Forsiden Påmelding Program Tidligere konferanser


Velferdkonferansen 2020

PSYKEN OG JOBBEN

Om psykisk helse, utenforskap og arbeid

Program Velferdkonferansen 2020

OBS! På grunn av koronasituasjonen og nye smitteverntiltak er det besluttet å gjennomføre konferansen heldigitalt

Tid: 12. og 13. november 2020
Sted: Hotell Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen
Pris Web-billett: 3450,-


Program

Du kan laste ned programmet i pdf her eller ved å trykke på bildet. Vil du ha pd på 2 sider? Last ned her.


Program torsdag 12. november


10:00-10:10 Velkommen


10:10-10:30 Åpning ved statssekretær Saida Roshni Begum, Arbeids- og sosialdepartementet


10:30-11:00 Pia og psyken
Hun sa opp jobben sin i NRK på direkten, har blitt tvangsinnlagt og fått bipolardiagnose. I dag driver hun firmaet Tid og Lyst og lager den populære podkasten Pia og psyken, som blant annet har tatt opp temaer knyttet til psykisk helse og arbeid.
Journalist, programleder og podkastprodusent Pia Beate Pedersen


BOLK 1 UNGE PÅ RANDEN OG ARBEIDSLIVET

Psykiske helseproblemer er den vanligste årsaken til at unge kommer på helserelaterte Nav-ytelser. Hva skal til for at flere av dem kommer i arbeid? Er norske virksomheter klare til å bidra til å inkludere flere?


11:00-11:30 «De kan ha hull i CV-en for min del»
Arbeidsgivere uttrykker stor vilje til å ansette unge med psykiske helseproblemer. Hva gjør de som får det til? Hva kan læres av gode eksempler?
Innleder: Forskningsleder Terje Olsen, Fafo


11:30-11:50 Pause


11:50-12:10 Gode arbeidsgivere og gode kolleger
Hvordan kan norske virksomheter bli bedre på å inkludere unge med psykiske helseproblemer?
Innledere: Seniorrådgiver Janne Krohn-Hansen, NHO, og rådgiver Gry Gundersen, LO

12:10-12:20 Spørsmålsrunde


INPIRASJONSTIMEN

12:20-12:50 Senter for jobbmestring møter unge på randen
Navs Senter for jobbmestring i Oslo er et lavterskeltilbud for unge med psykiske helseplager som står utenfor arbeid og utdanning. Et tett samarbeid mellom jobbspesialister og terapeuter er nøkkelen til å hjelpe de unge ut i jobb.
Innledere: Metodeveileder/jobbspesialist Ina Pedersen, psykologspesialist/fagansvarlig Ann-Elizabeth Wiig og deltaker Espen Pedersen ved Senter for jobbmestring i Oslo


12:50-13:00 Spørsmålsrunde med konferanselosen


13:00-14:00 Lunsj


Bolk 2 SAMARBEID MELLOM ARBEID OG HELSE

Arbeid er bra for den psykiske helsen for de fleste, men er helsetjenestene gode nok til å se mulighetene den enkelte har til å delta i arbeidslivet? Og samarbeider de som jobber med arbeidsinkludering godt nok med helsetjenestene?


14:00-14:30 Se mulighetene - jobbfokusert behandling ved depresjon og angstlidelser
Mange med psykiske helseproblemer har et sterkt ønske om å jobbe. Integrasjon av tiltak for mestring av symptomer og jobbmestring kan være avgjørende for å lykkes. En fritt tilgjengelig «Veileder i jobbfokusert terapi» beskriver 10 konkrete intervensjoner.
Innleder: Torkil Berge, psykologspesialist og fagutviklingsrådgiver ved Diakonhjemmet Sykehus. Forfatter av en rekke bøker om psykisk helse, medforfatter av boken «Se mulighetene – arbeidsliv og psykisk helse».


14:30-14:40 Spørsmålsrunde med konferanselosen


14:40-15:20 Minoriteter og psykisk helse
Personer med minoritetsbakgrunn kan stå overfor noen andre utfordringer enn majoritetsnordmenn. Hvilke behov og utfordringer har minoritetsnordmenn med psykiske helseproblemer, og hvordan er det offentlige velferdsapparatet rustet til å møte denne gruppen og hindre utenforskap?
Innleder: Suad Abdi og Amir Tehrani, Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO)


15:20-15:30 Spørsmålsrunde med konferanselosen


15:30-15:50 Pause


15:50-16:20 Rask psykisk helsehjelp styrker tilknytningen til arbeidslivet
Forskning viser at dobbelt så mange blir friske gjennom det kommunale tilbudet Rask psykisk helsehjelp som ved annen oppfølging i kommunene. I Modum og Sigdal samarbeider Rask psykisk helsehjelp med Nav og andre for å styrke forbindelsen mellom hjelp med psykiske helseproblemer og hjelp til å stå i arbeid.
Innledere: Prosjektleder Tine Hilsen Eggen, Vendepunktet/ Rask psykisk helsehjelp, Modum kommune og Sigdal kommune og Trude Arnesen, Vendepunktet/Nav Modum


16:20-16:30: Spørsmålsrunde ved konferanselosen


16:30 Avslutning for dagen


Program fredag 13. november


BOLK 3 ARBEIDSINKLUDERING I KJØLVANNET AV KORONAKRISEN

I 2018 lanserte regjeringen en inkluderingsdugnad. To år senere kom koronakrise og koronadugnad. Hvordan er viljen og evnen til å skape et mer inkluderende arbeidsliv i dag?


09:00-09:30 Hvordan bidrar Nav til at flere får plass i arbeidslivet?
Først kom trygdeskandalen og så kom koronakrisen. Begge deler satte Nav under et sterkt press. Hvor står Nav i dag? Hvordan er etaten rustet til å bistå dem som trenger ekstra hjelp for å få plass i arbeidslivet?
Innleder: Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte


09:30-9:50 Har koronadugnaden tatt knekken på inkluderingsdugnaden?
Da koronakrisen kom, ble folket mobilisert til koronadugnad og regjeringens inkluderingsdugnad forsvant i skyggenes dal. Ga koronakrisen dødsstøtet til inkluderingsdugnaden, eller har den åpnet for nye veier til arbeid og inkludering? Hvordan har koronakrisen påvirket jobbutsiktene for mennesker med psykiske helseproblemer?
Innleder: Generalsekretær Linda Berg-Heggelund, Mental Helse


9:50-10:00 Spørsmålsrunde med konferanselosen


BOLK 4 INSPIRASJONSFOREDRAG MED RIGMOR GALTUNG

10:00-11:00 Tur-retur knestående
«Jeg er komiker, forfatter, vernepleier og skjør i nøtta. Det har jeg papirer på», har Rigmor Galtung sagt. Stand-up-komikeren videreutdannet seg innenfor helsevesenet i voksen alder og har sett livets skyggesider, men også mulighetene som ligger i det enkelte menneske. Rigmor Galtung tar utgangspunkt i sine egne erfaringer med psykisk sårbarhet, med en god porsjon humor der noen av hennes imitasjoner av kjente politikere vil dukke opp.
Inspirasjonsforedrag/miniforestilling ved komiker og vernepleier Rigmor Galtung


11:00-11:20 Kaffepause


BOLK 5 DIAGNOSE INGEN HINDRING

En psykisk diagnose betyr ikke at man avskrevet fra å delta i arbeidslivet. Erfaringer viser at det ikke behøver å være noen motsetning mellom å ha en diagnose og å være en god arbeidstaker.


11:20-11:50 En vei inn i arbeidslivet for personer med autisme
I Vestfold samarbeider arbeidsinkluderingsbedriften Fønix med Nav om å få personer med Aspergers syndrom og andre autismediagnoser inn i ordinært, lønnet arbeid. Hva er nøkkelen til å lykkes med dette arbeidet?
Innleder: Jobbspesialist Astrid Kristin Holm, Fønix


11:50-12:20 Veien til jobbmestring
Nyere forskning viser at mange, også med alvorlig psykiske lidelser, kan komme i arbeid. Det viser erfaringer fra både Jobbmestrende Oppfølging og Individuell Jobbstøtte. En utfordring kan være å bli stående i arbeid over tid, men med riktig og tett oppfølging er også dette mulig.
Innleder: Psykolog/PhD June Ullevoldsæter Lystad, Forsknings- og Innovasjonsavdelingen, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus


12:20-12:30 Spørsmålsrunde med konferanselosen


INPIRASJONSTIMEN

12:30-13:00 Overgangsarbeid – en bro til arbeidslivet
Fontenehusene i Norge arbeider for å gi psykisk syke mulighet til å bidra i samfunns- og arbeidsliv i stedet for bli ekskludert og tvunget ut i ensomhet, isolasjon og utenforskap. Overgangsarbeid er et samarbeid mellom fontenehusene og arbeidsgivere som kan bli en bro over til arbeidslivet.
Innledere: Daglig leder Torhild Stimo, Fontenehus Norge og fontenehusmedlem Geir Karlsen, som arbeider på Jernia og har erfaring fra overgangsarbeid


13:00 Avslutning