Forsiden Priser Påmelding Program Tidligere konferanser


Velferdkonferansen 2021

Gjør døren høy, gjør porten vid

Utenforskap, arbeid og inkludering etter koronapandemien

 


Tid: 28. og 29. oktober 2021
Sted: Hotell Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen
Pris Web-billett: 4650,- (3720 eks mva)
Pris Web-billett: 6200,- (4960 eks mva)


PROGRAM TORSDAG 28. OKTOBER


9:15-10:00        Registrering


10:00-10.10      Velkommen


10:10-10:50      HOVEDINNLEGG: Hva skal til for at de som står utenfor, skal komme innenfor?
Koronapandemien har særlig rammet dem som på forhånd hadde en utsatt posisjon på arbeidsmarkedet. Hvordan kan vi hindre at arven etter pandemien blir et samfunn med økte forskjeller og økt utenforskap?
Innleder: Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret


Bolk 1 UNGE PÅ RANDEN
Over hundre tusen unge står utenfor arbeid og utdanning, og koronapandemien kastet flere unge ut i arbeidsledighet. Hva kan gjøres for å fange opp de unge på randen?

10:50-11:20      Fra utenforskap til inkludering
Hvem er de unge som står utenfor arbeid og utdanning, og hvordan fungerer Navs innsats for utsatt ungdom?
Innleder: Anne Hege Strand, forsker, Fafo


11:20-11:40      Kaffepause


11:40-12:10      Program kommer


12:10-12:20      Spørsmålsrunde


INSPIRASJONSTIMEN
12:20-12:50      PitStop – en redningsplanke for unge på randen
Den sosiale entreprenøren PitStop arbeider med å forebygge skolefrafall og gi unge trygghet kunnskap og erfaring til å lykkes i arbeidslivet, i samarbeid med arbeidsgivere, Nav og lokale myndigheter
Innledere: PitStop-gründer Annette Lilletvedt og PitStop-deltaker


12:50-13:00      Spørsmålsrunde


13:00-14:00      Lunsj


Bolk 2  «EN FOR LAGET» – ELLER BRUK AV VERDIFULL KOMPETANSE?
Politikere har fått kritikk for å oppfordre arbeidsgivere til «å ta en for laget» ved å ansette folk som står i utkanten av arbeidslivet. Det handler ikke om å ta en for laget, men å ansette folk med verdifull kompetanse, påpeker kritikerne.


14:00-14:20      Er døren lav og porten trang?
Forskning viser at arbeidsgivere velger bort jobbsøkere med funksjonsnedsettelser, psykiske helseutfordringer eller minoritetsbakgrunn. Også eldre havner bak i jobbsøkerkøen.
Innleder: Øivind Fjeldstad, redaktør, Velferd.no


14:20-14:50      I jobb med Asperger
Spesialistbedriften i Ålesund ansetter unge, voksne med Asperger syndrom som medarbeidere på en trygg og utviklende arbeidsplass.
Innleder:  Linda Nygård, daglig leder, Spesialistbedriften


14:50-15:20      Telenor Open Mind – en døråpner til arbeidslivet
Telenor Open Mind har i mange år bidratt til å styrke jobbmulighetene for personer med nedsatt funksjonsevne eller minoritetsbakgrunn. Er det nødvendig med slike tiltak for å høvle ned terskelen inn til arbeidslivet?
Innleder: Ingrid Ihme, direktør, Telenor Open Mind


15:20-15:30      Spørsmålsrunde


INSPIRASJONSTIMEN

15:30-16:00 Sisters in business
I samarbeid med Nav, Asker kommune og flere private bedrifter har Sisters in Business skapt arbeidsplasser for innvandrerkvinner.
Innleder: Farzaneh Aghalo, gründer, Sisters in Business


16:00               Avslutning for dagen


19:00               Middag


PROGRAM FREDAG 29. OKTOBER


Bolk 3  RING NAV FØR DERE RINGER UTLANDET
– Ring Nav før dere ringer utlandet, oppfordret statsminister Erna Solberg arbeidsgivere i 2019. Erfaringene fra koronapandemien har gjort oppfordringen enda mer aktuell. Mens nordmenn har stått utenfor arbeidslivet, har mange arbeidsgivere manglet arbeidskraft.


09:00-09:30      Hva kan Nav tilby når arbeidsgivere ringer?
Er Nav klar til å formidle gode arbeidstakere til arbeidsgivere som følger oppfordringen fra Erna Solberg?
Innleder: Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte


09:30-09:50      Ringer du til Nav eller ringer du til utlandet?
Er det noe å hente på å ringe Nav for å få den arbeidskraften bedriften trenger?
Innleder fra bedrift som rekrutterer via Nav


09.50-10:00      Spørsmålsrunde


10:00-10:30 Hvordan kan vi mobilisere arbeidskraften som finnes i Norge
«Bedriftene som ikke oppdaterer sine seniorer, re-kvalifiserer ansatte og rekrutterer folk uten en standard CV blir taperne på det nye arbeidsmarkedet», skrev Heidi Nordby Lunde et debattinnlegg i april.
Debatt mellom Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre og politiker fra den rødgrønne siden.


10:30-10:50     Kaffepause


Bolk 4 OMVEIEN TIL ARBEIDSLIVET
Noen ganger kan veien inn i arbeidslivet være kronglete og like full av avstikkere som en biltur Mjøsa rundt med mor.


10:50-11:30      Den beste veien til drømmejobben er ofte omveien
Bjørn Hatterud ble uføretrygdet da han var 30 år. Etterpå har han hatt suksess som musiker, kurator, skribent og forfatter av bøkene Mot Normalt og Mjøsa rundt med mor og han er varamedlem i Kulturrådet. I vår ble han tildelt Fritt Ords pris for sitt bidrag til å løfte fram funksjonshemmedes erfaringer.
Inspirasjonsforedrag ved Bjørn Hatterud


Bolk 5 STORE UTFORDRINGER FOR VELFERDSSTATENS FOTSOLDATER
Presset er stort for dem som jobber velferdsstatens førstelinje, og koronapandemien har ikke gjort oppgaven enklere. Hvordan er velferdsstatens fotsoldater rustet til oppgaven?


11:30-12:00      Hva gjør en god hjelper til en god hjelper?
Å oppleve å bli sett og respektert er avgjørende for at brukere skal ha gode opplevelser i møtet med det offentlige velferdsapparatet, viser forskningsprosjekt ved OsloMet.
Innleder: Sidsel Natland Førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, OsloMet


12:00-12.15      Enkeltmenneskets advokat, eller systemets forlengede arm?
Veiledere i Nav og i attføringsbedrifter skal sette arbeidslinja ut i praksis og skal samtidig imøtekomme brukernes behov. Hvilke dilemmaer innebærer dette i arbeidshverdagen?
Innleder: Veileder med erfaring fra Nav og arbeidsinkluderingsbransjen


12:15-12:30      Mine erfaringer som naver
Linn Herning er kjent som daglig leder i alliansen For Velferdsstaten og som forfatter av boka Velferdsprofitørene. Helseproblemer gjorde henne til mottaker av Nav-ytelser og førte til at hun ble godt kjent med utfordringene i velferdsstatens førstelinje.
Innleder: Linn Herning, daglig leder, For Velferdsstaten


12:30-13:00      Ordskifte: Hva skal til for at velferdsstatens fotsoldater skal kunne fylle sin rolle på en god måte?
Samtale mellom de tre innlederne i denne bolken.


13:00        Avslutning og lunsj


Om Velferdkonferansen
Velferdkonferansen holdes årlig og er en møteplass for ansatte i Nav og arbeidsinkluderingsfeltet, tiltaksarrangører, forskere, politikere, brukerorganisasjoner, fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner, og andre med interesse for arbeidsliv og velferdsspørsmål. Her får du gode innspill som kan inspirere deg i din jobb der du er, samtidig som du får et overordnet perspektiv på feltet og arbeidet du gjør.

Velferdkonferansen arrangeres av Velferd.no og Dagens Perspektiv.