samarbeider tett.
Innledere: Beate Brinchmann, psykologspesialist/enhetsleder, Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse; og jobbsøker med erfaring fra IPS.


14:30-14:40    Spørsmålsrunde med konferanselosen


BOLK 2: FLERE I JOBB GJENNOM SAMARBEID PÅ TVERS. Målet om et inkluderende arbeidsliv er vanskelig å nå hvis de som kan hjelpe holder på i atskilte båser. For å få flere i jobb er det nødvendig å bryte ned barrierer og finne nye former for samarbeid mellom ulike aktører.


14:40-15:10    Look to Gloppen
I Gloppen har tett samarbeid mellom kommunen, Nav og fylkeskommunen ført til en ny modell for fagarbeiderutdanning, som har fått flyktninger raskt i jobb. I tillegg har kommunen fått hardt tiltrengt kvalifisert arbeidskraft. Hva kan vi lære av Gloppen?
Innleder: Ann Iren Festervoll, fagleder ved Flyktningtjenesten i Gloppen.


15:10-15:20    Spørsmålsrunde med konferanselosen


15:20-15:40    Mingling

15:40-16:10    Arbeidsinkludering i medvind
Høsten 2017 inngikk Møller Medvind og Nav Oslo en ny samarbeidsform om kvalifisering innen bilpleie for unge arbeidssøkere med hull i CV-en. Målet er å tilby de unge faste heltidsstillinger. Kan inkluderingssatsingen til Møller-familien være modell for andre bedrifter som vil bidra til et mer inkluderende arbeidsliv?
Innledere: Daglig leder Bjørn Erik Tangen, Møller Signatur, og arbeidende styreleder Mari Schage Førde, Møller Medvind.


16:10-16:20    Spørsmålsrunde med konferanselosen


Inspirasjonstimen

16:20-16:50    Alnaskolen – et springbrett for minoritetsungdom
I Alna bydel i Oslo driver Furuset Idrettsforening Alnaskolen, som gir minoritetsungdom lederopplæring og lederansvar.  Alnaskolen er et eksempel på at frivillig arbeid kan være et springbrett til
samfunns- og arbeidsdeltakelse.
Innleder: Sahra Jaber, delprosjektleder ved Alna-skolen og medlem av regjeringens integreringspanel.


16:50-17:00    Spørsmålsrunde med konferanselosen


19:30    Middag


Program fredag 1. november


BOLK 3: MENNESKER OG MILLIARDER. Nav og andre aktører bruker store ressurser på å få mennesker med nedsatt arbeidsevne ut i jobb. Brukes pengene fornuftig eller sløses mye bort på tiltak som man ikke aner om virker? Når man fram til dem som har mest behov for hjelp til å komme i jobb?

09:00-09:30    Søkelys på tiltaksbransjen
Nav betaler ut mange milliarder hvert år til tiltaksleverandører som skal få flere i arbeid og aktivitet. Hvem er de, hva gjør de og hvordan tilpasser de seg skiftende rammebetingelser fra politikere og Nav? Det er spørsmål som står sentralt i et journalistisk graveprosjekt Velferd gjennomfører i 2019.
Innledere: Redaktør Øivind Fjeldstad og journalist Anja Naper, Velferd.no


09:30-10:00    Hvordan møter Nav utfordringene i det nye arbeidslivet?
Nav har fått større frihet til å bestemme hvordan den arbeidsrettede oppfølgingen skal skje og har fått midler til å gjøre mer oppfølging i egen regi. Hvordan bruker Nav den nye handlefriheten og hvordan møter Nav utfordringene i et arbeidsliv der mennesker med lav utdanning møter økende konkurranse fra roboter?
Innleder: Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør.


10:00-10:10     Spørsmålsrunde med konferanselosen


10:10-10:30    Mingling


10:30-11:00    Arbeidsinkludering i en brytningstid
Ingen nye ideelle aktører vant kontrakter da Nav-tiltak ble satt ut på anbud. Men Frelsesarmeens selskap Fretex har befestet sin stilling som stor-
leverandør av Nav-tiltak. Hvordan møter selskapet de nye tidene i attføringsbransjen og utfordringene i et arbeidsliv i endring?
Innledere: Ann Iren Torgersen, leder for anbudsavtaler, og Anita Fuglseth, leder for offentlige anskaffelser, Fretex Jobb og Oppfølging AS.


11:00-11:10    Spørsmålsrunde med konferanselosen


BOLK 4: BOKBAD MED ZESHAN SHAKAR. I god skjønnlitteratur kan vi hente inspirasjon og få innsikt i livene til unge mennesker som skal finne sin plass i samfunnet og i arbeidslivet.

11:10-11:50    Hva må skje om Mo og Jamal skal finne sin plass i framtidens arbeidsliv?
Suksessromanen «Tante Ulrikkes vei» er trykket i et opplag på over 100 000 og er satt opp som teaterstykke. I boka blir vi kjent med de to ungdommene Mo og Jamal og deres liv på Stovner i Oslo. Boka gir et realistisk innblikk i noen av utfordringene minoritetsungdommer møter i dagens Norge.
Samtale med Zeshan Shakar, forfatter av «Tante Ulrikkes vei».


11:50-12:50    Lunsj


BOLK 5: GJØR DØREN HØY, GJØR PORTEN VID. Mange har en arbeidsevne, men får ikke plass i arbeidslivet. Må de parkeres utenfor – eller kan det bli plass også til de blant oss som ikke passer inn i
standardbildet av den effektive arbeidstakeren?

12:50-13:20    Arbeid eller trygd – eller arbeid og trygd?
Hvordan kan vi gi flere mulighet til å bruke den arbeidsevnen de har – og samtidig få løst viktige samfunnsoppgaver? Hvilke nye grep må til for å inkludere dem som ikke kan yte hundre prosent i en vanlig jobb?
Innleder: Knut Røed, seniorforsker, Frischsenteret og medlem av regjeringens sysselsettingsutvalg.


13:20-13:30    Spørsmålsrunde med konferanselosen


13:30-14:00    Kan inkludering gjennomføres på dugnad?
Et mål i regjeringen inkluderingsdugnad er at fem prosent av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Er inkluderingsdugnaden for puslete? Hva skal til for å øke arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede?
Innleder: Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund, tidligere ordfører og møtende stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.


14:00-14:10    Spørsmålsrunde med konferanselosen


14:10-14:25    Kaffepåfyll


Inspirasjonstimen

14:25-14:55    Fra drøm til virkelighet
Siden 2017 har prosjektet Helt Med rekruttert og headhuntet motiverte utviklingshemmede, i samarbeid med blant annet hotellkjeden Scandic, ulike helseforetak, McDonald’s, kommunen og Nav.
Innledere: Daglig leder Jarle Eknes, jobbspesialist Elisabet A. Nordahl og Caroline Holth, som ved hjelp fra HELT MED har fått seg jobb på Manglerudhjemmet i Oslo.


14:55-15:00    Avslutning med konferanselosen